Isumaginninermi Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2014

Siulequtsiussaq

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik, Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 12. november 2001-imeersumi § 10 imm. 5 naapertorlugu ukiumoortumik nalunaarusiorpoq.

Nalunaarut qaammatisiutit malillugit ukioq malinneqartarpoq, naatsumillu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup atuunnera, naammagittaalliuutit tiguneqartut aamma suliat naammassineqartut, suliallu kisitsisitigut takussutissiarineqarneri pillugit nassuiaammik imaqarluni.

Nalunaarut Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup nittartagaani uani takuneqarsinnaavoq: www.aua.gl

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup, nalunaarutip nittartakkamut ikkunneqarnera pillugu taamaallaat kommunit, Kanukoka, Inatsisartut Ombudsmandiat, Rigsombudsmandi aamma Isumaginninnermut Ilinniarfik ilisimatissavai.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup Allattoqarfiata isumaqatigiissuteqarnikkut ukiumoortumik nalunaarut pappiaranngorlugu nassiussinnaavaa, assingaluunniit nassiussinnaallugu.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik ima attaveqarfigineqarsinnaavoq:

Najugaq:
Imaneq 29, 1
Postboks 689
3900 Nuuk

Mail: maalaarut@nanoq.gl
Oqarasuaat: 32 80 33
Fax: 32 78 50

Naja Joelsen 
Siulittaasoq

 

Naammagittaalliuuteqartarfimmut inatsisitigut tunngaviusoq

1980-imi Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup atuuttuunera aallartippoq.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfip suliassaqarfia isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 12. november 2001-imeersumi § 8, imm. 1-imi aamma 2-imi allassimavoq.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik, isumaginninnermi malittarisassat malillugit kommunemit imaluunniit Ilaqutariinnermut, Avatangiisinut, Ilageeqarnermut Naligiisitaanermullu naalakkersuisoqarfik (siornatigut Isumaginninnermi Naalakkersuisoqarfik) aalajangiiffigisimasaannut naammagittaalliuuteqartarfiuvoq.

Naammagittaalliuuteqartarfiup atuunnera peqqussutip §§ 9-ani aamma 11-ani erseqqinnerusumik inatsisitigut maleruagassaqartinneqarpoq.

 

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik pillugu

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaginninnerup iluani allaffissornikkut aalajangiiffigineqarsimasut pillugit naammagittaalliortarfittut nuna tamakkerlugu qullersaavoq.

Naammagittaalliuuteqartarfik oqartussaqarfiuvoq allaffissornikkut eqqartuussiviit aalajangiisarnerinut assigusumik inissisimasoq, pisortaqarfinnut allanulluunniit qanoq suleriuseqarluni periuseqarnissamik, qanorlu ingerlariaaseqarnissamik aalajangersimasumik isummanut qilersorsimanngitsoq suliat ataasiakkaat qanoq suliarineqartarnissaannut aalajangiivigineqartarnissaannullu.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup suliassaraa ilaatigut makku aalajangiiffigissallugit:

 • siusinaartumik pensionisiat aammalu utoqqalinersiat, aammattaaq matumani ilaavoq Nunani avannarlerni utoqqalinersiat pillugit isumaqatigiissut tunngavigalugu aalajangiiffigineqarsimasut
 • pisortanit ikiorsiissutit akuerineqarlutik ikiorsiissutigineqarsimasut
 • meeqqanut inuusuttuaqqanullu ikiorsiisarneq, matumanissaaq ilaalluni angerlarsimaffiup avataanut akuersinertaqanngitsumik inissiisarnerit
 • Ineqarnermut tapiissutit
 • isumaginninnermi suliassaqarfinni suliassat allat
 • Suliffeerunnermi ikiorsiissutit
 • Suliat angerlarsimaffiit pisortanit ingerlanneqartunut attuumassutillit

Isumaginninnerup iluani aningaasartuuteqarnissamik kommunit akunnerminni isumaqatigiinngissuteqarnerini, Ilaqarutareeqarnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoqarfiup aalajangiiffigisimasaani.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiiffigisimasai inaarutaasuupput aammalu allaffissornikkut oqartussaasunut allanut naammagittaalliuutigineqarsinnaanatik.

