Aalisartumit suliffeerunnermi ikiorsiissutinik qinnuteqaat

Sags nr.2011-058299

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik qinnuteqaatinnik Kommunemit itigartitsissutigalugu aalajangiineq naammagittaalliuutigisat Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup 28. Juni 2013 suliaraa imatullu aalajangiilluni

Aalajangiineq

Komunep aalajangiinera atortussaatinneqarpoq aalajangiinermi tunngavigisaq allanngortillugu. Tamanna isumaqarpq kommunip aalajangiinerata inernera eqqortuusoq. Taamaattumik illit naammagittaalliuutinni taperserneqanngilatit.

Suliaq aalajangiiffigineqassaaq suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 1. Juni 2006-imeersoq naapertorlugu.

Nassuiaat:

Oqaatigineqarpoq kilisaammi inuttaasutit, ullorlu 22. Juli 2011 angerlartitaasimasutit pisarineqarsinnaasut tamaasa pisarineqarmata.

Angerlatitaanninnut atatillugu suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik qinnuteqarputit.

Ullormi 10. November 2011 aalajangiisoqarmat qinnuteqaatit itigartitsissutigineqarpoq.

Kommunep itigartitsinermut ilaatigut tunngaviliuppaa namminersortumik suliffiutillit akissarsiaqarluni sulisartutut isigineqannginnerat. Piniartut, aalisartut namminersortut, savaatillit assigisaallu, taamaattumik akissarsiaqarlutik sulisartutut isigineqanngitsut.

Tunngavittut kommunip innersuussutigaa suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 1. Juni 2006-imeersoq.

Naammagittaalliuutinni 10. November 2011-meersumi ilaatigut oqaatigaat aalisartutut suliffissuarmut Arctic Prime Produktions-imut atallutit 2009-mi aallartissimallutit, aalisariummi inuttaallutit, taavali sulinngiffeqarnerit siulleq aallartittoq 22. Juli 2011. Ajoraluartumik pisassat nungullugit aalisarneqarput aalisarunnaarputillu, taavalu aatsaat aalisaleqqittussaassallutit pisassat nutaat tunniunneqarpata, tassalu naatsorsuutigisatut februarimi januarimiluunniit aalisaleqqissinnaassallutit.

Kommunep ullormi 24. Januar 2012 ilaatigut Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut oqaatigaa, aalisariummi inuttaasutit akissarsisartutillu qanoq pisaqartigineq tunngavigalugu. Tunisat tunngavigalugit siumoortitaavutit, taavalu pisassat tamakkerlugit tulaanneqarpata tunineqarlutillu, isertitat ataatsimut naatsorsorneqareerpata tapisissallutit.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 5-imi, 1. Juni 2006-imeersumi § 1 malillugu suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissuteqartarnikkut siunertarineqarpoq angerlartinneqaannartutut aamma suliffissaaleqisutut nalunaarsorneqarsimasut suliffeqarnermut attuumassuteqartut, kiisalu napparsimasut namminneq pisuussutiginagu suliffissaaleqilernerminni,  angerlartinneqarsimanerminni napparsimalersimanerminniluunniit sulinermikkut isertitassaraluaminnik annaasaqaataannik aningaasatigut taartisiassaqartissinnaanissaat qulakkiissallugu.

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit sulinermik inuussutissarsiutilinnut tunniunneqassapput  nammineq pisuussutiginagu suliffeqannginnermik, angerlartitaanermik napparsimanermilluunniit pissuteqartumik isertitassaagaluanut annaasanut taartisiassatut, takuuk Inatsisartut peqqussutaanni pineqartumi § 3.

Nammineq pisuussutigalugu suliffissaaleqineq imatut paasineqassaaq, inuup naammaginartumik pissutissaqarani suliffimminit soraarniuteqarneratut qimatsineratulluunniit, imaluunniit  nammineq pissutsini pissutigalugit soraarsitaaneratut.

Kommunalbestyrelsip aalajangissavaa qinnuteqartoq nammineq pisuussutigalugu suliffissaaleqilersimanersoq, takuuk Inatsisartut peqqussutaanni mpineqartumi § 2, im. 1.

Sulinermik inuussutissarsiuteqartutut isigineqassapput inuit sulisitsisumi isumaqatigiissutit naapertorlugit sulisuusut, taassumalu ilitsersuutaanik malinnittussaasut, takuuk Inatsisartut peqqussutaanni pineqartumi § 2, imm. 2.

Sulisinnaasutut naatsorsuutigineqarpoq killiligaanngitsumik piffissaq tamakkerlugu suliffimmik imaluunniit piginnaasaqarnerulernissamut neqeroorummik innersuunneqartumik tigusisimasoq, tassa inuk sulisussarsiarineqarsinnaasutut isigineqassammat, takuuk Inatsisartut peqqussutaanni pineqartumi § 2, imm. 3.

