Inissiami malitassanik unioqqutitsineq – atorunnaarsitsineq atortussaanngitsoq

Aalajagiussaq

Suliamik saqqummiussineq:

Ineqarnermi allaffissornikkut aqutsisoqarfiup Inissiaatileqatigiiffiup september 2009-imiit attartornerup atorunnaarsinneqarnera pillugu attartortoq oktober 2009-imi maalaaruteqarpoq.

Allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffimmit attartortup allaffissornikkut aqutsisoqarfiup mianersoqqusissummik allagaa siulleq, juni 2009-mik ullulerneqarsimasoq tiguaa. Mianersoqqussut tunngaveqartinneqarpoq ineqarfigisami attartortunit allanit sapaatip akunnerata naanerani nipiliorsimaneq pillugu allakkatigut maalaaruteqarnermik.

September 2009-imi allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffimmit aammattaaq torersaarnissamut maleruagassanik eqqortitsinissaq pillugu inassuteqaat nassiuppaa, septemberimi sapaatsip akunnerata naanerani, nipiliorsimanermik maalaaruteqarneq tunngavigalugu, tassami allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffik allammat:

Inissiaatileqatigiiffik ulloq 25.09.2009-mi kingumut attartorfigisanni iluaaginartumik nipituumik nipilersornerit pillugu pissusilersorneq pillugu allakkiamik maalaarutaasumik tigusaqarpoq. Nipiliorneq pivoq ulloq 24.09.2009 nal. 22,24 soorlu Inissiaatileqatigiiffik aammalu ulloq 25.09.2009 Pigaartumit nipiliorneq pillugu nalunaarusiamik tigusaqarpoq, tassani takuneqarsinnaalluni ulloq 24.09.2009-mi nipituumik nipilersorpalunneq pillugu nalunaarutineqartoq.

Allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffimmit inassuteqaat taamaallaat pigaartumit 24. septemberimi (nal. 22.24) eqqissisimannginnermik nalunaarusiamik ilaqartinneqarpoq, tassani taaneqarluni ”nipitoorujussuarmik” nipilersortoqarnera inissiami pineqartumi paasineqartoq.

29. september 2009-mi inassuteqaatip nassiunneqarnerata aqaguani, allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffiup attartornermut isumaqatigiissut atorunnaarsippaa, innersuussutigalugu attartortup kingumut nipiliorsimanera pillugu maalaarutigineqarmat, tassami allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffik maanna allammat:

28.09.2009-mi Inissiaatileqatigiiffik kingumut inigisannit iluaaginartumik aamma nipiliornermik pissusilersornerit pillugu maalaarummik allakkiamik tigusaqaqqippoq, tamanna pisimalluni 25.09.2009 nal. 11.44, soorluttaaq Inissiaatileqatigiiffik ulloq 28.09.2009 nipiliorneq pillugu nalunaarusiamik pigaartumiit tigusaqartoq, tassani pineqarluni 24.09.2009-mi nal. 22.24 inigisannit nipilersuutinik nipitoorujussuarmik nipiliorneq nalunaarsorneqarsimasoq.

Atorunnaarsitsinermik allakkiaq taanna ilaqartinneqarpoq pigaartut-mit 25. september (nal.11.44) eqqissisimannginneq pillugu nalunaarusiamik, tassani taaneqarluni inigisami ”sakkortukannersumik” nipilersortoqarnera paasineqartoq. Maalaarummik allakkiaq taanna allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffiup innersuussutigisaa 28.09.2009-mi tiguneqartoq, ingerlatseqatigiiffimmit saqqummiunneqanngilaq.

Aammattaaq allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffiup atorunnaarsitsinermik allakkiaani takuneqarsinnaavoq, atorunnaarsitsineq pisoq Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni, nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, § 73, imm. 2, 4) aamma immk. 3 aamma imm. 5, naapertorlugit.

Illuatungeriit piumasaqaataat tunngavilersuutaallu:

Attartortoq:

Oktober 2009-mi attartornermi nalinginnaasumik ingerlasimanera nassuiaatigaa, tamatumunngalu tunngatillugu piviusumik innersuussutigalugu, inooqatigisami naalliunneranut atatillugu kaffisortitsimanini. Kaffisortitsineq aamma ineqarfigisami attartortunut allanut angerlarsimaneri naapertorlugit ilisimatitsissutigisimagini.