Tassa ima isumaqarpoq, innuttaasut isumaginninnerup iluani aalajangiffigineqarsimasunut amerlanernut Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmut inaammagittaalliutigineqarsinnaapput.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aamma siunertaraa kommuunini assigiimmik suleriaaseqarnissaq, tassuunakkut suliat assigiimmik nalilersorneqartarniassammata, kommunimi sorlermi aalajangiisoqarsimanera apeqqutaanani.

Taamaattumik Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup aalajangiiffigisimasat immikkullarissut, sapinngisamik ataatsimeereernerit tamaasa, tamanut saqqummiuttarpai taamaalilluni kommunenit aammalu suliap iluani soqutigisalinnut allanut sulianut ataasiakkaanut tunngatillugu qanoq suliarinnittoqarsinnaaneranik ilitsersuutitut atorluarsinnaaqqullugit.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik taamaaliornermigut qulakkeerinneqataarusuppoq kommune najugaqarfik sorliunersoq apeqqutaanani suliat sukumiisumik eqqortumillu suliarineqarlutik aalajangiiffigineqartarnissaannut.

2014-missaaq Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqarfiup ukiumi siuliatuulli saqqummiuppai aalajangiussat sammisap iluani pineqartuni taamaattuukkajuttumik aalajangiiffigineqarsimasut. Tamakkuninnga tamanut saqqummiussisarnerup siunertaraa innuttaasut kommunenilu sullissisut iluaqutigisinnaammatigit (annertunerusumik eqqartorneqarnerumaarpoq). Ukioq 2013-imi Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup akisussaaffii annertusinikuupput, tassa Isumaginninnermik suliassaqarfimmi pissaanermik atuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 21. november 2013-meersup ulloq 1. december 2013-imi atuutilermat. Ukioq 2014 Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik inatsit taanna tunngavigalugu naammagittaalliutinik tigusaqarsimanngilaq, aammalu ilisimasaqarnani kommunini inatsit taanna tunngavigalugu aalajangiisoqarsimanersoq. Taamaattumik Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup eqqumaffigerusuppaa inatsit tunngavigalugu naammagittaalliutinik ukioq 2015-mi tigusaqarumaarnerluni.

 

Katitigaanera

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik ukioq 2014-imi siulittaasoqarpoq inatsisilerituujusumik, sisamanillu ilaasortaqarluni isumaginninnerup iluani inatsisinik ilisimasaqartunik, aammalu isumaginninnermi naalakkersuinikkut pissutsinik paasisimasaqartunik.

Siulittaasoq:
Naja Joelsen, Nuuk

Ilaasortat:
Nukákuluk Kreutzmann, Nuuk
Ânise Svane Johansen, Sisimiut
Lorette Henriksen, Nuuk
Ole Christiansen, Nuuk

Sinniisussat:
Søren Thestrup, Naja Joelsen-imut sinniisuusoq
Johannes Rolskov, Nukàkuluk Kreutzmann-imut sinniisuusoq
Tukummeq Qaavigaq, Ole Christiansen-imut sinniisuusoq
Emilie Olsen, Lorette Henriksen-imut sinniisuusoq
Ânise Svane Johansen sinniisoqarsimanngilaq

Ilaasortat sinniisullu atuuttuuffeqartinneqarsimapput ulloq 8. november 2014 tikillugu. Tamatuma nalaani inatsisartut qinersinissaq tamanut nalunaarutigimmassuk, nutaanillu ilaasortassanik toqqaanissaq pisinnaanngimmat, ilaasortat ilaasortaanerat 2014 decemberip naaneranut sivitsorneqarsimavoq, ataatsimiititallu atuuttuunera taamaalilluni attatiinnarneqarsinnaasimalluni. Sinniisut marluk tunuarsimapput, ataaserlu attavigineqarsinnaasimanani, taamaalilluni sinniisoq ataasiinnaq, tassalu Tukummeq Qaavigaq, kisimi piffissap sinnera sinniisuusimavoq.

