Atuisunut Siunnersuisoqatigiit ukiumoortumi nalunaarutaat 2007

Siulequt

2006 -ip naanerani atuisartunut siunnersuisoqatigiiusimasut piffissaq suliffigisimasaat taamaatsippoq aammalu 2007-ip aallartinnerani ullumikkut siunnersuisoqatigiusimasut atorunnaarsinneqarlutik. Paulus Broberg, Godmand Rasmussen, Hans Kreutzmann aamma Ole Jørgen Davidsen tunuarput taakkunngalu taarsiullugit sassarlutik Emilie Olsen, Ellen Mikaelsen, Hendrik Nielsen aamma Jakob Petersen. Periarfissaq manna iluatsillugu Atuisartunut Siunersuisoqatigiinnut ilaasortaasimasut sulisimanerannut qutsavigerusuppakka – peqatigitillugulu ilaasortat nutaat sisamat ukiuni sisamani tul­liuttuni piffissami kommunerujussuit sisamat nutaat kommunit aaqqissuuteqqineranni pilersinneqarfianni iluatsilluartussatut neriuutiginartumut tikilluaqqullugit.

Isorlerni, nunaqarfinni illoqarfinnilu allani mikinerusuni pisortat kommunillu allaffeqar­fiisa anginerusut katersorneqarfiginngisaanni atuisartut soqutigisaasa isumaginissaan­nut tunngavissat isumannaatsuutittuaneqassapput suliffigineqanerallu annikillisinne­qassanngilaq aammalu atuisartut pillugit inatsiseqanerup ullutsinnut naleqquttuutinnissaanik sulissutiginninneq unittuussanngilaq ingerlatiinnarneqassallunilu Nunarput inatsiseqarnermut tunngatillugu nunanut avannarlemut allanut sanilliullugu arlalitsigut kinguartoorsi­mammat. Inatsisit nutarternissaannik suliaqarnermi atuisartut soqutigisaqaqatigiiffiisa tusarniartarnissaat aammalu inatsisiliortut inatsisinillu atuisut oqaloqatigiituartarnis­saat pingaaruteqarpoq.

Tassunga tunngatillugu taaneqassaaq nerisassanut tunngasunik suliaqarneq pillugu nalunaarummut nutaamut tunngatillugu kiisalu Nunatsinni Peqqissaaviit aaqqissuus­saanerisa allannguutissaat pillugit Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit tusarniaaffigine­qarsimammata, susassaqarfiit taakku marluk Nunatsinni atuisartunut ulluinnami pin­gaaruteqarluinnarlutik sunniuteqarmata.

Atuisartut piginnaatitaaffii pillugit innuttaasut annertusigaluttuinnartumik soqutigin­nikkiartuaarnerat ilaatigut maluginiarneqarsinnaavoq ukiup siulianut sanilliullugu Kalaallit Nunaani Unammilleqatigiinnermut Aalajangiisartut aammalu Atuisartunut Siun­nersuisoqatigiit Ataatsimoorussamik Allatoqafiata 2007-imi atuisartunit saaffiginnissutit assigiinngitsut suugaluartulluunniit amerlatsikkaluttuinnartut tiguneqarsimammata.

Nuna tamakkerlugu najukkanilu radiokut aallakaatitsisarnerit, tusagassiorfinniit soqu­tigineqaleriartuinnarneq aammalu 2006-ip aallartinnerani atuisartut piginnaatitaaffii pillugit mappersagaaqqamik nassiussuisoqarnera Nunatsinni illunut tamanut agguaan­neqartut atuisartut soqutigisaqarfiisa amerlatsikkiartornerat kingunerisimavaat. Internetip atugaaleriartuinnanera aammattaaq malugineqarsinnaavoq tassungalu tunngatillugu oqaatigineqassaaq ataatigut atsiortoq aammalu Atuisartunut Siunnersuisoqatigiinnut ilaasortat allat atuisartuniit saaffiginnissuterpaalussuarnik tigusaqartarsimammata misi­littakkat ilisimasallu tunngavigalugit aqqutissiuisuusumik akineqartarsimasunik.

Tassunga tunngatillugu oqaatigineqarsinnaavoq Atuisartunut Siunnersuisoqatigiinnut ilaasortat ullumikkut oqarasuaatit atornerannut qaammatikkaartumik tapisiaqartinne­qartarmata siunnersuisoqatigiinnut ilaasortat allattoqarfiullu akornanni pitsaasumik at­taveqaqatigiittuartarnissaq ingerlanneqaannarsinnaaqqullugu.

