Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup ukiumoortumi nalunaarutaa 2003

Siulequt

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 12. november 2001-imeersumi § 10, imm. 5 naapertorlugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Inatsisartunut suliaqarfini pillugit ukiumoortumik nalunaaruteqartartussaavoq.

Nalunaarusiaq ukiumut ilivitsumoortuuvoq naammagittaalliuutillu tiguneqartut Naammagittaalliuuteqartarfimmilu aalajangiinerit qassiunerinik kisitsisit atorlugit nalunaarsuusiornerup saniatigut tunngaviusumik aalajangiinernik imaqartarluni. Tunngaviusumik aalajangiinerni saqqummiunneqartuni kikkut pineqarnersut takuneqarsinnaajunnaarsinneqartarput.

Kommunenut, Kanukokamut, Inatsisartut Ombudsmandianut, Rigsombudsmand-imut aammattaaq Isumaginninnermi Siunnersortinngorniat Ilinniarfiannut nalunaarusiaq nassiunneqartarpoq.

Naammagittaalliuteqartarfiup qarasaasiatigut nittartagaatigut www.nanoq.gl/dsa nalunaarusiaq pissarsiarineqarsinnaavoq, taamattaaq nalunaarusiaq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup allattoqarfianut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaalluni.

Februar 2006

Ole Rud
Siulittaasoq

sumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-mi, 12. november 2001-imeersumi § 10 imm. 5 naapertorlugu matumuuna Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik 2003-mi sulisimanini pillugu nalunaaruteqarpoq.

Naammagittaalliuuteqartarfiup inatsisitigut tunngavissai

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup sulera aallartippoq 1. januar 1980-imi.

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-mi, 12. november 2001-imeersumi § 8 imm. 1 aammat 2 malillugit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik tassaavoq isumaginninnermi malittarisassat malillugit kommunalbestyrelsip aalajangigai pillugit naammagittaalliuuteqartarfik.

Naammagittaalliuuteqartarfiup sulinera §§-ini 9-miit 11-mut inatsisitigut tunngavissinneqarpoq.

Naammagittaalliuuteqartarfik siulittaasoqassaaq allanillu sisamanik ilaasortaqassalluni. Naalakkersuisut siulittaasumik, taassuma sinniisussaanik, ilaasortanik sisamanik taakkulu sinniisusaannik ukiunut marlunnoortumik toqqaassapput. Siulittaasoq inatsisilerituutut soraarummeersimassaaq imaluunniit allatigut Kalaallit Nunaanni inatsisinik isumaginninnermut tunngasunik sukumiisumik paasisimasaqassalluni. Ilaasortat marluk isumaginninnermi inatsisinik ilisimasaqassapput, ilaasortallu marluk isumaginninerup iluani inuiaqatigiit ingerlaasiannik ilisimasaqassallutik. Naalakkersuisut Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut allattoqarfeqarnikkut ikiuutissapput.

Naammagittaalliuuteqartarfiup katigaanera

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik ukiumi nalunaarusiorfiusumi ukuninnga inuttaqarsimavoq:

Bendt Frederiksen, Upernavik
Nukákuluk Kreutzmann, Nuuk
Martha Labansen, Nuuk
Emilie Lennert, Sisimiut
Ole Rud, Nuuk

Ole Rud ukiumi nalunaarusiorfiusumi Naammagittaalliuuteqarfimmi siulittaasuuvoq.

Naalakkersuisut Allattoqarfiat Naammagittaalliuuteqartarfimmut allattoqarfiuvoq. Ukiumi nalunaarusiorfiusumi pingasoriarluni tallimariarluniluunniit ataatsimiittoqartarpoq.

Allattoqarnerup tungaatigut immikkut taasassat

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup allattoqarnera Naalakkersuisut Allattoqarfiata isumagaa. Allattoqarneq marlunngorlugu avinneqarsinnaavoq, tassa allattut suliassaviinik sulinermut (naammagittaaliuutinik tigooraaneq, suliamut tunngasunik paasiniaaneq, naammaatiggaalliuuteqartarfiup ataatsimiinnissaanik piareersaaneq, il.il.) aammalu naammagittaalliuutit inatsisinut tunngasortaasa suliarinerat.

