Isumaginninermi Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2007

Siulequt

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-mi, 12. november 2001-imeersumi § 10, imm. 5 naapertorlugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik suliaqarfini pillugit Inatsisartunut ukiumoortumik nalunaarusiortartussaavoq.

Nalunaarusiaq ukiumut ilivitsumoortuuvoq naammagittaalliuutillu tiguneqartut aalajangiinerillu pillugit kisitsisitigut paasissutissat saniatigut aamma aalajangiinernik siunissami tunngaviusussanik kikkunnut tunnganerinik takusinnaajunnaarsitanik imaqarluni.

Nalunaarusiaq kommuninut, Kanukokamut, Inatsisartut Ombudsmandiannut, Rigsombudsmandimut Isumaginninnermilu Siunnersortinngorniat Ilinniarfiannut nassiunneqartarpoq.

Nalunaarusiaq naammagittaalliuuteqartarfiup internetikkut nittartagaani pisssarsiarineqarsinnaavoq www.nanoq.gl/DSA kiisalu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut saaffiginninnikkut aamma pissarsiarineqarsinnaalluni.

XXXXX 2009

Naja Joelsen
Siulittaasoq.

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-mi, 12. november 2001-imeersumi § 10, imm. 5 naapertorlugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik suliaqarfini pillugit ukiut tamaasa nalunaarusiortassaaq.

Naammagittaalliuuteqartarfiup inatsisitigut tunngavigisai.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup sulinera 1. januar 1980-imi aallartippoq.

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-mi, 12. november 2001-imeersumi § 8, imm. 1 aamma 2 naapertorlugit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik tassaavoq isumaginninnermi malittarisassat naapertorlugit kommunip imaluunniit Naalakkersuisut aalajangigaat pillugit naammagittaalliuuteqartarfik.

Naammagittaalliuuteqartarfiup sulinera §§ 9 – 11-mi malittarisassaqartinneqarpoq Naammagittaalliuuteqartarfimmiipput siulittaasoq ilaasortallu allat sisamat. Naalakkersuisut siulittaasumik taassumalu sinniisussaanik, kiisalu ilaasortanik sisamanik taakkulu sinniisussaannik ukiunut marlunnut atuuttussanik toqqaassapput. Siulittaasoq inatsisilerituutut soraarummeersimassaaq aamma/imaluunniit allatigut Kalaallit Nunaanni inatsisinik isumaginninnermut tunngasunik sukumiisumik paasisimasaqassalluni. Ilaasortat marluk isumaginninnermi inatsisinik ilisimasaqassapput, ilaasortallu marluk isumaginninnermi inuiaqatigiit ingerlaasiannik ilisimasaqassallutik. Naalakkersuisut Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut allattoqarfeqartitsissapput.

Naammagittaalliuuteqartarfiup katitigaanera

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik ukiumi nalunaarusiorfiusumi ima katitigaavoq:

Bendt Frederiksen, Upernavik
Nukákuluk Kreutzmann, Nuuk
Tukkumeq Qaavigaq, Nuuk
Stine Egede Nørbæk, Qaqortoq
Naja Joelsen, Nuuk

Sinniisut Naalakkersuisunit toqqakkat maanna ukuusut:

Kaali Olsen, Nuuk
Frederikke Zeeb, Nuuk
Bertha Kreutzmann, Nuuk

Naja Joelsenip Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut siulittaasutut Ole Rud 15. juni 2007-imi taarserpaa. Tamatumunnga peqatigitillugu Stine Egede Nørbæk naammagittaalliuuteqartarfimmut ilaasortanngorpoq.

Naalakkersuisut Allattoqarfia Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut allattuuvoq. Naammagittaalliuuteqartarfik 2007-imi tallimariarluni ataatsimiippoq.

Allattoqarfiup tungaatigut immikkut taasassat

Naammagittaalliuuteqartarfiup allattoqarnera Naalakkersuisut Allattoqarfiata isumagisaraa. Allattoqarneq marlunngorlugu avinneqarsinnaavoq, tassa allatsit suliassaviinik sulinermut (naammagittaalliuutinik tigooraaneq, suliamut tunngasunik paasiniaaneq, naammagittaalliuuteqartarfiup ataatsimiinnissaanik piareersaaneq il.il.) aammalu naammagittaalliuutit inatsisinut tunngasortaasa suliarinerat.