Ukiuni taakkunani nuannaarutissaasarpoq nunani tamalaani atuisartut ukiup tamaasa pisartumik – 15- martsimi – ulloqartineqartarnerat alaatsinaassinnaallugu – tamannalu atuisartuni namminersortullu ilaanni malinnaaffigineqarluartalersimalluni. Nunatsinni pisniarfiit anginerit tamanna malunnartinniartalersimavaat nioqqutissanik immikkut ittumik neqerooruteqartalernikkut aamma/imaluunniit allanik aaqqissuussisarnikkut aammattaarlu atuisartut ulluanni kaffillertoqartarluni kaagillertoqartarlunilu. Ataasiartamik nunaqarfiit ilaanni ulloq malunnartinneqarpoq akerliussutsimik takutitsinermik oqalugiarnertalimmillu nioqqutissat assigiinngitsut amerlanerusut pitsaanerusumik pilersuutiginissaat annertusaaviginissaallu pillugu.

Namminersortut nunatsinnilu naalakkersuinikkut suliaqarfiit eqqarsaatigalugit atuisar­tut soqutigisaqarfiisa nalinginnaasut tusarniaaffigineqartarneranni ilaatigut ullumikkut pingaaruteqarnera ugguuna takuneqarsinnaavoq Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit Peq­qissuunermut Naalakkersuisumik Aqkalo Abelsenimik aamalu KNI-ip siulersuisuini siulittaasumik 2007-imi ilaatigut ataatsimeeqateqarnikuummata nunaqarfinnut isorleq-mullu nioqqutissanik pilersuisarnerit eqqartorneqarnerannut atatillugu.

Naggasiutigalugu Naalakkersuisut aammalu KANUKOKA, ilanngullugit pisortaqarfiit as­sigiingitsut Nunatsinnilu namminersortut suleqatigiilluarnerup ingerlanneqaannarsima­neranut qutsivigaakka.

Nanortalik, ulloq 15. maj 2008

Nikolaj Ludvigsen

Atuisartunut Siunnersuisqatigiinnut siulittaasoq

 

Aallaqqaasiut

Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit allattoqarfiallu, Atuisartunut pisisartunullu siunner­suisoqatigiit, tuniniaasarneq, nalunaaqutsersuisarneq, akit aamma atuisartunut pisisar­tunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliaat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 10, 13. november 1986-imeersoq taassumalu allannguutai tunngavigalugit sulisussaap­put, ukulu aallaavigineqartussaallutik:

  • akigititat niuernermilu piumasarisat sualuppallaartut akornuserniarnis­saat
  • sulissussinissaq atuisartut pisisartullu ilisimasaqarnerulersinniarlugit paasititsiniaanikkut pissutsinik, atuisartut pisisartullu nioqqutissanik sullissinermillu qanoq issusersiuisinnaanissaannut pingaaruteqartunik, paasisitsiniaanikkullu atuisartut pisisartullu pisisinnaatitaanikkut inissisimanerat pillugu
  • inuussutissarsiutinik ingerlatsinerup tungaatigut atuisartunut pisisartunullu politikkikkut isummiussanik, pisortat oqartussaatitaannut Inatsisartunullu saqqummiussassaq
  • kommunini atuisartunut pisisartunullu ataatsimiititaliat siunnersortassal­lugit, suliarisassallugillu suliassat taakkunannga Siunnersuisoqatigiinnut saqqummiunneqartut
  • nakkutigissallugit inatsisip aalajangersagartai kapitali 7-imiittut naapertor­lugit (tuniniaaneq, nalunaaqutsersuineq poortuisarnerlu)
  • akinik iluanaarutinillu nioqqutissat aalajangersimasut nioqquteqarfiillu aalajangersimasut iluanni misissuisarnissaq

Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit arfineq marlunnik ilaasortaqarpoq, katitigaappullu Sulinermik Inuussutissarsiutillit Kattuffiannit (SIK), Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiannit (KANUKOKA), Arnat Peqatigiit Kattuffiannit, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiannit (KNAPK), kiisalu lnatsisartunit toqqakkat pingasut. Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit ilaasortai Inatsisartut Inatsisaat nr. 10, 13. november 1986-imeersoq § 3, imm. 3 naapertorlugu ukiut sisamakkaarlugit ilaasor­taasarput.

Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit 12.12 2006-imiit imatut katitigaavoq:

Siulittaasoq

Siulittaasup tullia Nikolaj Ludvigsen, KANUKOKA-mit toqqarneqartoq
Pele Jensen, lnatsisartunit toqqarneqartoq
Hendrik Nielsen, SIK-mit toqqarneqartoq
Emilie Olsen , lnatsisartunit toqqarneqartoq
Ellen Mikaelsen , Inatsisartunit toqqarneqartoq
Uthilie Heilmann, ARNAT PEQATIGIIT KATIUFFIAT-nit toqqarneqartoq
Jakob Petersen, KNAPK-mit toqqarneqartoq

llluinnarni aqutsisut

Siulittaasoq Nikolaj Ludvigsen
Siunn. ilaass. Emilie Olsen
Siunn. ilaass. Ellen Mikaelsen

Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit ulloq 06. marts 2007-mi ataatsimiinnerminni qulaani taaneqartutut Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit inissitsiterput. Siunnersuisoqatigiit piffissaq suliffigisassaat 2010-ip naanerata tungaanut sivisussuseqassaaq.

