Immikkoortikkit Immikkoortui malillugit
Vælg alle
Atorfiit
Atuineq
Atuisoq
Avatangiisit
Ineqarneq
Isumaginnittoqarneq
Neqerooruteqartitsineq
Radio & Tele
Saqqummersitat
Udbudsklage
Unammineq
Immikkoortsikkit Imarisai malillugit
Vælg alle
Aalajangiineq
Aalajangiinerit
Allaaserisaq
Eqqartuussutit
Erhvervsinfo
Ilitsersuutit
Inatsisit
Qinnuteqaat
Saaffiginnissut
Tusagassiutitigut nalunaarutit
Ukiumoortumik nalunaarusiaq
Immikkoortikkit Tunngavii malillugit
Vælg alle
Akinik misissuinerit
Akit/Akiliut
Angalanerit
Aserfallatsaaliuineq/iluarsaassineq
Atisat & kamippaat
Atuisartoqarneq
Biilit
Elektronikki
Erninermut ullormusiat
Gavekorti/pisassat uppernarsaatillit
iliuusereriikkamik kinguneqartitamik taamaatiinnartoqarneq aamma iliuusereriikkamik kinguneqartitamik sakkukilliliineq
Immami avatangiisit
Ineqarneq
Ineqarnermut akiliutip qaffannera
Ingerlatseqatigiit pillugit ilitsersuut
Inimik paarlaasseqatigiinneq/attartortitsineq
Isumaginninneq
Kattunneq
Kiffartuussineq
Malittarisassat
Meeqqanut tapiissutit
Naammagittaalliorneq
Nalinginnaasumik iluarsaassineq
Nalunaajaat
Neqerooruteqartitsisarneq
Nerisassanik nalunaaqutsiineq
Nittartakkakkut pisineq
Niuerfimmut tunngasunik aalajangiussaq
Pinngortitaq Avatagiisillu
Pisortanit ikiorsiissutit
Pisortat Tapiissutaat Unammillernermik Ajalusoortitsisut
Pissaaneqarnerusumik inissisimanermik atorluineq
Qinnuteqaat
Qularnaveeqqutit
Radio & Tele
Siunnersuinermut pisinnaatitaaffiit
Siusinaartumik pensionisiat
Suliffeerunnermi ikiorsiissutit
Ukiumoortumik nalunaarusiaq
Umiatsiat
Unammilleqatigiinnermik equtitsisumik tapersiisarneq
Unammilleqatigiinnermik killilersuisoq
Unammilleqatigiinnermut illuinnaasiunngitsoq
Unammineq
Utertitsisinnaatitaaneq
Utoqqalinersiat

Atuineq

Atuisartunut Pisisartunullu Maalaaruteqartarfimmut Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik allattaavoq

Unammineq

Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliamut Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik allattaavoq

Neqerooruteqartitsisarneq

Neqerooruteqartitsisarnut Ataatsimiititaliamut Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik allattaavoq

Isumaginnittoqarneq

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik allattaavoq

Atuisoq

Atuisoq - Kalaallit Nunaanni atuisartunut pisisartunullu siunnersuisarfik atuisartut sinnerlugit nakkutilliisuuvoq. Atuisoq inuussutissarsiutigalugu niuertarfiutillit inatsisit malillugit ingerlanersut nakkutigisarpai.

Pinngortitaq

Pinngortitap Innarlitsaaliorneqarnissaamut Ataatsimiitsitaliaq Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik allattaavoq

Avatangiisit

Avatangiisit Innarlitsaaliorneqarnissaamut Ataatsimiitsitaliaq Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik allattaavoq

Siusinaartumik pensionisiaqarnermut
maalaaruteqartarfik

Siusinaartumik pensionisiaqarnermut maalaaruteqartarfimmi ataatsimiitsitaliamut Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik allattaavoq

Suliffeqarfittut innuttaasunik tapersersortarialik

Suliffeqarfik piumasaqaatinik naammassinnittoq suliffeqarfittut innuttaasunik tapersersortarialinnik suliffissaqartitsisutut suliffeqarfiup nalunaarsorneqarnissaata akuerineqarnissaa pillugu Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfimmut qinnuteqarsinnaavoq.

