Inigisami aserorterisoqarnerata kinguneranik aaqqissuussinermut akiligassaqalerneq maalaaruteqartup annertuumik innarluuteqartup nammineq piliarisimasaanik

Sags nr. 2013-082390

Inissiap najugaqarfigisavit iluarsarnissaanut aningaasartuutissat akilerneqarnissaat pillugu qinnuteqaativit Kommunimit ulloq aprilip aappaanni 2013 itigartitsisutigineqarnera naammagittaalliuutigisat Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ulloq 30. August 2013 ataatsimiinnermi suliaraa imatullu aalajangiilluni

Aalajangiineq

Kommunip aalajangiinera atortussaatinneqarpoq. Tamanna isumaqarpoq kommunip aalajangiinera eqqortuusoq, taamaattumillu illit naammagittaalliuutinni taperserneqanngitsutit.

Aalajangiisoqarpoq annertuumik innarluutilinnik ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 3. November 1994-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartoq aammalu annertuumik innarluutilinnik ikiorsiisarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 19, 16. December 2010-meersoq naapertorlugit.

Nassuiaat:

Suliami takuneqarsinnaavoq annertuumik innarluutiliusutit. Nappaat atukkat tassaavoq skizofreni, piffissallu ilaani tarnikkut assut napparsimasimallutit.

Piffissami tarnikkut malunnaatilimmik napparsimaninni, inigisat aserorteriffigisimavat, tassani innaallagissap sarfaanut ikkufiit allallu innaallagissamut attavilersuutit piiarlugit, naqqit salliligartaat aserorterlugit, iikkallu aserorterlugit il. il.

Inigisat inissiaatileqatigiiffimmit X-mit attartugarivat, inissiaatileqatigiiffillu X naliliivoq, inigisavit iluarsarnissaa 103.798,00 koruuninik akeqassasoq, taamaalilluni aserortoqanngikkallarnerani pissusiatut ilisillugu suliarineqassalluni.

Illit Kommunimut akiligassat akilerneqarnissaat pillugu qinnuteqafigaat, tassani innersuussutigalugu annertuumik innarluutilinnik ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 3. November 1994-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartoq.

Allakkatigut 2. April 2013 ullulerneqartutigut Kommuniata nalunaarfigaatit qinnuteqaatit itigartitsissutigineqartoq. Aalajangiinermut Kommuniata tunngaviliuppaa aserorterinerup kingunerisaanut tunngatillugu taarsiissutissat innarluuteqarnermut atatillugu aningaasartuuteqarnerussutinut matussutaasinnaanngitsut. Taamalu aamma kommunip allakkatigut aalajangiinermini nalunaarpaa, suliassaq taarsiissuteqarnissamik akisussaatitsisarneq pillugu malittarisassanut attuumassuteqartoq.

Kommunip aalajanmgiinnginnerani Kommuniata suliaq Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfimmut saqqummiuppaa, Naalakkesuisoqarfiullu qarasaasiaq atorlugu allakkatigut 31. Oktober 2012-meersutigut oqaatigaa innarluutillit pillugit peqqussut inuup aserortigaanut pisortat tungaannit ikiorsiinissamut tunngavissiinngitsoq. Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfiup ilanngullugu allakkamini oqaatigaa inuit tarnikkut napparsimasut inuttulli allatut maleruagassat pineqartut malillugit taarsiissuteqarnissamut akisussaatinneqarsinnaasut.

Illit allakkatigut 3. April 2013 ulloqartutigut kommunip aalajangiinera Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigaat. Naammagittaalliuummi annertunerusumik paasissutissiisoqanngilaq.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Annertuumik innarluutilinnik ikiorsiisarneq pillugu Inatssartut peqqussutaanni nr. 7-imi, 3. November 1994-imeersumi § 6-imi allassimavoq ikiorsiiniutit tunniunneqarsinnaapput siunnersuinertut, ilitsersuinertut tapersersuinertullu, sungiusarneqarnertut, paaqqinniffinnut inssinneqarnertut kiisalu innarluuteqarnermut atatillugu aningaasartuutiginerulikkanut aningaasatigut ikiorsiinertut ilusilerlugit.

Peqqussummi pineqartumi § 7-imi allassimavoq innarluutillip kommunitut najugarivitaata inassuteqarneratigut ikiorsiiniut sorleq aallartinneqassanersoq kommunalbestyrelsip aalajangissagaa.