 

Allattoqarfik

Allattoqarfimmi pisortaq Niels Peter Gundelach , inatsisilerituutut eqqartuussissuserisutut ilinniagalik Ataatsimoorussamik Allattoqarfiup ulloq 1. januar 2002-imiit pilersinneqarneraniit tas­sani atorfeqarpoq.

A/ C-fuldmægtig Nicolai Odgaard Jensen, cand. oecon.-iuvoq 15. februar 2006-imiilli tassani atorfeqarluni.

Allatsi Johansine Poulsen 24. juli 2006-imiilli atorfimmi taartaa­simasoq oktober 2006-imiit aalajangersimasumik atorfeqalerpoq.

Siunnersorti Steffen J. Lynge, politiitut ilinniagalik 26. juni 2006-imiit atuisartunut siunnersortitut aalajangersimasumik atorfeqalerpoq.

Cand. jurist Kim Pagels 1. marts 2007-imiit inatsisilerinikkut siunnersortitut atorfeqarsimasoq atorfini 26.07.2007-imiit qimap­paa.

lnatsisileritooq eqqartuussissuserisutut ilinniagalik Lars B. Bjørknæs 01. september 2007-imiit atorfinittoq – atorfini taa­maatippaa 06.02.2008-imiit suliunnaarluni.

1. januar 2002-imiit Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit namminneq allattoqarfigisimasaat aningaasanut inatsisip allanngortinneratigut Unammilleqatigiinnermik ataatsimiititaliap allattoqarfiannut taamani Naalakkersuisut Allattoqarfianniissimasumut kattunneqarpoq. lnatsisartut inatsisaata nr, 20, 13. november 1986-imeersup (atuisartut pillugit inatsisip) allanngortinneratigut Atuisartut Maalaaruteqartarfittut Ataatsimiititaliaata allattoqarfittut atorneqarnera 1. juni 2002-mi Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit Ataatsimoorussamik Allattoqarfiannut nuunneqarpoq – taamaalillunilu Unammilleqatigiinnermik Ataatsimiititaliap aammalu Kalaallit Nunaanni Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit Ataat­simoorussamik Allattoqarfiannut. Aamma 2004-mut Avatangiisit innarlitsaalinissaat pil­lugu Maalaaruteqartarfittut Ataatsimiititaliaq Ataatsimoorussamik Allattoqarfimmut nuunneqarpoq.

Ataatsimoorussamik Allattoqarfiup najugaraa Imaneq 27, 1. sal, 3900 Nuuk pisuinnaat aqqutaata aammalu pisiniarfiup “LENE -MI” eqqaani Brugsenip biilinut unittarfit­taata eqqaani isertarfeqarluni.
Telefon aamma telefax tulleriinneri malillugit 32 80 33 aamma 32 78 50.

 

Kangerlussuarmi ataatsimiinnerit

Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit ulloq 13. juni 2007-imi Kangerlussuarmi ataatsimiin­neranni siunnersuisoqatigiit nunaqarfimmi innuttaasut (soraarnerup nalaani) ataatsi­miisippaat inuit qulit missaannaanni peqataagaluartut ataatsimiisitsineq atuisartutut peqataasunut siunnersuisoqatigiinnilu ilaasortanut pissarsiaqaataasutut nalilerneqarpoq. Ataatsimiisitsinermi erseqqissumik saqqummiuneqarpoq nioqqutissanik akuttoqati­giikannersumik naammaginartumillu akit assigiit atorlugit pilersuinissaq qanoq ajornakusoortigisoq, assersuutigalugu Sisimiut.

Paasissutissat ataatsimiisitsinermi saqqummiussuunneqartut kingorna Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit KNI Pilersuisoq A/S-imik nutaamik oqaloqatiginnittarnemi atorpaat aammalu Kangerlussuarmi atuisartut sinniisaat KNI-mik isumaqatiginninniarnerit pillugit ilisimatinneqartarlutik.

 

Atuisartunut Siunnersuisoqatigiinni ataatsimiittarnerit allat

Ulloq 6. martsimi inissitsiterluni ataatsimiinnerup aammalu Kangerlussuarmi ataatsi­miinnerup saniatigut Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit ulloq 4. oktober oqarasuaatikkut ataatsimiipput aammalu ulloq 29. november ukiumi nalunaaruteqarfiusussami nagga­taasumik ataatsimiillutik.