Naalakkersuisut 13. november 2003 aalajangerpaat Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ukiumit aningaasaliiffimmit 2004-mit atuutilersumik Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik nammineerluni aqutassaminik aningaasaliiffigineqassasoq. 1,0 mio. koruuninik aningaasaliinissaq Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Tamanna 2004-mut Aningaasanut Inatsisissap akuersissutigineranut atatillugu Inatsisartunit akuerineqarpoq 2003-milu decemberip 11-ani atortussanngortinneqarluni.

Isumaginninnermut tunngasuni aalajangikkat inatsisit naapertorlugit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput. Suliassanik annertuumik sunniutilinnik, soorlu pinngitsaaliilluni meeqqanik angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnernik, Naammagittaalliuuteqartarfik tigusaqartarpoq, aammali annertunngitsumik sunniutilinnik, soorlu utoqqalineq pissutigalugu pensionisianut inummut tapiutit pillugit malittarisassat naapertorlugit aallaasimik kusanartumik, angallammut motoorimik il.il. qinnuteqaatinut kommunip itigartitsineri suliakkiissutigineqartarput.

Naammagittaalliuuteqartarfimmi allatsit/suliarinnittut Naalakkersuisut Allattoqarfianni fuldmægtigitut atorfinitsinneqartarput, ukiorlu aningaasaliiffik 2003 tikillugu Inatsisartut Allattoqarfianni sulisut ataatsimut amerlassusiannut ilaallutik atorfeqarsimallutik. Suliassanik suliarinnittussatut nalinginnaasumik inatsilerituut atorfinitsinneqartarput. Suliassat annertussusaat sulisussarsiornerlu atorfimmilu uninngatitsisinnaaneq apeqqutaatillugit 1988-imiit allatsit ataaseq-marluk atorfeqartinneqartarput.

Naalakkersuisut Allattoqarfianni Naammagittaalliuuteqartarfiup allattoqarnikkut inissisimanerata nalaani inatsisilerituunik sulianik ingerlatsisussanik sulisussarsiortarneq sulisunillu tigumminnissinnaaneq ajornakusoorsimavoq. Atorfeqartartut nalinginnaasumik ukioq ataaseq missiliorlugu atorfimminni atasarsimapput. Sulisut taarseraannerujussuat aammalu ataatsimiinnermi ataatsimi suliassat taamaallaat 20-t 30-illu akornanni amerlassusillit suliarineqarsinnaanerat pissutaalluni Naammagittaalliuuteqartarfiup suliassai amerlasuut ukioq ataaseq sinnerlugu pisoqaassuseqarput, tamanna Naammagittaalliuuteqartarfiup assorsuaq naammaginngilaa.

Naammagittaalliuutit suliarineqartut appartinniarlugit 2002-mili aasakkut Naammagittaalliuuteqartarfik suliniuteqalerpoq. Siulittaasoq annertusiartuinnartumik siunnersuinermi ilitsersuinermilu ikiuuttalersimavoq.

Suliassat amerliartornerat pissutigalugu naammagittaalliuuteqartarfik nukissatigut annertusileriffigineqartariaqartoq Naammagittaalliuuteqartarfiup nalilerpaa.

Naammagittaalliuuteqartarfiup 2003-mi sulinera

Naammagittaalliuuteqartarfiup ukiumi nalunaarusiorfiusumi naammagittaalliuutit katillugit 193-it tiguai. 2002-mut naleqqiullugu naammagittaalliuutit 37-nik apparsimapput. Nalinginnaasumik naammagittaalliuutit qaammammut 20-t 25-llu akornanni amerlassusillit naammagittaalliuuteqartarfimmut apuuttarput.

Naammagittaalliuutit tiguneqartut ima agguataarsimapput:

Isumaginninnermi pensionit utoqqarnillu paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu aalajangiinermut naammagittaalliuutit 52-it
Naartunermi, erninermi qitornavissiartaarnermilu sulinngiffeqarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu aalajangiinermut naammagittaalliuutit qulingiluat
Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu aalajangiinernut naammagittaalliuutit 54-it
Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu aalajangiinernut naammagittaalliuutit arfineq pingasut
Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu aalajangiinernut naammagittaalliuutit aqqaneq marluk
Annertuumik innarluutillit ikiorsereqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu aalajangiinernut naammagittaalliuutit 14-it
Meeqqanut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu aalajangiinernut naammagittaalliuutit marluk
Ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugu aalajangiinernut naammagittaalliuutit 21-t
Naammagittaalliuutit 21-t suliassatut itigartinneqarput aamma/imaluunniit oqartussaasunut allanut imaluunniit suliamut oqartussaasuinnut innersuussutigineqarlutik, imaluunniit unitsiinnarneqarlutik naammagittaalliuummi sunarpiaq naammagittaalliuutigineqarnersoq ersinngimmat imaluunniit allatut naammassineqarlutik naammagittaalliuuteqartarfimmi suliarineqaratik.

