Aningaasartuutinut akiliinissamut pisortatigut ikiorsiissutinut itigartitsineq

Matumani ullumi lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pineqartoq X pillugu aalajangiinera ilanngunneqarpoq. Sinniisutut inissisimagavit, aalajangiinerup ingerlateqqinnissaa illit akisussaaffigaat.

Uunga pineqartoq X

Kommune YYY 3. marts 2020-mi siusinaartumik pensionisialimmut inummut tapiissutitigut illoqarfik XYX angalanermut aningaasartuutinut akiliutissanut aalajangiinera, 4. marts 2020-mi illoqarfik XYX-mut angalanissamut aningaasartuutinut akiliinissamut pisortatigut ikiorsiissutinut itigartitsinnera aammalu 12. marts 2020-mi siusinaartumik pensionisialimmut inummut tapiissutitigut illoqarfik XYX-mit illoqarfik ZXZ-mut angalanermut aningaarsartuutinut akiliutinut itigartitsissutaat pillugit naammagittaalliutit lsumaginninnikkut  Naammagittaalliuteqartarfiup ulloq 13. august 2020-mi suliaraa. lsumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfik ima aalajangiivoq:

Aalajangiineq

Illoqarfik YXY-mut angalanermi aningaasartuutit akilerneqarnissaannut inummut tapiutinik Kommune XXY 3. marts 2020-imi aalajangiinermigut itigartitsissutaa atuutiinnartinneqarpoq, kisianni allamik tunngavilerlugu. Tamanna isumaqarpoq, kommunip aalajangiinerata inernera eqqortuusoq aammalu naammagittaalliutit ilalerneqanngitsoq.

Kommunip 4. marts 2020-mi illoqarfik XYX-mut angalanissamut aningaasartuutinut akiliinissamut pisortatigut ikiorsiissutinut itingartitsinnera atuutiinnartinneqarpoq. Tamanna isumaqarpoq, kommunip aalajangiinera eqqortuusoq aammalu naammagittaalliutit ilalerneqanngitsoq.

Illoqarfik XYX-mut angalanermi aningaasartuutit akilerneqarnissaannut siusinaartumik pensionisialimmut inummut tapiutinik Kommune XXY 12. marts 2020-imi aalajangiinermigut itigartitsissutaa atuutiinnartinneqarpoq, kisianni allamik tunngavilerlugu. Tamanna isumaqarpoq, kommunip aalajangiinera eqqortuusoq aammalu naammagittaalliutit ilalerneqanngitsoq.

Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. december 2015-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartoq, Siusinaartumik pensionisiat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 30. juni 2016-imeersoq

Nassuiaat:

Qatanngutit YVX, ulloq 3. marts 2020 YYYY napparsimaneranut atatillugu illoqarfik ZXZ-miit illoarfik XYX-mut billetsimut aningaasartuutinut akiliinissamut siusinaartumik pensionisianut inummut tapiummik qinnuteqarpoq. YYYY Napparsimmi illoqarfik XYX-miittumi unissimavoq.

Kommuni ulloq 3 marts 2020-imi allakkatsigut aalajangiivoq, tassani itigartitaavutit.

Kommunip itigartitsininerminut tunngavilersuutigaa illoqarfik ZXZ-mi najugaqarnerit, siusinaartumik pensionisiaqartarneq annertunermiittoq pisartagarigit aammalu lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. december 2015- imeersumi aamma Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 30. juuni 2016- imeersumi inummut tapimik tunniussinissaq inatsisitigut tunngavissaqanngltsoq.

Kommuni Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 40,

 1. december 2015-imeersumi § 29 aamma Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 23. november 2017-imeersoq §10, Siusinaartumik pensionisiat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15,
 2. juuni 2016-imeersoq aammalu Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaannut ilitsersuut issuarlugillu innersuuppaai.

Kommunittaaq napparsimaveqarfiup Nakorsiartut ingiallorteqartarnerannut paasissutissanut innersuussivoq. Tamatumunga atatillugu, ilaqutaasup perululersimaneranut nakorsiarnissaanut ingiallortiginissaanut angalanissamut aningaasartuutaasunut qinnuteqaat napparsimaveqarfimmut inatsisinut aalajangersakkanullu atuuttunut aallussillutik akuerisaallunilu suliaassasoq. Napparsimasut pisariaqassappat ilaquttatik qaninnerit ingerlaqatigisinnaavaat napparsimaviup akiligaanik.

