Akissarsialimmut isumasiuut – aalisartoq

2011-048876

Isumaginninnermik naammagittaalliuteqartarfiup siulittaasuata ulloq 13. april 2012 naammagittaalliuutit suliarisimavaa Kommune aalajangigaa ulloq 1. april 2011-imeersoq tunngassuteqartoq suliffeqanngikkallarnermik ikiorsiissutsinut tamannalu tunngavigalugu ima aalajangiilluni

AALAJANGIINEQ

Kommune aalajangiussaa tunuartinneqarpoq. Isumaqarporlu ima, kommunip suliassaq suliareqqissavaa aalajangiussamillu nutaamik nassillutit.

Suliaq aalajangerneqarpoq Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 1. juni 2006-imeersoq najoqqutaralugu.

Qulaajaaneq:

Erserpoq nalunaarummi suliffissarsiuussisarfiup allattoqarfianut tunniuneqartumi 28. marts 2011-imeersumiit aalisartuusutit, ullorlu 13. marts 2011-imi unitsikkit sikoqarnera tunngavigalgu.

Ulloq 1. april 2011 Kommune aalajangerpaa, sulinngiffeqarnermi ikiorsiissutinik tunniussiffigineqarsinnaangitsutit. Kommunillu aalajangiinermini tunngavilersuutigaa, Inatsisartut peqqussutaat taamaallaat atuuttuummat nunami sulisartunut. Tamannalu tunngavigalugu kommune innersuussivoq inatsimmut § 2, imm. 4-ni Inatsisartut peqqussutaanni nr. 5, 1. juni 2006-imeersumi Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinut tunngasuusumut. Kommune aalajangersakkamut tunngasumut allakkiami innersuussivoq uteqqiinikkut. Kommunelu naammagittaalliornissamik ilitsersuilluni.

Naammagittaalliutinni 7. april 2011-imersumi ilannguppat, apeqqusiillutillu, sooq suliffissaqanngikkallarninni kommunemit ikiorserneqarsinnaannginnerlutit. Siusinnerusukkummi innuttaasunut ikiorsiissutinik tunniussisoqartarmat sapaatit akunneri 13-it tikillugit sikup nungunnissaata tungaanut.

Ulloq 3. februar 2012 oqarasuaatikkut kommune ilisimatitsivoq, aalisartuusutit, martsimilu 2011-imi kilisaammi suliffeqarsimasutit. Sikuarsimaneralu tunngavigalugu sulinerit unitsissimallugu.

Inatsimmi tunngavilersuut:

Inatsisartut peqqussutaanni nr. 5, 1. juni 2006-imeersumi suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit pillugit § 3 tunngavigalgu suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit sulinermik inuussutissarsiutilinnut tunniunneqassapput nammineq pisuussutiginagu suliffeqannginnermik, angerlartitaanermik napparsimanermilluunniit pissuteqartumik isertitassaagaluanut annaasanut taartisiassatut.

Suliffeqanngikkallarnermut ikiorsiissutit ilitsersuutaanni sulinermik inuussutissarsiutilik ima isumaqartinneqarpoq, inuk aningaasarsianik tunniussiffigineqartartoq tiimimut, sapaatip akunneranut, qaammammut imaluunniit akkordimut. Apeqqutaanngilaq suliaq suliffissaqartitsiviup suliassaqartitsiniarfianeersuunersoq, piffissami aalajangersimasumik atorfeqartuunersoq imaluunniit suliffiunersoq tapisiaqaataasoq suliassaqartitsiniarnermut attuumassuteqartoq.

Naliliineq:

Isumaginninnermik naammagittaalliuteqartarfiup siulittaasuata nalilerpaa, sulinermik inuussutissarsiortuusutit taamaattumik inatsisinut suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinut attuumassuteqartumik aalajangiiffigenqarsinnaasutit.

Tunngavilersuutaavoq uani, atorfeqartitaagavit sulisitsisumiit, taassuma isumagisassaasa ilagimmagu, suliassavit nakkutiginissaa suliassannullu agguataarisuummat. Sulilersissinnaammatit suliunnaarsissinnaammatillu sulininnullu akunnermut aningaasarsianik tigusaqartarlutit.

