DK-mi ilisinermi peqataanermi inuttut tapeq

Aalajangiineq

Kommunep aalajangiinera imatut allanngortinneqassaaq, illit pisinnaatitaaffeqarlutit qatanngutivit ilisaaneranut tunngatillugu angalanissamut aningaasartuutit akilertussanngorlugit. Taamaattumillu illit naammagittaalliuteqarninni kissaatigisat ilalerneqarluni.

Aalajangiineq siusinaartumik soraarnerussutisiaqartitsisarneq pillugu Inatsisartut Inatsisaat nr. 40, 9. december 2015-meersoq allannguutigisimasaalu taamatullu Namminersornerusut siusinaartumik soraarnerussutisiaqartitsisarneq pillugu nalunaarutaat nr. 15, 30. juni 2016-meersoq naapertorlugit aalajangiineruvoq.

Nassuiaat:

Ulloq 20. april 2017-mi inuttut taperneqarnissat siunertaralugu kommunimut saaffiginnissuteqarputit, tamatumani siunertaralugu qatanngutivit Danmarkimiitilluni toqunerata kingorna ilisaanissaanut peqataasinnaajumallutit.

Ulloq 20. april 2017-mi qinnuteqaatit pillugu allakkatigut itigartitsisutigineqarpoq. Kommunip itigartitsinerminut tunngavilersuutigivaa, inatsit naapertorlugu periarfissaqannginnerarlugu taamatut pisoqartillugu nunatta avataanut akiliussisoqarsinnaannginnera tunngavilersuutigalugu.

Kommunip taamatut aalajangiinermini issuaavigivaa siusinaartumik soraarnerussutisiaqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaani nr. 40, 9. december 2015-mi allaqqasut, taamatullu Isumaginninnermut, Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfiup siusinaartumik soraarnerussutisiaqartitsisarneq pillugu Inatsisartut inatsisaanut nr. 40, 9. april 2015-mut nassuiaat innersuussutigalugit, tamatumani nunatsinni qanigisanik toqusoqartillugu ilisiartornissamut siusinaartumik soraarnerussutisianut ataasiartumik kisiat inuttut tapiisoqarsinnaanerarlugu.

Ulloq 21. april 2017-mi Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfimmut kommunip taamatut aalajangiinera naammagittaalliutigivat.

Naammagittaalliuteqarninni tunngavilersuutigisimavat, kissaatigalugu kommunip billetissat akilissagaa, taannalu kingusinnerusukkut akilerneqartussanngorlugu aaqqiissuteqarfigineqassasoq.

Kommunip suliamut tunngatillugu paasissutissat Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfimmut ingerlateqqissimavai, tamatumali saniatigut allamik tunngavilersuusiortoqarsimanani.

Ulloq 26. april 2017 naammagittaalliutit uterteqqippat, isumaqaravimmi qatanngutivit ilisaanissaanut peqataasinnaajunnaarlutit inortuissagavit.

Tamanna toqqammavigalugu Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup suliap ingerlanneqarnera unitsippaa.

Ulloq 27. april 2017 qinnutigivat qatanngutivit ilisaanissaata 5. maj 2017-mut kinguartinneqarsimanera toqqammavigalugu suliakkiissutit ingerlateqqiinnarniarlugu.

Tamanna toqqammavigalugu Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup illit suliassiissutigisimasat nangeqqippaa.

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup kissaateqarnera naapertorlugu oqaluffiup allattugaataanit illit qatanngutinnut qanigisaqarnerit uppernarsaqqullugu.

Ulloq 27. april 2017 Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup kommune ilisimatippaa, Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup suliaq ingerlateqqilersimallugu, kommunilu aperalugu immikkut oqaasissaqarnersut.

Kommunip ulloq 28. april 2017 akissuteqarnerminni nassuiaatimi taaneqartut innersuussutigivai, tamatumani erseqqissaassutigalugu qanigisanik toqusoqartillugu ataasiartamik tapiissuteqarnikkut nunatsinni angalanissamut akiliussisoqartarsinnaasoq.

Innuttaasut allattorneqarfiatigut ersippoq, qatanngutit XX ulloq 16. april 2017 Danmark-imiilluni toqukkut qimagussimasoq. Ilanngullugu ilisimatitsissutigineqarluni ulloq 5. maj 2017 Danmarkimi ilisaassasoq.

Innuttaasut allattorneqarfianni paasissutissatigut ersippoq, illit ueqartuusutit aammalu pineqartoq YY siusinaartumik soraarnerussutisiaqartuusoq, tamatumali saniatigut inersimasunik 2-nik meeraqartutit.

Tamatuma saniatigut suliamut tunngatillugu ilisimatitsissutigineqarsimavoq november 2015-miit oktober 2016-p tungaanut soraarnerussutisiavit saniatigut akileraarutaasussanik 44.056 kr.-nik isertitaqarsimasutit, tamatumali saniatigut piffissamut taaneqartumut tunngatillugu uiit soraarnerussutisiarisamit saniatigut 2.045 kr.-nik isertitaqarsimasoq.