Ukioq 2014-mi Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik arfinileriarluni ataatsimiissimavoq, tassalu februaarimi, apriilimi, aggustimi, oktoberimi, novemberimi decemberimilu.
Ataatsimiinnerni tamaginni suliassat 15-32-llu akornanniittut suliarineqartarsimapput.

Suliat amerlanerussuteqarnikkut aalajangiiffigineqartarput. Tassa imaappoq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiineri siulittaasumit aammalu ilaasortatut toqqagaasunit aalajangiiffigineqartarput. Suliat ataasiakkaat tamarmik immikkut ataatsimiinnermi sammineqarlutik suliarineqartarput aalajangiiffigineqartarlutillu.

 

2014-mi naammagittaalliuteqartarfiup sulinera

Isumaginninnermi Nammagittaalliuteqarfiup ukioq 2014-missaaq innuttaasut inatsisitigut isumannaatsumik inissisimatinneqarnissaasa qulakkeersimaneqarnissaa ukkatarisimavaa, naammagittaalliuutit suliarisarnerisa sapinngisamik sivikillisarniarsarineratigut, aammalu pitsaasumik suliarilluakkamik suliat aalajangiiffigisarnerisigut.

Isumaginninnermut Naammagittaalliuteqartarfiup ukiumi siuliasuulli suliat kukkunillit 13-it utertittariaqarsimavai Kommunini suliarineqarnerisa amigaateqarnerujussuat peqqutigalugu. Una kisitsit maannamut appasinnerpaajuvoq, kisianni ukiumut siulianut sanilliullugu minnerussuteqarpallaarnani. Ukioq siulianut sanilliussissagaanni ukioq 2013-mi suliat 15-it utertinneqarsimapput.

2014-mi naammagittaalliortarfiup naammagittaalliutit 425-it tigusimavai, 365- illu inaarlugit suliarisimallugit.

Agguaqatigiisillugu suliat suliarineqartarnerisa sivisussusaa suli ukioq ataatsip missigaa.

Nallersuusseriaraanni Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup 2013-imi suliassat tigusimasai 411-iusimapput, 391-illu inaarlugit suliarisimallugit.

 

Suliat qanoq sivisutigisumik suliarineqartarnerat immikkut sammillugu

Soorlu qulaani taaneqareersoq, naammagittaalliutit tikerartut naammassinneqarsinnaasunit amerlanerusimapput. Naak Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik suliat suliarineqartarnerisa sivisussusaanik apparsaaniartuaraluartoq, siumungaaq naatsorsuutigineqarsinnaavoq 2015-imi suliat suliarineqartarnerisa sivisussusaa suli sivisunerulerumaartoq.

Suliat taama sivisutigisumik suliarineqartarnerannut peqqutaasut pingaarnersaraat kommunit paasissutissanik allattoqarfiup noqqaassutigisimasaanik nassiussiniartarnerisa sivisunerujussuat. Akuttunngitsunik naammattuugassaasarpoq paasissutissanik noqqaassutigisimasanik pissarsinngitsoortarneq, naak arlaleriarluni noqqaassutigisimasat noqqaassutigeqqinneqartarsimagaluartut. Naak allattoqarfik oqarasuaatikkut allagaqarnikkullu kommunini sullissusunut, isumaginninnermi pisortanut aammalu borgmesterinut saaffiginneqattaartaraluartoq, kommunit suliamut tunngasunik atugassanik paasissutissanik eqqortunik nassiusisannginnerat ajornartorsiutaasarpoq.