Tunisassiornermik unitsitsineq tunisassiornermik untsitsinertut paasineqassaaq, pissutigalugu tunisassianik amigaateqarnermi, maskiinanik aserortoornermi, silamik pissuteqartumik assigisaannilluunniit siumut naatsorsuutigeriinngisamik pisoqartillugu taakkulu kingunerisaannik sulisunik angerlartitsinermi. Angerlartitsisarneq pillugu malittarisassat taamaallaat nunami tunisassiornermi atorneqassapput, takuuk Inatsisartut peqqussutaanni pineqartumi § 2, imm. 4.

Naliliineq:

Aalajangersakkani siuliini taaneqartuni takuneqarsinnaavoq suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik pissarsinissamut ilaatigut nunami tunisassiorfimmit angerlartinneqarneq piumasaqaataasoq. Imaappoq maleruaqqusat atorneqarsinnaanngitsut soorlu aalisariutini tunisassiornerup uninneratigtut angerlartinneqarnermi, pissutigalugu aalisariutit tunisassiornerat nunami tunisassiornerunngimmat.

Tamanna tunngavigalugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq illit suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik aalisariummi  tunisassiornerup uninnerani angerlartitaanerit tunngavigalugu pissarsinissamut pisinnaatitaanngitsutit, pissutigalugu aalisariummi tunisassiorneq nunami tunisassiornerunngimmat.

Taamaalilluni Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq Kommunep aalajangiinera 24. Januar 2012-imeersoq eqqortuusoq.

Taamaattorli Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq Kommunep aalajangiinermut tunngavigisaa eqqortuunngitsoq, pissutigalugu kommune allakkamini oqaatigimmagu illit sulinermik inuussutissarsiutilittut taaneqarsinnanngitsutit.

Peqqussummut ilitsersuusiami atuarneqarsinnaavoq sulinermik inuussutissarsiutilik imatut oqaatigineqassasoq, tassaasoq inuk nalunaaquttap akuneranut, sapaatip akunneranut, qaammammut imaluunniit akkorderluni sulinermut atatillugu akissarsisartoq. Sulinermik inuussutissarsiutillip akissarsiai sulisitsisumit akileraaruteqaataasussatut akileraaruseriffimmut nalunaarutigineqassapput. Apeqqutaanngilaq sulineq kommunip sulilersitsiniarneranut atatillugu ingerlanneqarnersoq, piffissami killilimmi sulisitsinerunersoq imaluunniit piginnaanngorsaaqqinnermi pilersaarummut atatillugu akissarsiaqartitsinermut tapiissuteqarneq atorlugu sulinerunersoq. Taamatuttaaq suliffissaaleqisup peqqussummi pineqartumi § 4, imm. 1 nr. 3 malillugu sulinissamik piumasaqaammut tunngatillugu nal. akunnerinik katersissaaq pikkorissarnerni akissarsiassaraluanut taartisiffiusuni peqataanermigut, imaluunniit akissarsarsiat pigiinnarlugit pikkorissarnerni.

Taamaattumik piniartut, aalisartut, savaatillit assigisaallu sulinermik inuussutissarsiutilittut taaneqarsinnaannginnerat tamanut tunngatillugu aalajangersumik oqaatigineqarsinnaanngilaq, kisianni taamatut isumaqarnermut taarsiullugu ilumut sulinermik inuussutissarsiuteqarneq pineqarnersoq pillugu piviusorsiortumik tunngavilimmik naliliisoqartariaqarpoq. Taamatut naliliinermi ilaatigut pingaartutut isigisariaqarpoq sulisutut sulisitsisutulluunniit inissisimaneq pineqarnersut, aammalu sulisitsisoq sulisup akissarsiaanik akileraaruteqaataasussanik nalunaarutiginninnersoq akissarsianillu akileraarutinik sulisoq sinnerlugu akiliuteqarnersoq, imaluunniit sulisoq akissarsiani akileraarutinik naatsorsuiffissiat atorlugit akileraaruseriffimmut uppernarsaasiinissamut pisussaatinneqarnersoq.

Inuk pineqartoq piviusorsiortumik naliliineq tunngavigalugu sulinermik inuussutissarsiuteqartutut isigineqassappat, taava kommunip isummerfigisariaqarpaa inuup pineqartup suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisinissamut piumasaqaatit allat suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit pillugit maleruaqqusani allassimasut naammassinerai.

