Pisortat ikiorsiissutaannik naatsorsuineq – Meeqqamut tapiissutit

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit U Kommuneata aalajangiinera naammagittaalliuutigisarsi Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ulloq 8. oktober 2010 suliaraa imatullu aalajangiilluni

Aalajangiineq

U Kommuneata aalajangiinera allanngortinneqarpoq. Tamanna isumaqarpoq ilissi naammagittaalliuutissinni taperserneqartusi.

Suliaq aalajangiiffigineqassaaq pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq aamma meeqqanut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 31. oktober 1996-imeersoq naapertorlugit.

Nassuiaat:

Qaammammi oktoberimi 2007 pisortanit ikiorsiissutinik qaammammi oktoberimi akiligassanut aalajangersimasunut atugassanik qinnuteqarpusi.

Allakkatigut 5. november 2007 tiguneqartutigut U Kommuneata pisortanit ikiorsiissutit pillugit aalajangiinera naammagittaalliuutigaarsi.

Oqaatigaarsi oktoberimi meeqqanut tapiissutinik pissarsisimanersi pissutigalugu  qaammammi oktoberimi pisortanit ikiorsiissutinik kommunip itigartikkaasi.

Aammattaaq oqaatigaarsi ingerlaavartumik pisortanit ikiorsiissutinik pissarsiniarlusi kommuni attavigisarsimallugu, pissutigalugu illit suliffeqannginnavit akiligassassinnullu aningaasanik naammattunik akissaqarasi.

Paasissutissat suliamut tunngassuteqartut ulloq 17. december 2007 Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut nassiunnerinut atatillugu U Kommunea oqaaseqaatinik allanik saqqummiussaqanngilaq.

Paasissutissani takuneqarsinnaavoq U Kommuneata 23. oktober 2007 pisortanit ikiorsiissutinik illit uillu itigartissimagaasi, pissutigalugu aningaasaqarnissigut sinneqartooruteqarassi 1.221,40 koruuninik.

Tassunga tunngatillugu kommunip naatsorsuinermini meeqqanut tapiissutit ilissinnut tunniunneqartut ilannguppai.

Kommunimit paasissutissanut ilanngullugu allakkatigut aalajangiinermik nassiussisoqanngilaq, taamaalilluni tunngavilikkamik, naammagittaalliorsinnaanermut ilitsersuummik ilalimmik inatsisitigullu tunngavigisamik eqqortumik innersuussinertalimmik aalajangersakkanillu atorneqartunik issuaanertalimmik allakkatigut aalajangiisoqarsimanersoq takuneqarsinnaanani.

Kommunimit pisunik allattuiffinni ullormi 9. november 2007 allassimasuni takuneqarsinnaavoq illit uiillu piffissami 15. oktober 2007-imiit – 5. november 2007 ilanngullugu pisortanit ikiorsiissutinik tunineqarsimasusi.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Meeqqanut tapiissutit pillugit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-mi, 31. oktober 1996-imeersumi § 2, imm. 1 malillugu meeqqanut tapiissutit meeqqap pilersorneqarnissaanut atugassatut tapiissutigineqartarput, meeqqallu pisassaralugit.

Peqqussummi pineqartumi § 2, imm. 2 malillugu meeqqanut tapiissutit tapiissutinik tigusisinnaatitaasoq eqqarsaatigalugu eqqartuussivikkoortumik malersuinnissutaasinnaanngillat, ilanngaassiffigineqarsinnaanatik il.il..

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq tunngavigalugu innuttaasoq akiligassanut aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutinik tunineqarsinnaavoq pineqartup § 4-mi, § 7-imi aamma § 8-mi piumasaasut naammassigunigit.

– 4, imm. 1 malillugu piumasaavoq qinnuteqartoq qallunaatut innuttaassuseqassasoq Kalaallillu Nunaanni inuit allattorsimaffiannut nalunaarsimassasoq kiisalu peqqussummi pineqartumi § 7-imi, aamma § 8-mi piumasaqaataasut naammassisimassallugit.

Peqqussummi pineqartumi § 7 malillugu kommunalbestyrelsi tassanngaannartumik pisariaqavissumik pissaaleqilernermi pisortanit ikiorsiissuteqarsinnaavoq qinnuteqartoq inooqatigiinnermi pisimasumik, soorlu nappaammik, erninermik, suliffissaarunnermik inooqatigiikkunnaarnermilluunniit nalaataqarsimappat aamma imminut ilaquttaminillu pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisariaqartitaminik pissarsisinnaanngippat.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 8 malillugu kommunalbestyrelsi pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut kiisalu ataasiartumik aningaasartuutinut pisortanit ikiorsiissuteqarsinnaavoq, qinnuteqartup § 7-imi piumasaqaatit naammassisimappagit kiisalu:

1) suliffeqanngikkuni, suliffissaminillu naammaginartumik neqeroorfigineqarsimanngikkuni, suliffissanillu pimoorullugu periarfissarsiortuuguni,

2) sulisinnaanngitsutut nalilerneqarsimaguni sungiussiniarnermigut ajornartorsiornini, imaluunniit peqqinnginnini pissutigalugit imaluunniit
3) napparsimaguni imaluunniit erninermut atatillugu sulinngiffeqaruni taamaattumillu sulilernissamut piareersimasinnaanani.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 2, imm. 1, pkt. 1 tunngavigalugu kinaluunniit imminut, aapparminut meeqqaminullu 18-it inorlugit ukiulinnut pilersuinissamik pisussaaffeqarpoq.