Ulloq 4 marts kommunip allakkakkut aalajangiinermigut nalunaarfigeqqippaatit. Erserpoq qinnuteqaatit itigartitaasimasoq, angalanissamut aningaasartuutit Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. december 2015-imeersumi inatsisikkut tunngavissaqannginnera pissutigalugu aammalu misissuinerup takutikkaa siusinaartumik pensionisiaqartutit.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit lnatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. novembari 2006-imeersumi kingusinnerusukkullu allannguuteqartumi § 3, 4, 7, aamma 20 kommunip issuaaffigalugulu innersuussutigaa.

Kommunip naammagittaalliuuteqarnissamut ilitsersuut eqqortoq allassimanngilaa.

Qatanngutit YVX, ulloq 11. marts 2020 illoqarfik XYX-miit illoqarfik ZXZ-mut billetsimut aningaasartuutinut akiliinissamut siusinaartumik pensionisianut inummut tapiummik qinnuteqarpoq. Ulloq 12. marts 2020-mi qinnuteqaat pillugu nammineerlutit saaffiginnissimavutit.

Ulloq 12. marts 2020-mi kommuni allakkatigut aalajangiivoq tassanilu illoqarfik XYX-miit illoqarfik ZXZ-mut billetimut ikiorsiissutinut itigartitaallutit.

Kommunip itigartitsininerminut tunngavilersuutigaa illoqarfik ZXZ-mi najugaqarnerit, siusisnartumik pensionisiaqartarneq annertunermiittoq pisartagarigit aammalu lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. december 2015- imeersumi aamma Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 30. juuni 2016- imeersumi inummut tapimik tunniussinissaq inatsisitigut tunngavissaqanngitsoq.

Kommuni Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 40,

 1. december 2015-imeersumi § 29 aamma Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 23. november 2017-imeersoq §10, Siusinaartumik pensionisiat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15,
 2. juuni 2016-imeersoq aammalu Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaannut ilitsersuut issuarlugillu innersuuppaai.

Ulloq 4. marts 2020-imi YVX-p illit sinnerlutit kommunip aalajangiinera lsumaginninnikkut Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigaa. Naammagittaalliummut ilanngunneqarsimavoq nakorsap oqaaseqaataa 2. marts 2020-meersoq, tassanilu erserpoq, YYYY peruluttoq aammalu YYYY-vit ilaqutai qaninnerit aggersarneqartut.

Ulloq taanna 4. marts 2020-mi YVX nammineerluni lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut saaffiginnippoq, kommuni ulloq 3. marts 2020-imi siusinaartumik pensionisiat pillugit allakkatigut aalajangiisimasoq aammalu pisortatigut ikiorsiissutinut oqaasiinnakkut aalajangiisimasoq. Pisortatigut ikiorsiissutinut pillugu aalajangiineq allakkatigut piumasimavaa.

Ulloq 21. april 2020-mi YVX illit sinnerlutit lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut kommunip aalajangiinera 12. marts 2020-meersoq pillugu naammagittaaliuteqarpoq.

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik kommunimit suliami allagaatinik pissarsisimavoq.

Suliami atuarneqarsinnaavoq, siusinaartumik pensionisiaqartuusutit.

Suliami allagaatini 3. marts 2020-meersumi erserpoq, YVX billetsi pillugu saaffiginnissimasoq.

Suliami allagaatini 4. marts 2020-meersumi erserpoq, YVX illit sinnerlutit illoqarfik ZXZ-miit illoqarfik YXY-mut angalanissamut qinnuteqarsimasoq YYYY napparsimavimmi uninngammat. YYYY siffiani illoqarfik ZXZ-mi utoqqaat illuaniitilluni napisimavaa.

Erserportaaq YVX-ip ilinnit piginnaatitaaffeqalersissummik peqarnera tamannalu siornatigullu kommunip ilisimareersimagaa.