 

Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit Internetikkut nittartagaat: www.atuisoq.gl

Ukiumi 2007-imi Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit aviisiat Atuisoq internetikkut nittar­tagaqalernissamut aningaasatigut inissaqartinneqarpoq, taannalu assigiinngitsutigut arlalitsigut atuisartunut pitsaanerusumik imaqarnerusumillu aaqqissuussaalerluni. Ilusia pisoqaq nutarterneqarpoq allaaserisallu nutaat links-illu ikkunneqarput, atuisartut paasissutissanik ajornannginnerusumik sumiissusersiorlutik ujaasilersinnaanngortillugit. Assersuutigalugu timmisartunut ilaasut, sillimmasiisarnikkut apeqqutit, pisinermi ugguarsinnaatitaaneq aammalu pisineq pillugu inatsit il.il. ikkunneqarlutk. Siusinnerusukkut allaaserisimasat arlallit nalimmassaaffigineqarput aammalu Atuisartunut Siunnersuisoqatigiinni kiisalu kommunikkuutaani atuisartunut ataatsimiitialiani ilaasortat nutaat aqqi ilanngussuunneqarlutik. Nittartagaq siunissami nutarterneqartuartassaaq.

Aammattaaq nittartakkamut nutaamut links ikkunneqarpoq elektronik atorlugu ordbogi aaneqarsinnaanngorlugu, akunik sapigallit soqutiginnittullu allat iluaqutigisinnaasaat.

Atuisartunut Siunnersorti kiisalu allaffimmi fuldmægtigi nittartakkap nutarterneqar­nissaanut pisititsisumut pikkorissarnikuupput suliniutissat allat assigiinngitsut malitseqarsinnaalersillugit. Maanna assit nittartakkamut ilanngunneqarsinnaalerput nit­tartagaq atuisumut “uumassuseqarnerulersissinnaallugu” internetimilu angalaartoqarsinnaalersillugu tassungalu tunngatillugu atuisartunut siunnersortip aamma misilippaa assit arlallit ikkunnissaat.

Ukiumi 2007-imi alakkaasut ataasiakkaat aatsaat taama amerlatigipput 8552-iullutik nittartakkamullu isertut 10061-it tikillugit, tamannalu ima paasisariaqarpoq qaammammut agguaqatigiissillugu 712 missaat pulaarsimallutik, taamaalillunilu ullormut unnuamullu alakkaasut 24 sinneqarlutik, tassalu ukiup siulianut sanilliullugu 12 pro­centimik amerleriarsimallutik.

Taamaalillunissaaq Ataatsimoorussamik Allattoqarfimmut 437-riarluni saaffiginnittoqarsimavoq. Saaffiginnissutaasartut suuneri assigiinngitsuusarput, taakku ilarpassui nit­tartagaq alakkareersimatillugu saniatigut apeqqutissanik saaffiginnissutaasaramik taakkulu aamma ilarpassui nioqqutissanik pisinerni amigaateqarnerniluunniit immikkut ittumik ajornartorsiuteqartoqartillugu siunnersorneqarnissamik ilitsersorneqarnissamil­lu saaffiginnissutaasarlutik. Taakku tamarmik pisariaqartitsineq annertoorujussuusoq ersersippaat, soorluttaaq tusagassiutit assigiinngitsut pissutaaqataasut atuagassiap Atuisup atuisartunut takussaanerulersissimallugu atuisartullumi aamma intemeti atu­garillualersimallugu.

 

Aviisi Atuisoq 2007

Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit ulloq 13. juni 2006-imi ataatsimiinnerminni aalajan­gerput atuagassiaq Atuisoq aviisi ataaseq 2007-ip naanissaanut saqqummersitassatut suliarineqassasoq. Taamaattorli Ataatsimoorussamik Allattoqarfik – periarfissanik ujar­lingaatsiaraluaqaluni – kalaallimik aviisiliortumik aviisip imaata aviisiliortutut suliari­nissaanut aaqqissuussisuuffiginissaanullu nassaarnissamik ajornartorsiuteqarpoq. Kingoma Ataatsimoorussamik Allattoqarfik allatut ajornartumik aqqiiviginiarlugu Anders Jørgensenimut Danmarkimi Informationimi aviisiliortumut saaffiginnittariaqarsimavoq.

Aviisi Atuisoq 2007 kingorna pilersaarutaasutut saqqummerpoq imarisaalu eqqarsaati­gissagaanni atuisartut arlalippassuit kingoma ajunngitsumik qisuariaateqarfigaat sania­tigullu apeqqutissatik Ataatsimorussamik Allattoqarfimmut ingerlateqqittarlugit.