Aqutsisoqarfimmit saqqummiussat

 • Alle
 • Aalajangiinerit
 • Aaliagiineq
 • Aaliagiineq
 • Afgørelse
 • Akinik misissuinerit
 • Akit/akitsuutit
 • Angalanerit
 • Årsberetning
 • Atorfiit
 • Atuineq
 • Atuineq
 • Atuisoq
 • Avatangiisit
 • Avatangiisit Pinngortitarlu
 • Bolig
 • Eqqartuussut
 • Forbruger
 • Fusion
 • Hjemmeside
 • Ilitsersuut
 • Immikkoortortaq
 • Inatsisit
 • Ineqarneq
 • Inuussutissarsiornermut Paasissutissiineq
 • Isumaginnittoqarneq
 • Isumaginnittoqarneq
 • Kattunneq
 • Kiffartuussineq
 • Konkurrence
 • Naammagittaalliuuteqarsinnaatitaaneq
 • Nalinginnaasumik iluarsaassineq
 • Nalunaajaat
 • Neqerooruteqartitsisarneq
 • Neqerooruteqartitsisarneq
 • Nittartagaq
 • Nittartagaq
 • Niuerfimmut tunngasumik aalajangiineq
 • Qinuteqaat
 • Radio &Tele
 • Saqqummiussat
 • Saqqummiussat
 • Social
 • Tjenesteydelser
 • Tusagassiuutinut nalunaarut
 • Udbud
 • Udgivelse
 • Ukiumoortumik nalunaarutit
 • Unammineq
 • Utertitsisinnaatitaaneq

Kattunnermik nalunaarut – Kangerlussuarmi akunnittarfik neriniartarfillu

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik Albatros Arctic Circle ApS-ip Hotel Kangerlussuaq-mut, Restaurant Musk Ox-imut, Hotel Kangerlussuaq cafeteriamullu pisiarineri pillugu nalinginnaasumik nalunaarummik tigusaqarpoq. Akunnittarfiup pisiarineqarnera Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. ,1 15. maaji 2014-imeersoq kingusinnerusukkullu allannguuteqartinneqartoq naapertorlugu kattunneruvoq. Tamanna isumaqarpoq, Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup akuereqqaartinnagu kattunneq naammassineqarsinnaanngilaq. Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat malillugu suliffeqarfiit kattunnerannik nalunaaruteqartarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 3, 10. marsi 2016-meersumi § 2, imm. 2 naapertorlugu suliami peqataasut nalinginnaasumik nalunaarummik nassiussipput, , taamaattorli Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiupkattunneq ingerlatseriaatsimik pisariillisikkamik suliarineqarnissamut piumasaqaatit naammassisimanersut suli nalilersuiffiginngilaat Tamanna Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maaji 2014-imeersoq §16, imm. 1, nr. 2, naapertorlugu Albatros Arctic Circle-ip ApS pisinerup kingorna Hotel Kangerlussuaq-mut, Restaurant Musk Ox-imut, Hotel Kangerlussuaq cafeteria-mullu kisimiittutut aqutsi-suulissagami suliaq kattunnertut nalilerneqarpoq Hotel Kangerlussuaq (Restaurant Musk ox cafeteria-lu ilanngullugit) pisiaritinnginnerata siorna Mittarfeqarfiit A/S-imit pigineqarlutillu aqunneqarput. Nuummi Ilulissanilu timmisartoqarfissuit ammarneqarnerinut atatillugit aalajangertoqarpoq, Mittarfiit A/S-ip Hotel Kangerlussuaq (Restaurant Musk Ox cafeterialu ilanngullugit) tuniniarneqassasut. Mittarfeqarfiit A/S-ip Hotel Kangerlussuaq-ap (Restaurant Musk Ox cafete-rialu ilanngullugit) tuninera Naalakkersuisunit akuerineqarnikuuvoq. ...
Atuaruk →

Kattunneq pillugu nalunaarut – Biililerinermi ingerlatseqatigiiffissuaq aamma maski-inanik sanaartornermi atortunik tuniniaaneq

