Førtidspensionklagenævnet

Førtidspensionsklagenævnet er administrativ klagemyndighed vedrørende en kommunalbestyrelses afgørelse om afslag på førtidspension samt fastsættelse af en persons arbejdsevneprocent.

Del på print
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Det betyder, at du kan klage til Førtidspensionsklagenævnet over kommunens mundtlige og skriftlige afgørelser vedrørende:

  • afslag på førtidspension
  • fastsættelse af arbejdsevneprocentsats ved vurdering og revurdering af arbejdsevne

Førtidspensionsklagenævnet holder møde cirka 2-4 gange årligt, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Formanden kan træffe afgørelse i sager, som efter Førtidspensionsklagenævnets hidtidige praksis, ikke giver anledning til tvivl. Formanden kan helt eller delvist overlade disse beføjelser i til Sekretariatet.

Ønsker du at klage, skal klagen skal være kommet frem til Førtidspensionsklagenævnet inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Dette gælder kun, hvis kommunen har givet dig en korrekt skriftlig ankevejledning.

Vil du klage, kan du

  • udfylde et klageskema. Har du NemID, kan du sende klageskemaet online
  • skrive et brev
  • skrive en e-mail
  • ringe

Det vil hjælpe Førtidspensionsklagenævnet ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:

  • den skriftlige afgørelse
  • eventuelt andre dokumenter fra kommunen

Førtidspensionsklagenævnets afgørelser er endelige og kan derfor ikke påklages til en anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.

Skema på Sullissivik

Førtidspensionsklagenævnet består af en formand, der er uddannet jurist, og 2 øvrige medlemmer. Formand og medlemmerne udnævnes af Naalakkersuisut for en periode på 4 år. Førtidspensionsklagenævnsmedlemmerne skal have et alsidigt kendskab til beskæftigelses-,

social-, sundheds-, undervisningsområdet og lægefaglige forhold. Førtidspensionsklagenævnets medlemmer udnævnes på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer.

Førtidspensionsklagenævnet består af følgende, der alle er udpeget af Naalakkersuisut:

Kristina Nordby, formand (31.08.2022)

Karsten Lyberth-Klausen, medlem (31.08.2022)

Heidi Egede Noahsen, medlem (31.08.2022)

Suppleanterne er ligeledes udnævnt af Naalakkersuisut og er:

Naja Joelsen, suppleant for Kristina Nordby (31.08.2022)

Anita Hoffer, suppleant for Karsten Lyberth-Klausen (31.08.2022)

Malik Møller, suppleant for Heidi Egede Noahsen (31.08.2022)

Førtidspensionsklagenævnets udgivelser

Første møde i Førtidspensionsklagenævnet

1. marts 2019 blev det første møde i Førtidspensionsklagenævnet afholdt. På mødet blev der behandlet en sag angående afslag på førtidspension til en

Læs Mere →
Scroll til toppen