– 13, imm. 1 malillugu pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutisiat amerlassusissaat makku tunngavigalugit missiliuussinikkut:

– maannamut inuuniarnikkut atugarisai

– pilersuisutut pisussaaffii

– akilersukkat aalajangersimasut

– najukkami pissutsit aammalu

– katissimallugu aapparisap, nalunaarsorneqarsimasumik aapparisap imaluunniit naligisatut inooqatigisap isertitai.

– 13, imm. 2 malillugu taamaallaat pisartagaqartumut taassumalu ilaqutaanut pisariaqavissutigut pilersornissaannut ikiorsiissutinik tunniussisoqarsinnaavoq aammalu ineqarnermut akiliummut. Atuinermut aningaasartuutinut aningaasartuutinullu aalajangersimasunut allanut matussutissanik naleqquttunik.

– 13, imm. 3, pkt. 1 malillugu aningaasartuutiviusut tunngavigalugit kiisalu najugaqatigiissinnaanermi iluaqutissat aallaavigalugit aningaasat aalajangersarneqassapput.

Peqqussummi pineqartumi § 10, imm. 1 malillugu kinaluunniit pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutinik qinnuteqartoq kommunalbestyrelsimit siunnersorneqarnissamik piumasaqarsinnaavoq, tassanngaannartumik imaluunniit nalaakkumaakkaminik aningaasatigut ajornartorsiulissaguni sapinngisamik nammineerluni qaangiiniarnissaminut, ungasinnerusorlu isigalugu imminut ilaquttaminillu pilersuisinnaanissaminut.

Pisortanit ikiorsiissutinik naatsorsuinermi katissimallugu aapparisap, nalunaarsorsimasumik aapparisap inooqatigisallu § 13, imm.1 malillugu isertitaat naatsorsuinermi ilanngunneqartassapput.

Tamanna aamma § 13, imm. 3 tunngavigalugu najugaqatigisanut atuuppoq,  peqqussummi pineqartumi missiliuussilluni najugaqatigisap aningaasartuutinit tamarmiusunit akileeqataassutissaanik inuup taassuma isertitai, akilersugai najukkamilu pissutsit atugai tunngavigalugit naliliinermut atatillugu pisortanit ikiorsiissutinik naatsorsuinermi najugaqatigisaq ilaatinneqarpat.

– 10, imm. 2 malillugu siunnersuinermi inuup atugai ataatsimut isigalugit isummerfigineqassapput pilersuisinnaannginnermut tunngaviusoq kisiat isiginagu. Siunnersuineq saaffigisinnaasamut allamut attaveqalernissamut ikiuinerusinnaavoq, soorlu suliffissarsiuussisarfimmut, atornerluineq pillugu katsorsaasarfimmut, peqqinnissaqarfimmut inissiaatileqatigiiffinnulluunniit. Siunnersuineq inunnut ataasiakkaanut ataatsimoortunulluunniit ingerlanneqarsinnaavoq.

Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 11 malillugu pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutisisartut kommuni suleqatigalugu imminut tunngasumik iliuusissatut pilersaarusiuunneqarnissamut pisinnaatitaapput.

–  11, imm. 2 malillugu iliuusissatut pilersaarusiaq siunnersuisimanermik aallaaveqassaaq aammalu makku pillugit ilitsersuutinik imaqassalluni:

1) Atornerluineq kingunerisaanillu ajornartorsiutit pillugit katsorsarneqarneq.

2) Inuttut ineriartorneq.

3) Pisinnaanngorsarneq.

4) Ilinniagaqarneq.

5) Sulilersitaaneq.

6) Suliffimmik paarsisinnaaneq.

7) Piginnaanngorsaqqinneqarneq

8) Suliamut allamut ilinniarteqqinneqarneq.

– 11, imm. 4 malillugu imminut tunngasumik iliuusissatut pilersaarut malinnaatinneqartassaaq pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutinik pisoq inatsisiliorneq alla naapertorlugu allatut ikiorneqalerpat, imminut tunngasumik iliuusissatut pilersaarusiortoqarnissaanik imaluunniit piginnaanngorsaaqqinnermut pilersaarusiortoqarnissaanik piumasaqaateqartoqarluni. Taamatut pisoqartillugu inatsisiliorneq alla naapertorlugu imminut tunngasumik iliuusissatut pilersaarusiaareersoq imaluunniit piginnaanngorsaaqqinnermut pilersaarusiaareersoq najoqqutassatut aallaaviusinnaavoq.

