Sulinikkut aningaasarsiatigut annaasaqarneq pillugu qinnuteqaat – aapparisap innarluuteqarnera

Sags nr. 2011-059500

Aapparisavit innarluuteqarneranut tunngatillugu isertitassaraluannik annaasaqaatitit pillugit Kommune-p ulloq 20. Oktober 2011 aalajangiinera naammagittaalliuutigisat Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ulloq 8. Juni 2013 suliaraa imatullu aalajangiilluni

Aalajangiineq

Kommune-p aalajangiinera allanngortinneqarpoq. Tamanna isumaqarpoq kommunip aalajangiinera eqqortuunngitsoq, illillu naammagittaalliuutinni taperserneqartutit.

Suliaq aalajangiiffigineqassaaq annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 3. November 1994-imeersoq, kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartoq, aamma annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 19, 16. December 2010-meersoq naapertorlugit.

Nassuiaat:

Oqaatigineqarpoq katissimallugu aapparisat K 19XX-imi inunngortoq. Marlunnik meeraqarpusi najugaqatigisassinnik, nukarleq 18-it inorlugit ukiulik.

Nakorsap nalunaarusiaani 13. Maj 2011-meersumi allassimavoq aappat martsimi 2011 qaratsamigut naasoqarsimasoq, pilatsillunilu suliaritissimasoq. Nakorsap nalunaarusiaani aamma allassimavoq nappaat atugaa kinguneqarsimasoq isaata talerpilliup tappingerneranik, saamiatungaanillu taamaallaat qaamaneq taarlu immikkoortissinnaallugit. Eqqarsarsinnaanera, oqaatsinik atuisinnaanera,ajornartorsiutinillu qaangiiniarnermi piginnaanera ajoquteqanngillat, nukiilu pissusissamissut ipput.

Kommune-p aapparpit ulluinanarni pisinnaanera, nammineersinnaanera misissuiffigisimavaa.

Pisinnaaneranik misissuinermit takuneqarsinnaavoq ulluinnarni isumagisassatigut amerlanerpaatigut ikiorneqartariaqartoq, pingaartumik takunnissinnaaneq atorlugu isumagisassatigut. Killeqaraluartumik imminut eqqiarneq isumagisinnaavaa aammalu ikinngutinut ilaquttanullu attaveqarneq sapernagu, kisianni allakkatiguunngitsoq.

Ulloq 26. September 2011 illit sinnerlutit ernerpit qinnutigisimavaa aappavit isumagineqarnissaanut nalunaaquttap akunneranut akissarsiassaq. Allakkani allassimavoq nakorsap sapaatip akunneranut nalunaaqquttap akunneri atugassat naatsorsorsimagai nal. akunnerinut 15-inut, aningaasartassaalu naatsorsorlugit SIK-p  nal. akunneranut akissarsiaritaa tunngavigalugu. Aamma allakkani takuneqarsinnaavoq illit piffissaq nalinginnaasumik sulininnut atortakkat appariaateqartissimagit naatsorsuutigigakku kommunimit ikiorsiissutinik pissarsiaqarnissat, taamaalillutit isertitassanit annaasaqaatissatit matussutissaqartilissallugit. Allapputit nakorsap nalunaaquttap akunneri nalunaarutigisai illit nalunaaquttap akunnerinit aappannik isumaginninnermut atortakkannit ikinneerarsuusut. Suliffinnit soraaraangavit unnuakkullu aappat paaralugu isumagalugulu pilersarputit, tamanna pisariaqaraangat, taamaammat ismaqarputit sapaatip akunneranut nal. akunneri 20 akuersissutigisariaqartut, taakkunannga nal. kunneri tallimat unnuami sulinertut tapilerlugit.

Ullormi 20. Oktober 2011 aalajangiinermi qinnuteqaatinnik itigartinneqarputit. Itigartitsinermut tunngavigineqarpoq annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 7-imi, 3, november 1994-imeersumi § 9, aalajangersagarlu issuaavigineqarluni. Tamatuma saniatigut Kommune-p innersuussutigaa aapparpit ikiorneqarnissaanut nalunaaqquttap akunnerinik 15-inik akuersissuteqartoqareersimanera itigartitsinermi isiginiarneqarsimasoq.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutinni 17. November 2011-imeersumi ilaatigut innersuussutigaat Inatsisartut peqqussutaanni nr. 10-mi, 31. Maj 2010-meersumi § 6 aamma § 9.