Aalajangiinerit

Ukiumi nalunaarusiorfiusumi Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik pingasoriarluni ataatsimiippoq. Naammagittaalliuutit katillugit 85-it Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai.

Naammagittaalliuutit 2003-imi tiguneqartut 2003-imi aalajangiiffigineqartunut naapertuutinnginnerat maluginiarneqassaaq. Tassunga tunuliaqutaavoq 2003-mi tiguneqartut tamakkerlugit inaarutaasumik suliarineqanngimmata naammagittaalliuutillu ilaat ukiumut nalunaarusiorfiusumut allamut tunngassutillit 2003-imi suliarineqarsimammata.

Aalajangiinerit suliassaqarfinnut ataasiakkaanut ima agguataarsimapput:

Pisortanit pensionisiat utoqqarnillu paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Pisortanit pensionisiat utoqqarnillu paaqqinniffiit il.il. pillugit suliassat 42-t Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai.

Naammagittaalliuutit amerlanersaat siusinaartumik pensionisiartaarniarluni itigartitaanermut tunngapput. Naammagittaalliuuteqartarfiup nalilerpaa siusinaartumik pensionisiat pillugit malittarisassat naapertorlugit sulinissaaq kommuninit ajornartorsiutigineqartoq, aammalu kommunimiit kommunimut assigiinngitsunik periuseqarluni malittarisassat tunngavigalugit aqutsisoqartoq.

Suliani 22-ni aalajangiinerit naammagittaalliuutigineqartut tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit atortussaatinneqanngillat:

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu allanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartoq nutaamik qinnuteqarnermigut siusinaartumik pensionisiaqartinneqalerluni, aammami nakorsap nalunaarummini takutimmagu qinnuteqartup ajoqutaa ajornerulersimasoq.

Suliani sisamani aalajangiineq allanngortinneqarpoq, tassa naammagittaalliuuteqartarfiup nalorninaallisimmagu toqusoqartillugu inummut tapiutinik tunniussisarneq pillugu malittarisassat utoqqalineq pillugu pensionisianut inummut tapiutinik tunniussisarnermut malittarisassat assingusut.

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu allanngortinneqarpoq, utoqqarnut paaqqinnittarfimmi nerisaqarnermut il.il. akiliisitsisinissamut aalajangiisussamit siullermit aalajangiineq atorunnaarsinneqarluni.

Suliani arfinilinni suliaq suliarineqarfianut siullermut utertinneqarpoq, tassa inummut tapiutinik qinnuteqaatip suliarinerani suliat ataasiakkaat aallavigalugit pisariaqartitsineq naapertorlugu naliliisoqarsimanngimmat.

Suliani qulini suliaq aalajangiisumut siullermut utertinneqarput, tassa qinnuteqartup siusinaartumik pensionisiartaarsinnaaneranut aalajangiinnginnermi paasissutissat naammattut piniarneqarsimanngimmata.

Suliani 20-ni aalajangiinerit naammagittaalliuutigineqartut atortussanngortinneqarput:

Suliani qulingiluani aalajangiine imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartup inummut tapiutinik qinnuteqaataa akuerineqarsinnaanngitsoq, naammagittaalliuuteqartup aningaasartuutit nammineerluni akilissasuugunigit aningaasatigut amikkisaalernissaa aarlerinaateqanngimmat.