Aviisiliortup Nuummiinnerani akit annikinnerusumik misissuiffigineqarput, pisiniarfiillu makku tallimat misissuiffigisassatut toqqartorneqarlutik: Narsami Pilersuisoq, Upernavimmi Pilersuisoq kiisalu Brugsen, Pisiffik, Kamik aammalu Spar Nuummi. Narsami Upernavimmilu misissuinerit isumaqatigiissuteqarnikkut najukkani taakkunani atuisartunut ataatsimiititaliani allattuusunit isumagineqarput taamaalillutillu allattuinikkut nammi­nerlu takkunnikkut isumagineqarlutik. Misissuinermi akit assigiinngitsorujussuungillat, kisiannili takutinneqarluni pisiniarfeqatigiinni mikinerusuni Kamimmi aamma Sparimi akit nioqqutissanut taakkununngarpiaq allanit qaffasinerusunik akeqartitsisuusut. Pisiniarfiimmi taakku aamma sivisunerusunik ammasarfeqarput.

Siusinnerusukkut – akulikinnerusumillu – aviisip Atuisup saqqummersittarsimanerinut sanilliullugu 2007-imi aviisip saqqummersitap iluatsilluartutut missingersuunneqarpoq

– atuisunit qisuariaatit assigiinngitsut tunngavigalugit – oqarasuaatikkut aammalu e­-mailikkut. Iluatsitsilluarnermut tunuliaqutaasoq immaqa takussallugu ajornarpallaanngilaq, pissutaasummi arlallit ilapittuutaasinnaammata:

Atuisut inatsisitigut apeqqutinut, aviisip nalinginnaasumik pitsaassusianut aammalu 2007-imut tunngatitamik aviisimi allaaserisanut allalluagaasunut tunngatillugu Atuisar­tut tamanut tunngatillugu ilisimasaqarnerulersimapput. Pissutsit allat aamma matuma­ni pissutaaqataasinnaapput, assersuutigalugu manna, tassalu Atuisartunut Siunnersui­soqatigiit taamatullu Atuisartunut Siunnersiuisoqatigiinnut ilaasortat aammalu Ataat­simoorussamik Allattoqarfiup radiomik tv-millu atuikulanerulernerisigut – minnerunngitsumillu nittartakkamik www.atuisog.gl-imik pissutaaqataasimapput atuisunut (inatsisitigut) sammisassat innuttaasunit soqutineqarnerulersimanerannut.

 

TV-kkut radiokkullu aallakaatittakkat

Ukiup 2007-ip ingerlanerani Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit siulittaasuat aammalu atuisartunut siunnersorti TV-kkut radiokkullu apersorneqartarnernut arlalinnut peqa­taasarsimapput, radiokkut apersuisartut arlallit apersuinissaminnik qinnuteqartarsimal­lutik taamatullu pisoqaraangat sammisassat oqallisigineqartarput, soorlu Kangerlussuarmi Pilersuisup pitsaanerusumik kiffartuussisalernissaa, nunaqarfinni innuttaasut nioqqutissanik amerlanerusunik qinigassaqarnerulernissaat, kujataani avannaanilu nu­naqarfinnut ilaasut imaatigut assartorneqartarnerat.

Atuisartunut Siunnersuisoqatigiinnut ilaasortaq Uthilie Heilmann aammalu atuisartunut siunnersorti aamma periarfissaqarsimapput – Ineqarnermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisumut Kim Kielsen-imut, Jan Knudsen Uummannameersoq sinnerlugu atsiortitsinerit katersat inerneri tunniutissallugit. Taassuma Kalaallit Nunaanni ilaasut angallanneqarnerannut pissutsit pillugit akerliuniarnermut nuna tamakkerlugu atsiortitsine­rit 4800 sinnilaarlugit katersorsimavai. KNR-TV pisumi tassani najuussimavoq.

2007-imi ukiakkut Ataatsimoorussamik Allattoqarfik Nuuk FM-ikkut tusarsaanerulerniarpoq radiomit tassannga kajumissaarneqarnermigut. Tamatuma inerneraa atuisartunut tunngasunik toqqaannartumik aallakaatitsisarnerit amerlanerulernerat. Taamaaline­rani Ataatsimorussamik Allattoqarfimmi inatsisileritooq Lars Bjørknes aammalu atuisar­tunut siunnersorti Steffen J. Lynge aallakaatittakkanut aaqqissuisuusarput – kalallisut qallunaatullu. Sammineqartartut assigiinngitsuusarput: Aningaaserivinniit, taarsigas­sarsisitsisarfeqatigiinniit aningaasalersueqatigiiffinniit (kredit – og finansieringsselskabi­niit) atuisartut taarsigassarsitinneqartarneri, sillimmasiisarnernut tunngasut, naamma­gittaalliuteqarnissamut piginnaatitaaffiit pillugit pisinermut inatsimmi aalajangersakkat kiisalu qularnaveqqusiisarnerit, momsi pissutsillu allat atuisartunut tunngasut. Taamatut aallakaatitsisarnerit pissutaaqataasarsimapput atuisartut eqqummaarinnerulerne­rannut ilisimasaqarnerulernerannullu.

