Ineqarnermut tapiissutit

Ineqarnermut tapiissutit pillugit Kommune-p ulloq 4. november 2011 itigartitsilluni aalajangiinera naammagittaalliuutigisat Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasuata ulloq 13. april 2012 suliaraa imatullu aalajangiilluni

Aalajangiineq

Kommune-p aalajangiinera utertinneqarpoq. Tamanna isumaqarpoq ineqarnermut tapiissutit 2011-mut tunngasut pillugit kommuni nutaamik aalajangiissasoq.
Suliaq aalajangiiffigineqassaaq inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 31. maj 2001-imeersoq naapertorlugu.

Nassuiaat:

Ulloq 29. november 2010 Kommune-p ukiumut 2011-mut tunngatillugu ineqarnermut tapiissutit pillugit itigartitsilluni aalajangiivoq. Kommunip tunngaviliuppaa inoqutigiit 2009-mi 223.279,00 koruuninik isertitaqarsimanerat. Isertitat ataatsimut katinneranni N-ip isertitai ilaapput, naak najugaqatigiunnaareeraluaraatit.

Aalajangiineq taanna illit 16. december 2010 naammagittaalliuutigaat. Tassunga tunngatillugu oqaatigaat aalajangersimasunik isertitaqartarnak, taamalu piffissat ilaanni pedelimut ikiortitut sulisarsimallutit, kisianni aatsaat atorfissaqartinneqaraangavit. Ukiumi 2010-mi aalajangersimasumik suliffeqarsimanngilatit.

Tamatuma kingorna Kommune ulloq 13. januar 2011 nutaamik aalajangiivoq,  taanna malillugu illit piffissami 1. februar 2011-miit 31. december  2011-p tungaanut qaammammut 1.439 koruunit ineqarnermut tapiissutisiatut tigusartagarisussaallugit. Tamatumunnga kommunip tunngaviliuppaa inoqutigiit 2011-mi isertitassaasa 55.963 koruuninik amerlassuseqarnissaat.

Ullormi 12. juli 2011 Kommune-p oqaatigaa, kommuni ulloq 13. januar 2011 ukiumut 2011-mut tunngatillugu ineqarnermut tapiissutisiassatit pillugit  nutaamik naatsorsuisimasoq, tassani ukiumi 2011-mi isertitassattut naatsorsuutigisatit kisiisa tunngavigalugit.

Tamatuma kingorna Kommune ulloq 4. november 2011 ukiumut 2001-mut tunngatillugu ineqarnermut tapiissutit pillugit nutaamik aalajangiivoq.

Tamatumani ukiumut 2011-mut tunngatillugu ineqarnermut tapiissutisinissamut itigartinneqarputit. Kommune taamatut aalajangiivoq ukiumi 2009-mi isertitatit akileraaruteqaataasussat 188.894 koruuninik amerlassuseqartut tunngavigalugit.

Naammagittaalliuummi 23. november 2011 ulloqartumi atuarneqarsinnaavoq 2010-mi isertitatit amerlassuseqartut 72.251 koruuninik, taavalu ukiumi 2011-mi naatsorsuutigisattut isertitassatit amerlassuseqassasut 10.000,00 koruunit missaannik. Naammagittaalliuummi qinnutigineqarpoq kommunip ukiuni kingullerni marlunni isertitatit pingaartikkumaarai, tassalu ukiuni 2010-mi aamma 2011-mi.

Ullormi 20. februar 2012 Kommune-p oqaatigaa  aalajangiinerup 4. november 2011-mi pisup aalajangiineq 13. januar 2011-mi pisoq taarseraa.

Aalajangiineq pivoq akileraarutit pillugit paasissutissat 2009-meersut tunngavigalugit. Kommunip oqaatigaa ineqarnermut tapiissutissat naatsorsornerini ukiut marluk kingumoortoqartoq. Tamakku saniatigut kommuni paasissutissanik amerlanerusunik nassitsivoq, taakkununnga ilaallutik akileraarnermut paasissutissat 2010-mut tunngasut. Taakkunani takuneqarsinnaavoq illit 2010-mi akileraaruteqaataasussatut isertitarisimagitit 62.251 koruunit.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 3-mi, 31 maj 2001-imeersumi § 5, imm. 1 malillugu manna atuuppoq, ineqarnermut tapiissutit tunniunneqassapput inoqutigiit tamarmiusut ukiumi akileraarfiusumi kingullermi ilisimaneqartumi isertitaat akileraaruteqaataasussat tamarmiusut tunngavigalugit.

Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu piffissap naatsorsuiffiusup kingorna inoqutigiit isertitaat annertuumik allannguuteqarsimappata imaluunniit nuunneq assigisaaluunniit pissutiglugu isertitanik paasissutissat pigineqanngippata, inoqutigiit ukiumoortumik isertitassaattut akileraaruteqaataasussatut naatsorsuutigineqartut tunngavigalugit ineqarnermut tapiissutit naatsorsorneqassapput.

Naliliineq:

  Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasua isumaqarpoq ukiumut 2011-mut tunngatillugu Kommune ineqarnermut tapiissutit pillugit nutaamik aalajangiissasoq ukiumi ineqarnermut tapiissuteqarfiusumi inoqutigiit ataatsimut isertitaat akileraaruteqaataasussatut naatsorsuutigisat tunngavigalugit.

Aalajangiinermut tunngaviusoq tassa inoqutigiit ataatsimut 2010-mi isertitaasa annertuumik appariaateqarnerat, taamatullu ukiumi 2011-mi isertitassatut naatsorsuutigisat 2009-mut naleqqiullugit naatsorsuutigisatut ikittuaraassallutik.  

Aalajangiineq:

Kommunimut aalajangiinera utertinneqarpoq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

Inatsisit tunngaviusut:

Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 31. maj 2001-imeersoq.

§ 5. Ineqarnermut tapiissutit tunniunneqassapput inoqutigiit tamarmiusut ukiumi akileraarfiusumi kingullermi ilisimaneqartumi isertitaat akileraaruteqaataasussat tamarmiusut tunngavigalugit.

Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu piffissap naatsorsuiffiusup kingorna inoqutigiit isertitaat annertuumik allannguuteqarsimappata imaluunniit nuunneq assigisaaluunniit pissutigalugu isertitanik paasissutissat pigineqanngippata, inoqutigiit ukiumoortumik isertitassaattut akileraaruteqaataasussatut naatsorsuutigineqartut tunngavigalugit ineqarnermut tapiissutit naatsorsorneqassapput.

Scroll to Top