Peqqussummi pineqartumi § 12 malillugu kommunalbestyrelsip iliuusissatut pilersaarut naliliiffigeqqissinnaavaa iluarsiiffigalugulu, takuuk § 11, pisariaqartitsineq naapertorlugu, taamaaliornikkut qulakkeerniarlugu pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisortanit ikiorsiissutisinissamut piumasaqaatit suli naammassineqarnersut.

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 8-mi, 13. juni 1994-imeersumi § 7 malillugu ingerlatsinermut oqartussaaffiup innuttaasut oqartussaaffigisamini suliassat pillugit apeqquteqarlutik saaffiginnittut pisariaqarneratut annertutigisumik ilitsersorlugillu ikiortassavai.

Pisortat ingerlatsineranni ileqquusoq kusanartoq tunngavigalugu U Kommuneata aalajangiineq allaganngorlugu ilinnut uinnullu nalunaarutigisimasariaqaraluarpaa, pissutigalugu aalajangiineq ilissinnut tapersiisuunngimmat.

Naliliineq:

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik naliliivoq, illit uillu piffissami 1. oktober 2007-imiit 15. oktober 2007-imut pisortanit ikiorsiissutinik tunineqarnissamut pisinnaatitaasusi.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa U Kommuneata pisortanit ikiorsiissutinik tunineqarnissamut pisinnaatitaanerit pillugu naliliiniarluni naatsorsuinera eqqunngitsuummat, pissutigalugu kommunip meeqqanut tapiissutit qaammat oktoberi tunniunneqartut naatsorsuinermi ilaatissimammagit.

Tassunga tunngatillugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartippaa Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-mi,31. oktober 1996-imeersumi § 2, imm. 1 malillugu meeqqanut tapiissutit meeqqamuinnaq tunngammata, tapiissutillu taakku meeqqap pilersorneranut  atugassiissutitut tunniunneqartarmata.

Taamatuttaaq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa peqqussummi pineqartumi § 2, imm. 2 malillugu meeqqanut tapiissutinik tigusisinnaatitaasoq eqqarsaatigalugu tapiissutit eqqartuussivikkoortumik malersuissutaasinnaanngimmata, akiligassaqarfiup pisassaanik ilanngaassivigineqarsinnaanatik, allatulluunniit ilanngaassivigineqarsinnaanatik, taamalu aamma angajoqqaat isertitaannut ilanngullugit pisortanit ikiorsiissutit tunniunneqartussat amerlassusissaannik naatsorsuinermi ilanngunneqarsinnaanatik.

Naliliinermi tassani ilaatinneqarpoq katissimallugit aapparisat, nalunaarsorneqartumik aapparisat inooqatigisallu § 13, imm. 1 malillugu isertitaasa pisortanit ikiorsiissutinik qinnuteqartup pisinnaasaasa amerlassusilernissaannut tunngatillugu naatsorsuinermi ilanngunneqartussaanerat, kisianni meeqqanut tapiissutit pisortanit ikiorsiissutisiassanik naatsorsuinermi qaquguluunniit ilanngunneqanngisaannartussaapput.

Tamannalu tunngavigalugu imaappoq, meeqqat angajoqqaat pilersornerinut pisussaaffeqanngillat, isertitallu meeqqanut tunngatitat ilaqutariit pisortanit ikiorsiissutinik pissarsiassaannik naatsorsuinermi ilaatinneqassanngillat, allaavorli meeqqat 18 sinnerlugit ukioqalereersimappata imaluunniit aappaasutut angajoqqaatulluunniit pilersuisuulereersimappata, matumanili taamaattoqanngilaq.

Taamaattumik U Kommunea piffissamut 1. oktober 2007-imiit 15. oktober 2007-imut meeqqanut tapiissutit ilanngunnagit nutaamik naatsorsuissaaq kiisalu innuttaasut pisortanit ikiorsiissutit pisassaat tunniullugit, innuttaasut massakkut kommunimi allami najugaqalersimagaluarpataluunniit.

Tamatumunnga tunngatillugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa illit uillu naatsorsuiffissiat nassiunneqartut malillugit piffissami qulaani taaneqartumi pisortanit ikiorsiissutinik pisartagaqarnissamut pisinnaatitaasimanersi, meeqqanut tapiissutit naatsorsuinermi ilaatinneqarsimanngikkaluarpata.

Isertitat aningaasartuutillu naatsorsuinermi pinngitsooratik ilaatinneqartussat tamarmik ilanngunneqassapput, inatsisinilu tunngavigisat atorneqartut allanneqassapput issuarneqarlutillu.

Kiisalu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup oqaatigissavaa pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. november 2006-imeersumi § 10 aamma  § 11 malillugit kommuni innuttaasunut, pisortanit ikiorsiissutinik qinnuteqartunut, innuttaasut ullut 14 sinnerlugit pisortanit ikiorsiissutinik pisariaqartitsippata, siunnersuinissamik iliuusissanillu pilersaarusiuussinissamut pisussaaffeqarmat.

Aalajangiineq:

U Kommuneata aalajangiinera allanngortinneqarpoq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq.

Scroll to Top