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik Semler Gruppen A/S (”Semler Gruppen”)-mit, H.P. Entreprenørmaskiner A/S (”H.P. Entreprenørmaskiner”)-imut tamakkiisumik suliffeqarfik aqutsisuulernera pillugu pisariillisamik tigusaqarpoq. Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maaji 2014-imeersoq kingusinnerusukkullu allannguuteqartinneqartoq malillugu, suliffeqarfiit kattunnerannik nakkutiginninnermi aalajangersakkat malillugit ingerlatitsineq pisimasoq suliami peqataasunit nalilerneqarpoq. Kattunnissamut allaqqitassiaq nalunaarutigineqartoq pisariitsumik nalunaarutigineqarnissaa siunniutaavoq. Aqutsisoqarfiup suli kattunnissamut piumasaqaatit naapertuunnersut isummerfigisinnaanngilaa. Semler Gruppen ingerlatitsinerup naammassinninnerani H.P. Entrepremørmaskine-mut kisimiittutut oqartussaanera unammilleqatigiinnermut inatsit § 16. imm 1, nr. 2 naapertorlugu kattunneruvoq. Semler Gruppen tassaavoq ingerlatseqatigiiffissuaq danskiusoq, suliffeqatigiiffiillu Skandinavisk Motor Co A/S, Semler Mobility Retail A/S, Car Holding A/S aamma Semler Agro A/S Semler Gruppen-imut attuumallutik. Semler Gruppen aamma suliffeqarfimmut attartortitsisartumut Volkswagen Semler Finans A/S-imut piginneqataasuuvoq. Semler Gruppen-ip eqqussineq tuniniaanerlu niuernikkut ingerlatarai soorlu makku; inuinnaat biiliinut tunngasut, inuussutissarsiornermi qamutit nunalerinermullu maskiinat tunngasut, taartissanik perutsinillu tuniniaaneq, kiffartuussineq iluarsaassinermillu sullissineq, ingerlaarsinnaanermut atortunik tamalaanik tuniniaaneq, attartortitsinerillu. Semler Gruppen-ip Kalaallit Nunaanni biilinik nutaanik tuninaanermik ingerlataqarput. Danmarkimi sumiiffinni marlunni Kalaallit Nunaannilu sumiiffimmi ataatsimi, H.P. Entreprenørmaskiner maskiinat sanaartornermi atortunik tuniniaasarpoq. H.P. Entreprenørmaskiner maskiinat sanaartornermi atortut ...
Atuaruk →

Akinik misissuinerit 2023

Atuaruk →

Pisortanit ikiorsiissutit – Najugaqarnissamut piumasaqaat

X kommuniata ulloq 10. novembari 2023-mi pisortanit ikiorsiissutinut itingartitsilluni aalajangiinera pillugu naammagittaalliuutit lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasuata suliaraa imalu aalajangiivoq: AALAJANGIINEQ Kommunip aalajangiinera allanngortinneqarpoq. Tamanna isumaqarpoq, naammagittaalliuutinnut ilalerneqartutit, pisortanillu ikiorsiissutitit nalilersorneqarlutillu annertussusai naatsorsoqqinneqarnissaannut pisinnaatitaasutit. lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup tunngaviliuppaa, illuummi najugaqartussaatitaanermi §4, imm. 1, 1. pkt. naammassisimagit. Tamanna tunngavilersuummi itisilerneqarnikuuvoq. Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. novembari 2006-imeersoq kingusinnerusukkut allanngortinneqartumi § 4, imm. 1 naapertorlugu suliaq aalajangiiffigineqarpoq, tamannalu kommunip aalajangiinerata nalaani atuuttuulluni. Aalajangiussaq pisortanit ikiorsiissutit pillugit qinnuteqaatinnut, suliffissarsiortutut nalunaarsorninnut, kontoppit assilineranut, suliunnaarnermut uppernarsaammut aamma naammagittaalliuutit tunngavigalugit aalajangiiffigineqarpoq. Suliami paasissutissat: Pisortanit ikiorsiissutit pillugit kommunimut ulloq 9. novembari 2023-mi qinnuteqarputit. Ulloq 10. novembari 2023 kommuni pisortanit ikiorsiissutit pillugit qjnnuteqaatinnut itingartitsilluni aalajangiivoq. ltigartitsinermut tunngavigineqarpoq, pisortanit ikiorsiissutit pillugit qinnuteqaatinni najukkatut allassimasat lnunnik Allattorsimaffimmi allaqqanani najukkami allami nalunaarsoqqasutut allaqqanerit. Kommunip aalajangiinermini pisortanit ikiorsiissutit pillugit lnatsisartut peqqussutaanni nr. 15, 20. novembari 2006-imeersumi § 4 innersuussutigivaa. lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut ulloq 17. novembari 2023-mi naammagittaalliuuteqarputit. Naammagittaalliuutinni takuneqarsinnaavoq, qimarnguivimmi najugaqarsimasutit, taamaattumillu qimarnguiviup sumiiffia qinnuteqaatinni najukkatut allassimallugu. Allapputit, kommunip itigartitsilluni aalajangiussinnginnerani ...
Atuaruk →

Najukkamik paarlaaqateqarnissamut pisinnaatitaaffeqassanngilatit

Atuaruk →

Skolefuckingvogn I/S-ip akiliutiginikuusannik utertiinissamut piumasaqaa-tit itigartippaa

Atuaruk →
Scroll to Top