Ulloq 9. marts 2020-mi YVX lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut ilisimatitsissutigaa illoqarfik YXY-mut billetsimik akiliutsissimasutit. YYYY illoqarfik ZXZ-mut nuunneqartussaasoq aammalu qatanngutitit periarfissaqanngitsut angalaqataanissaminnut. Qatanngutitit YYYY illoqarfik ZXZ-mut nuunneqalerpat imaluunniit nuunneqassappat ilinnut billetsimik pisissallutik akissaqarfiginngilaat. Taamaasillutit utimut angalanissannut aningaasartuutinut ikiortariaqarputit.

Ulloq 12. marts 2020-mi YVX lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut ilisimatitsivoq YYYY illoqarfik ZXZ-mi napparsimavimmut nuunneqalersoq. Taamaasillutillu illoqarfik ZXZ-mut utertariaqalerlutit YYYY kisimiinnginniassammat.

Ulloq 25. marts 2020-mi YVX lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut ilisimatitsivoq ilaqutavit illoqarfik YXY-mut angalanissat akilersimagaat bankikkut atornermi kingorna aammalu kingornatigut YYYY illoqarfik ZXZ-mut utertitaalluni nuuneqalermat angalanissat aamma bankikkut atortillutik akilersimagaat, tassanilu YYYY ulloq 18. marts toqukkut qimagussimalluni.

Ulloq 21. april 2020-mi YVX lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut oqarasuaatikkut ilisimatitsivortaaq, nammineerluni aamma qatanngutit angajulleq peqatigalugu billetit akilersimallugu YYYY piffissamini kingullermi kisimiinnginniassammat.

lnatsisitigut tunngavigisaq:

Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. decembari 2015-imeersumi kingu si nnerusukkut  allannguuteqartumi § 29 1mm. 1-mi erserpoq, inuttut tapit pisuni ataasiakkaani pisariaqartitsinermik nalilersuereernikkut imaluunniit immikkut pisariaqartitsinikkut ataasiarluni kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqartassapput.

 • ingerlaavartumik pisartakkatut sivisunerpaamik ukiumut ataasiakkaarlugit aalajangersarneqartunik, imaluunniit
 • ataasiartumik immikkut pisariaqartitanut ikiorsiissutinik matussusiinerit, ilaatigut makkuusinnaasut:
  1. isarussat,
  2. atisat,
  3. pequtit,
  4. Kalaallit Nunaata iluani angalanermut aningaasartuutit naleqquttut, aamma
  5. ataasiaannarluni aningaasartuutit aallat pisariaqartutut naatsorsuutigineqartut.”

Siusinaartumik pensionisiat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 30. juuni 2016-imeersoq § 9 1mm. 1 naapertorlugu, kommunalbestyrelsip siusinaartumik pensionisialimmut inummut tapit, ataasiakkaanik naliliineq najoqqutaralugu akuersissutigisinnaavai.

Aalajangersakkami tassani imm. 2 malillugu lnummut tapit, siusinaartumik pensionisiallip pisariaqartitai matussuserniarlugit aningaasartuutinut aalajangersimasunut pisariaqavissunullu atugassatut tunniunneqarsinnaapput.

1mm. 3. lnummut tapinik tunineqarnissamik qinnuteqaammik naliliinermi kommunalbestyrelsip ilaatigut pingaartillugu isiginiarsinnaavaa, siusinaartumik pensionisiallip aningaasaqarnikkut atugarisai siusinaartumik pensionisiallit allat atugarisaannit immikkooruteqarnersut allaanerussuteqarnersullu. Aammattaaq katissimallugu aapparisarlu imaluunniit nalunaarsugaasumik aapparisarlu pilersoqatigiittussaatitaaneq pingaartillugu isiginiarneqarsinnaavoq.

Nalunaarummi aamma tassani § 10 nr 3. malillugu lnummut tapit assersuutigalugu aningaasartuutinik makkuninnga tamakkiisumik ilaannakuusumilluunniit matusissutissatut tunniunneqarsinnaapput.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit lnatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20 november 2006-imeersumi § 4, imm. 2 kingusinnerusukkullu allannguuteqartoq naapertorlugu pisortanit ikiorsiissutinik tunniussisoqarsinnaavoq, pisariaqartitsineq ikiorsiissutit allat atorlugit pisinnaanngikkaangat.

