Erninermut atatillugu ullormusianik utertitsinissaq

Naartunermi, erninermilu ullormusiat utertillugit akilerneqarnissaat pillugu Qaqortup Kommuneata 27. november 2008 aalajangiinera naammagittaalliuutigisat Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup 3. december 2010 suliaraa imatullu aalajangiilluni

Aalajangiineq

Qaqortup Kommuneata naartunermut, erninermullu atatillugu ullormusiat ilinnit utertillugit akilerneqarnissaannik piumasaqarnera allanngortinneqarpoq, imaalillugu illit aningaasat utertillugit akileqquneqartut akilissanngikkitit. Taamaalillutit naammagittaalliuutinni taperserneqarputit.

Suliaq aalajangiiffigineqassaaq naartunermi, erninermi meeravissiartaanermilu sulinngiffeqartarneq il. il. ullormusiaqartarnerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 31. oktober 1996-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartoq, pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juni 1994-imeersoq, aamma pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 13. juni 1994-imeersoq naapertorlugit.

Nassuiaat:

Ulloq 1. marts 2008 panissaarputit. Taamaattumillu 18. februar 2008 Kommunemut naartunermut, erninermullu atatillugu ullormusianik qinnuteqarfigaat.

Ulloq 29. september 2008 Kommune aalajangiivoq illit piffissami 3. marts 2008-miit 3. oktober 2008-mut naartunermut erninermullu atatillugu ullormusiaqassasutit nal. akunneri 66,08 tunngavigalugit. Aningaasat amerlassusii aalajangiinermi taaneqanngillat, taamatullu nal. akunneri taaneqartut sumik tunngaveqarnersut oqaatigineqarani.

Kommune aalajangeereerneratigut naartunermi erninermilu ullormusianik tunineqartarputit.

Allakkatigut 27. november 2008 ullulerneqartutigut Kommune aalajangiivoq, aalajangiineq malillugu piumasarineqarluni aningaasat 44.147,63 koruuninik amerlassusillit utertillugit akilissagitit. Kommuni aalajangiinermini imatut allappoq: ”Matumuuna nalunaarutigissavarput piffissami 18. februar-imiit- 28 september 2008-mut amerlavallaanik ullormusiaqarsimasutit. Piffissami taaneqartumi 44.147,63-koruuninik tunineqarpallaarsimavutit. Kingusinnerusukkut paasineqarsimavoq Kommunep ullormusianik naatsorsuinermi kukkussuteqartarsimasoq.

Aningaasat 44.147,63 koruunit amerlanaarutaasut Kommunemut utertillugit akilerneqassapput, tamannalu pissaaq akiligassanut allagartamik nassitsinikkut.”

Tamatuma kingorna taamaallaat naammagittaalliorsinnaanermut ilitsersuut allanneqarsimavoq. Taamaalillunilu inatsisitigut tunngavigisat tunngavilersuutillu allanneqarsimanatik, tassani ilanngullugu qanoq ililluni kisitsit 44.147,63 pinngorsimanersoq allanneqarani, kiisalu pissusiviusut pillugit nassuiaammik takussaasoqarani.

Allakkatigut 16. december 2008 ullulerneqartutigut Kommunep aalajangiinera Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigaat. Naammagittaalliuutinni ilaatigut allapputit aningaasat tigusimallugit kukkusumik tunngaveqartumik, kommunip kukkussutaanik, taamalu illit aningaasat akilerniarnagit, illit kukkunerinagu kommunip kukkunerimmagu.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup Kommune paasissutissanik suliamut tunngassuteqartunik qinnuigaa, taamaallaalli ikittuinnaat tigullugit pisunik allattuiffinnik tigusaqarnani. Paasissutissat nassiunneqartut pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat tunngavigalugu allakkianik allanik ilaqanngillat. Taamaakkaluartoq qarasaasiakkut allagaq 14. september 2008 ulloqartoq Kommunit Kukkunersiuisoqarfianneersoq nassiunneqarpoq, tassani allassimalluni naartunermi erninermilu ullormusiat ilinnut tunniunneqartut 44.147,63 koruuninik amerlanaarneqarsimasut.

