Naalakkersuisut besluttede den 12. september 2014, at markederne for internettjenester og datatjenester liberaliseres den 1. november 2014 i hele Grønland. Telestyrelsen har den 27. januar 2015 på baggrund af Naalakkersuisuts beslutning om liberalisering udstedt udbydertilladelse til Comby A/S.

Comby A/S kan med tilladelsen udbyde data- og internettjenester i alle byer og bygder i Grønland. Comby har i forvejen tilladelse til at etablere og drive trådløs infrastruktur inden for den enkelte by eller bygd, men kan med den nye tilladelse også tilbyde teleforbrugerne internet og datatjenester via kablet infrastruktur.

Comby A/S har ikke selv ret til at etablere og drive kablet infrastruktur og skal derfor købe sig adgang til koncessionshavers infrastruktur, hvis selskabet ønsker at benytte kablet infrastruktur til at servicere sine kunder.

Comby A/S

Comby A/S er den 27. januar 2015 meddelt tilladelse til udbud af trådløs access, data- og internettjenester

Comby A/S er den 27. januar 2015 meddelt tilladelse til udbud af følgende teletjenester i det af tilladelsen afgrænsede geografiske område.

  • Udbud af trådløs access, herunder trådløs bredbåndsaccess
  • Udbud af en datatjeneste
  • Udbud af en internettjeneste

De tekniske grænseflader for trådløs tilslutning af brugerterminaludstyr til tilladelsesindehavers egen teleinfrastruktur er:

  • WIFi IEEE 802.11 
  • WiMax IEEE 802.16 

Tilladelsen kan anvendes inden for det geografiske område:

  • Alle byer og bygder i Grønland