Parnaarussamut pisortatigut ikiorsiissutit – atisat

Atisassarsiutissanik pisortanit ikiorsiissutinik itigartitsinermut tunngatillugu E Kommuneata 19. marts 2008 aamma 15. april 2008 aalajangiineri naammagittaalliuutigisatit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ulloq 8. oktober 2010 suliarai imatullu aalajangiilluni

Aalajangiineq

E Kommuneata 19. marts 2008 aamma 15. april 2008 aalajangiineri allanngortinneqarput, imaalillugit E Kommuneata, massakkut E Kommuneata atisassarsiutissat 2.350,00 koruunit ilinnut akilissallugit. Imaappoq illit naammagittaalliuutinni taperserneqarputit.

Suliaq aalajangiiffigineqassaaq pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq aamma pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juni 1994-imeersoq naapertorlugit.

Nassuiaat:

XX-mi Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfik sinnerlutit atisassarsiutissanik 2.349,85 koruuninik 12. marts 2008 siullermeertumik E Kommuneanut qinnuteqarpoq.

E Kommuneat ulloq 19. marts 2008 suliaq pillugu aalajangiivoq, aalajangiinerlu malillugu itigartitsineq pivoq.

Kommunip pingaartippaa pisortanit aalajangersakkat malillugit ikiorsiissutisinissamut pisinnaatitaannginnerit, pissutigalugu immikkut inatsisini aalajangersagaqanngimmat pinerluuteqarsimasunik Inissiisarfimmiittunut tunngasunik.

Kommuni inatsisini tunngavigisamut innersuussinngilaq naammagittaalliorsinnaanermullu ilitsersuummik allataqarsimanani.

XX-mi Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfik aammaarluni 3. april 2008 atisassarsiutissanik 2.349,85 koruuninik qinnuteqarpoq.

E Kommuneat aammaarluni ulloq 15. april 2008 pisortanit ikiorsiissutinik qinnuteqarneq itigartippaa siornatigut tunngavigisani tunngaviliullugu.

Kommunip inatsisini tunngavittut innersuussutigaa pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi kapitali 3, § 3, § 4, § 7 aamma § 8.

E Kommuneat inatsisini tunngavigisaq eqqortoq innersuussutigaa aalajangersakkalli aalajangiinermut atorneqartut issuarnagit.

Allakkatigut 5. maj 2008 ullulerneqartutigut Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfiup illit sinnerlutit E Kommuneata aalajangiinera naammagittaalliuutigaa.

Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfiup oqaatigaa inissiisarfinnut assigiinngitsunut pingasunut nooqattaartitaasimasutit kingullermik nuutinneqarlutit XX-mi Pinerluuteqarsimasunik Inissiisarfimmut, tassaniinninni suleqqusaajunnaarallarsimallutit inissiisarfimmi malittarisassat pissutigalugit.

Paasissutissat suliamut tunngassuteqartut ulloq 25. september 2008 Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut nassiunnerinut atatillugu kommunip oqaatigaa itigartitsisoqartoq pissutigalugu pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 7 aamma § 8-mi piumasaasut naammassinnginnakkit.

UIlormi 3. oktober 2008 qarasaasiakkut Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup E Kommuneata akornanni allaffigeqatigiinnerni takuneqarsinnaavoq kommuni pisortanit ikiorsiissutinik itigartitsisimasoq, pissutigalugu inuttut atukkatigut, aningaasaqarnikkut, suliffeerunnikkut, inooqatigiikkunnaarnikkut, napparsimanikkulluunniit pissuteqartumik imminut ilaquttanullu pilersuisinnaanerup appariaateqarneranik kinguneqartunik pisimasoqarneragut peqqussummi § 7, imm. 1-mi piumasaqaataasunik imaluunniit § 8, imm. 1, nr. 1-mi suliffeqarnermi sulisorineqarsinnaasutut piareersimanissamik piumasaasut eqqortinnginnakkit.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 20, imm. 1 tunngavigalugu kommunalbestyrelsi ataasiartumik aningaasartuutinut naammaginartumik nassuiaaserneqarsimasunut ikiorsiissuteqarsinnaavoq, qinnuteqartup § 4, imm. 1-mi qallunaatut innuttaassuseqarnissamik aammalu Kalaallit Nunaanni inuit nalunaarsorsimaffiinut nalunaarsorsimanissamik piumasaasut naammassippagit aamma peqqussummi pineqartumi § 7-imi aamma § 8-mi piumasaasut naammassippagit.

