Kommunip 1. juuli 2015-mi pisortanit ikiorsiissutit pillugit aalajangiisimanera

Aalajangiineq

Kommunip aalajangiisimanera atorunnaarsinneqassaaq. Imatut paasillugu, kommunip aalajangiisimanera eqqortuunngilaq, taamaattumillu inatsisitigut illersorneqarsinnaanani. Taamaattumillu qinnuteqaatigisimasat nutaamik suliareqqinneqassalluni.

Suliassaq Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juuni 1994-imeersoq allannguutigisimasaalu naapertorlugit aalajangiiffigineqarpoq.

Nalunaarusiaq:

Suliamut tunngatillugu paasissutissani ersippoq, ulloq 30. juuni 2015-mi Kommuni-p XX immikkoortortaqarfianut, taaamanikkut najugaqarfigisanni, akiligassatit akilersinnaajumallugit pisortanit ikiorserneqarnissat siunertaralugu saaffiginnissuteqarsimasutit.

Paasissutissiissutigisimavat taamanikkut qinnuteqaateqaravit ilinniartutut naamasseqqammisimallutit taamanilu kisimiittuullutit meeqqat pingasut pilersugarigitit. Ilanngullugu ilisimatitsissutigineqarpoq, akiligassatit akilersinnaajumallugit pisortanit ikiorserneqarnissat noqqaassutigisimagit, tamatumunngalu pissutaasimasoq ullut 14-niinnarnut ilinniartuunersiutisisimanerit, tamatumanimi Kommuni-p sungiusaatigalugu ilinniartuunerit ulloq 15. juuni 2015-imi naamassinikuusimagakku.

Qinnuteqaateqarnerit naapertorlugu kommuni ulloq 1. juuli 2015-mi illit aningaasatigut inissisimanerit pillugu naatsorsuusiorsimavoq.

Kommunip naatsorsuinermini aallaavigisimavaa, illit aningaasartuutitit katillugit kr. 4.393,00-usimasut, tamatuani ineqarnermut (kr. 3.370), safamut (kr.613,21) meeqqerivimmullu (kr. 410) akiligassarisimallugit.

Isertitatit katillugit kr. 10.205-inut naatsorsorneqarsimapput, tassalu kr. 7.205,06 akissarsiatut, meeqqanullu tapisiat kr. 3.000-usimallutik.

Taaneqartut saniatigut kommunip kr. 7.733,- inuuniarnissannut illuartillugit naatsorsorsimavai.

Naatsorsuineq toqqammavigalugu kr. 1.971-nik ulloq 2. juuli 2015-mi tunineqarsimavutit. Tamatumanili kommunip Inatsisartut pisortanit ikiorsiissutit pillugit peqqussutaat nr. 15, 20. novembari 2006-meersoq innersuussutigisimallugu.

Ulloq 31. juuli 2015 Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfimmut naammagittaalliuteqarsimavutit. Naammagittaalliuteqarninni taasimavat, ulloq 2. juuli 2015-imi pisortanit ikiorsiissutigineqarsimasut kr. 1.971-usut naammagittaalliutiginerarlugit.

Kommunip aalajangiineratigut ersittoqanngilaq, tamatumani pisumut attuumassuteqarsinnaaneq apeqquserneqarsimanngitsoq.

Kommunip ulloq 21. apriili 2017-mi Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfimmut ilisimatitsissutigisimavaa, ulloq 25. juuni 2015 tikillugu, kommunimi immikkoortortaqarfinni assigiinngitsuni sulisuusarsimasutit, tamatumanilu teknikkikkut, allattoqarfikkut isumaginninnikkullu ingerlatsiveqarfiit attuumassuteqarfigisimagitit.

Inatsisitigut toqqammavigisat:

Suliassaq Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juuni 1994-meersoq kingornalu allannguutigisimasai § 3 naapertorlugu innuttaasoq pisortat ingerlatsivianni atorfeqartoq, aalajangiinissanut taamatut pissuseqartunut peqataasinnaanngitsoq, tamatumani