Naammagittaaliluteqartarfimmi ataatsimiititaliap 15. februar 2013-imi ataatsimiinnermini aalajangiuppaa ataasiaannarluni noqqaassutigeqqinneqartalissasut, aammalu noqqaaqqilluni allagaqarnermi
ersarissarneqartalissasoq noqqaassutigisat nassiunneqanngippata maannamut paasissutissat tigummiat aallaavigalugit ataatsimiititaliaq suliamut aalajangiiumaartoq. Tassa juni 2013-miit suliami paasissutissat pigisat aallaavigalugit aalajangiisalerpoq. Paasissutissat pigineqartut tassaasinnaasarput naammagittaalliuteqartup naammagittaalliumminik nassiussinermini ilanngullugit nassiussimasai, aammali paasissutissat soorlu inunnik nalunaarsuisarfimmit pissarsiarineqarsinnaasimasut. Taama iliortalernerup kinguneraa aalajangiussat arlaqartut kommuninut pisarissersuutaangaatsiartalernerat. Taamaakkaluartoq kommunit annerusumik qisuariaateqarneq ajorsimapput.

Periuserineqalersup taassuma aallartinneraniit Inatsisartut Ombudsmand-iat Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmiit ilisimatitsiffigineqarsimavoq, nalilersueqqissimallunilu. Oktoberi qaammat 2014, Inatsisartut Ombudsmand-iat nalunaateqarpoq taamatut iliuseqartalerneq ombudsmand-eqarfimmiit ajuusaarnartutut isigineqartoq. Tamatuma kinguneranik periuseq taanna ataatsimiisitaliamit piaartumik atorunnaarsinneqarpoq. Tamatumunnga ilutigitillugu ataatsimiititaliap allattoqarfia maannamut paasissutissat pigisat aallaavigalugit aalajangiiffigineqarsimasunik misissuisimavoq nalilersuillunilu suliat aalajangiiffigineqarsimasut suliareqqinneqartariaqarnersut. Tamatuminnga nalilersuinerup inernera aatsaat 2015-mi takuneqarsinnaanngorumaarpoq.

Ukiuni arlaqartuni unamminartuujuaannarsimavoq suliamut paasissutissat pigineqartut aammalu aalajangiussat eqqortumik pilertortumillu nutsertinneqarniartarneri. Ukioq 2009-mili Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup Naalakkersuisut nutserisoqarfiat aqqutigalugu nutserisitsisinnaasarsimanngilaq, taamaalillunilu avataaniit nutserisunik nutserisitsisarsimalluni, allanngorartunik inerneqartarsimasunik. Ukioq 2014-ip naajartornerani Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup Naalakkersuisut nutserisoqarfiat isumaqatigiissuteqarfigisimavaa nutsigassanik nutserussisalernissaanik. Nutserisoqarfik nutserinermi atortorissaarutinik nutaanik pisaarsimavoq, sulianik oqilisaassissutaasussamik kinguneqartussatut naatsorsuugitineqartumik. Kisianni Naammagittaalliuteqartarfiup nutsigassaatai Nutserisoqarfiup pingaarnertut inissisimatinngilai, Naalakkersuisunut nutserineq pingaarnertut sallertullu suliassarigamigit. Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup nutserisoqarfik maanna nutserisorilissavaa, aammalu nutsikkat pitsaassusissaminnik pitsaassuseqarnersut eqqumaffigissallugit, qanorlu pilertortigisumik nutsigassat nutserneqartarumaarnersut aammattaaq eqqumaffigissallugu.