Suliani sisamani aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, siusinaartumik pensionisiaqalersitsisoqassanani inuussutissarsiorsinnaaneq timikkut, tarnikkut aamma/imaluunniit inuttut atukkat pissutigalugit ataavartumik appariarsimanngimmat
Suliani marlunni aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, aappaasup isertitai tunngavigalugit pensionisiaqarnermut tunngasut allanngortinneqaratik
Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, ukiut arfineq marluk kingumut atuuttumik inummut tapiutinik tunniussisoqarsinnaatitsisoqarani
Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartoq aatsaat sulilluni misiliinermi kingorna qaammatip tulliuttup aallaqqaataani siusinaartumik pensionisiaqalersinnaammat
Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartoq qinnuteqarnermi kingorna qaammatip tulliuttup aallaqqaataani aatsaat pensionsiliaqalersinnaammat
Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartup nammineq aningaasaqarnerminik aqutsisinnaannginera pissutigalugu pensionisiat tunniunneqartarnerisa aqunneqarnissaat tunngavissaqarmat
Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartup angerlarsimaffiani angerlarfimaffimmi ikiorteqartitaaginnarnissaq tunngavissaqanngimmat

Pisortanit ikiorsiissutit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit suliassat 26-t Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai.

Suliani arfinilinni aalajangiinerit naammagittaalliuutigineqartut tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit atortussaatinneqanngillat:

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu allanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartoq ikuallattoornissamut sillimmasiinermut akiliinissamut ikiorserneqartussanngorlugu.

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu allanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartoq ikiorsiissutaasimasunik utertitsilluni akiliisussaanngimmat, utertitassanngorlugit ikiorsiinissamut piumasaqaatit naammassineqarsimanngimmata.

Suliami ataatsimi aalajangiineq aalajangiineqarfianut siullermut utertinneqarpoq, suliarinninnermi inatsisitigut tunngavissaq eqqortoq atorneqarsimanngimmat.

Suliani marlunni aalajangiineq utertinneqarpoq, suliamik aalajangiisoq siulleq amigartunik tunngavilersuuteqarluni aalajangiisimammat.

Suliami ataatsimi aalajangiineq utertinneqarpoq, aalajangiisussap siulliup aalajangiinermini sorpiaat pingaartillugit aalajangiisimanerluni tunngavilersuutai amigarmata.

Suliani aqqaneq marlunni aalajangiinerit naammagittaalliuutigineqartut atortussanngortinneqarput:

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartut peqqussutini aalajangiisakkat malillugit piginnaatitaanertik malillugu ikiorserneqarsimasut Naammagittaalliuuteqartarfik naliliimmat.

Suliani 13-ini aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartoq ikiorserneqartussaatitaanngitsoq naammagittaalliuuteqartup siunissami imminut napatinninniarnissaanut ikiorsiineq annertuumik pingaarutilittut isigineqanngimmat.

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, pisortanit ikiorsiissutit rekvisitioninngorlugit (allagartaq pisiniutissaq) tunniunneqartarnerat ingerlaannassasoq suliamut tunngassutillit paasissutissat malillugit ikiorsiissutigineqartut naammagittaalliuuteqartunit ikiorsiinermut siunertaanngitsunut atorneqartarmata.

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, ineqarnermut akiitsut akilernissaannut ikiorsiisoqassanngitsoq, akiitsut pinngornerisa nalaanni naammagittaalliuuteqartoq ineqarnermut akiliisinnaassuseqarmat.

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, utertitassanngorlugit ikiorsiineq attatiinnarneqassasoq, tassa naammagittaalliuuteqartup isertitai tunngavigalugit.

Suliani marlunni aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, ikiorsiissutit siusinnerusukkut tigusimasat pensionisiarilikkat naatsorsorneranni pensionisiassanit ilanngaatigineqarsinnaasunngorlugit.

Annertussussileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaannut tunngasut suliassat marluk Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai aalajangiiffigalugillu.

Suliami ataatsimi aalajangiineq naammagittaalliuutigineqartoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit atortussaatinneqanngillaq:

Suliami ataatsimi aalajangiineq aallaqqaataanniit suliarisassanngorlugu utertinneqarpoq. Naammagittaalliuuteqartariup nalilerpaa kommunip piumassuserinngisaminik malittarisassat annertussusileriikanik ikiorsiissutinut tunngasut paatsoorsimassagai. Sulinermik inuussutissarsiuteqartup qinnuteqarneraniit sapaatip akunnerini kingullerni 13-ini nalunaaquttap akunneri suliffigisimasai kommunip naatsorsortussanngorpai. Annertussusileriikkanik ikiorserneqassagaanni suliffissaarunnissap tungaanut sapaatip akunnerini 13-ini kingullerni tamani sulimermik inuutissarsiutilittut sulisimanissaq inatsitigut piumasaqaataanngilaq.