Tamakkua saniatigut innuttaasup akiligassanik nammineerluni isumaginninnerata innuttaasup iluaqutaasalu siunissami imminnut pilersorsinnaanerisa annertuumik ajornartorsiortitaalernissaa aarlerinartorsiortilersimasariaqarpaa. Ataasiartumik akiligassanut pisortanit ikiorsiissutit taamaallaat tunniunneqarsinnaapput akiligassat pisariaqartitat siumut naatsorsuutigereersinnaanngisat kingunerisaannik pinngorsimappata.

Taamaattoq aningaasartuutinut siumoortumik naatsorsuutigineqareersinnaasunut kommunalbestyrelsi ataasiakkaatigut naliliinermigut qaqutigoortumik ikiorsiisinnaavoq, taamatut aningaasartuuteqarnissaq qinnuteqartup ilaqutariilluunniit inuuniarneranni pingaaruteqarluinnartuusimappat.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 4, imm. 1, pkt. 1 malillugu innuttaasoq pisinnaatitaavoq pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut kiisalu immikkut ittumik pisoqartillugu pisortanit ikiorsiissutinik tunineqarnissamut, qinnuteqartoq Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqartuuguni inuillu allattorsimaffiannut nalunaarsimaguni qallunaatullu innuttaassuseqaruni, kiisalu peqqussummi pineqartumi § 7 aamma § 8-mi piumasaqaataasut naammassisimagunigit.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 7 malillugu kommuni tassanngaaannartumik pisariaqavissumik pissaaleqilernermi pisortanit ikiorsiissuteqarsinnaavoq qinnuteqartoq inooqatigiinnermi pisimasumik, soorlu nappaammik, erninermik, sulifissaarunnermik inooqatigiikkunnaarnermillunniit nalaataqarsimappat, aamma imminut ilaquttaminillu pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisariaqartitaminik pissarsisinnaanngippat.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 8 malillugu  kommuni pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut kiisalu ataasiartumik aningaasartuutinut pisortanit ikiorsiissuteqarsinnaavoq, qinnuteqartoq:

1) suliffeqanngikkuni, suliffissaminillu naammaginartumik neqeroorfigineqarsimanngikkuni, suliffissanillu pimoorullugu periarfissarsiortuuguni,

2) sulisinnaanngitsutut nalilerneqarsimaguni sungiussiniarnermigut ajornartorsiornini, imaluunniit peqqinnginnini pissutigalugit imaluunniit

3) napparsimaguni imaluunniit erninermut atatillugu sulinngiffeqaruni taamaattumillu sulilernissamut piareersimasinnaanani.

Pisortanit ikiorsiissutinik tunniussisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 4-mi, 15. marts 2007-imeersumi § 7 malillugu suliffissaaleqinermi ajornartorsiutit qaavisigut ikiorserneqarnissamik qinnuteqartoqarpat pisartagaqartoqarpalluunniit kommunalbestyrelsimit naliliivigineqassaaq, pissutsini ataasiakkaani § 5-imi taaneqartunit allaanerusunik pissuseqartoqarnersoq, pineqartup sulisinnaanerminut periarfissaminik atuisinnaanerminik pisussaaffeqanngineranut tunngavigineqarsinnaasunik.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 10, imm. 1 malillugu kinaluunniit pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutinik qinnuteqartoq kommunalbestyrelsimit siunnersorneqarnissamik piumasaqarsinnaavoq, tassanngaaannartumik imaluunniit nalaakkumaakkaminik aningaasatigut ajornartorsiulissaguni sapinngisamik nammineerluni qaangiiniarnissaminut, ungasinnerusorlu isigalugu imminut ilaquttaminillu pilersuisinnaanissaminut.

Peqqussummi pineqartumi § 10, imm. 2 malillugu siunnersuinermi inuup atugai ataatsimut isigalugit isummerfigineqassapput pilersuisinnaannginnermut tunngaviusoq kisiat isiginagu. Siunnersuineq saaffigisinnaasamut allamut attaveqalernissamut ikiuinerusinnaavoq, soorlu suliffissarsiuussisarfimmut, atornerluineq pillugu katsorsaasarfimmut, peqqinnissaqarfimmut inissiaatileqatigiiffinnulluunniit. Siunnersuineq inunnut ataasiakkaanut ataatsimoortunulluunniit ingerlanneqarsinnaavoq

Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 11 malillugu pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutisisartoq imminut tunngasumik iliuusissatut pilersaarusiuunneqarnissamut pisinnaatitaavoq kommunalbestyrelsi suleqatigalugu, kisianni takuuk imm. 3. 