Imm. 2. Assersuutigalugu kommunalbestyrelsi makkunatigut aalajangiisinnaavoq

– Iluaqusersuutinik pisinissamut ikiorsiineq,

– Tapersersortitut ikiortinik atorfinitsitsinissamut ikiorsiineq,

– Angajoqqaat allalluunniit innarluutillip angerlarsimaffimmi ulluinnarni paaqqutarineqarneranik suliaqartut sulinermikkut ikiorserneqarnermikkullu oqilisaavigineqarnerat,

– Siunnersorteqartitsitsinermut ikiorsiineq,

– Innarluutillip inigisaata allanngortinneqarneranut aaqqissuunneqarneranullu ikiorsiineq,

– Qanigisat allallu ilinniartinneqarnerinut, pikkorissartinneqarnerinut il. il. ikiorsiineq, taamaaliornikkut innarluutillip ulluinnarni inuunerata oqinnerulerlunilu pitsaanerulernissaa anguniarlugu,

– Najugaqatigiiffinnik nakkutigineqarlunilu najugaqarfinnk pilersitsinernut ikiorsinerit,

– Ulloq unnuarlu paaqqinniffimmiinneq, ajonangippat Kalaallit Nunaanni,

– Innarluutillip angerlarsimaffimmi avataani paaqqinniffimmiinneranut atasumik innarluutillip akiliunneqarluni feriartinneqarnera, imaluunniit immikkut pisoqartillugu qanigisaasut akiliunneqarlutik feriartinneqarneri.

– Meeqqat atuarfianni naammassereernerup kingorna iliuusissatigut pilersaarusiap suliarineqarnera.

Annertuumk innarluutilinnik ikiorsiisarneq pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 19-imi, 16. December 2010-meersumi § 12-imi allassimavoq inuk annertuumik innarluutilik innarluuteqarnerminik pissuteqartumik annertunerusumik aningaasartuuteqartarpat, annertunerusumik aningaasartutaanerusunut taakkununnga aningaasatigut ikiorsiisoqarsinnaavoq.

Imm. 2. Annertunerusumik aningaasartuuteqarnerit pilersinnaapput assersuutigalugu makkunatigut:

– Angerlarsimaffimmut nutaamik pequtisinermi angerlarsimaffimmilu atortussanik allanik pisinermi, atortussaq aalajangersimasoq akisuujusartorlu pisariaqavissuusimappat

– Atisanik skuunillu pisinermi, innarluutigisap nassatarisaanik taakkua allanit sukkanerusumik aserfalatsinneqartarpata

– Nerisassanik immikkoorutilinnik pisinerni, tamanna innarluuteqarnerup pisariaqartippagu, assersuutigalugu sapigaqartuuneq

– Errorsinermi immikkut aningaasartuutinut

– Paaqqinninnermi aamma eqqiluisaarnermi atortunik pisinermi, soorlu nangernik ataasiaannarlugit atortakkanik, nangernik quiffiusinnaasunik il.il. peqqinnissaqarfiup tunniuttagarinngisaanik

– Taxarnermut, najukkami angalassissutit atorsinnaasut allat pigineqanngippata

Imm. 3. Aningaasartuuteqarneruneq naatsorsorneqassaaq nalinginnaasumik aningaasartuutit innarluuteqarnerlu pissutigalugu immikkut aningaasartuuteqarnerit assigiinngissutaat sapinngisamik naapertorlugit.

Nalunaarummi pineqartumi § 13 malillugu aningaasartuuteqarnerunertut taamaallaat oqaatigineqarsinnaapput aningaasartuutaanerussutit 500,00 koruuninit amerlaneruppata.

Imm. 2. Aningaasartuutit atlallit, katillutik 500,00 koruuninit amerlanerusut matussuserlugit aningaasaliiffigineqarsinnaaput.

Imm. 3. Aningaasartuutit ingerlaavartut, ataatsimoorussamik qinnuteqaatigineqartut aningaasartamikkut 500,00 koruunit sinnerlugit amerlassuseqartut matussuserneqarsinnaapput. Ukiumut aningaasartuutit 500,00 koruunit ataallugit amerlassuseqartut aningaasaliiffigineqarsinnaanngillat.

Naliliineq:

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq inigisavit iluarsareranut illit aserorterinerpit kingorna aningaasartuutit, oqaatigineqartut malillugit 103.798,00 koruuninik amerlassuseqartut matussuserlugit aningaasaliiffigineqarnissaat pillugu ikiorsiivigineqarnissannut pisinnaatitaanngitsutit.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiinermini pingaartutut isigaa annertuumik innarluutilinnut ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 7-imi, 3. November 1994-imeersumi kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi aserorterinerup kingunerisaanut aningaasatigut ikiorsiissuteqarnissamut aamma imaluunniit taarsiissuteqarnissamut tunngavissaqannginnera.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik suliami sillimmasiisarnertigut pisinnaatitaaffinnut tunngasunut isummerfiginnissinnaanngilaq.

Aalajangiineq:

Taamaalilluni Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup Kommunip aalajangiinera atortussaatippaa.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

Inatsisit toqqammaviit

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 3.november 1994-imeersoq.