Peqqussummi § 7 naapertorlugu Kommunalbestyrelsi tassanngaannartumik pisariaqavissumik pissaaleqilernermi pisortanit ikiorsiissuteqarsinnaavoq qinnuteqartoq:

 • lnooqatigiinnermi pisimasunik, soorlu nappaammik, erninermik, suliffissaarunnermik inooqatigiikkunnaarnermilluunniit nalaataqarsimappat, aamma
 • imminut ilaquttaminillu pilersu inermut akiligassanullu aalajangersimasunut pisariaqartitaminik

Peqqussummi § 8 naapertorlugu kommunalbestyrelsi pilersuinermut akiligassanullu aalajangersimasunut kiisalu ataasiartumik aningaasartuutinut pisortanit ikiorsiissuteqarsinnaavoq, qinnuteqartup § 7-imi piumasaqaatit naammassisimappagit kiisalu

 • suliffissaqanngikkuni suliffissaminillu naammaginartumik neqeroorfigineqarsimanngikkuni pimoorullugulu suliassarsiortuunngikkuni
 • sungiussiniarnermigut ajornartorsiornini, peqqinnginnini assigisaallu pissutigalugit sulisinnaanngitsutut nalilerneqaruni imaluunniit
 • napparsimaguni imaluunniit erninermut atatillugu sulinngiffeqaruni taamaattumillu sulilernissamut

Peqqussummi § 20 naapertorlugu kommunalbestyrelsi ataasiartumik aningaasartuutinut naammaginartumik nassuiaaserneqarsimasunut ikiorsiissuteqarsinnaavoq, qinnuteqartup § 4-mi imm. 1 aamma § 8-imi piumasaqaataasut naammassisimappagit aammalu nammineerluni aningaasartuutini matuniassagunigit imminut ilaquttamilu siunissami napatinniarnerinut aalajangiisumik ajornartorsiulersussaappat.

Nalinginnaasumik aatsaat ikiorsiisoqarsinnaavoq aningaasartuutissaq siumoortumik naatsorsuutigineqarsinnaanngitsumik pisariaqartinneqalersimappat. Taamaattoq aningaasartuutinut siumoortumik naatsorsuutigineqareersinnaasunut kommunalbestyrelsi ataasiakkaatigut naliliinermigut qaqutigoortumik ikiorsiisinnaavoq, taamatut aningaasartuuteqarnissaq qinnuteqartup ilaqutariilluunniit inuuniarneranni pingaaruteqarluinnartuusimappat.

1mm 2. Aatsaat immikkut illuinnartuni akiligassat kinguaattoorutinut matussutissanik ikiorsiissutinik tunisisoqarsinnaavoq.

1mm. 3 Kommunalbestyrelsi aamma pisortanit ikiorsiisinnaavoq ilaquttat qanigisat napparsimaneranni aamma/imaluunniit toquneranni ilisaanerannilu angalanissamut aningaasartuutinut.

Kommunalbestyrelsimit piumasarineqarpat nakorsamiit uppernarsaammik tunniussisoqassasoq, uppernarsaammik piniarnermut aningaasartuutit kommunalbestyrelsip akilissavai.

Naliliineq:

Siusinaartumik pensionisiannut inummut tapiummik ginnuteqaatit itigartillugu Kommunip ullog 3 marts 2020-mi aalajangiinera pillugu:

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq, YYYY napparsimaneranut illoqarfimmi ZXZ uninnganeranut atatillugu angalanissamut aningaasartuutinut akiliinissamut siusinaartumik pensionisianut inummut tapiummik pisinnaatitaanngitsutit.

Tamatumani tunngavilersuutigineqarpoq, illoqarfik YXY-mut bilitsit ilaquttavit akilersimammassuk.

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartippaa, billetsi akilerneqareermat pisariaqartitanik matussusiiniarluni aningaasartuutinut aalajangersimasunut pisariaqavissunik peqarunnaarnera.

Aalajangiinermut apeqqutaanngilaq qatanngutivit billetsisinissamut akiliussimaneraatit imaluunniit oorinik atukkersimaneraatit, naliliinermi akissaqarniarnermut aningaasaqarniarnermullu pisinnaassuseqarsinnaaneq aallaaviusarmat.

lsumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup kommunimut maluginiaqqussavaa, kommuni innersuussisussaagaluarmat § 29-mut tassa Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. december 2015-imeersoq, allanngortinneqartoq Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik lnatsisartut inatsisaat nr. 6, 27. november 2018-imeerssumut.