– 11, imm. 2 malillugu iliuusissatut pilersaarusiaq siunnersuisimanermik aallaaveqassaaq aammalu makku pillugit ilitsersuutinik imaqassalluni:

1) Atornerluineq pillugu katsorsarneqarneq.

2) Inuttut ineriartorneq.

3) Pisinnaanngorsarneq.

4) Ilinniartitaaneq.

5) Sulilersitaaneq.

6) Suliffimmik attassisinnaaneq.

7) Piginnaanngorsaaqqinneq

8) Ilinniarteqqinneqarneq.

Peqqussummi pineqartumi § 11, imm. 4 malillugu imminut tunngasumik iliuusissatut pilersaarut malinnaatinneqartassaaq pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutinik pisoq inatsisiliorneq alla naapertorlugu allatut ikiorneqalerpat, imminut tunngasumik iliuusissatut pilersaarusiortoqarnissaanik imaluunniit piginnaanngorsaaqqinnermut pilersaarusiortoqarnissaanik piumasaqaateqartoqarluni. Inatsisiliorneq alla naapertorlugu taamatut pisoqassappat imminut tunngasumik iliuusissatut pilersaarusiaareersoq imaluunniit piginnaanngorsaaqqinnermut pilersaarusiaareersoq najoqqutassatut aallaaviusinnaavoq.

Peqqussummi pineqartumi § 12 malillugu kommunalbestyrelsi iliuusissatut pilersaarut naliliiffigeqqissinnaavaa iluarsiiffigalugulu, takuuk § 11, pisariaqartitsineq naapertorlugu, taamaaliornikkut qulakkeerniarlugu pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutisinissamut piumasaqaatit suli naammassineqarsinnaanersut.

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 8-mi, 13. juni 1994-imeersumi § 7 malillugu ingerlatsinermut oqartussaaffiup inuit oqartussaaffigisamini suliassat pillugit apeqquteqarlutik saaffiginnittut pisariaqarneratut annertutigisumik ilitsersorlugillu ikiortassavai.

Naliliineq:

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik naliliivoq atisassarsiutissanut pisortanit ikiorsiissutinik tunineqarnissamut pisinnaatitaasutit.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi pineqartutit, tassami innuttaasut tamarmik qallunaatut innuttaassuseqartut Kalaallillu Nunaanni najugaqartut peqqussummi pineqarput.

Tamanna isumaqarpoq pinerluuteqarsimasunik inissiisarfinnut paaqqinniffinnulluunniit allanut inissitaaneq innuttaasut peqqussummi pineqarnerannut sunniuteqanngimmat.

Aammattaaq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartippaa akiligassat ataasiakkaat akilerneqarsinnaanerannut § 20-imi piumasaasut naammassigitit, pissutigalugu inuit allattorsimaffianni nalunaarsimanissamik Kalaallillu Nunaanni najuqartuunissamik § 4, imm. 1 malillugu piumasaasut eqqortikkakkit, kiisalu inuttut atukkatigut, tassa pinerluuteqarsimasunik inissiisarfinnut assigiinngitsunut, kingullermik Aasianni inissiisarfimmut inissitaasarsimanikkut nalaataqarnerluttarsimanikkut, § 7, imm. 1, nr. 1 aamma 2-mi malittarisassat eqqortissimagakkit, tassami inissinneqartarsimanivit kingunerisimammassuk ulluinnarni pisariaqartitavit, tamakkununnga ilanngullugit atisat, pissarsiarisinnaajunnaarneri.

Kiisalu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik naliliivoq pisortanit ikiorsiissutit tunniunneqartarnerat pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 4-mi, 15. marts 2007-imeersumi § 7-mi malittarisassat malillugit suliffeqarnermi sulisussarsiarineqarnissamut piareersimanissannik piumasaqaatit ilinnut atuutinneqannginnissaannut tunngavissaqartoq, pissutigalugu nalilerneqarmat suliffissaarunnermit allaasunik ajornartorsiuteqartutit.

Tamatumunnga tunngatillugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartippaa arlaleriarlutit inissiisarfinnut assigiinngitsunut nuutsinneqartarsimasutit, inissinneqarfinnilu kingullermi, tassa Aasianni innissiisarfimmi malittarisassat sulisinnaaninnut akornusersimagaatsit.