 

Innarluutilinnut suliat immikkut sammillugit

Isumaginninnermut Naammagittaalliortarfiup ukiumoortumik nalunaarummini 2011-mut tunngasumi oqaatigaa annertuumik innarluutilinnit naammagittaalliutit pillugit assut ernumanartoqartillugu, tassami kommunit innarluutilinnut tunngatillugu sulianik aalajangiisinnaatitaalernerisa kingorna naammagittaalliuutit ikileriarujussuarsimammata. Ukioq 2014-imissaaq naammagittaalliuutit tiguneqarsimasut ernumanartumik ikittuinnaasimapput, tassa 11- iinnaasimagamik. Soorlu ukioq siuliatuut naammagittaalliuutit tassaasimapput inersimasut annertuumik innarluutillit naammagittaalliutaat, aammalu meeqqat annertuumik innarluutillit angajoqqaaviniit naamagittaalliuutit. Ernumanartoq tassaavoq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik eqqarsartaatsimikkut innarluutilinnit naammagittaalliuutinik tigusaqarsimanngimmat.

Matumanissaaq Naammagittaalliuuteqartarfiup Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik tamanna pillugu ilisimatitsissuteqarfigisimavaa. Tamatuma kingunerisaanik Isumaginninnermi Naalakkersuisoqarfik pineqartoq pillugu misissuilluni aallartissimavoq, naammagittaalliuteqartarfiullu allattoqarfia paasissutissanik pineqartoq pillugu paasissutissiinikkut tapertaasimavoq, aammalu ataatsimiisitaliaq qanoq eqqarsaasersuuteqarsimanersoq ilisimatitsissutigisimallugu.

Malitseqartitsisarneq immikkut sammillugu Naammagittaalliuuteqartarfik ukioq 2014-imi aamma innuttaasunit arlalinnit saaffigineqartarsimavoq kommunit naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangiiffigisimasaanik malitseqartitsisimannginnerat pillugu qanoq iliussanerlutik apeqquteqartunit. Naammattaalliuteqarfiup allattoqarfiata saaffiginnittoqarnerit tamaasa saaffiginnissutaasoq naliliiffigisarsimavaa.

Saaffiginnissutigineqartut ilaat tassaasarput paatsuuisimaneq pissutigalugu malitseqartitsisimannginneq, taamaattoqarsimatillugulu kommune pineqartoq allattoqarfimmiit attaveqarfigineqartarsimavoq. Aammali allatigut allattoqarfik ilaatigooriarluni Nakkutilliisoqarfimmut innersuussisarsimavoq. Ilaatigulli aamma ima pisoqartarsimavoq, innuttaasup allattoqarfimmut saaffiginnereernerata kingorna, allattoqarfillu kommunimut saaffiginnissutaasoq pillugu saaffiginnissimagaluartillugu, kommuni suli malitseqartitsisimanngippat, ataatsimiititaliaq Nakkutilliisoqarfimmut saaffiginnittarsimavoq.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup allattoqarfia siunissami manna ajornartorsiut pillugu annertunerusumik eqqumaffiginnikkusuppoq nalilersuillunilu allatut qanoq iliuseqartoqartariaqarnersoq, ataatsimiititaliap aalajangigaanik malitseqartitsinissaq innuttaasut inatsisitigut isumannaatsumik inissisimanissaannut pingaaruteqaqimmat.

 

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmi ataatsimiititaliap 2014-imi aalajangiiffigisaasa agguataarneri

Ataatsimiititaliap ataatsimiinnermini ataani taaneqartut makku aalajangiiffigisimavai:

Utoqqalinersiat aammalu siunaartumik pensionit suliat 36-it
Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu sulinngiffeqartarneq ullormusiaqartarnerlu suliat 6-it
Pisortanit ikiorsiissutit suliat 63-it
Suliffeerunnermi ikiorsiissutit suliat 7-it
Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq suliat 16-it
Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat suliat 11-it
Meeqqanut tapiissutit suliat 2-it
Inissiani attartortakkani ineqarnermut tapiissutit suliat 2-it
Meeqqanut akilersuutit suliat 7-it
Inissiisarfiit kommunillu akornerminni akilersueqatigiittussaanerat suliat 0-it

Suliat allat:
Suliat suliat 1

Suliat tamakkerlugit katinnerat: suliat 151-it

Taakku saniatigut Ataatsimiititaliap Siulittaasuata suliat 48-it aalajangiiffigimavai.
Allattoqarfiup itigartitsissutigisimavai suliat 153-it.