Suliaq taamaattumik Kommune utertinneqassaaq, taakku nalilissavaat, suli piumasaqaataasut iluanni nalimmassimanersutit suliffeqarnermik ikiorsiissutinik pinissamut. Kommuni nutaamik naliliinerminni ilaatigut pisussaaffeqassaaq, sulinissamut piareersimanersutit aammalu piumasaqaataasut naammassisinnaaneritit.

Aalajangiineq:

Kommune aalajangiinera taamaattumik utertinneqassaaq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

Inatsisit tunngaviusut:

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 1. juni 2006-imeersoq

– 3. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit sulinermik inuussutissarsiutilinnut tunniunneqassapput nammineq pisuussutiginagu suliffeqannginnermik, angerlartitaanermik napparsimanermilluunniit pissuteqartumik isertitassaagaluanut annaasanut taartisiassatut.

– 4. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit kommunalbestyrelsimit tunniunneqartarput suliffissaaleqisoq, angerlartinneqaannartoq napparsimasorluunniit kommunalbestyrelsimut saaffiginnittoq kapitali 3-mi aamma kapitali 4-mi piumasaqaatinik naammassinnissimappat, taamatullu pineqartoq piumasaqaatinik makkuninnga naammassinnissimappat:

– 1) Pineqartoq 18-inik ukioqalereersimappat imaluunniit pilersuisuuppat,

– 2) Kalaallit Nunaanni inuit allattorsimaffianni nalunaarsorsimappat, aamma

– 3) sapaatit akunnerini 13-ini kingullerni sulinermik inuussutissarsiutilittut suliffeqareersimasuuppat piffissamilu tassani nalunaaquttap akunnerini ikinnerpaamik 182-ini sulereersimappat. Piffissat suliffeqanngikkallarnermi tapiissutisiffiusut sulisimanermik katersatut naatsorsuutaanngillat.

– Imm. 2. Inuit tunisassiornermik unitsitsinermik pissuteqartumik tamatumaluunniit kingunerisaanik angerlartinneqartut, taamatullu sulisussarsiarineqarsinnaasut imaluunniit piginnaasaqarnerulersinniarneqarsinnaasut inatsisartut peqqussutaanni matumani maleruagassat malillugit suliffeqanngikkallarnermi tapiissutinik pisartagaqarsinnaatitaapput. Angerlartinneqarsimaneq sulisitsisumit allakkatigut uppernarsarneqarsimassaaq. Qarasaasiakkut allakkatigut uppernarsaasiisoqarsinnaavoq.

– Imm. 3. Sulisitsisoq piaaraluni suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik pisassarinngisanik akiliinermik kinguneqartumik angerlartitsinissamut kukkusumik uppernarsaateqarluni imaluunniit mianersuaalliorujussuarluni angerlartitsippat, suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit akilerneqartut amerlaqataanik kommunalbestyrelsi akiliisitsisinnaavoq.

– Imm. 4. Aaqqissuussineq angerlartitaasunut tunisassiornermik unitsitsineq pissutigalugu angerlartitsinermut atatillugu akissarsiaqartitaasunut allanilluunniit isertitalinnut atuutinngilaq.

– Imm. 5. Qinnuteqaateqartup aalajangersakkami matumani piumasaqaatit naammassisimanerai kommunalbestyrelsip aalajangissavaa.

– 7. Suliffissaaleqilernermi angerlartinneqaannarnermiluunniit ulloq saaffiginniffiusoq siulleq aallarnerfigalugu suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisisoqarsinnaavoq.

–  Imm. 2. Katillugit sapaatit akunnerini 13-ini suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisiaqartitsisoqarsinnaavoq.

– Imm. 3. Suliffeqanngikkarlarnermi ikiorsiissutisiaqassagaanni makku piumasaqaataapput:

– 1) Kommunalbestyrelsi suliffissamik innersuussisinnaassanngilaq suliffissaaleqisup angerlartiinnarneqartulluunniit peqqiissuseq pissutigalugu suliamik naammassisinnaanngippat.

– 2) Suliffissaaleqisoq angerlartinneqaannarsimasorluunniit sulisinnaassuseqassaaq suliffeqarnermilu sulisussarsiarineqarsinnaassalluni, aamma

– 3) suliffissaaleqineq nammineq pisuussutigineqassanngilaq, takuuk § 2, imm. 1.

– Imm. 4. Naalakkersuisut suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik qinnuteqaateqartut sulisussarsiarineqarnissamut pisussaaffii pillugit sukumiinerusunik maleruagassanik aalajangersaassapput.

Scroll to Top