Naalakkersuisut 13. november 2003-mi aalajangiipput Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik nammineerluni aqutassaminik aningaasaliiffigineqassasoq. 1,0 mio. kr.-inik aningaasaliinissaq Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Tamanna 2004-mut Aningaasanut Inatsisissap akuersissutigineqarneranut atatillugu Inatsisartunit akuerineqarpoq 11. december 2003-milu atuutsinneqalerluni. Aningaasaliissutit 2004-mi 2005-imilu attatiinnarneqarput. Naalakkersuisut 2006-imi aalajangerput aningaasaliissutit 1,35 mio. kr.-inut qaffanneqassasut, aningaasaliissutit ilanerisigut inatsisilerituumik suli ataatsimik atorfinitsitsinissamut aningaasassaqalernissaq anguniarlugu. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ingerlanneqarneranut Naalakkersuisut ukiumut aningaasaliissuteqarfiusumut 2007-imut 1.834 mio. kr.-inik aningaasaliipput.

Inatsisit naapertorlugit isumaginninnermut tunngasuni aalajangiinerit tamarmik (ataasiakkaannguit eqqaassanngikkaanni) Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput. Tamatuma nassataraa isumaginninnermi aalajangikkat tamarluinnangajammik, tassalu suliassanik annertuumik sunniutillit, soorlu pinngitsaaliissummik meeqqanik angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnerit, pissutsit ilungersunannginnerusut soorlu ass. kommunip pensionisiat pillugit malittarisassat naapertorlugit inummut tapeqartitsinissamut, pilersornermut pisortanit ikiorsiinissamut, innarluutilinnut ikiuuteqarnissamut itigartitsineri pillugit innuttaasut naammagittaalliuuteqarsinnaanerat.

Naammagittaalliuuteqartarfimmi allatsit/suliarinnittut Naalakkersuisut Allattoqarfianni AC fuldmægtigitut atorfinitsinneqartarput ukiorlu aningaasaliissuteqarfiusoq 2003 tikillugu Naalakkersuisut Allattoqarfianni sulisunut allanut ilaallutik atorfeqarsimallutik. Suliassat annertussusaat sulisussarsisinnaanerlu, kiisalu atorfimmi qanoq sivisutigisumik atasinnaaneq apeqqutaatillugit 1988-imiilli allatsit ataaseq-marluk atorfeqartinneqartarput. 2007-imi inatsisilerituut marluk allaffimmilu assistenti ataaseq naammagittaalliuuteqartarfimmi sulisorineqarput.

Naalakkersuisut Allattoqarfianni Naammagittaalliuuteqartarfiup allattoqarnikkut inissisimanerata nalaani inatsisilerituunik sulianik ingerlatsisussanik sulisussarsiortarneq sulisunillu tigumminnissinnaaneq ajornakusoorsimavoq. Atorfeqartut nalinginnaasumik ukioq ataaseq missiliorlugu atorfimminni atasarsimapput maannali sivikinnerusumik sulisarlutik. Sulisut taarseraannerujussuat ataatsimiinnermilu ataatsimi naammagittaalliuuteqartarfiup suliassanik 40- t missaanniittunik suliarinnissinnaanera pissutigalugu Naammagittaalliuuteqartarfik maanna

ukiut marluk miss. nutaanngissusilinnik suliassarpassuaqalersimavoq. Tamanna naammagittaalliuuteqartarfiup naammaginngeqaa.

Suliassat amerliartornerat pissutigalugu naammagittaalliuuteqartarfik sulisoqarnerusariaqartoq naammagittaalliuuteqartarfik naliliivoq. (Uani Naammagittaalliuuteqartarfiup maluginiarpaa naammagittaalliuuteqarfinnut allanut sanilliullugu aningaasaliissutit ikinnerusut, tassunga peqatigitillugu naak naammagittaalliuuteqartarfinnut allanut sanilliullugu suliassat amerlanerugaluartut).

Maannakkut naammagittaalliuuteqartarfiup suliassai il.il. inatsisilerituunit pingasunit allaffimmilu fuldmægtigimit ataatsimit suliarineqarsinnaasut naliliisoqarpoq, sulinerup qanoq aaqqissuunneqarnera apeqqutaatillugu. Tamatuma saniatigut naammagittaalliuuteqartarfik avataanit nutserititsisarpoq.

