Pinerluuteqarsimaneq pissutigalugu meeqqamik paarsinissamut qinnuteqaat

Sags nr. 2013-083028

Isumagiinninnermik Naammagittaalliuuteqarfik ulloq xx.december 20xx-imi naammagittaalliuutersi suliarisimavaa H kommune -miit aalajangiussamut ulloq xx.april 20xx-imi paarsaqarnissamut akuersissut pillugu, imatullu aalajangersimallutik

Aalajangiineq

H Kommune aalajangiussaa allanngortinneqarpoq. Imak isumaqarpoq kommuneq aalajangiussaa kukkusoq, ilissi tapersersorneqarpusi naammagittaalliornissinnut.

Inatsiseq atorneqartoq tassaavoq Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 15. april 2003-meersoq, Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 32, 14. december 2006-imeersoq taavalu Inuttut paasissutissat Det Centrale Kriminalregister-imi suliarinninnermi nalunaarutaat.

Suliamut tunngatillugu eqqartuineq

Suliami takuneqarsinnaavoq ilissi xx.december 20xx-imi qinnuteqarsimasusi paarsaqarnissamut akuersissummik meeqqamut, I, inunngortoq xx.december 20xx-imi.

Inunnik nalunaarsuisarfimmi takuneqarsinnaavoq I illit pigigit, J-ip ernutaa.

Allaqqavoq inoqatigiissimasusi ukiut xx, taavalu ataatsimut qitornaqarasi.

Tamassi sulisarpusi, illit J, L-itut, taavalu illit K, M-ttut Allassimavarsi qaammammut tamassi isertitaqartarlusi 48.000 koruunit missaani suli akileraarutit akilernagit. Aammattaaq allassimavarsi ataatsimik sinittarfilimmik ineqarlusi, kisianni ujaasivusi inimik anginermik, minnerpaamik marlunnik sinittarfilimmik.

Qinnuteqarnissi suliarineranik kommune peqqinnermik paasissutissanik aallersimavoq, taavalu paasissutissat politip strafferegisterianut. Taakkulu paasissutissani allaqqavoq, illit K xx.januar 20xx-imi akiliisitaasussanngortitaasimallutit 2000,- koruuninik persuttaasimaneq pillugu, § 60 kriminalloveni malillugu.

Taaku peqqinnermik paasissutissat malillugit, tamassi nappaateqanngilasi taavalu tarnikkut nappaateqarasi, tamannalu ajoqutaasussaqarani meerarsiartaarsinnaanissassinnut.

Aalajangiinermi xx.apriil 20xx-imi itigartitaasimavusi paarsaqarnissamut akuersissummik I-mut qinnuteqarsimanissinnut.

Aalajangiinermi tunngavilersorneqarpoq innersuussutigineqarluni, illit K persuttaanermut eqqartuussaasimanerit pillugu. Innersuussutigineqarpoq straffeattestimi allaqqappat, qinnuteqartoq persuttaasimaguni inunnut imaluunniit siorasaarisimappat persuttaanissamut, imaluunniit kinguaassiutitigut pinngitsaaliisoqartillugu ass. Kommune inunnit ataasiakkaartumik naliliissapput, paarsaqarnissamut akuersissummik pisinnaanersoq.

Kommune aamma innersuussivoq § 17-imut tassaavoq Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 15. april 2003-meersoq, Kinaluunniit meeqqamik ilaqutariinni paarisassamik tigusisinnaanngilaq kommuni ilaqutariit paarsisussat najugarivitaat tamatumunnga allaganngorlugu akuersissuteqaqqaartinnagu.

Naammagittaalliorpusi Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqarfimmut ulloq xx.apriil 20xx-imi taavalu nassiussillusi itinerusumik paasissutissat xx.apriil 20xx-imi. Naammagittaalliuummi oqaatigivarsi aamma suliaq suliarineqarnera sukkavallaarsimasoq, taamaattumik suliaq iluamik suliarineqanngittoq. Allassimavarsi taanna eqqartuussivikkoornikoq straffeattestimi allassimasoq pisimasuusoq ukiut arfineq marlut qaangiummata, taavalu illit K ullumi inuk allarluinnaallutit taamanimut naleqqiullugu. Illit K katsorsartinnikuuvutit taavalu massakkut atornerluisuunak imigassamik. Aamma allaqqavoq illit K maligassiuilluartuullutit meeqqanut. Allassimavoq aamma isumaqanngartusi meeraq salliunneqarsimanngittoq suliaq suliarineqarnerani, suliaq iluamik suliarineqartariaqartoq.