Isumaqarputit peqqussummi § 6 malillugu kommune sorliugaluartorluunniit siunnersuinissamut, tapersersuinissamut piginnaanngorsaaqqinnermillu ikiuisinnaasoq, tamakkulu saniatigut aningaasartuuteqarnerussutinut annertuunut ikiorsiisinnaasoq. Naliliivutit aalajangersakkami assigiingitsunik arlalinnik ikiorsiissuteqarsinnaaneq ammatinneqartoq, tassani ilaatinneqarluni aningaasatigut ikiorsiissuteqarneq.

Peqqussummi § 9 eqqarsaatigalugu innersuussutigaat ikiortariaqartumik ulluinnarni isumaginninnermik suliaqartumut aalajangersagaq toqqaannartumik akissarsiaqartitsinissamut periarfissiisoq. Innersuussutigaat massakkut aappariit akornanni illit kisivit aningaasarsiortuugavit, taamalu aamma nalunaaqquttap akunneri nalinginnaasumik suliffigisartakkatit ikilisittariaqarsimagitit aappannik ulluinnarni isumaginninnissat aallunniassagakku. Tamanna pivoq isit nakorsaata inassuteqarneratigut, tassuuna nakorsap sulinermi isertitassaraluatigut annaasaqaatinnik taartisinissat qularnarunnaarsimmagu.

Kiisalu innersuussutigaat § 9-mi allassimasoqanngimmat sulinikkut isertitassaraluanik annaasaqarnermut atatillugu aningaasanik qinnuteqarsinnaaneq mattunneqartoq tapersersorteqartitaalersimagaanni nal. akunnerini aalajangersimasuni taamaallaat tapersersuinermik suliaqartartumik.

Oqaatigaat aappat ulluinnarni iliuusissatigut pisariaqavissutigut ikiortarlugu, soorlu nerinissaagut, imermik imernissaani, perusuersarnissaani, atisaminik taarsiinissaani, atisanik errorsinissaani, aammalu pisuttuaqatigalugu. Imaappoq illit ikiunngikkunni ulluinnarni nammineq imminut isumaginiarluni iliuusissamigut sapertartoq.

Innersuussutigaat matumani iliuusissat pineqartut Naalagaaffiit Peqatigiit isumaqatigiissutaat malillugu tassaasut tunngaviusumik inuit pisinnaatitaaffiisut isigineqartut., taamaammat paasiuminaatsoq suna pissutigalugu kommuni illit sulinikkut isertitassaraluatigut annaasaqaatinnik taarsiissuteqarnianngitsoq, aammalu suna pissutigalugu kommunip aappat suli siusinaaartumik pensionisianik tuninngikkaa.

Kommune-p ullormi 17. Januar 2012 oqaatigaa aappat sapaatip akunneranut nal. akunneri 15-it aalajangersimasumik tapersersorteqarnermut pissarsiarisarai, imaappoq ullormut nal. akunneri pingasut, illit sulininni, ilissilu tamanna  kissaatigisimagissi.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Inatsisartut peqqussutaanni nr. 7-imi, 3. November 1994-imeersumi § 9 malillugu annertuumik innarluutillip angerlarsimaffimmini paaqqutarineqarnera sulilluni isertitassaagaluanik annaasaqarnermik kinguneqarsimappat pisuni immikkut ittuni innarluutilimmik ulluinnarni paaqqutarinnittuusoq aningaasarsiaqartinneqarsinnaavoq.

Imm. 2. Taamaattorli annerpaamik tunniunneqarsinnaapput SIK-p Pisortallu isumaqatigiissutaat naapertorlugit akissarsiat minnerpaaffissaat sukkulluunniit atuuttut.