Naammagittaalliuuteqartarfiup 2007-imi sulinera

Naammagittaalliuuteqartarfik ukiumi nalunaarusiorfiusumi sulianik katillugit 430-nik tigusaqarpoq. Oqaatigineqarsinnaavoq naammagittaalliuuteqartarfik suliassaqapiluuleriartortoq. 2005-ip naanerani suliat 352-it tiguneqarsimapput 2006-illu naanerani suliat 356-it tiguneqarsimallutik. Suliat qaammammut 30-t 40-llu akornanniittut naammagittaalliuuteqartarfimmut takkuttarput.

Kommunikkuutaartumik naammagittaalliuutit 2007-imi tiguneqartut

Nanortalik 39
Qaqortoq 25
Narssaq 7
Paamiut 11
Nuuk 50
Maniitsoq 22
Sisimiut 20
Ilulissat 9
Qeqertarsuaq 5
Uummannaq 27
Upernavik 20
Qaanaaq 15
Ammassalik 10
Ittoqqortoormiit 0

Tamatuma saniatigut Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfiup aalajangiineri pillugit naammagittaalliuuteqartoqarsimavoq. Taakku naatsorsuinermi matumani ilaatinneqanngillat.

Aalajangiiffigisat

2007-imi tallimariarluni ataatsimiittoqarpoq, taakkunannga ataatsimiinneq ataaseq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmi ulluni marlunni pilluni. Ataatsimiinnerni taakkunani Naammagittaalliuuteqartarfiup suliat 200-t suliarisarpai. Tamatuma saniatigut suliat 31-t siulittaasumit aalajangiiffigineqarput imaluunniit suliat katillugit 231-t.

Oqaatigineqassaaq 2007-imi naammagittaalliuutit naammassillutit suliarineqartut amerlassusaat naammagittaalliuutinut 2007-imi tiguneqartut amerlassusaannut naapertuutinngimmata. Tamatumunnga tunngaviuvoq suliat ukiup siuliani tiguneqartut tamarmiunngitsut naammassineqarsimammata taamaalillunilu suliat ukiup siulianut tunngasut 2007-imi suliarineqarsimallutik.

Suliat ataatsimiinnerni suliarineqartut suliaqarfinnut makkununnga agguataarsimapput:

Isumaginninnermi pensionisiat utoqqarnik paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Suliat 39-t Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai

Erninermi il.il. sulinngiffeqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat

Suliat pingasut Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Suliat 45-t Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai

Annertussusileriikkamik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Suliat marluk Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat

Suliat 19-it Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat

Suliat 72-it Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai

Meeqqanut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Suliat arfineq marluk Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai

Ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Suliat arfinillit Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai

Meeqqanut akilersuutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat

Suliat qulingiluat Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai

Immikkoortumi, paaqqinniffinni il.il.

Suliaq ataasituaq Naammagittaalliuuteqartarfiup suliaraa.

Aalajangiinerit siunissami tunngaviusussat

Naammagittaalliuuteqartarfik ukiumi nalunaarusiorfiusumi marlunnik siunissami tunngaviusussanik aalajangiivoq:

Aalajangiineq 1

XX-ip Kommuniata 12. december 2006-imi paarisaqarsinnaanermik itigartitsinera pillugu naammagittaalliuutersi Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasuata suliaraa imalu aalajangiilluni

AALAJANGIINEQ

XX-ip Kommuniata paarisaqarnissamik itigartitsilluni aalajangiinera suliareqqitassanngorlugu utertinneqarpoq.

Suliaq meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 17, 1. juli 2003-meersoq, kiisalu Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 1-imi, 15. april 2003-meersumi § 17 naapertorlugu aalajangiiffigineqarpoq.