 

Tusagassiuutitigut nalunaarutit

Inissitsitereernermi siunnersuisoqatigiit qanoq katitigaanerat pillugu tusagassiuutitigut nalunaaruteqarnerup saniatigut ukiup nalunaarusiorfiusup affaata aappaani Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit tusagassiuutitigut nalunaaruteqarput Kangerlussuarmi pisiniarfiup paarinerlutap takornariaqarneq ajoquseraa aammalu ukiakkut tusagassiuutiti­gut nalunaaruteqarlutik kalaalimerngit akikinnerulersinnissaannut aammalu paarnat naatitallu akikinnerulersinnissaannut iliuuseqartoqartariaqartoq. Aammattaaq Foodlines tunisassiaani paarnaaqqani qullugiaqarneranik mianersoqqussummik tusagassiuutitigut nalunaaruteqartoqarluni. Kingorna tamanna tusagassiuutinit namminernit malinnaaffi­gineqarpoq tunisassiat taakku pisiniarfiit ilisiviinit piaarneqareersullu.

 

Tuniniaanermut malittarisassanik nakkutilliineq

Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit suliassaasa ilagaat tuniniaanermut malittarisassanik nakkutilliineq, Inatsisartut inatsisaanni kapitali 4-mi peqqussutigineqartutut.

Allattoqarfiup nalinginnaasumik nakkutilliinermik isumaginnittuusup tamanna suliari­sarpaa nammineq suliniuteqarnermigut, kisiannili aamma atuisartuniit saaffiginnissutaasartut tunngavigalugit.

2007-ip ingerlanerani tuniniaanermut malittarisassat pillugit arlalinnik suliassaqarsimavoq. Matumani soqutiginaateqarnerusut nalinginnaanerusullu pingasut kisimik nas­suiaateqarfigineqassapput:

1) Ataatsimoorussamik Allattoqarfiup maluginialerpaa Nuummi pisiniarfiit ilaata aviisimi neqeroorutinik imalimmi illunut tamanut agguaanneqartartumi quppernerit kinguller­saani akit aqqutissiuisuusut aammalu “25%-imik momsileriikkat” allaqqasut.

Tassani pisut malillugit nioqqutissani aviisimi neqeroorummi akit erseqqissumik paasissutissalerneqarsimangillat, tamannalu Inatsisartut inatsisaanni nr. 10-mi 13. november 1986-imeersumi tuniniaanermut malittarisassani § 17, imm. 1-imi pineqartumut aker­liuvoq.

Kingorna Ataatsimoorussamik Allattoqarfik pisiniarfimmut allakkatigut saaffiginnissuteqarpoq paasiumallugu pisiniarfik, Kalaallit Nunaanni momseqannginnera pissutigalugu, aviisimi neqeroorummi akit taaneqartut 20%-imik appaaffigisimanerai imaalillugu akit taamaalillutik eqqortunngorlugit naqqiivigineqarsimallutik, malugalugu, Danmarkimiit Kalaallit Nunaannut assartuinenni aningaasartuutit qallunaat momsiannut 25%­-iusumut naapertuutinngitsut.

Ataatsimoorussamik Allattoqarfik  aviisi neqeroorut Danmarkimi naqitertinneqarsimasoq tassanilu aviisit neqeroorutaasartut assigigai. Aammattaaq Ataatsimoorussamik Allattoqarfik Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit sinnerlugit piumasaqarta­riaqarsimavoq Kalaallit Nunaanni aviisinik neqeroorutinik assigisaannillu siunissami agguaassisarnissami akit eqqunngitsut imaluunniit akit pututitsisinnaasut atorneqar­tassanngitsut, tamannalu aamma Kalaallit Nunaanni pisiniarfiutilinnit allanit arlalinnit malinneqartalersimavoq Inatsisartut inatsisaanni nr. 10-mi, 13. november 1986- imeersumi tuniniaanermut malittarisassat innersuussutigereernerisigut. Ingerlatseqatigiiffiup saaffiginnissut ingerlaannaq akissuteqarfigaa nassuerutigalugulu ingerlatseqati­giiffiup aviisit neqeroorutit agguaanneqartartussat siunissami kalaallit tuniniaanermut malittarisassaannut naleqqussarneqartassasut.