Inatsisit atorneqartut:

– 17 Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 15. april 2003-meersoq malillugu, , Kinaluunniit meeqqamik ilaqutariinni paarisassamik tigusisinnaanngilaq kommuni ilaqutariit paarsisussat najugarivitaat tamatumunnga allaganngorlugu akuersissuteqaqqaartinnagu.

Imm. 2. Malillugu Paarsinissamik akuersissummik qinnuteqartoqarnerani qinnuteqartoq taassumalu aappaa inooqataaluunniit pinerluuteqarsimanermut nalunaarsuiffimmit takussutissiamik takutitsissaaq. Ilaqutariit paarsisussat angerlarsimaffianni pissutsit perorsaanissamut aamma peqqinnissamut tunngatillugu isumannaatsuunersut kommunalbestyrelsi naliliissaaq.

Paasissutissani inatsisini atorsinnaasuni allassimavoq, takuneqarsinnaappat paarsaqarnissamut akuersissummik qinnuteqartoq imaluunniit aapparisaq/inooqatigisaq straffeattestiani allassimasoqarpat ajortuliorsimalluni, kommune inuk ataasiakkaartumik naliliissaaq paarsaqarnissamut akuersissummik tunisiniaruni. Straffeattestimi allassimappat qinnuteqartoq persuttaasimasoq imaluunniit assinganik, naliginnaasumik paarsaqarnissamut akuersissummik tunisisoqarneq ajorpoq.

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 32, 14. december 2006-imeersoq § 13. Malillugu, Meeqqap inuusuttulluunniit ilaqutariinnut paarsisussanut kommunalbestyrelsimit inissinneqannginnerani ilaqutariit paarsisussat kommunalbestyrelsimit akuerineqaqqaassapput. Meeqqat inissinneqartussat ataasiakkaat tamaasa pillugit paarsaqarnissamut akuersissut allaganngorlugu pineqartassaaq.

Oqaasertaliornera assigivaa § 9-mi imm. 4-mi nalunaarutaammi siuliani allassimasoq, naleqq. Inatsisit atorneqartut.

Ilitsersuummi allassimavoq ingasattumik pinerluttoqartillugu inummut ulorianarsinnaasumik, soorlu inunnik atornerluinermik ukiukitsunut, pinngitsaaliinerit imaluunniit angutaaserluni pinerlunnermi, naliginnaasumik paarsaqarnissamut akuersissummik tunisinneq ajorput.

Taavalu Inuttut paasissutissat Det Centrale Kriminalregister-imi suliarinninnermi nalunaarutaani § 11, imm. 2-mi allassimavoq, inuk nammineq politeeqarfimmut straffeattestimik aalerpat, taava bødestrafi allassimassanngilaq straffeattestimi, pisimasoq aalajangiinerat ukiut marlunnik qaangersimappagu.

Aalajangiineq:

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqarfik paasivaat ilissi paarsaqarnissamut akuersissummik pinissassinnut naleqquttusi.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqarfik aalajangiineq toqqammavilerpaat ilissi marluullusi aaliangersimasumik suliffeqarassi, taavalu I illit J erngutarigit.

Aammattaaq toqqammavigivaat akiliisitaasimaneq straffeattestimi ilannguttussaanngittoq, taamaattumik paarsaqarnissamut akuersissummi qinnuteqartoq nammineq straffeattestimik aallersimappat, soorlu qulaani allassimasoq § 17 imm. 2-mi Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 15. april 2003-meersoq malillugu.

Aalajagniussaq aamma toqqammagivineqarpoq, akiliisitaaneq pisimasuusoq xx.januar 20xx-imi taavalu illit straffeattestinni taamanili pinerlussimanak.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqarfik taamaattumik innersuussutigissavaa Inuttut paasissutissat Det Centrale Kriminalregister-imi suliarinninnermi nalunaarutaani § 11, imm. 2-mi allassimavoq, inuk nammineq politeeqarfimmut straffeattestimik aalerpat, taava bødestrafi allassimassanngilaq straffeattestimi, pisimasoq aalajangiinerat ukiut marlunnik qaangersimappagu.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqarfik naliliivoq naammagittaalliortumut iluatitsiviussanngittoq, kommune straffeattestimik aallernera.