Suliat kommunit kukkullugit suliarisimasai 13-it allattoqarfiup kommuninut utertissimavai.

Suliat allat:
0

Katillugit:
Suliat 365-it

Qulaani taaneqartutut suliat 13-it kommuninit kukkullugit suliarineqarsimasut utertinneqartariaqarsimapput. Sullissinermi kukkunerit ima annertutigisimapput innuttaasut inatsisitigut isumannaatsumik inissisimanissaasa akerlianik suliat suliarineqartarsimallutik. Taamaattumik pisariaqarsimavoq suliat utertinnissaat kommunillu peqqullugit suliat suliareqqinneqassasut nutaamillu aalajangiiffigineqassasut, taamaalilluni sullissineq aalajangiinerlu suliassat suliarineqartarnerat pillugu inatsimmut naapertuuttumik naammassineqarniassammat. Kukkunermik annertuumik assersuutitut taasaqassagaanni taaneqarsinnaavoq kommunip aningaasatigut ikiorserneqarnissamik saaffiginnittup siusinaartumik pensionisiallip ikiorserneqarumalluni saaffiginnissutaa Inatsisartut Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanik ikiorserneqartussatut naliliiffigisimavaa, naak saaffiginnittoq inatsit siusinaarluni pensionisialinnut tunngasoq toqqammavigalugu sullinneqartussaasoq, siusinaartumik pensionisialiummat.

Ataatsimiititaliaq suliassamik itigartitsissuteqartarpoq naammagittaalliornissamut piffissarititaasoq qimmorneqareersoq naammagittaalliut anngunneqarsimappat, imaluunniit naammagittaalliutigineqartoq pillugu naammagittaalliuteqartarfik naammagittaalliutigineqartup suliarinissaanut pisinnaatitaaffeqanngippat. Suliat taama ittut tassaasinnaapput suliat aalajangiiffigineqarsimasut, kisianni Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmut naammagittaalliutigineqarsinnaanngitsut, imaluunnit pisortaqarfimmit allamit suliarineqartussat.

Ukioq 2014-imi Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup suliat immikkuullarissumik aalajangiiffigineqarsimasut 10-it tamanut saqqummiuppai, naammagittaalliuteqartarfimmut naammagittaalliutigineqarsinnaasut agguataarlugit inississorlugit.

Eqikkaaneq aammalu suliat aalajangiiffigineqarsimasut suunerinik tamanik imalik ataatsimiititaliap nittartagaani uani atuarneqarsinnaavoq: www.aua.gl

Taamatuttaaq saqqummiunneqarput aalajangiussat sammisap iluani pineqartuni taamaattuukkajuttumik aalajangiiffigineqarsimasut 7-it, taamaalilluni aalajangiussat pineqartup iluani taamatut inerneqarajuttut innuttaasunit kommunenilu sullissisunit iluaqutigalugit atorneqarsinnaasunngorlugit.

Taakkuttaaq nittartakkami www.aua.gl –mi atuarneqarsinnaapput.

 

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup Allattoqarfia

Allattoqarfik Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut allattoqarfiuvoq. Allattoqarfik siornatigut Siunnersuisoqatigiinnut Aalajangiisartunullu Aqutsisoqarfik-usimasup, ulloq 1. juli 2014-miit taaguutaa Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik-mut allanngortup ataaniippoq. Taaguutip allanngornera allattoqarfiup suliaanut allannguuteqartitsinngilaq.