Nalunaarummi ilaatigut ima allassimasoqarpoq:

§ 9. Meeraq inuusuttorluunniit ilaqutariinnut paarsisussanut kommunalbestyrelsimit inissinneqannginnerani ilaqutariit paarsisussat kommunalbestyrelsimit akuerineqaqqaassapput meeqqallu inissinneqartussat ataasiakkaat tamaasa pillugit paarsaqarnissamut akuersissut allaganngorlugu pineqartassallun. …..
Stk. 4. Pinerluuteqarsimasunik nalunaarsuiffimmit allakkiamik ilaqutariinni paarsisussani najugaqartut tamaasa kommunalbestyrelsip piumaffigissavai, akuersissuteqartoqarsinnaanngilarlu ilaqutariinni paarsisussani najugaqartut akornanni inunnut ulorianaatilimmik pinerlussimasutut pineqaatissiisoqarsimappat.
Imm. 5. Ilaqutariinni paarsisussani najugaqartut akornanni allatut pinerluuteqarsimasunik pineqatissiisoqarsimappat, pineqaatissiinermit minnerpaamik ukiut tallimat qaangiussimappata aatsaat ilaqutariit paarsisussat akuerineqarsinnaapput.

§ 10. Ilaqutariit inuussutissarsiutigalugu paarsisartussatut akuerineqassagunik angajoqqaarsiat arlaat isumaginninnermi

§ 11. Qaammatit pingasut sinnerlugit meeraq inuusuttorluunniit nammineq aaqqissuussamik ilaqutariinnut inissinneqassappat paarsinissamik akuersissummik qinnuteqartoqassaaq.
Imm. 2. Angajoqqaatut oqartussaassuseqartup atuuttumik paarsinissamik akuersissummik peqartoqarnissaa akisussaaffigaa.

Kalaallit Nunaanni pinerluttulerineq pillugu inatsit ilaatigut ima allassimasulik:
§ 60. Pineqaatissinneqassaaq piaaraluni inuup allap timaanik ajoqusiisoq innarliisorluunniit. Taamatuttaaq pineqaatissinneqassaaq allamut timikkut peqqissutsikkulluunniit annertuumik piaaraluni ajoqusiisoq.

Peqqussummi ilaatigut allassimavoq:
§ 17 [imm.1]
Imm.2. Paarsinissamik akuersissummik qinnuteqartoqarnerani qinnuteqartoq taassumalu aappaa inooqataaluunniit pinerluuteqarsimanermut nalunaarsuiffimmit takussutissiamik takutitsissaaq. Ilaqutariit paarsisussat angerlarsimaffianni pissutsit perorsaanissamut aamma peqqinnissamut tunngatillugu isumannaatsuunersut kommunalbestyrelsi naliliissaaq.
[Imm. 2,3 aamma 4]
Imm.5. Ilaqutariinnik paarsisussanik akuerinnittarneq pillugu aalajangersakkanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.

XX-ip Kommuniata nalunaarutimini 12. december 2006-imeersumi paarisaqarnissamut itigartippaasi. Aalajangiineq qinnuteqartup 22. august 1999-imi pinerluttulerineq pillugu inatsimmi § 60-imik unioqqutitsisimaneranik tunngavilersuuserneqarpoq.

Meeqqat inuusuttullu pillugit peqqussummi allassimavoq meeraq nammineq aaqqissuussamik qaammatit pingasut sinnerlugit paarineqassappat paarisaqarnissamut akuersissummik qinnuteqartoqassasoq, § 17 naapertorlugu.

2006-imi oktobarimiilli meeqqap nammineq aaqqissuussamik paarilersimanera Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasuata pingaartippaa. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasuata tamatumunnga atatillugu XX-ip Kommuniata allagaataani allakkiaq 1. december 2006-imik ullulerneqarsimasoq takutippaa, tassani ima allassimasoqarluni:

”Aappariit 18. 10 angajoqqaarsiatut akuerineqarnissamik qinnuteqarput. Qaammatip aallartinneraniilli meeraq paarilersimavaat. Nukappiaqqap paarinera aningaasaqarnikkut ilungersuutigaat, pingaartumik ukiorsiutai ingerlassinermi tammarsimammata. Aningaasaqarnikkut ikiorseqqupput.”

Taamaattumik § 17 naapertorlugu decembarip qaammataani paarisaqarnissamut akuersissuteqartoqareersimassaaq, meeraq ilissinniiginnassappat.