Taamatuttaaq oqatigineqassaaq kommunip aalajangiinermut atatillugu aalajangersakkani maleruaqqusat suliassat suliarineqartarnerannut tunngasut eqqortumik atussagai. Aalajangiinerit makkuninnga imaqassapput:

– Inatsisini maleruaqqusanut aalajangiinermi tunngavigineqartunut innersuussineq

– Pissutaasut pingaarnerusut naliliisoqassappat atorneqartussat

– Paasissutissat suliami pissusiviusunut tunngasut pillugit naatsumik nassuiaat

Aalajangiineq:

Kommunep aalajangiinera atortussaatinneqarpoq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

INATSISIT TOQQAMMAVIIT:

Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 1. juni 2006-imeersoq

Kapitali 1
Siunertaq nassuiaatillu

§ 1. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissuteqartarnikkut siunertarineqarpoq angerlartinneqaannartutut aamma suliffissaaleqisutut nalunaarsorneqarsimasut suliffeqarnermut attuumassuteqartut kiisalu napparsimasut namminneq pisuussutiginagu suliffissaaleqilernerminni, angerlartinneqarsimanerminni napparsimalersimanerminniluunniit sulinermikkut isertitarisassaraluaminnik annaasaqaataannik aningaasatigut taartisiassaqartissinnaanissaat qulakkiissallugu.

§ 2. Nammineq pisuussutigalugu suliffissaaleqineq imatut paasineqassaaq, inuup naammaginartumik pissutissaqarani suliffimminit soraarniuteqarneratut qimatsineratulluunniit imaluunniit nammineq pissutsini pissutigalugit soraarsitaaneratut. Kommunalbestyrelsip aalajangissavaa qinnuteqartoq nammineq pisuussutigalugu suliffissaaleqilersimanersoq.

– Imm. 2. Sulinermik inuussutissarsiuteqartutut isigineqassapput inuit sulisitsisumi isumaqatigiissutit naapertorlugit sulisuusut taassumalu ilitsersuutaanik malinnittussaasut.

– Imm. 3. Sulisinnaasutut naatsorsuutigineqarpoq killiligaanngitsumik piffissaq tamakkerlugu suliffimmik imaluunniit piginnaasaqarnerulernissamut neqeroorummik innersuunneqartumik tigusisinnaasoq, tassa inuk sulisussarsiarineqarsinnaasutut isigineqassammat.

– Imm. 4. Tunisassiornermik unitsitsineq tunisassiornermik unitsitsinertut paasineqassaaq, pissutigalugu tunisassiassanik amigaateqarnermi, maskiinanik aserortoornermi, silamik pissuteqartumik assigisaannilluunniit siumut naatsorsuutigeriinngisanik pisoqartillugu taakkulu kingunerisaannik sulisunik angerlartitsinermi. Angerlartitsisarneq pillugu malittarisassat taamaallaat nunami tunisassiornermi atorneqassapput.

Kapitali 2

Piumasaqaatit nalinginnaasut

 –  3. Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit sulinermik inuussutissarsiutilinnut tunniunneqassapput nammineq pisuussutiginagu suliffeqannginnermik, angerlartitaanermik napparsimanermilluunniit pissuteqartumik isertitassaagaluanut annaasanut taartisiassatut.

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juni 1994-imeersoq.

Kapitali 6
Tunngavigisat il.il.

§ 22. Aalajangiineq allakkatigut nalunaarutigineqaruni aalajangiinermut tunngaviusumik ilaqartinneqassaaq, suliami peqataasumut tassunga tapersiisuulluinnanngikkuni.

§ 24. Aalajangiinermuttunngaviusumik nalunaarummi innersuussutigineqassapput inatsisini maleruaqqusat aalajangiinermi tunngavigineqartut. Maleruaqqusat tamakku malillugit aalajangiineq oqartussaasuni sulisut isumaannik tunngaveqarpat tunngaviusumik nalunaarummi taaneqassapputtaaq pissutaasut pingaarnerusut isummat tamakkua atornerannut aalajangiisuunerusut.

Imm. 2. Tunngaviusumik nalunaarummi pisariaqarpat naatsumik erseqqissarneqassapputtaaq paasissutissat suliami pissusiviusunut tunngasut aalajangiinermi annertuumik pingaartinneqartut.

Imm. 3. Tunngaviusumik nalunaarutip imarisai killiliiffigineqarsinnaapput suliami peqataasup tamakkununnga ilisimasaqarnini nammineq iluaqutigiumallugu atuiumasinnaanerminik soqutiginninnera inuk taanna nammineq eqqarsaatigalugu imaluunniit inuinnaat allat pisortalluunniit soqutigissat pissutiginerullugit minnerutittariaqartutut isumaqarfiginarpat, tak. § 15.

Scroll to Top