Aqutsisoqarfik allaffeqarfimmut allamut Nuummi nutseqqippoq ima adresselimut: Imaneq 29, 1. sal. Ukioq 2010-ili allattoqarfik allaffeqarfinnut assigiinngitsunut nuttarsimavoq. Nutsaqattaarneq nukinnik atuingaatsiarfiusarpoq, tamannalu naammagittaalliutinik suliaqarluni piffissamik atuinermut aamma sivitsorsaataasaarpoq. Taamaattumik aqutsisoqarfik neriuppoq maanna allaffeqarfigisamiit piffisami qanittumi nutseqqikkallassanani.

Allattoqarfiup Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiata immikkoortoqarfia isumaginninnermi siunnersortitut atorfimmik nutaamik pilersitsisimavoq. Taamaalilluni atorfiit 2014-ip sivisunersaani sulisut sulianik suliallit 3 ½-liusimapput, aammalu allaffimmiutut atorfillit 1-2-simallutik. Sulisut sullissisut 2014 oktoberi qaammataagaa 1 ½-nut amerlisimapput.

Allattoqarfiup suliai tassaapput:

 • Naammagittaalliutip tigusimaneranik uppernarsaaneq
 • naammagittaalliornissamut piffissaliussaq qimmuussimanera peqqutigalugu itigartitsineq
 • piginnaatitaaffeqannginneq pissutigalugu itigartitsineq
 • sulianmut paasissutissanik pissarsiniartarneq/noqqaasarneq
 • naammagittaalliuuteqartarfimmi ataatsimiititaliap ataatsimiinnissaanut sulianik ataatsimiissutissanik piareersaaneq
 • naammagiataalliuuteqarfimmi ataatsimiititap ataatsimiinnerata imaqarniliarinissaa
 • sulianik inaarlugit aalajangiiffigineqarsimasunik nassiussuineq
 • sulianik immikkuullarissumik aalajangiiffigineqarsimasunik tamanut nittartakkakkut saqqummiussineq

Allattoqarfik aamma ataatsimiititaliap ataatsimiinnissaannut piareersaalluni aaqqissuisuusarpoq.

Soorlu aamma 2013-imisut Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik-mmi immikkoortoqarfiit assigiinngitsut Sulisilluni Ajoquserneq Pillugu Sullissivik aammalu IKIU peqatigalugit Kalaallit Nunaata kujataani illoqarfiit nunaqarfiillu paasititsiniaaffigalugit angalaarfigisimavai. Taamaalilluni piffissap sivikitsup iluani Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik-mmit, Sulisilluni Ajoquserneq Pillugu Sullissivik-miit aammalu IKIU-miit tikinneqakulanngitsut tikeraarneqarsimallutik. Tikeraarnermi ilaatigut paasisitsiniaassutigineqarsimavoq isumaginninnerup iluani kommunenit aalajangiussanik naammagittaalliortoqarsinnaaneranik qanoq periarfissaqarnersoq. Innuttaasut amerlasuut ilisimasarsimanngilaat naammagittaalliorsinnaatitaallutik, kommunit aalajangiussaminnik oqaasiinnakkut innuttaasumut tunniussaqartarmanerat peqqutaalluni, aammalu kommunit ilisimatitsisarsimanngimmata aalajangiussap allaganngorlugu piumasarinissaanut innutaasut pisinnaatitaaffeqarnerannik, aammalu naammagittaalliorsinnaatitaanerannik.

Innuttaasut amerlasuut soqutiginnittarsimapput apeqqutissaqartarsimallutillu, aammalu siunnersorneqarumasarsimallutik.

Allaattoqarfimmi sulisut marluk maj-i qaammat meeqqat inuusuttullu pillugit ikiorsiisarneq pilugu Qeqqata Kommuniani illoqarfinni marlunni ukunani pikkorissaasimapput: Sisimiut aamma Maniitsoq. Nunaqarfinniit peqataasoqarsimanngilaq, suliat sammisap iluani pineqartut illoqarfimmi aalajangiiffigineqartarmata. Pikkorissaaneq ullut marluk affarlu sivisussuseqarsimavoq, kommunimilu sullissisut 20-it aammalu kommunip suliffeqarfiinit (institution) assigiinngitsunit peqataaffigineqarsimalluni. Pikkorissaaneq ataatsimoorluni ilinniartitsinertut aammalu eqimattakkaarluni sulisitsinertut ilusilerlugu ingerlanneqarsimavoq. Pikkorissarnermi peqataasut soqutiginnilluarsimapput, pikkorissaanerlu tigulluarsimallugu.