§ 6. Ikiorsiiniutit tuniunneqarsinnaapput siunnersuinertut, ilitsersuinertut tapersersuinertullu,

sungiusarneqarnertut, paaqqinniffiirvmut inissinneqarnertut kiisalu innarluuteqarnermut

atatillugu aningaasartuutiginerulikkanut aningaasatigut ikiorsiinertut ilusilerlugit.

§ 7. Suut ikiorsiissutigineqarsinnaanerat kommunalbestyrelsip aalajangissavaa.

Imm. 2. Kommunalbestyrelsip assersuutigalugu makku aalajangersinnaavai:

1) iluaqusersuutinik pissarsinissamut ikiorsiineq,

2) tapersersortitut ikiortinik atorfinitsitsinissamut ikiorsiineq,

3) angajoqqaat allalluunniit innarluutillip angerlarsimaffimmi ulluinnarni

paaqqutarineqarneranik suliaqartut sulinermikkut ikiorserneqarnermikkullu oqilisaavigineqarnerat,

4) siunnersortimik ikiorteqarnermut ikiorsiineq,

5) innarluutillip inigisaata allanngortinneqarneranut aaqqissuunneqarneranullu ikiorsiineq,

6) qanigisat allallu ilinniartinneqarnerinut, pikkorissartinneqarnerinut il.il. ikiorsiineq,

taamaaliornikkut innarluutillip ulluinnarni inuunerata oqinnerulerlunilu pitsaanerulernissaa anguniarlugu,

7) najugaqatigiiffinnik nakkutigineqarlunilu najugaqarfinnik pilersitsinermut ikiorsiineq,

8) ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmiinneq pillugu naalakkersuisunut inassuteqaat,

ajornanngippat Kalaallit Nunaanni,

9) innarluutillip angerlarsimaffimmi avataani paaqqinnittarfimmiinneranut atasumik

innarluutillip akiliunneqarluni tikeraartinneqarnera imaluunniit feriartinneqarnera, imaluunniit

immikkut pisoqartillugu qanigisaasut akiliunneqarlutik feriartinneqarnerat.

10) atuartuunerup naareernerani iliuusissanut pilersaarusiorneq.

  Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 19, 16. decemberi 2010-meersoq

Annertunerusumik aningaasartuutit

§ 12. Inuk annertuumik innarluutilikinnarluuteqarnerminik pissuteqartumik annertunerusumik aningaasartuuteqartarpat, annertunerusumik aningaasartuutaanerusunut taakkununnga aningaasatigut ikiorsiisoqarsinnaavoq.

Imm. 2. Annertunerusumik aningaasartuuteqarnerit pilersinnaapput assersuutigalugu makkunatigut:
1) Angerlarsimaffimmut nutaanik pequtisinermi angerlarsimaffimmilu atortussanik allanik pisinermi, atortussaq aalajangersimasoq akisuujusartorlu pisariaqavissuusimappat
2) Atisanik skuunillu pisinerni, innarluutigisap nassatarisaanik taakkua allanik sukkanerusumik aserfallatsinneqartarpata
3) Nerisassanik immikkoorutilinnik pisinerni, tamanna innarluuteqarnerup pisariaqartippagu, assersuutigalugu sapigaqartuuneq
4) Errorsinermi immikkut aningaasartuutinut
5) Paaqqinninninermi aamma eqqiluisaarnermi atortunik pisinerni, soorlu nangernik ataasiaannarlugit atortakkanik, nangernik quiffiusinnaasunik il.il., peqqinnissaqarfiup tunniuttagarinngisaannik.
6) Taxarnernut, najukkami angallassissutit atorsinnaasut allat pigineqanngippata.
Imm. 3. Aningaasartuuteqarneruneq naatsorsorneqassaaq nalinginnaasumik aningaasartuutit innarluuteqarnerlu pissutigalugu immikkut aningaasartuuteqarnerit assigiinngissutaat sapinngisamik naapertorlugit.

§ 13. Aningaasartuuteqarnerunertut taamaallat oqaatigineqarsinaapput, aningaasartuutaanerusoq 500 kr.-nik annertuneruppat.
Imm. 2. Aningaasartuutit arlallit, katillutik 500 kr.-nik annertunerusut, matussuserlugit aningaasaliiffigineqarsinnaapput.
Imm. 3. Aningaasartuutit ingerlaavartut, ataatsimoorussamik qinnuteqaatigineqartut aningaasartamikkut 500 kr.-nit sinnerlugit amerlassuseqartut, matussuserneqarsinnaapput. Ukiumut aningaasartuutit 500 kr.-nit ataallugit annertussuseqartut aningaasaliiffigineqarsinnaanngillat.

Scroll to Top