Paasissutissani suliamut tunngassuteqartuni naartunermi erninermilu ullormusiat pineqartut tigunerini pisassarinngisatut tigunerinut tunngasumik pasinartoqanngilaq imaluunniit ilinnut aningaasaqarninnullu tunngasunik paasissutissanik kommunimut tunniussinngitsoorsimasinnaanerit pasinartoqarani.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu sulinngiffeqartarneq il.il. ullormusiaqartarnerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 12-imi, 31. oktober 1996-imeersumi § 9 malillugu arnaq erniffissamisut naatsorsuutigisani sap. ak. 13-inik sioqqullugu akissarsiaqarluni sulisarsimasoq, imaluunniit piffissami tassani namminersortutut inuussutissarsiortuusimasoq, aappaminut inooqatigisaminulluunniit namminersortutut inuussutissarsiortumut ikiortaasimasoq, ilinniagaqartuusimasoq meeqqalluunniit atuarfianni klassimi anginermi atuartuusimasoq naartunermut erninermullu atatillugu sulinngiffeqarsinnaatitaavoq, tassa peqqinnissaqarfimmit piffissaq ernivissatut naatsorsuutigisaq sap. ak. marlunnik sioqqullugu, erninermilu kingorna sap. ak. 14-it tikillugit.

Peqqussummi pineqartumi § 21 malillugu naartunermi, erninermi meeravissiartaanermilu ullormusiat naatsorsorneqassapput akissarsiat maannamut atuuttut tunngavigalugit.

Peqqussummi pineqartumi § 25 malillugu ullormusiaqartoq pisussaavoq pissutsit nammineq atukkani, aapparmi meeqqalluunniit atugaat allannguuteqarpata ullormusianik ikilisitsissutaallutilluunniit atorunnaarsitsisinnaasunik, tamakku pillugit oqartussaasunik ullormusiaqartitsisunik ilisimatitsinissamut. Pissutsit imm. 1-mi taaneqartut allannguutaat pillugit eqqunngitsumik paasissutissiineq imaluunniit eqqunngitsumik paasissutissiilluni qinnuteqarneq pissutigalugu ullormusiat tunniunneqarsimappata aningaasat eqqunngitsumik tunngaveqarluni tunniunneqarsimasut utertillugit akilerneqassapput.

Peqqussummi pineqartumi § 26 malillugu piffissami ullormusiaqarnerup nalaani ullormusiaqartoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit pineqartup pilersorneqarneranut atugassanik assigisaanilluunniit taarsiivigineqarpat ullormusiaqartitsinermi oqartussaasup ullormusiat utertillugit akileqqusinnaavai.

Pissutsit taaneqartut saniatigut aningaasat suulluunniit utertillugit akileqqunissaannut periarfissaqanngilaq.

Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 9-mi, 13. juni 1994-imeersumi § 6 malillugu suliassani ingerlatsinermut oqartussaasunit aalajangiiffigineqartussani oqartussaq paasissutissanik suliassamut tunngassuteqarluinnartunik suliassap aalajangiiffigineqarnissaanut pingaaruteqartunik oqaasiinnakkut pissarsisoq, paasissutissanilluunniit taamaattunik allatut iliorluni paasisaqartoq paasissutissat taakku imaat pillugit allakkiussaaq. Taamaattorli paasissutissat taakku suliassap allakkiartaasa ilaanni takuneqarsinnaappat tamanna atuutinngilaq.

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 8-mi, 13. juni 1994-imeersumi § 22 malillugu aalajangiineq allakkatigut nalunaarutigineqaruni aalajangiinermut tunngaviusumik ilaqartinneqassaaq, suliami peqataasumut tassunga tapersiisuulluinnanngikkuni.

Inatsimmi pineqartumi § 24 malillugu aalajangiinermut tunngaviusumik nalunaarummi innersuussutigineqassapput inatsisini maleruaqqusat aalajangiinermi tunngavigineqartut. Maleruaqqusat tamakku malillugit aalajangiineq oqartussaasuni sulisut isumaannik tunngaveqarpat tunngaviusumik nalunaarummi taaneqassapputtaaq pissutaasut pingaarnerusut isummat tamakkua atornerannut aalajangiisuunerusut

Naliliineq:

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq Kommunep ulloq 27. november 2008 aalajangiinera eqqortuunngitsoq.

Pisumi matumani naartunermi erninermilu ullormusianit ilinnut tunniunneqartunit sunilluunniit utertitsillugit akileeqqusinissaq inatsisitigut tunngavissaqanngilaq, pissutigalugu eqqunngitsunik paasissutissiisimannginnavit imaluunniit atukkavit allannguuteqarnerat pillugu paasissutissanik kommunimut tunniussinngitsoorsimannginnavit.

Taamaattumik naartunermi erninermilu ullormusiannit sumilluunniit utertitsissanngilatit.

Aningaasat tamaasa ilaannaaluunniit utertillugit akilersimagukkit ilinnut utertillugit tunniunneqarnissaat pisinnaatitaaffigaat.

Aalajangiineq:

Kommunep aalajangiinera allanngortinneqarpoq, imaalillugu naartunermi erninermilu ullormusiatit ilaannaaluunniit utertillugit akilissanngikkitit.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

Scroll to Top