Førtidspensionklagenævnet

Førtidspensionsklagenævnet er administrativ klagemyndighed vedrørende en kommunalbestyrelses afgørelse om afslag på førtidspension samt fastsættelse af en persons arbejdsevneprocent.

Det betyder, at du kan klage til Førtidspensionsklagenævnet over kommunens mundtlige og skriftlige afgørelser vedrørende:

  • afslag på førtidspension
  • fastsættelse af arbejdsevneprocentsats ved vurdering og revurdering af arbejdsevne

Førtidspensionsklagenævnet holder møde cirka 2-4 gange årligt, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Formanden kan træffe afgørelse i sager, som efter Førtidspensionsklagenævnets hidtidige praksis, ikke giver anledning til tvivl. Formanden kan helt eller delvist overlade disse beføjelser i til Sekretariatet.

Førtidspensionsklagenævnets udgivelser

Første møde i Førtidspensionsklagenævnet

1. marts 2019 blev det første møde i Førtidspensionsklagenævnet afholdt. På mødet blev der behandlet en sag angående afslag på førtidspension til en

Læs Mere →
Scroll to Top