Inatsisitigut toqqammavigisat:

Inatsisartut siusinaartumik soraarnerussutisiaqartitsisarneq pillugu inatsisaat nr. 40,

  1. december 2015-mi § 29-mi allaqqasut naapertorlugit, kommunalbestyrelsi periarfissaqarpoq, inuttut naliliineq pisariaqartitsinerlu toqqammavigalugit ukiup ataatsip ingerlanerani atuuttussamik inuttut tapiissuteqartitsisarnissamut imaluunniit ataasiartamik pisariaqartitsineq naapertorlugu ikiorsiinissaminut. Imm. 2-mi allaqqasoqarpoq inuttut tapiissutigineqartut utertitsissutigineqarsinnaasut, tamatumani:       1) aningaasaatigisat pillugit mianersuaalliornikkut ingerlatsisoqarsimappat, imaluunniit     2) siusinaartumik soraarnerussutisiaqartoq inuttullu tapiiffigineqarsimasoq, piffissaq pineqartoq pillugu kingusinnerusukkut isertitaqarsimassappat aammalu taakkua inuttut tapiiffigineqarnermisuulli atugassiaasimassappata.

Imm. 3. Aatsaat kisiat akileeqqusisoqarsinnaavoq, siusinaartumik soraarnerussutisiaqartoq aningaasaliiffigineqarnerminut atatillugu ilisimatinneqarsimappat, aningaasaliissutigineqartut utertitassanngorlugit tunniunneqarsimasuusut.

Inatsisartut siusinaartumik soraarnerussutisiaqartitsisarneq pillugu nalunaarutaani nr. 15, 30. juni 2016, § 9 naapertorlugu, Kommunalbestyrelsip siusinaartumik soraarnerussutisialimmut inummut tapit, ataasiakkaanik naliliineq najoqqutaralugu akuersissutigisinnaavai.
Imm. 2.  Inummut tapit, siusinaartumik soraarnerussutisiallip pisariaqartitai matussuserniarlugit aningaasartuutinut aalajangersimasunut pisariaqavissunullu atugassatut tunniunneqarsinnaapput.
  Imm. 3.   Inummut tapinik tunineqarnissamik qinnuteqaammik naliliinermi kommunalbestyrelsip ilaatigut pingaartillugu isiginiarsinnaavaa, siusinaartumik soraarnerussutisiallip aningaasaqarnikkut atugarisai siusinaartumik soraarnerussutisiallit allat atugarisaannit immikkooruteqarnersut allaanerussuteqarnersullu. Aammattaaq katissimallugu aapparisarlu imaluunniit nalunaarsugaasumik aapparisarlu pilersoqatigiittussaatitaaneq pingaartillugu isiginiarneqarsinnaavoq.
Imm. 4.  Inummut tapinik tunniussinermi tunniunneqartut utertinneqartussatut utertinneqartussaanngitsutulluunniit tunniunneqarnerat tamatigut allaganngorlugu aalajangerneqartassaaq.

Nalunaarummi pineqartumi § 10 naapertorlugu, inummut tapit assersuutigalugu aningaasartuutinik makkuninnga tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit matusissutissatut tunniunneqarsinnaapput:
1)  Isarussat, atisat, pequtit.
2)  Atortut immikkut ittut.
3)  Angalanermut aningaasartuutit naammaginartumik amerlassusillit.

10.  Inummut tapit assersuutigalugu aningaasartuutinik makkuninnga tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit matusissutissatut tunniunneqarsinnaapput:

1)  Isarussat, atisat, pequtit.

2)  Atortut immikkut ittut.

3)  Angalanermut aningaasartuutit naammaginartumik amerlassusillit.

Tamatuma saniatigut Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfiup nassuiaataani juli 2016-mi saqqummiunneqarsimasumi allaqqavoq, ”Inummut ataasiartamik aningaasartuutit tassaanerusartut, tamatumani ataasiartamik tapiissuteqarnissaq naapertuussorinartinneqarsimappat, soorlu isaruarsinermut, atisassarsinermut, pisattanut, immikkut ikiorsiissutinut, qanigisat nunatsinni toquneranut atatillugu angalanissamut tapiissuteqarsinnaaneq.”

Naliliineq:

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup siulittaasua isumaqarpoq, qatanngutivit toqukkut qimagunnerata kingorna Danmarkimi ilisaaneranut atatillugu siusinaartumik soraarnerussutisiarisannut inuttut tapiiffigineqarsinnaasariaqartutit.

Tamatumunnga tunngavigineqarpoq, qatanngutivit ilisaaneranut tunngatillugu Danmarkimut timmisartornissamut billettissat aammalu Danmarkimi nunap iluani angalanissamut tunngatillugu aningaasartuutaajumaartussat naapertuuttut isigineqartariaqartut.

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup siulittaasua taamatut aalajangiinermini pingaartissimavai, inatsit imaluunniit nalunaarut naapertorlugu allassimasoqanngimmat, nunatta iluani angalanissamut aningaasartuutit naapertuuttut kisiat akilerneqarsinnaasut.

Scroll to Top