Itigartitsissut akiliunneqarnissamut ernerpit angerlarnissaanut

Kommune YY ulloq 6 december 2019-imi pineqartoq X Danmarkimiit inuusuttunut ilinniarfimmiit angerlamut ingiaqateqarluni angalanissaanut aningaasartuutinut akiliunneqarnissamut itigartitsilluni aalajangiinera pillugu naammagittaalliutit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ulloq 13 august 2020-mi suliaraa imalu aalajangiivoq:

Aalajangiineq

Kommune YY aalajangiinera atorsinnaanngilaq aamma suliareqqitassanngorlugu utertinneqarpoq. Ima isumaqarpoq kommunip suliaq suliareqqissinnarlugu aalajangiissumik nutaamik aalajangiissasoq. Kommuni tamatuma siornatigut pineqartoq X-imut nakkutilliisumik ivertitsisimasariaqarpoq.

Suliaq Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 11, 12. novembari 2001-imeersoq kingusinerusukkut allannguuteqartinneqartoq aammalu Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 13. juuni 1994-imeersoq kingusinerusukkut allannguuteqartinneqartoq naapertorlugit aalajangiiffigineqarpoq.

Nassuiaat:

Kommune YY ulloq 6 december 2019-imi X-ip Danmarkimiit inuusuttunut ilinniarfimmiit angerlamut inngiaqateqarluni angalanissaanut aningaasartuutinut akiliutsinnissamut itigartitsilluni aalajangiinera pillugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut ulloq 9 januar 2020-mi naammagittaalliutigaat.

Naammagittaalliutinni pineqartoq X, XXXX inunngorsimasoq pineqarpoq. Suliami erserpoq pineqartoq X infantil autisme- qartoq aammalu eqqarsartariaatsimigut innarluuteqarluni.

Naammagittaalliutit imaanneruvoq piumasarigit kommunip pineqartoq X -ip Danmark-miit Kalaallit Nunaannut angalaneranut aningaasartuutit akilissagai aammalu ilinnut YXYX-miit XYXY-mut pineqartoq X ilagalugu angalanerit ilanngullugu.

Naammagittaalliummittaaq allappat 1. august 2019-miilli pineqartoq X Immikkut aaqqissuussamik inuusuttunut ilinniartitsineq (STU) piffimmi YYX-imi Danmark-imiittumiissimasoq. Tamatuma siornatigut allami piffimmi XXZ-imi Danmark-imiittumiissimavoq, taakkulu iluamik sullissinnaasimanngilaat. Piffimmi XXZ-imiinnera iluaqutaasimanngilaq pisariaqartitaasut nalinginnaasut soorlu inuttut eqqiluisaarnerit amigaataasimammata. Sumiginnagaanermut ersiutit siulliit ilaat tassaavoq pineqartoq X oqalukkumajunnaarmat. Taamaammat illoqarfik XYXY-mut utertikkusussimavat. Ilaquttat ikiortigalugit XX. december ukioq XXXX-imi illoqarfik XYXY utertissimavat.Qatanngutivit pineqartoq X illoqarfik YYXZ-imiit illoqarfik XZX-mut ingiaqatigisimavaa taavalu illit illoqarfik XZX-miit illoqarfik YYZY-mut ingiaqatigisimallugu.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup naammagittaalliutivit suliarinerani piumaffigisimavaatit pineqartoq X-imut angajoqqaatut akisussaasutit sinniisuunernut uppernarsaammik piumalluni.

YZX Eqqartuussisoqarfianit eqqartuussisut suliaanik allassimaffimmit aammalu eqqartuussinermi allattugaatinit 3. januar 2014-neersunik assilinernik ilanngussillutit nassiussisimavutit. Tassani erserpoq, pineqartoq X nammineersinnaassusiiagaasimasoq. Nakkutilliisussaanik ivertitsisoqarsimaneranik ersertoqanngilaq.

Aammalu inuit allattorsimaffianni pineqartoq X-imut nakkutilliisussamik ivertitsisoqarsimanissaanik ersertoqanngilaq.

Taamaasillutit pineqartoq X sinnerlugu iliuuseqarnissannut pisinnaatitaaffeqartutit uppernarsaatissaqanngilaq.

Kommunip 6. december 2019-imi aalajangiinermini tunngavilersuutitut allassimavaa, pineqartoq X Immikkut aaqqissuussamik inuusuttunut ilinniartitsineq (STU) piffimmi XYZ-imiittoq unitsinniarpagu, nammineq akisussaaffigissavaa, kommuni isumaqarmat pineqartoq X-ip ilinniarnermi naanissaanut pilersaarutaasutut naammassissagaa. Kommunip taamaasilluni aamma aalajangerpaa pineqartoq X siumut utimullu angalanissaanut aningaasartuutaasut nammineq akisussaaffigissagai.

Kommunimit aalajangiineq ilinnut tunngasuuvoq.

Inatsisitigut tunngavigisaminik kommuni innersuussaqanngilaq.