Kommunip 4 marts 2020-mi pisortatigut ikiorsiissutinut aalajangiinerani itigartitaavutit.

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq YYYY perululluni illoqarfik YXY-mi uninnganeranut atatillugu angalanissamut aningaasartuutinut akiliinissamut pisortatigut ikiorsiissutinik pisinnaatitaanngitsutit.

Tamatumunga tunngavilersuutaavoq siusinaartumik pensionisiaqarnerit. Taamaattumik Pisortat ikiorsiissutaat pillugit lnatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20 novembari 2006-imeersoq kingusinnerusukkullu allannguuteqartumi naapertorlugu ikiorneqarsinnaangilatit.

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup kommunimut oqaatigissavaattaaq lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliorfissaq aalajangiinerup kingorna sapaatit akunnerinut arfinilinnut killeqartoq. lsumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit lnatsisartut peqqussutaanni nr. 11-imi, 12. novembari 2001-imeersumi tak.§ 8 imm. 1-imi, lsumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit lnatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu lnatsisartut inatsisaat nr. 47, 23. novembari 2017-imeersoq malillugu piffissarititaq piffissamit kommunip aalajangiineraniit naatsorsorneqassaaq.

Siusinaartumik pensionisiannut inummut tapiummik qinnuteqaatit itigartillugu Kommunip ulloq 12 marts 2020-mi aalajangiinera pillugu:

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup kommunip 12. marts 2020-imi aalajangiinera aammalu saniatigut suliami allagaataa 13. marts 2020-mersoq naapertorlugit paasisinnaavaa illoqarfik YXY-miit illoqarfik ZXZ-mut angalanissamut itingartitsisimanera.

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik isumaqarpoq, illoqarfik YXY-miit illoqarfik ZXZ-mut uternisarnut angalanermut atatillugu aningaasartuutinut siusinaartumik pensionisiannut inummut tapiutinik pisinnaatitaanngitsutit.

Tamatumani tunngavilersuutaavoq, illoqarfik ZXZ-mut bilitsit ilaquttavit nammineq akilersimammassuk.

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartippaa, billetsi akilerneqareermat pisariaqartitanik matussusiiniarluni aningaasartuutinut aalajangersimasunut pisariaqavissunik peqarunnaarnera.

Aalajangiinermut apeqqutaanngilaq qatanngutivit billetsisinissamut akiliussimaneraatit imaluunniit oorinik atukkersimaneraatit, naliliinermi akissaqarniarnermut aningaasaqarniarnermullu pisinnaassuseqarsinnaaneq aallaaviusarmat.

lsumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup kommunimut maluginiaqqussavaa, kommuni innersuussisussaagaluarmat § 29-mut tassa Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. december 2015-imeersoq, allanngortinneqartoq Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik lnatsisartut inatsisaat nr. 6, 27. november 2018-imeerssumut.

Aalajangiinerit:

Kommunip 3 marts 2020-mi aalajangiinera atuutiinnartinneqarpoq, kisianni qulaani oqaatigineqartunik tunngavilersuutilerlugu.

Kommunip aalajangiinera 4. marts 2020-imeersoq atuutiinnartinneqarpoq.

Kommunip 12. marts 2020-mi aalajangiinera atuutiinnartinneqarpoq, kisianni qulaani oqaatigineqartunik tunngavilersuutilerlugu.

Eqqartuussivimmut suliassanngortitsineq :

lsumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit lnatsisartut peqqussutaat nr. 11, 12. novembari 2001-imeersoq kingusinnerusukkut allanngortinneqartoq § 8, imm. 4-imi allassimavoq lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangigai allat suliamut attuumassuteqartumit Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut suliassanngortinneqarsinnaapput. Aalajangiineq aalajangeereernerup kingorna sapaatip akunnerisa sisamat qaangiutinnginnerini Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut tunniunneqassaaq.

lnussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Frederik Flindt Hansen

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasua

Scroll to Top