– 9-mut oqaaseqaatini takuneqarsinnaavoq, tassani pineqartoq innarluutilimmut ilaqutaasup angerlarsimaffiup avataani sulinini taamaatittariaqaraa innarluutillip angerlarsimaffimmi paaqqutarinissaa pillugu.

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni nr. 19-imi, 16. December 2010-meersumi § 28 malillugu inuk annertuumik innarluutilik nammineq angerlarsimaffimmini najugaqarpat ulluinnarni paaqqutarineqarneranik isumaginnittoq aningaasarsiaqartinneqarsinnaavoq. Taamaattorli piumasarineqarpoq pineqartup taamaaliornermigut nalinginnaasumik isertitaqarnissani tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit annaasimassagaa.

Nal. akunneri qassit aningaasarsiaqarfiussanersut kommunalbestyrelsip naliliiffigissavaa.

Aningaasartuutit SIK-p isumaqatigiissutai malillugit suliamik ilinniagaqanngitsup nal. akunnermusiaatut minnerpaatut amerlassuseqassapput.

Naliliineq:

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq nammineq appannik paaqqutarinninnissat kissaatigigakku, taanna malillugu sulinikkut isertitassaraluatigut annaasaqaatigisannik taartisiaqarnissannut pisinnaatitaasutit.

Aalajangiinermut tunngaviusoq tassa ilaatigut nakorsakkoortumik ilaatigullu isumaginninnermi sulisuneersumik naliliisoqarnera, tassa aapparpit ulluinnarni isumagisassatigut amerlanerpaatigut ikiorserneqarnissamik pisariaqartitsinera, illillu killeqaraluartumik tamakkunuuna ikiuunnissat kissaatigigakku.

Taamaalillutit Kommune-mut aapparpit paarinissaa pillugu nal. akunnerisa nalinginnaasumik suliffigisartakkavit ikileriaataasa uppernarsaasersimasavit taartisissutiginissaannut pisinnaatitaavutit.

Aalajangiineq:

Taamaalilluni Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup Kommune-p aalajangiinera allanngortippaa.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq 

Inatsisit tunngaviusut:

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 3.november 1994-imeersoq.

 §  6. Ikiorsiiniutit tuniunneqarsinnaapput siunnersuinertut, ilitsersuinertut tapersersuinertullu, sungiusarneqarnertut, paaqqinniffiirvmut inissinneqarnertut kiisalu innarluuteqarnermut atatillugu aningaasartuutiginerulikkanut aningaasatigut ikiorsiinertut ilusilerlugit.

§ 7. Innarluutillip kommunitut najugarivitaata inassutegarneratigut ikiorsiiniut sorleq aallartinnegarsinnaanersoq Isumaginninnermut Pisortaqarfiup aalajangissavaa.

– Imm. 2. Isumaginninnermut Pisortaqarfiup assersuutigalugu makku aallartinneqarnissaat aalajangersinnaavaa:

– 1) iluaqusersuutinik pisinissamut ikiorsiineq,

– 2) tapersersortitut ikiortinik atorfinitsitsinissamut ikiorsiineq,

– 3) angajoqqaat allalluunniit innarluutillip angerlarsimaffimmi ulluinnarni paaqqutarineqarneranik suliaqartut sulinermikkut ikiorserneqarnermikkullu oqilisaavigineqarnerat,

– 4) siunnersorteqartitsinermut ikiorsiineq,

– 5) innarluutillip inigisaata allanngortinneqarneranut aaqqissuunneqarneranullu ikiorsiineq,

– 6) qanigisat allallu ilinniartinneqarnerinut, pikkorissartinneqarnerinut il.il. ikiorsiineq, taamaaliornikkut innarluutillip ulluinnarni inuunerata oqinnerulerlunilu pitsaanerulernissaa anguniarlugu,

– 7) najugaqaqatigiiffinnik nakkutigineqarlunilu najugaqarfinnik pilersitsinernut ikiorsiinerit,

– 8) ulloq unnuarlu paaqqinniffimmiinneq, ajornanngippat Kalaallit Nunaanni,

– 9) innarluutillip angerlarsimaffimmi avataani paaqqinniffimmiinneranut atasumik innarluutillip akiliunneqarluni feriartinneqarnera, imaluunniit immikkut pisoqartillugu qanigisaasut akiliunneqarlutik feriartinneqarneri.