Politiit Qitiusumik Nalunaarsuiviannit allakkiaq qinnuteqartup pinerluttulerineq pillugu inatsimmi § 60- imik unioqqutitsisimaneranik allassimasoq kisiat innersuussutigalugu paarisaqarnissamut itigartitsineq XX-ip Kommuniata tunngavilersuuserpaa. Kommune allappoq nalunaarummi § 9, imm. 4 naapertorlugu taamatut inissisimasoqartillugu akuersissuteqartoqarsinnaanngitsoq.

Inatsisiliortut inatsisinillu atuutsitsisut akornanni pissaanermik avitsinissamik nalinginnaasumik tunngaveqarnermi oqaatigineqarpoq ingerlatsiviit inatsisinik tunngavilinnik taamaallaat malittarisassiorsinnaasut, tassa piginnaatitaaneq pillugu aalajangersagaq atuuttoq aqqutigalugu ingerlatsivimmut malittarisassat inatsisiliortumut piginnaatitaasumut naapertuuttut.

Peqqussummi § 17, imm. 2 naapertorlugu naliliinermut pingaaruteqarpoq angajoqqaarsiatut akuersissuteqartoqassanersoq, ”angajoqqaarsiat angerlarsimaffianni pissutsit perorsaanikkut peqqissutsikkullu illersorneqarsinnaanersut”. Peqqussummili § 17, imm. 5-imi allassimavoq Naalakkersuisut angajoqqaarsianik akuersisarneq pillugu erseqqinnerusumik malittarisassiussasut.

Peqqussummi § 17-imut nassuiaatini aalajangiusimaneqarpoq pinerluuteqarsimaneq pillugu uppernarsaammi allassimappat qinnuteqartoq inunnut annersaasimasoq inunnilluunniit annersaanissamik, kinguaassiuutitigut atornerluinissamik il.il. sioorasaarisimasoq, angajoqqaarsiatut ”nalinginnaasumik” akuersissuteqartoqassanngitsoq.

Meeqqat inuusuttullu pillugit nalunaarummi § 9, imm. 4 naapertorlugu angajoqqaarsiatut ”akuersissuteqartoqarsinnaanngilaq” angajoqqaarsiat arlaat inummut ulorianartumik pinerluuteqarsimanermut pineqaatissinneqarsimappat, § 9, imm. 4 naapertorlugu.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik naliliivoq nalunaarummi § 9, imm. 4 peqqussummi § 17, imm. 2-mik tunngaveqanngitsoq, tassami peqqussutip oqaasertaa tassungalu nassuiaatit aallaavigalugit inummut ulorianartumik pinerlussimasutut pineqaatissinneqarsimasut tamarmik paarisaqarnissamut itigartinneqartarnissaat inatsisiliortumit ujartorneqarsimanissaa inerniliunneqarsinnaanngimmat. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik naliliivoq inatsisiliortup qularnaarniarsimassagaa paarisaqarnissamut ”nalinginnaasumik” akuersissuteqartoqarsinnaassanngitsoq qinnuteqartoq inummut ulorianartumik pinerluuteqarsimatillugu. Nalunaarummi § 9, imm. 4-mi akuersinerup ”pisinnaannginneranik” aalajangiusimannittumi taamaalilluni inerteqquteqartoqarpoq, aalajangersakkami tunngavigineqartumi tamanna pinnani. Nalunaarummi § 9, imm. 4 innuttaasumut sunniuteqarneruvoq § 17, imm. 5, imm. 2 naapertorlugu aalajangersakkamit tunngavigisap ammaassineranit.

XX- ip Kommunia nalunaarummi § 9, imm. 4 kisiat tunngavigalugu itigartitsisimavoq. Tamanna tunuliaqutaralugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq kommune aalajangersakkamik inatsisitigut naammattumik tunngavissaqanngitsumik tunngaveqarluni aalajangiisimasoq.

Tamanna tunuliaqutaralugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq suliaq kommunimut suliareqqitassanngorlugu utertinneqassasoq.

