Forbruger

Som forbruger i Grønland har du en række rettigheder, der skal sikre, at du bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen af de erhvervsdrivende.

Klag her

Skema på Sullissivik

Firmatjek

På Firmatjek kan du finde de virksomheder, som efter at have tabt en sag i Forbrugerklagenævnet ikke har efterlevet afgørelsen.

Forbrugerklagenævnets udgivelser

Køreskolen E har ikke fulgt Forbrugerklagenævnets afgørelse

Læs Mere →

Belle Mani har ikke fulgt Forbrugerklagenævnets afgørelse

Læs Mere →

Skolefuckingvogn I/S har afvist dit krav om tilbagebetaling

Læs Mere →

Personale Seminar

Forbruger og Konkurrencestyrelsen holder personale seminar 11.december kl.12 Derfor lukker styrelsen kl.12 Vi har normale åbningstider igen fra mandag 14-12-2020
Læs Mere →

Fødevaremærkning

Det er tilladt at sælge fødevarer med mærkning på engelsk eller islandsk. Mærkningen skal dog være oversat på et skilt ved varen. Kravet om oversat skiltning følger af § 11, stk. 3 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 17. august 2020 om mærkning af fødevarer, som fastslår at: ”Det er en betingelse for salg af fødevarer med engelsk eller islandsk mærkning, at der i umiddelbar nærhed af fødevarens placering i forretningslokalet er opsat skiltning med oversættelse af al mærkning, som er påkrævet efter denne bekendtgørelse, til grønlandsk eller dansk. Allergene ingredienser, jf. § 23, stk. 2, skal være særligt visuelt fremhævet.” Der skal derfor være oversættelse af al mærkning som er påkrævet for en fødevare i umiddelbar nærhed af den, for eksempel på hyldeforkanten. Mærkningen skal være oversat til enten grønlandsk eller dansk, gerne begge sprog. Oversættelseskravet omfatter både mærkning som altid er påkrævet, samt mærkning som kun er påkrævet under visse betingelser, når disse betingelser er opfyldt. Hvilke oplysninger skal fremgå af skiltningen? Normalt vil varebetegnelse, ingrediensliste, nettoindhold og typen af holdbarhedsdato skulle være oversat på skiltet. Næringsdeklaration, varens oprindelsessted samt opbevarings- og anvendelsesforskrifter skal være oversat, i det omfang angivelse af disse er påkrævet efter bekendtgørelsen. Allergene ingredienser skal altid være oversat og særligt visuelt fremhævet på skiltet. Dette kan for eksempel gøres ved at de er fremhævet med fed skrift i ingredienslisten, eller ved at de er omtalt særskilt på skiltet. Når der gælder formelle krav til hvordan mærkningen skal være anført, for eksempel rækkefølgen ingredienser skal være anført i på en ingrediensliste, skal disse krav også være overholdt på skiltet. Skal holdbarhedsdatoer stå på skiltet? At typen af holdbarhedsdato skal være angivet indebærer, at enten ordene ”Bedst før” med videre eller ”Sidste anvendelsesdato” skal fremgå oversat på skiltet, alt efter hvilken af formuleringerne som er påkrævet. Holdbarhedsdatoen behøver ikke være anført på skiltningen, da det efter mærkningsbekendtgørelsen er tilladt at henvise til at se datoen på varens indpakning. En henvisning skal dog være anført oversat på skiltet. Hvilke oplysninger skal ikke fremgå af skiltet? Fødevarepartiernes identifikationsmærkning (Lot-mærkning) skal aldrig fremgå af skiltet, da den ikke er omfattet af noget sprogkrav. Firmanavnet på fødevareproducenten eller pakkevirksomheden anføres ...
Læs Mere →

Ændring af flyafgange

Skal du ud at flyve og der sker ændringer i din rejseplan – så læs mere her om dine rettigheder og rejsearrangørens forpligtelser
Læs Mere →
Scroll to Top