2) Ataatsimoorussamik Allattoqarfiup maluginialerpaa Kalaallit Nunaanni pisiniarfeqatigiit anginerit ilaata pisisartuminnut unammisitsisoq isumaqartoqalerlunilu unammisitsineq pisiat amerlassusiat tunngavigalugu makitsisarnikkut eqquisitsiniaanerusoq taamaalil­lunilu Atuisartunut siunnersuisoqatigiit, tuniniaaneq, meqqilersuineq, akit aammalu atuisartunut maalaaruteqartarfik pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 10-mi 13. november 1986-imeersumi § 10-mut akerliusoq.

Kingorna Ataatsimoorussamik Allattoqarfik ingerlatseqatigiiffimmut allakkatigut saaffi­ginnissuteqarpoq inassutigalugulu unammisitsinermut piumasaqaatit ingerlatseqatigiif­fiup massakkorpiaq unitsissagai imaluunniit unammisitsinermut piumasaqaatit allanngortissagai, pisoq tamanna tuniniaanermut malittarisassanut akerliujunnaarsillugu na­lunaarutigiitigalugu § 10-mi aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisitaanermik kin­guneqarsinnaasoq, takuuk § 36.

Ingerlatseqatigiiffik ajuusaaruteqarpoq aammalu Ataatsimoorussamik Allattoqarfiup suliaq pillugu inatsisitigut nassuiaataanut isumaqataalerluni kingornalu tuniniaanermut inatsimmi malittarisassat malillugit unammisitsineq naleqqussarumallugu.

3) Ataatsimoorussamik Allattoqarfimmut maluginiaqquneqarpoq angalatitseqatigiiffiit ilaat internetikkut nittartakkamik nutaap takoqqusaarneranut atatillugu billetsinik neqeroo­ruteqarmat. – Aamma matumani aki tamakkiisoq, akileraarutit akitsuutillu ilanngullugit taangitsoorlugit angalanissamut sumulluunniit allatsitseriaatsimi immikkoortoq 1-imi aki atuisartunut siullermeerutaasumik ilisaritinneqaraangat. Aatsaat allatsitseriaatsip immikkoortuata aappaanni billetsit akiinut akileraarutit akitsuutillu ilanngunneqartar­put. Ataatsimoorussamik Allattoqarfiup allatsitseriaaseq atorneqartoq amigaateqartutut pututitsiniaanertullu nalilerpaa tamannami nioqqutissat piumaneqarnerannut neqeroo­rutigineqarnerannulluunniit sunniuteqarnissamut piukkunnaateqarsinnaammat taa­maalillunilu atuisartunut siunnersuisoqatigiit, tuniniaaneq, meqqilersuineq, akit aam­malu atuisartunut maalaaruteqartarfik pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 10-mi 13. november 1986-imeersumi § 10-mut akerliulluni.

Kingorna Ataatsimoorussamik Allattoqarfik ingerlatseqatigiiffimmut allakkatigut saaffi­ginnissuteqarpoq inassutigalugulu immikkoortoq 1-imi pineqartumik akimik tamarmiu­sumik atuisartut ilisimatinneqassasut matumanilu allattoqarfik ajornartorsiut pillugu paasissutissanik erseqqinerusumik piumasaqarpoq paasiumallugu angalatitseqatigiiffik qanoq suliniuteqalersaarnersoq angalanissanut nittartakkami neqeroorutaasut tuni­niaanermut malittarisassanut akerliujunnaarsinnissaannut oqaatigiitigalugu § 10-mi aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisitaanermik kinguneqarsinnaasoq, takuuk § 36.

Angalatitseqatigiiffiup malittarisassat taaneqartutut maleruarniarpai, kisiannili taamaa­liornissaq sioqqullugu suliaqarfimmut nunat tamat kattuffiiniit piumasaqaatinik nutaa­nik pissarsisimanerarluni aammalu ilisimatitsinermut tunngatillugu periaatsitigut ajor­nartorsiuteqarsimallutik tuniniaanermi malittarisassanik malinninniarnissaq ajornaku­soorsitillugu. Ajornartorsiutit assigiinngitsut aaqqinnissaannut maanna suliniartoqale­reerpoq matumani ilanngullugu immikkoortoq taaneqartoq.

 

2007-imi atuisartunut ataatsimiititalianik pikkorissartitsisarnerit.