– 9. Annertuumik innarluutillip angerlarsimaffimmini paaqqutarineqarnera sulilluni isertitassaagaluanik annaasaqarnermik kinguneqarsimappat pisuni immikkut ittuni innarluutilimmik ulluinnarni paaqqutarinnittuusoq aningaasarsiaqartinneqarsinnaavoq.

– Imm. 2. Taamaattorli annerpaamik tunniunneqarsinnaapput SIK-p Pisortallu isumaqatigiissutaat naapertorlugit akissarsiat minnerpaaffissaat sukkulluunniit atuuttut.

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 31. maj 2010-imeersoq(Innarluutilinnik isumaginninnerup kommuninut nuunneqarnera)

– 7 imatut oqaasertalerneqassaaq:

§ 7. Suut ikiorsiissutigineqarsinnaanerat kommunalbestyrelsip aalajangissavaa.
Imm. 2. Kommunalbestyrelsip assersuutigalugu makku aalajangersinnaavai:
1) iluaqusersuutinik pissarsinissamut ikiorsiineq,
2) tapersersortitut ikiortinik atorfinitsitsinissamut ikiorsiineq,
3) angajoqqaat allalluunniit innarluutillip angerlarsimaffimmi ulluinnarni paaqqutarineqarneranik suliaqartut sulinermikkut ikiorserneqarnermikkullu oqilisaavigineqarnerat,
4) siunnersortimik ikiorteqarnermut ikiorsiineq,
5) innarluutillip inigisaata allanngortinneqarneranut aaqqissuunneqarneranullu ikiorsiineq,
6) qanigisat allallu ilinniartinneqarnerinut, pikkorissartinneqarnerinut il.il. ikiorsiineq, taamaaliornikkut innarluutillip ulluinnarni inuunerata oqinnerulerlunilu pitsaanerulernissaa anguniarlugu,
7) najugaqatigiiffinnik nakkutigineqarlunilu najugaqarfinnik pilersitsinermut ikiorsiineq,
8) ulloq unnuarlu paaqqinnittarfimmiinneq pillugu naalakkersuisunut inassuteqaat, ajornanngippat Kalaallit Nunaanni,
9) innarluutillip angerlarsimaffimmi avataani paaqqinnittarfimmiinneranut atasumik innarluutillip akiliunneqarluni tikeraartinneqarnera imaluunniit feriartinneqarnera, imaluunniit immikkut pisoqartillugu qanigisaasut akiliunneqarlutik feriartinneqarnerat.
10) atuartuunerup naareernerani iliuusissanut pilersaarusiorneq.
Imm. 3. Kalaallit Nunaanni ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut inissiiffissaqavinngippat, ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut ineqarfinnulluunniit assingusunut Kalaallit Nunaata avataaniittunut inissiinissaq Naalakkersuisut akuersissutigisinnaavaat.

Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 19, 16. decemberi 2010-meersoq

Nammineq angerlarsimaffimmi paaqqutarineqarneq

§ 28. Inuk annertuumik innarluutilik nammineq angerlarsimaffimmini najugaqarpat ulluinnarni paaqqutarineqarneranik isumaginnittoq aningaasarsiaqartinneqarsinnaavoq. Taamaattorli piumasarineqarpoq pineqartup taamaaliornermigut nalinginnaasumik isertitaqarnissani tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit annaasimassagaa.

Imm. 2. Nammineq meerarisamik paarsinermut taamaallaat aningaasarsiaqartitsisoqarsinnaavoq ulluunerani paaqqinniffimmi paarsineq periarfissatut naleqquttuunngippat.
Imm. 3. Nal. akunneri qassit aningaasarsiaqarfiussanersut kommunalbestyrelsip naliliiffigisassavaa.
Imm. 4. Aningaasartuutit SIK-p isumaqatigiissutai malillugit suliamik ilinniagaqanngitsup nal. akunnermusiaatut minnerpaatut amerlassuseqassapput.

Scroll to Top