Forbruger

Som forbruger i Grønland har du en række rettigheder, der skal sikre, at du bliver behandlet i overensstemmelse med lovgivningen af de erhvervsdrivende.

Del på print
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Bliver du ikke det, har du visse muligheder for at få hjælp – uden at det koster dig noget. Det kan f.eks. være hvis du kommer i problemer med en erhvervsdrivende, der ikke vil afhjælpe en fejl ved en vare, du har købt. 
Skulle sådan en situation opstå, kan du kontakte enten Forbruger- og Konkurrencestyrelsen eller Forbrugerklagenævnet.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med at de erhvervsdrivende overholder forbrugerlovgivningen, så dine rettigheder som forbruger ikke krænkes. Af forbrugerrettigheder kan f.eks. nævnes:

  • 2 års reklamationsret ved fejl eller mangel ved en købt vare
  • Reklamation inden 2 måneder fra du har opdaget fejlen eller manglen er altid rettidig – forudsat det sker inden for de første 2 år efter købet
  • 14 dages ret til at fortryde et køb, som er foretaget over internettet
  • Reklamationsret ved udsalgs- og tilbudsvarer

Ovenstående rettigheder er ufravigelige. Det vil sige, at selvom du har skrevet under på, at du f.eks. kun har 1 års reklamationsret, så har du 2 års reklamationsret. 

Der findes naturligvis mange flere rettigheder og eksempler. Er du i tvivl om hvordan du er stillet, kan du kontakte Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Du kan også kontakte Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, hvis du har en generel forespørgsel om dine rettigheder som forbruger. 

Forbrugerklagenævnet Har du derimod en konkret tvist med erhvervsdrivende, som I ikke kan løse, kan du indgive en klage over den erhvervsdrivende til Forbrugerklagenævnet. 

Forbrugerklagenævnet vurderer herefter, om det har kompetence til at behandle sagen. Har det kompetencen hertil, vil Forbrugerklagenævnet træffe en afgørelse i sagen, efter at parterne er blevet hørt. 

Forbrugerklagenævnet består af 3 medlemmer, en indstillet fra forbrugerinstitutioner i forening, en fra erhvervsorganisationer i forening og styrelseschefen for Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Medlemmerne udpeges for en firårig periode.

Forbrugerklagenævnet er pt sammensat af:

Freja Lisby Nielsen (formand)

Jenseeraq Poulsen

Anita Hoffer

Klag her

Skema på Sullissivik

Firmatjek

Firmatjeksager På Firmatjek kan du finde de virksomheder, som efter at have tabt en sag i Forbrugerklagenævnet, ikke har efterlevet afgørelsen.

Forbrugerklagenævnet udgivelser

Forbrugerklagenævnet årsberetning 2007

Grønlands Forbrugerråd imødeser med spænding, hvorledes de lokale forbrugerinteresser i de nuværende 17 kommuner vil blive varetaget, når de fire storkommuner

Læs Mere →

Forbrugerklagenævnet årsberetning 2006

Grønlands Forbrugerråds arbejde i 2006 har været meget tilfredsstillende, blandt andet fordi det i marts måned lykkedes at afholde et vellykket forbrugerseminar

Læs Mere →

Forbrugerklagenævnet årsberetning 2005

Forord Grønlands Forbrugerråds arbejde er fortsat i 2005, hvor der var kommunalvalg, og hvor Forbrugerrådet gerne havde set, at der i lighed med tidligere

Læs Mere →

Forbrugerklagenævnet årsberetning 2004

Forord Kort før årsskiftet 2003/2004 valgtes undertegnede som ny formand for Forbrugerrådet, idet den hidtidige formand, Olga Berthelsen (tidl. Poulsen)

Læs Mere →

Forbrugerklagenævnet årsberetning 2003

Forord Efter sammenlægningen af Grønlands Forbrugerråd og Konkurrencenævnet har vore medarbejdere fået flere opgaver, og en af følgerne har været, at

Læs Mere →

Forbrugerklagenævnet årsberetning 2002

Læs mere om hvilke sager Forbrugerklagenævnet især har
beskæftiget sig med i 2002

Læs Mere →
Scroll til toppen