2006-imi pilersaarusiukkatut kommunini atuisartunut ataatsimiititalianut ilaasortat pikkorissartinneqartarnerat 2007-imi nanginneqarpoq taakkulu kujataanut tunngatillu­gu januarip naalernerani Qaqortumi, Nanortalimmi Narsamilu ingerlanneqarlutik aammalu avannaani kommuninut tunngatillugu atuisartunut inatsisinut tunngasunik fe­bruaarimi Kangerlussuarmi ingerlanneqarlutik.

Peqataasut pikkorissartitsinerit imaat pillugit soqutiginnilluarput isumaqaramik ullumikkut pisunut annertuumik tunngassuteqartut aammalu atuisartunut ataatsimiitita­liani suleriaqqinnissamut pingaaruteqartut. Tassaasinnaapput najukkani pissutsinut tunngasut pisinermut malittarisassat pillugit inatsisinut atatillugu, malitarisassat tassunga tunngassutillit allat imaluunniit nunarsuarmioqatigiit ammaassiffigiaartuaarneranni pisorpianut ullumikkumut tunngassutillit malunniuteqarnerpaasutut aammalu niuernermut tunngatillugu takussaanerusutut nalilerneqarlutik – Internet aqqutigalugu niuernermut, kisianni aamma allatsitsinikkut niuernermut tunngatillugu atuisartunut piginnaatitaaffiit assigiinngitsut nunani assigiinngitsuni qanoq assigiinngitsigisumik allaffissuutigineqartarnerat peqataasunit soqutigineqartorujussuuvoq.

 

Nunat Avannarliit suleqatigiinnerat

Atuisartunut siunnersorti Steffen J. Lynge, Inuussutissarsiornermut Pisortaqafimmi siunnersorti Erik H.K. Heilmann peqatigalugu Københavnimi isumasioqatigiinnermi peqataavoq Danmarkimi Forbrugerstyrelsip aaqqissugaanut, nunat avannarliit atuisartunut kattuffiisa ulloq 26. marts 2007-imi isumasioqatigiinneranni.

Peqataapput EU-kommissariatimeersut aammalu Danmarkimi, Kalaallit Nunaanni , Sverigemi, Norgemi, Finlandimi Islandimilu atuisartunut siunnersuisoqatigiinni aammalu atuisartunut aqutsisoqarfinni atorfilittat, – sammineqarluni atuisartunut piginnaatitaaffiit EU-mut tulluarsarnissaat – oqaatsillu atorneqartut skandinaviamiusoorput (norskisut/qallunaatut/svenskisut/tuluttut).

Isumasioqatigiinneq naalisakkamik imaqarniliamilluunniit allagartalerneqangilaq tassani siunissami suliniutissat kiisalu tamatumunnga kissaatit pineqarmata, nunat avannarliit tungaanniit nunanut avannarlernut tunngasut pingaarnerutissinnaallugit – aamma EU sinnerlugu susassaqarfinni assigiinngitsorpassuarni Nunat Avannarliit siuarsimasutut maligassiuisuummata. Peqatigitillugu EU-mut tusarniaassutaajumaartunut tunngatillu­gu ataatsimut ataqatigiissaarisoqassaaq tamaaliornissamut piffissanngorpat.

Kalaallit Nunaat peqataavoq, naak EU-mut ilaasortaanngikkaluarluni tamannalu sun­nerneqaataavoq Norgemut Islandimullu ittumik. Tamanna Kalaallit Nunaannut sunniu­teqarneruvoq Danmarkip EU-mut ilaasortaanera tunngavigalugu uagullu ullumikkut naalagaaffeqatigiinnermut ilaavugut.

Isumasioqtigiinnermi atuisartut piginnaatitaaffiisa assigiinngitsunik qaffasissuseqarnerat oqaluuserineqarpoq aammalu EU-mi malittarisassanngorumaartussat tulluarsarnissaat aammalu tamatumunnga nunat avannarliit qanoq ilillutik inissisimanissaat oqa­luuserineqarluni.

Atuisartunut siunnersorti Steffen Lynge ukiup nalunaaruteqarfiusussap naalernerani Københavnimi tusagassiuutinut tunngatillugu sungiusarluni pikkorissarnermut peqa­taavoq. Pikkorissarnermi oqaloqatigiinnikkut tusagassiorfinnik attaveqaqatigiissinnaa­neq aammalu tatigeqatigiinnissaq pingaarnerpaatinneqarpoq nakkarfiusinnaasullu aamma misissuataarneqarlutik siunissami tusagassiorfinnut attaveqartarnissami ator­neqarluarsinnaasut. Pikkorissarnermut peqataaneq Ataatsimoorussamik Allattoqarfimmiit aammalu Atuisartunut Siunnersuisoqatigiit tungaanniit tusagassiorfinnut qanilliar­tuaamertut paasineqassaaq.

Scroll to Top