Suliami ataatsimik aalajangiineq naammagittaalliuutigineqartoq atortussanngortinneqarpoq:

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, naammagittaalliuuteqartup suliffeqannginnera nammineerluni pisuussutigineqartutut isumaqarfigineqarmat.

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanut tunngasut suliassat tallimat Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai.

Suliani tallimani aalajangiinerit naammagittaalliuutigineqartut atortussanngortinneqarput:

Suliani marlunni aalajangiinerit imaalillugit atortussanngortinneqarput, paarsinissamik akuersissut tunniunneqassanngitsoq, naammagittaalliuuteqartarfiup nalilermagu ilaqutariinni pissutsit meeqqap paarineqarnissaanut perorsarnissaanullu illersorneqarsinnaanngitsut.

Suliani pingasuni aalajangiinerit imaalillugit atortussanngortinneqarput, paaqqinninnersiuteqarnissamut itigartitsineq attatiinnarneqassasoq inissiineq nammineq aaqqissuutaammat.

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat malillugu suliassat tallimat Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai.

Suliani marlunni aalajangiinerit naammagittaalliuutigineqartut tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit atortussaatinneqanngilat:

Suliani marlunni aalajangiinerit imaalillugit allanngortinneqarput, annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat malillugu naammagittaalliuuteqartut ikiorserneqartussaatitaammata ikiorserneqartussanngorlugit.

Suliani pingasuni aalajangiinerit naammagittaalliuutigineqartut atortussanngortinneqarput:

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, siniffissinissamut ikiorsiisoqassanngitsoq siniffiup akiata innarluuteqanngitsumut siniffiup akia annertunerusumik qaangersimanngimmagu.

Suliami ataatsimi aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, biilisinnisamut ikiorneqarnissamik qinnuteqaat itigartinneqarpoq, inatsisitigut taamatut ikiorsiinissamut periarfissiisoqanngimmat.

Meeqqanut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Meeqqanut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat pillugu suliaq ataaseq Naammagittaalliuuteqartarfiup suliaraa.

Suliami ataatsimi aalajangiineq naammagittaalliuutigineqartoq atortussanngortinneqarpoq:

Suliami ataatsimit aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, meeqqanut tapiissutit rekvisitioninngorlugit (allagartaq pisiniutissaq) tunniunneqartarnerat ingerlaannartussanngorlugu, meeqqap soqutigisaasa pisariaqartitaasalu isumagineqarnissaat eqqarsaatigalugu tamanna pisariaqarmat.

Ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat malillugu suliat pingasut Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai.

Suliassami ataatsimi naammagittaalliuuteqartup suliassanngortitsinera itigartinneqarpoq:

Suliami ataatsimi naammagittaalliuut suliassatut itigartinneqarpoq, Naammagittaalliuuteqartarfik suliamik taama ittumik suliaqarnissaminut piginnaatitaaffeqanngimmat.

Suliami ataatsimi aalajangiineq naammagittaalliuutigineqartoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit atortussaatinneqanngilaq:

Suliami ataatsimi aalajangiineq aallaqqaataaniit suliareqqitassanngorlugu utertinneqarpoq, suliaq pillugu paasissutissat pisariqartinneqartut kommunip paasiniarsimanngimmagit.

Suliami ataatsimi aalajangiineq naammagittaalliuutigineqartoq atortussanngortinneqarpoq:

Suliami ataatsimi aalajangiineq atortussanngortinneqarpoq, ukiumi akileraarfiusumi kingullermi inoqutigiit ukiumut aningaasarsiaasa killissarititaasut qaangersimammatigit.

Meqqanut akilersuutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Meeqqanut akilersuutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat pillugu suliaq ataaseq Naammagittaalliuuteqartarfiup suliaraa.

Suliami ataatsimi aalajangiineq naammagittaalliuutigineqartoq atortussanngortinneqarpoq:

Suliami ataatsimit aalajangiineq imaalillugu atortussanngortinneqarpoq, meeqqanut akilersuutinik siumoortunik tunniussisoqarsinnaanngitsoq angajoqqat qitornarlu najugaqatigiimmata.

Scroll to Top