Isumaginninnerup iluani inatsisinik pikkorissarneqartarnissaq kissaatigineqarluni oqaatigineqarsimavoq, siunissami pikkorissaanerit amerlanerit ingerlanneqartarnissaat kissaatiginartinneqarluni, ingammik utoqqalinersiat aammalu innarluutillit pillugit.

Allattoqarfiup sullissisui aggusti qaammat 2014 NFBO-p Nuummi ataatsimeersuartitsinerani peqataapput. NFBO tassaavoq Nordisk Forening for Børnemishandling og Omsorgssvigt. Ataatsimeersuarneq nunanit avannarlerneersunit tamanit peqataaffigineqarpoq, taamaallaat Savalimmiut peqataatitaqarnatik. Saqqummiunneqartorpassuit soqutiginaateqarsimaqaat, soorlu aamma allattoqarfik saqqummiussaqarsimasoq. Allattoqarfimmi sullissisut NFBO-mut peqataanerat taanna siullermeeruvoq, assullu pissarsiaqarfiusimalluni nuannaarutigineqarlunilu. Ukiut marlukkaartumik NFBO ataatsimeersuartitsisarpoq, tullianilu ukioq 2016-imi Stockholm-imi ingerlanneqassaaq.

Ukioq 2014 aasaagaa Immikkoortortami aqutsisoq nunat avannarliit socialdirektør-iinut ataatsimiititsinermi Stockholm-imi ingerlanneqartumi peqataavoq. Ataatsimiinneq ulluni aappaa avillugu sivisussuseqartumi Sverig-i, Norge-mit, Danmark-imit, Finland-imit aammalu Island-imit peqataaffigineqarpoq. Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik qanganngulerpoq tamatumani peqataatitaqarmat. Ataatsimeeqatigiinnerup annermik siunertaraa nunani avannarlerni pisortaqarfiit imminnut paasissutisseeqatigiiffigalugulu misilittakkaminnik avitseqatigiiffigisaat, aammalu Kalaallit Nunaanni maannakkut pissutsit qanoq inissisimanerinik paasissutissiinerulluni.

Allattoqarfiup MIO-mik, Mælkebøtten-imik aammalu Qallunaat Nunaanni Ankestyrelsen-imik (naammagittaalliuteqartarfik) suleqateqarnini ukioq 2014-i ingerlateqqippaa. Suleqatigiissuteqarnissamik aallarnissartoqarpoq, matumani atorfillit nunani avannarlerni paarlaaqatigiittarneranni periarfissaq atorlugu Åland- ip Qeqertaannik (Ålandsøerne) paarlaqatigiiffeqarnissamik Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiullu akornanni isumaqatigiittoqarluni.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup allattoqarfia suliffeqarfiummat mikisunnguaq, allattoqarfiup pingaarutilittut nalilittullu periarfissatut isigaa assigusumik suliaqarfillit pisortaqarfiit nunani avannerlerniittut misilittakkanik avitseqatigisinnaanerat.

Kommunit kattuffiat KANUKOKA naalakkersuisoqarfilluunniit suleqatigineqarpiarsimanngillat, taamaattumik allattoqarfiup ukioq 2015-imi taakkunannga suleqateqarneq pilersinniarusuppaa.

Immikkuullarissumik aalajangiiffigisimasat taamaattuukkajuttumillu aalajangiiffigisimasat eqikkarneqarneri Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqarfiup nittartagaani atuarneqarsinnaapput, taamaattumik uani ilanngunneqanngillat.

Scroll to Top