I forslaget til teleforordningen blev liberalisering af internettjenesten forudsat i bemærkningerne.

Landsstyrets kortsigtede strategiske mål er, at der skal gennemføres en tjenesteliberalisering af adgangen til at udbyde en internettjeneste.


I september 2009 besluttede Naalakkersuisut, at udbud af trådløst internet skulle liberaliseres. De nye udbydere fik mulighed for at etablere egen trådløs infrastruktur i den enkelte by eller bygd.

Teleinfrastrukturen mellem byer, bygder og udlandet er fortsat Selvstyrets eneret. Den kablede infrastruktur indenfor byer og bygder er endvidere også en del af eneretten. TELE-POST er meddelt koncession på infrastrukturen, der er omfattet af eneretten.

Naalakkersuisut udarbejdede i 2014 strategien ”Rammerne for Teleliberalisering”, hvori en 3 trins plan for den fortsatte liberalisering af teletjenester blev beskrevet i 3 etaper.

1. etape i strategien for liberalisering af teletjenesterne blev gennemført i 2014, hvor liberalisering af datatjenester, herunder internettjenester over både trådløse og kablede forbindelser blev liberaliseret. De kablede forbindelser er fortsat under Selvstyrets eneret og TELE-POST’s koncession. De nye operatører skal derfor købe adgang hos TELE-POST til infrastrukturen via samtrafik.

2. etape er en liberalisering af fastnet- og mobiltelefoni. I forbindelse med liberaliseringen af mobiltelefoni skal der fastsættes en forsyningspligt for teletjenester.

Sidste og 3. etape i liberaliseringsstrategien er en liberalisering af de øvrige teletjenester.