Aalajangiineq 2

Qinnuteqartup issiaviata assakaasullip sillimmaserneqarneranut aningaasartuutinik utertitsinissap (1), kiisalu issiaviup assakaasullip iluarsaanneqarneranut aningaasartuutinik utertitsinissap (2) itigartitsissutigineqarnissaa pillugu Ilaqutariinnermut Pisortaqarfiup aalajangiineri marluk – (1) aamma (2) 8. Marts 2005-imeersut pillugit XX-ip kommuniata naammagittaalliuutaa Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup 26. januar 2007-imi suliarai imalu aalajangiilluni

AALAJANGIINEQ

  1. Qinnuteqartup issiavianik assakaasulimmik sillimmasiinermut aningaasartuutinik utertitsinissamut itigartitsinissamik Ilaqutariinnermut Pisortaqarfiup aalajangiinera allanngortinneqarpoq Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik aningaasartuutinut akiliisussanngorlugu
  2. Issiaviup assakaasullip iluarsaanneqarneranut aningaasartuutinik utertitsinissamut itigartitsinissamik Ilaqutariinnermut Pisortaqarfiup aalajangiinera atuutsiinnarneqarpoq

Qinnuteqartup issiavianik assakaasulimmik sillimmasiinermut aningaasartuutinik utertitsinissamut itigartitsineq pillugu naammagittaalliuut (1) Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 28, 22. december 2000-imeersoq naapertorlugu aalajangiiffigineqassaaq, tassani ilaatigut ima allassimasoqarluni:

§ 24. Qamutit motoorillit Isumaginninnermut Pisortaqarfiup nunap immikkoortuini immikkoortoqarfiinit sillimmaserneqartassapput. Annertuumik innarluutilik pineqartoq qamummik taassuminnga aalajangersimasumik atuisutut nalunaarsorneqassaaq.

Nalunaarummi § 24-mi allassimavoq ”Qamutit motoorillit” innarluutillit pillugit peqqussut naapertorlugu ikiuutitut tunniunneqarsimasut Isumaginninnermut Pisortaqarfiup nunap immikkoortuini immikkoortoqarfiinit sillimmaserneqartassasut. [Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik]

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq issiavik assakaasulik elektriskimik ingerlatilik § 24 naapertorlugu ”qamutitut motoorilittut” ilaatinneqartoq, taamaattumillu Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmit sillimmaserneqassalluni.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq oqaatsimik ”motoorillit” pissusissamisoortumik paasinninnermi aamma qamutit ingerlanissamut arlaatigut motooreqartariallit pineqartut. Issiavik assakaasulik elektriskimik ingerlatilik batteriitortumik motooreeraqarpoq. Taamaattumik issiaviit assakaasullit elektriskimik ingerlatillit peqqussummi oqaasertaritinneqartumik pissusissamisoortumik paasinninnermut ilaapput. Aammattaaq tamanna peqqussummi § 23-mi oqaasertaliineq tamanna taperserneqarpoq, tassani toqqaannartumik allassimalluni qamutit motoorillit tassaasinnaasut qamutit biiliunngikkaluartut allat.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aamma aalajangersakkap oqaasertaani pingaartippaa issiaviit assakaasullit elektriskimik ingerlatillit taama angitigalutillu taama naleqartigimmata Ilaqutariinnermut Pisortaqarfiup qamutinik piginnittuusup qamutinik tunniussinermut atatillugu sillimmasiinissamik isumaginninnissaa kingornalu sillimmasiinermik ukiumoortumik nutarterisarnissaa naleqquttuussasoq.

Sillimmasiinermut aningaasartuutinut akiliinissamut aningaasaliissutinik qinnuteqarneq uagutsinnut tunngatillugu Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmut 7. marts 2005-imi nassiunneqarpoq. XX-ip Kommuniata aamma Kommune Forsikringip akornanni 1. januar 2005- imit atuutilersumik sillimmasiineq pivoq. Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmit oqaatigineqarpoq sillimmasiinermut aningaasartuutit aningaasaliissutit suli nassiunneqannginnerini ”akilerneqarsimasut”, § 57 naapertorlugu. Kommunimit oqaatigineqarpoq sillimmasiineq susoqaraluarpalluunniit § 24 naapertorlugu Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmit akilerneqartussaasoq.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq § 57 suliami tassani atorsinnaanngitsoq, tassami § 24-mi immikkut aalajangersaasoqarmat qamutit motoorillit Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmit sillimmaserneqassasut.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik matumuuna isumaqarpoq qinnuteqartup issiaviata assakaasullip sillimmaserneqarneranut aningaasartuutinik utertitsinissamik itigartitsinissamik aalajangiineq (1) allanngortinneqassasoq, Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik aningaasartuutinut akiliisussanngorlugu.