Kommunemut maluginiaqquneqarpoq paarsaqarnissamut akuersissummik qinnuteqartoq aalajangerneqartassasoq tamakkiisumik isiginiarnermi qinnuteqartup tungaatigut, taamaattumik itigartitsisinnaanani straffeattesti piinnarlugu.

Aalajangiussaq:

H Kommune aalajangiussaa allanngortinneqarpoq, taamaattumik ilissi paarsaqarnissamut akuerisaallusi.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

Inatsisit toqqammaviit: 

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 1, 15. april 2003-meersoq

§ 17. Kinaluunniit meeqqamik ilaqutariinni paarisassamik tigusisinnaanngilaq kommuni ilaqutariit paarsisussat najugarivitaat tamatumunnga allaganngorlugu akuersissuteqaqqaartinnagu.

– Imm. 2. Paarsinissamik akuersissummik qinnuteqartoqarnerani qinnuteqartoq taassumalu aappaa inooqataaluunniit pinerluuteqarsimanermut nalunaarsuiffimmit takussutissiamik takutitsissaaq. Ilaqutariit paarsisussat angerlarsimaffianni pissutsit perorsaanissamut aamma peqqinnissamut tunngatillugu isumannaatsuunersut kommunalbestyrelsi naliliissaaq.

– Imm. 3. Meeqqanut ataasiakkaanut ilaqutariinni paarineqartussanut tamanut paarsinissamik akuersissut allaganngorlugu tunniunneqassaaq. Meeqqat paarineqartussat qassit ilaqutariinni paarsisussani isumagineqarsinnaanersut kommunalbestyrelsi ataasiakkaani tamani aalajangiissaaq.

– Imm. 4. Akuersinermi tunngaviusut tunngavissaajunnaarpata paarsinissamik akuersissut atorunnaarsinneqassaaq.

– Imm. 5. Ilaqutariinnik paarsisussanik akuerinnittarneq pillugu aalajangersakkanik erseqqinnerusunik Naalakkersuisut aalajangersaassapput.

Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 32, 14. december 2006-imeersoq

§ 13. Meeqqap inuusuttulluunniit ilaqutariinnut paarsisussanut kommunalbestyrelsimit inissinneqannginnerani ilaqutariit paarsisussat kommunalbestyrelsimit akuerineqaqqaassapput. Meeqqat inissinneqartussat ataasiakkaat tamaasa pillugit paarsaqarnissamut akuersissut allaganngorlugu pineqartassaaq..

– Imm. 2. Ilaqutariit paarsisussat akuerineqannginnerini angerlarsimaffimmi pissutsit perorsaanissamut peqqissutsikkullu isumannaatsuunersut sukumiisumik naliliiffigineqaqqaassapput.

– Imm.3. Ilaqutariinni paarsisussani najugaqartut tamarmik qaammatit 3-it inorlugit pisoqaassusilimmik peqqissutsikkut nalunaarummik saqqummiussaqassapput taamatullu akuersissuteqarnerup nalaani angerlarsimaffimmi tunillaassuuttunik nappaateqartoqassanani.

– Imm. 4. Pinerluuteqarsimasunik nalunaarsuiffimmit allakkiamik ilaqutariinni paarsisussani najugaqartut tamaasa kommunalbestyrelsip piumaffigissavai, akuersissuteqartoqarsinnaanngilarlu ilaqutariinni paarssisussani najugaqartut akornanni inunnut ulorianaatilimmik pinerlussimasutut pineqaatissiisoqarsimappat.

– Imm. 5. Ilaqutariinni paarsisussani najugaqartut akornanni allatut pinerluuteqarsimasunik pineqatissiisoqarsimappat, pineqaatissiinermit minnerpaamik ukiut tallimat qaangiussimappata aatsaat ilaqutariit paarsisussat akuerineqarsinnaapput.

Scroll to Top