  1. nammineq imminut eqqarsaatigaluni aningaasalluunniit eqqarsaatigalugit suliap qanoq inerneqarnissaanik soqutiginnilluinnartuuguni imaluunniit siusinnerusukkut suliami tassani kimulluunniit taamatut soqutiginnittumut sinniisuusimaguni,
  2. taassuma aapparisaa, eqqarlia imaluunniit aappariinnnikkut siulimigut kinguaamigulluunniit siulimiluunniit qatanngutaasigut imaluunniit allatigut qanitaasigut qanitsigisumik qanigisarinnittuusoq imminut eqqarsaatigaluni aningaasalluunniit eqqarsaatigalugit suliap qanoq inerneqarnissaanik soqutiginnittuuppat imaluunniit kimut taamatut soqutiginnittumut sinniisuuppat,
  3. ingerlatseqatigiiffiup, peqatigiiffiup siulersuisuini ilaasortaaguni imaluunniit tamakkununnga imaluunniit inuinnarmut allamut inatsisinik paasisimasalimmut, suliap qanoq inerneqarnissaanik soqutiginnilluinnartumut, allatigut qanilluinnartuuguni,
  4. suliassaq pisortatut oqartussaaffiup allap misissuisutut imaluunniit nakkutilliisutut sulineranut tunngasuuppat tamatumunngaluunniit naammagittaalliuutaappat, naammagittaalliortorlu taanna suliassarineqartumut taannaluunniit tunngavigalugu pineqaatissiissutaasut nammassineqarnissaannut oqartussaaffimmi tassani siusinnerusukkut aalajangeeqataasimappat, imaluunniit
  5. pissutissaqarpat kinaassusersiorsinnaanngissusia qularilissallugu.

Imm. 2. Suliamili peqataasinnaannginneraasoqarsinnaanngilaq soqutiginninnerup pissusia annertussusialuunniit, suliassap pissusia imaluunniit inuup taassuma suliassap suliarineqarneranut atasumik suliai pissutigalugit isumaqarnanngippat aarleqqutissaasoq suliassami aalajangiinissap soqutigisanut tunnganngitsunit sunnerneqarnissaa.

Imm. 3. Suliassami pissuteqartumik peqataasinnaanngitsoq suliassap suliarineqarnerani aalajangiissanngilaq, aalajangiinermi peqataassanngilaq allatulluunnit peqataassaanngilaq.

Peqqussummi pineqartumi § 6 imatut allaqqasoqarpoq: Kialuunniit pissutsinik § 3, imm. 1-imi taaneqartunik pissuseqartumik ilisimannittupoqartussaaffimmi qullersarisani piaartumiktamatuminnga nalunaarfigissavaa, erseqqiluinnanngippat pissuserisat pingaaruteqanngitsuusut. Ingerlatsinermut oqartussaaqatigiinnut ilaasortat taamaattunik ilisimasaqarfigineqarpata tamakku oqartussaasunut nalunaarutigineqassapput.

Imm. 2. Inuup suliami peqataasussaasorinannginnera taamaassorinann-ginneraluunniit oqartussaasunit imm. 1-imi taaneqartunit aalajangiiffigineqassaaq.

Imm. 3. Aalajangiiffigineqartussaq suliami peqataasussaasorinannginnermik taamaassorinannginnermilluunniit apeqqutip oqaluuserineqarnerani aalajangiiffigineqarneranilu nammineq peqataassanngilaq, taamaattorli takuuk § 4, imm. 1 aamma 2. Tamannali atortuunngilaq allanut inatsisit naapertorlugit allatut aalajangiiffigineqareersunut.

Naliliineq:

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfik isumaqarpoq, aalajangiisimaneq atuuttussaajunnaarsinneqassasoq.

Tamatumunnga pissutaavoq, illit XX Kommuniani tamatumanilu XX ingerlatsiveqarfimmi atorfeqartuusimagavit, soorlu Isumaginninnikkut immikkoortortaqarfimmi ulloq 25. juuni 2015 tikillugu sulisuusimallutit. Taamaattumik Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfik isumaqarpoq, illit suliassamut attuumassuteqarsimasutit, taamaattumillu kommunip immikkoortuata suliassaq pillugu aalajangiisimasariaqanngikkaluartoq.

Imatut paasillugu kommuni imaluunniit XX Kommuni isumaginninnikkut immikkoortortaqarfik alla, soorlu XXX immikkoortortaqarfik, nutaamik suliassaq pillugu aalajangiisariaqartoq.

Suliassamut nutaamik ingerlateqqinneqartussamut tunngatillugu Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup XX Kommuni, soorlu XXX immikkoortortaqarfik maluginiaaqqussavaa, ilumut Inatsisartut pisortanit ikiorsiissutit pillugit peqqussutaat nr. 15, 20. novembari 2006-meersumi kingornalu allannguutigisimasaani §§ 7 aamma 8 naapertorlugu piumasaqaatit naamassineqarsimanersut nutaamik aalajangeeqqinnginnermini maluginiartariaqassagai.

Isumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfiup ajuusaarutigissavaa suliassaq taamak piffissami sivisutigisumi isumaginiarneqarsimammat. Tamatumani allaffissornikkut pissutsit pissutaasimapput.

Aalajangiineq:

Kommunip aalajangiisimanera atortussaajunnaarsinneqassaaq.

Inussiarnersumik inuulluarit

Siulittaasoq

Assilinera XX Kommunimut, Qullersaqarfimmut aammalu allaffimmut XX nassiunneqarpoq.

Inatsisit toqqammaviit:

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juuni 1994-imeersoq

§ 3. Kinaluunniit pisortatigut ingerlatsinermi suliaqartoq suliassami aalajangersimasumi peqataasinnaanngilaq,

  1. nammineq imminut eqqarsaatigaluni aningaasalluunniit eqqarsaatigalugit suliap qanoq inerneqarnissaanik soqutiginnilluinnartuuguni imaluunniit siusinnerusukkut suliami tassani kimulluunniit taamatut soqutiginnittumut sinniisuusimaguni,
  2. taassuma aapparisaa, eqqarlia imaluunniit aappariinnnikkut siulimigut kinguaamigulluunniit siulimiluunniit qatanngutaasigut imaluunniit allatigut qanitaasigut qanitsigisumik qanigisarinnittuusoq imminut eqqarsaatigaluni aningaasalluunniit eqqarsaatigalugit suliap qanoq inerneqarnissaanik soqutiginnittuuppat imaluunniit kimut taamatut soqutiginnittumut sinniisuuppat,
  3. ingerlatseqatigiiffiup, peqatigiiffiup siulersuisuini ilaasortaaguni imaluunniit tamakkununnga imaluunniit inuinnarmut allamut inatsisinik paasisimasalimmut, suliap qanoq inerneqarnissaanik soqutiginnilluinnartumut, allatigut qanilluinnartuuguni,
  4. suliassaq pisortatut oqartussaaffiup allap misissuisutut imaluunniit nakkutilliisutut sulineranut tunngasuuppat tamatumunngaluunniit naammagittaalliuutaappat, naammagittaalliortorlu taanna suliassarineqartumut taannaluunniit tunngavigalugu pineqaatissiissutaasut nammassineqarnissaannut oqartussaaffimmi tassani siusinnerusukkut aalajangeeqataasimappat, imaluunniit
  5. pissutissaqarpat kinaassusersiorsinnaanngissusia qularilissallugu.

Imm. 2. Suliamili peqataasinnaannginneraasoqarsinnaanngilaq soqutiginninnerup pissusia annertussusialuunniit, suliassap pissusia imaluunniit inuup taassuma suliassap suliarineqarneranut atasumik suliai pissutigalugit isumaqarnanngippat aarleqqutissaasoq suliassami aalajangiinissap soqutigisanut tunnganngitsunit sunnerneqarnissaa.

Imm. 3. Suliassami pissuteqartumik peqataasinnaanngitsoq suliassap suliarineqarnerani aalajangiissanngilaq, aalajangiinermi peqataassanngilaq allatulluunnit peqataassaanngilaq.

§ 6. Kialuunniit pissutsinik § 3, imm. 1-imi taaneqartunik pissuseqartumik ilisimannittupoqartussaaffimmi qullersarisani piaartumiktamatuminnga nalunaarfigissavaa, erseqqiluinnanngippat pissuserisat pingaaruteqanngitsuusut. Ingerlatsinermut oqartussaaqatigiinnut ilaasortat taamaattunik ilisimasaqarfigineqarpata tamakku oqartussaasunut nalunaarutigineqassapput.

Imm. 2. Inuup suliami peqataasussaasorinannginnera taamaassorinann-ginneraluunniit oqartussaasunit imm. 1-imi taaneqartunit aalajangiiffigineqassaaq.

Imm. 3. Aalajangiiffigineqartussaq suliami peqataasussaasorinannginnermik taamaassorinannginnermilluunniit apeqqutip oqaluuserineqarnerani aalajangiiffigineqarneranilu nammineq peqataassanngilaq, taamaattorli takuuk § 4, imm. 1 aamma 2. Tamannali atortuunngilaq allanut inatsisit naapertorlugit allat

Scroll to Top