Issiaviup assakaasullip iluarsaanneqarneranut aningaasartuutinik utertitsinissamut itigartitsineq pillugu naammagittaalliuut (2) Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 28, 22. december 2000-imeersoq naapertorlugu aalajangiiffigineqassaaq, tassani ilaatigut ima allassimasoqarluni:

§ 57. Isumaginninnermut Pisortaqarfiup annertuumik innarluutilinnut ikiorsiissutissatut akuersissutigisaanut aningaasartuutit tamaasa kommunip najugarivitap siumoortumik akilertassavai.
[…]
Imm. 5. Aningaasartuutit siumoortumik akuersissuteqarnikkut aningaasartuutaasimasut kisimik utertillugit akilerneqarsinnaapput.

Issiaviup assakaasullip iluarsaanneranut aningaasartuutit aningaasartuutaapput nalunaarummi § 57-imi pineqartut.

Kommunimit oqaatigineqarpoq ajoquserneq issiaviup assakaasullip sillimmaserneratigut matussuserneqarsinnaanngitsoq, ajoquserneq nutaanngilinermik pissuteqarmat. Tamanna Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiinermini tunngavigaa.

XX- ip kommuniat aningaasartuutit utertinneqarnissaannik 7. marts 2006-imi qinnuteqarpoq. Piffissami tassani iluarsaaneq pereersimavoq. Taamaattumik iluarsaanermut aningaasartuutit utertinneqarnissaat § 57 naapertorlugu XX-ip kommuniat utertitsisoqarnissaanik qinnuteqarpoq taakku ”akilerneqareersut”.

Kommunimiilli oqaatigineqarpoq issiavik assakaasulik aseroriasaarsimasoq taamaattumillu innuttaasup allatut angalaarnissamut periarfissaqannginnera pissutigalugu kommune iluarsaatitsisariaqarsorisimasoq.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq pisuni aningaasartuutip ingerlaannaq akilerneqartariaqarfiini aningaasartuutit pingaarnertut aatsaat uterteqquneqarsinnaasut aningaasartuutinut aningaasaliisoqareersimatillugu. Isumaginninnermili Naammagittaalliuuteqartarfiup oqaatigissavaa § 57-ip atorneqarnerani innuttaasoq eqqarsaatigalugu aningaasartuutinut kinguartinneqarsinnaanngitsunut aningaasaliisoqarnissaanik qinnuteqaatit piffissami illersorneqarsinnaasumi Ilaqutariinnermut Pisortaqarfimmit aalajangiiffigineqartarnissaannik piumasaqaateqartoqartariaqartoq, kommunip innuttaasup pisariaqartitaanik malinnissinnaanissaa tamatumunngalu peqatigitillugu § 57 naapertorlugu aningaasartuutit utertinneqarsinnaanerannut periarfissaqaannarnissaq qularnaarumallugu.

Issiaviup assakaasullip iluarsaanneqarneranut aningaasartuutinut tunngatillugu Ilaqutariinnermut Pisortaqarfiup paasissutissat saqqummiunneqartut malillugit aningaasaliisoqassanersoq aningaasaliisoqassannginnersorluunniit piffissami naapertuuttumi naliliinissamut periarfissaqartinneqarsimannginnera Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartippaa.

Tamanna tunuliaqutaralugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq issiaviup assakaasullip iluarsaanneqarneranut aningaasartuutit utertinneqarnissaannut itigartitsinissamik Ilaqutariinnermut Pisortaqarfiup aalajangiinera (2) atuutsiinnarneqassasoq.

Aalajangiineq manna immikkoortunut tulliuttunut marlunnut eqikkarneqarpoq:

  1. Qinnuteqartup issiaviata assakaasullip sillimmaserneqarneranut aningaasartuutinik utertitsinissamik itigartitsinissamik aalajangiineq allanngortinneqarpoq, Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik aningaasartuutinut akiliisussanngorlugu
  2. Issiaviup assakaasullip iluarsaanneqarneranut aningaasartuutit utertinneqarnissaannut itigartitsinissamik Ilaqutariinnermut Pisortaqarfiup aalajangiinera atuutsiinnarneqarpoq

Nalunaarusiaq matumuuna ukiumut nalunaarusiorfiusumut 2007-imut naammassineqarpoq.

Scroll to Top