Taamaalilluni Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup Aasianni pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfiup naammagittaalliuummut tunngatillugu oqaaseqaataa tunngaviliuppaa, pissutigalugu inissiisarfimmit inissiisarfimmut nooqattaartinneqarnerpit inissiisarfiullu malittarisassai illit  sulinissannik akornusiisimanerat pillugu oqaaseqaatit kommunip oqaaseqarfigisimanngimmagit.

Taamaalilluni kommunip sulisussarsiarineqarnissamut pisareersimanissannut akornuserneqarsimannginnerit uppernarsanngilaa.

Tamatumunnga tunngatillugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik naliliivoq atisat tassaasut inuup pinngitsuugassaanngitsutut pisariaqartitai, inuit tamarmik pisinnaatitaaffigisaat, illillu nammineq atisassannut aningaasartuutissat pissarsiarisinnaasimannginnakkit tamatumunnga periarfissaqarsimannginnerit pissutigalugu.

Taamaattumik atisassanut qinnutigineqartunut aningaasartuutit kommunimit akilerneqarnerat illit pisariaqartitsininnut tunngatillugu pisarialimmik iliorneruvoq, naak aningaasartuutit pisariaqartitsinermik siumut naatsorsuutigineqareersinnaasumik pissuteqaraluartut.

Naliliinermi tassani ilanngunneqarpoq kommunip atisanik qinnutigisannik pisariaqartitsinnginnerit pillugu uppernarsaasinnaannginnera.

Taamatuttaaq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa kommuni pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 10, imm. 1 aamma 2 tunngavigalugit kommuni innuttaasunik siunissami periarfissatigut neqeroorutit pillugit siunnersuisussaavoq soorlu Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfik suleqatigalugu.

Siunnersorneqarneq aamma aningaasatigut ikiorsiinermut tunngassuteqarpoq, taamaalilluni innuttaasut ulluinnarni nalinginnaasumik inuuniarnissaanni pitsaanerpaamik tunngavissaqaqqullugit, tamakkununnga ilaatillugit  pisariaqartitanut pinngitsuugassaanngitsunut soorlu atisanut atugassanik aningaasatigut ikiorsiinertigut.

– 11, imm. 1 aamma 2 malillugit innuttaasut pisortanit ikiorsiissutinik pisartagaqarniarlutik qinnuteqartut pisartagaqartulluunniit iliuusissanik pilersaarusiuunneqarnissamut pisinnaatitaapput, taakku atorlugit siunissartik pillugu pilersaarusiorsinnaaqqullugit, taamaalillutik innuttaasut ilinniagaqarnissamut, pikkorissaanerit, atornerluineq pillugu katsorsartinnissamik neqeroorutit, sulisinnaanermik misilitsinnerit imaluunniit suliniutit allat atorlugit innuttaasut imminnut pilersortunngoqqinnissaannut ikiorlugit.

Iliuusissanik pilersaarut taanna suliarineqarsinnaavoq Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfik suleqatigalugu.

Kiisalu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup uparuassavaa kommunit pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 8-mi, 13. juni 1994-imeersumi § 7 malillugu tamanut atuuttumik ilitsersuinissamut pisussaaffeqarput, taamalu innuttaasut namminneq imminnut ikiorlutik pilersorlutillu ingerlanissaannut ikiuunnissamut tapersersuinissamullu akisussaassuseqarlutik.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup oqaatigissavaa E Kommuneata atisat, jakki, nasaq, skuut timersuutit qarliillu, katillugit 2.350 koruuninik nalillit, ilinnut akilissagai pisiniarnermi allagartaq atorlugu imaluunniit aningaasanik akiliilluni.

Aammattaaq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup oqaatigissavaa kommunit tamarmik timikkut atisassanut, isikkatigut atisassanut allanullu pisariaqartitanut najukkami pisiassat akii najoqqutaralugit, innuttaasup pisariaqartitsinera pisinissamullu periarfissaqarnera aallaavigalugu pisinissamut aningaasat atugassat pillugit naliliinissamut pisussaaffeqarput, innuttaasoq pisortanit ikiorsiissutinik qinnuteqarpat pisartagaqarpalluunniit, taamaalilluni innuttaasoq nioqqutissanik pinngitsuugassaanngitsunik soorlu timikkut atisassanik, isikkatigut atisassanik nerisassanik il.il. akisuallaanngitsunik aamma akikippallaanngitsunik pissarsisinnaaqqullugu.

Aalajangiineq:

E Kommuneata ulloq 15. april 2008 aalajangiinera allanngortinneqarpoq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq.

Scroll to Top