Attartortoq inatsisitigut malitseqartitsinermut isumaqataanngilaq – attortortitsinermik atorunnaarsisitsineq – nipiliorneq pillugu maalaarutinut pineqartunut.

Attartortitsisoq:

Attartortitsisup maalaarutit/eqqissisimannginneq pillugu pigaartup nalunaarusiai atorunnaarsitsinermut tunngavilersuutigineqartut aalajangiusimavai. Tamanna tunngaveqartinneqarpoq attartortoq pillugu pingasoriarluni maalaaruteqartoqarsimaneranik aamma taamaattumik attartornerup atorunnaarsinneqarnissaa attartortitsisup pisussaaffigigaa

Aalajagiineq

§ 84, mm. 1, nr. 5 naapertorlugu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik isumaqarpoq illumi torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsisoqarsimaneranut tunngatillugu suliami aalajangiinissaminut piginnaatitaalluni.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliaq misissorpaa aalajangiullugulu, attartortitsisup illumi torersaarnissamut maleruagassanik arlaleriarluni unioqqutitsisarsimanernik tunngaveqartumik attartortitsinermik isumaqatigiissummik atorunnaarsitsinera atortussaanngitsoq.

Taamaattumik attartortitsisup attartortup atorunnaarsitsisoqarsimannginneranik inissisimasutut inissittariaqarpaa. Attartortoq anisinneqarsimappat attartortitsisup attartortoq attartortutut inisseqqittariaqassavaa, aalajangiinerup matuma illuatungeriinnut nalunaarutigineqarnerata kingornatigut ullut 14-it qaangiutsinnagit.

Ilaasortat pingasut innersuutip malillugu qinersipput. Ilaasortaq ataaseq allaanerurumik isumaqarpoq tunngavilersuup immikkoortortaata tallimaani. Ilaasortaq isumaqarami naliginnaasumik aammalu immikkuullaarissumik attartuinermut pisortaqarfik sullissinermut inatsisit pisortat ingerlatsineranut inatsisip iluaniittoq ataaniinngimmat., taamaasillunilu attartuinermut pisortaqarfiit ingerlatsinermut ileqqut malittarisassat malittariaqarnagit.

Aalajangiineq nalinginnaasumik amerlanerussuteqarnikkut pissaaq. Taasisut amerlaqatigiippata siulittaasup taasinera aalajangiisuussaaq.

Tunngavilersuut:

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aamma allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffimmut siunnersortitut inississimanera pillugu, suliami matumani Maalaaruteqartarfiup tunngavilersuutigisani annertusivai, tassami pissutsit amerlanerusut assigiinngissuseqartullu nalinginnaasumik aqutsinermi aamma attartortitsinermi allaffissornermi immikkut ittumik sunniuteqartussaasut ilaammata.

29. september 2009-mi allakkatigut attartorneq pillugu isumaqatigiissut atorunnaarsinneqarpoq, Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi § 50, naapertorlugu. § 73, imm. 2, nr. 4 aamma imm. 3 aamma imm. 5 innersuussutigalugit, atorunnaarsitsinissaq pillugu allakkat 4. juni aamma 28. september 2009-mi ullulerneqarsimasut sioqqullugit, allakkat marluk nassiunneqarsimapput.

Aallaqqaasiutigalugu Maalaaruteqarfimmit takujuminaatsinneqarpoq inassuteqaat pilllugu allakkiami 28. septembarimeersumut aamma atorunnaarsitsineq pillugu allakkiamut 29. september 2009-imeersumut tunngatillugu uppernarsaatitut suut tunngaviutinneqarsimanersut. Inassuteqaat pillugu allakkiami allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffimmit aamma 25. septembarimi nipiliorneq pillugu maalaarut ilanngutereersimasorinarpoq, qulaani taaneqartumi saqqummiussinermi issuakkat naapertorlugit. Taamaakkaluartoq ullormi tassani pigaartumiit nalunaarusiaq ataaseq kisimi pigineqarpoq, aqaguani atorunnaarsitsinissamik tunngavissatut atugassagunartoq (atoqqitassaagunartoq).

Allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffiup 23.10.2009-imi suliap tamarmiusumik ingerlasimaneranik paasinninnini nassuiaatigaa.

Allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffiup ilisimatitsissutaasigut takuneqarsinnaavoq, attartorneq pillugu (mianersoqqussutit, inassuteqaatit) aalajangiinissaq sioqqullugu attartortunik tusarniaasoqartanngitsoq. Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsit Ineqarneq pillugu allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffimmi inissiaatileqatigiiffimmi suli atuutilersinneqarsimanngikkaluarpalluunniit, aqutsinermi ileqquuvoq kusanartoq, attartortunut pisarissersuutinik aalajangiisoqartinnagu, illuatungeriinnik tusarniaanissaq.

Illuatungeriinnik tusarniaanermi angusat pissusissamisoortutut suliami aalajangiinissap tungaanut (tulliuttumi) suliami ataasiakkaanik tamakkiisunillu suliarinninnermi ilaatinneqassapput, attartortumut nalunaarutigineqartussat, imarisaallu malillugit attartortup pisarissersuutaasumik aalajangiiffigineqarnissaanut imaluunniit tamatumunnga akerliusumik aalajangiinissamut atorneqartussatut.

Suliap suliarineqarneranut atatillugu pissusilersuutinik ataasiakkaanik aamma piviusunik suliaqarnerup kingunerisarpaa aalajangiineq, attartortumullu tunngatillugu pisarissersuutaasumik aalajangiiffigineqarneq, aalajangiinerlu allakkianngorlugu attartortumut tunniunneqartussaq piviusunik tunngaveqartussaq.

Tassani eqqissisimannginneq pillugu Pigaartumiit nalunaarusiaq, siusinnerusukkullu immikkoortut marluk ataqatigiissikkaanni, ineqarneq pillugu allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffiup suliamik suliarinninnerani kisimiissinnaangilaq imaluunniit kisimiilluni tunngavilersuutaasinnaangilaq.

Attartortoq attartortuujunnaarsinneqarpoq september 2009-mi attartorneq pillugu peqqussummi atuuttumi, § 73, imm. 2, nr. 4, innersuussutigineqarluni. Aalajangersagaq peqqussummi kapitali 11-imiippoq, qulequttap ataani: Attartortitsisup attartornermut isumaqatigiissummik atorunnaarsitsisinnaatitaaneranik pisinnaatitaaffik, aamma pineqarluni attartortup tungaanit malunnaatilimmik pisussaaffimmik sumiginnaasoqarsimaneq.

Aammattaaq attartorneq pillugu peqqussummi kapitali 10-mi, qulequttap ataani: Attartornermik taamaatitsineq, attartornermik taamaatitsineq pillugu tamatumunnga tunngavigisat pillugit aalajangersakkat. Taamaalilluni § 67, nr. 4-mi attartortitsisoq atorunnaarsitsisinnaavoq, ima pisoqartillugu:

Attartortoq attartortitsisumit allakkatigut mianersoqqussutinik tunineqartaraluarluni pissuserisassanik malinninngippat, imaluunniit pissusilersornera illumut ineqartunulluunniit allanut akornutaappat, pissutsilli imaanngippata attartortitsisup attartornermik isumaqatigiissut atorunnaarsissinnaallugu. Attartortoq allakkatigut mianersoqqussutsinik inassutinilluunniit pingasunik qaammatit tulleriit aqqaneq marluk iluanni tigusisimasussaavoq.

Allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffiup tunngaviusumik periaaseqarluni atorunnaarsitsisarnernik suliat tamarmiusut, kingullermik allakkat 29. september 2009-meersut tikillugit, malitsigisai atorunnaarsitsinermi nalilerneqartarput. Attartorneq pillugu peqqussummi kapitali 11 attartornermik isumaqatigiissuummik atorunnaarsitsisinnaaneq, taamaattunik imaqanngilaq imalluunniit atorunnaarsitsisinnaanermi pisinnaatitsinermut atatillugu periuserineqarsinnaasunik allanik innersuussinngilaq, inassuteqartarneq pillugu § 73, imm. 5-imi aalajangersagaq tamarmiusoq eqqaassanngikkaanni.

Maalaaruteqartarfik attartortut sumiginnaasarnerisa annertussusiisa assigiinngissinnaassusiisa pingaaruteqassusiannik tikussissaaq. Annertussuseq aammattaaq aalajangersaavigineqassaaq suliassanik ataasiakkaanik suliaqarnikkut (ilanngullugit ilaatigut illuatungeriinik tusarniaanerit, tak. qulaani pineqartut), aamma tamatuma akerlianik sumiginnaanermut atatillugu pisinnaatitsissutit ineqarneq pillugu allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffimmut tunngasut. Allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffik isumaqarpoq, sulianik ataasiakkaanik suliaqatarnerminut atatillugu, attartortoq attartornerminut isumaqatigiissutiminik sumiginnaasimasoq, assersuutigalugu torersaarnissamut maleruaqqussanik unioqqutitsinermigut, taamaattorli annertuallaanngitsumik suliamik suliarinninnerup ingerlaqqinnerani attartorneq pillugu peqqussummi kapitali 10-mi maleruaqqusat malinneqassapput.

Maalaaruteqartarfik annertuumik sumiginnaaneq pillugu assersuusiornianngilaq, taarsiulluguli allaffissornikkut ingerlatseqatigiiffiup paasissutissanik taamaattunik ileqquusumik attaveqaatit aqqutigalugit pissarsiniarsinnaanera innersuussutigalugu, tassunga ilanngullugu pissutissaqartillugu angerlarsimaffimmi pissutsinik pissarsiniarsinnaaneq.

Attartortitsineq pillugu peqqussummi kapitali 11-imi, § 73, imm. 2, nr. 4-mi taaneqarpoq, torersaarnissamut maleruagassanik unioqqutitsineq, § 50 naapertorlugu, attartornermik atorunnaarsitsissutaasinnaavoq, allaffissornikkulli ingerlatseqatigiiffik periarfissinneqanngilaq nammineerluni peqqussummi periutsit assigiinngitsut akornanni attartortunik anisitsinissamik toqqaanissaminut, kisianni naatsorsuutigissallugu peqqussummut atatillugu atugassanik tamarmiusunik ilisimsaqarnissani ilanngullugulu maleruaqqusalianik tamakkiisumik paasinnissimanisaq aamma qanoq periuseqarnissamik aalajangersimasumik ilinniarsimanissaq.

Tamatumunnga assingusumik Inatsisartut Ombudsmandiat J.nr.: 2008-511-0001.

Maalaaruteqartarfiup attartortup attartorneranik atorunnaarsitsinissaminut inaarutaasumik piviusumillu aalajangiinerminut tunngavigisaminik allanngortitserusunngilaq, taamaallaalli pingaartillugu, attartortoq attartornerata atorunnaarsinneqarnissaanut piumasaqaatit pigineqarsimanngitsut, attartornerup atorunnaarsinneqarnissaanut periarfissanik nalunaarusiat pigineqartut naapertorlugit.

Naammagittaalliornissamut ilitsersuut:

Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangigai ingerlatsinermi oqartussaasunut allanut naammagittaalliiuutigineqarsinnaanngillat, tak. inissianik attartortitsineq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2, 12. Maj 2005-imeersumi § 86, imm. 7 kingusinnerusukkut allanguutitalik. Attartortup attartortitsisullu akornanni saqitsaassutit eqqartuussivimmut suliassanngortinnissaat kissaatigineqarpat attartortoq pillugu unnerluussut Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut suliassanngortinneqassaaq. Tamanna atuutissaaq, allaffigeqatigiittarneq il.il. aktiaatileqatigiiffimmit attartortup aqutsisoqarfigisaanilluunniit ingerlanneqartaraluarpalluunniit.

Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangigai Namminersorlutik Oqartussanut kommuninullu inissianik attartortitsisusutut inissisimasunut pituttorneqaataasumik sunniuteqassapput. Namminersorlutik Oqartussat kommunillu aqutsisumik avataaneersumik suliaqartitsippata taamatuttaaq naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiineri taakkununnga pituttorneqaataassapput, tak. § 86, imm. 6. Kalallit Nunaanni Eqqartuussiviup inatsisitigut ikiorsiisarfia oqarasuaatikkut saaffiginnissutinut ammasarpoq sisamanngornikkut nal. 14-15 oqarasuaat 36 38 00 atorlugu.

Scroll to Top