Kommunip naammagittaalliuuteqarnissamut ilitsersuut eqqortoq allassimanngilaa.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik kommunimit suliami allagaatinik pissarsisimavoq.

Suliami allagaatini kina pineqartoq X-imut nakkutilliisuunersoq uppernarsaatissaanik ersertoqanngilaq.

Kommunip tamanna taamaakkaluartoq pineqartoq X-i pillugu suliamik ingerlatsitsisimavoq aammalu ilinnut aalajangiisimalluni.

Suliami allagaatini 1. november 2019-meersumi erserpoq, ulloq 31. oktober 2019-imi kommunimut saaffiginnillutit piffissamik inniminniisimasutit pineqartoq X atugarliornera pissutigalugu isumaaluutigigakku.

Emailimik 18 november 2019-imeersumik ilinnit kommunimut nassiussaasimasumik ilanngussaqarpoq. Erserpoq aalajangersimasutit pineqartoq X Immikkut aaqqissuussamik inuusuttunut ilinniartitsineq (STU) unitsissagaa angerlarlunilu. Tatiginngilat piffimmi YYZX pisariaqartitaanik tunniussisinnaanissaa. Isumaliuutigaat qanorisilluni taamak pineqartoq X angerlartinnissaa ajornartigisinnaanersoq inuit ullormiit ullormut ilinniakkatik unitsiinnarsinnappatigit. Aammattaaq allassimavat angerlarnissaa qanoq ingerlassanersoq, taamaasillutit sapaatip akunnerata naanerani suliartunnginninnilu ilagisinnaaniassagakku.

Suliami allagaatini 5. december 2019-imeerumi erserpoq, ulloq 25. november 2019-imi email-imik nassiussisimasutit ilaatigut pineqartoq X ulloq 12. december 2019-imi aassamaarlugu 16. december 2019- imilu utimut angalassallusi.

Suliami allagaammi allami 5. december 2019-imeersumittaaq erserpoq, oqarasuaatikkut pineqartoq X ulloq 12. december 2019-imi aajumasimagit. Erserportaaq saaffiginnissutsit aqutsisunut ingerlateqqinneqarsimasoq aammalu kommunip suliaq qanoq ingerlateqqissaneraat pillugu paasitinneqarnissannut tutsaqartoqaqqikkumaartoq.

Emailimik 6 december 2019-imeersumik kommunimit ilinnut nassiussaasimasumik ilanngussaqarpoq. Email-imi pineqartoq X angerlartikkumagit aammalu Immikkut aaqqissuussamik inuusuttunut ilinniartitsineq (STU)-miit unitsikkusukkit pillugu innersuussissummik allaqqasoqarpoq. Aammattaaq allaqqavoq kommunip sakkortuumik pineqartoq X piffimmi YYZX-imiiginnarnissaanut innersuussisoq. Kommunip innersuuppa ulloq 5. november 2019-imiit nalunaarusiaq tiguneqarsimasoq, tassanilu erserpoq ajunngitsumik nalunaarusiuteqartumik. Kommunip piumaffigivaatit piffissami tulliuttumi susoqarnissaa utaqqeqqaalaarnissaa. Kommunip aamma ammaffigivaa arlaatigut allamik uppernarsaasinnaaguit.

Kommunittaaq allappaa isumaqarluni Immikkut aaqqissuussamik inuusuttunut ilinniartitsineq (STU) pineqartoq X-imut ajunnginnerpaasoq. Kommunittaaq maluginiaqquaa Immikkut aaqqissuussamik inuusuttunut ilinniartitsineq (STU) Danmarkimiittoq nassaarineqarmat allat Kalaallit Nunaanniittut ingerlaffiusinnaasut tamakkerneqareersimammata. Taamaammallu pineqartoq X- imut Kalaallit nunaanni arlaannik nassaassutissallugu ajornassalluni.

Kommunip apeqqutigaa isummat attatiinnarnerit aamma pineqartoq X sumi najugaqassanersoq aammalu tapersersorteqartariaqassanersoq.

Suliami allagaatini arlaani ersertoqanngilaq kommunip pineqartoq X-imut, illit qinnuteqaatinnut, tassa illoqarfik XX angerlarnissaanut tunngatillugu tusarniaasimaanissaanik.

Inatsisitigut tunngavigisaq:

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-imi, 12. novembari 2001-imeersoq kingusinnerusukkut allanngortinneqartoq § 8-mi, imm. 1-imi allassimavoq isumaginninnermi malittarisassat naapertorlugit kommunalbestyrelsi Naalakkersuisulluunniit aalajangiisimatillugit suliamut attuumassuteqartup aalajangiineq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigisinnaavaa.

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 8-mi, 13. juni 1994-imeersumi § 8 naapertorlugu suliami (illuatungiulluni) peqataasoq suliassap suliarineqarnerani sukkulluunniit sinniisoqartissinnaavoq

ikiorneqartissinnaalluniluunniit. Oqartussaasulli piumasarisinnaavaat peqataasup taassuma nammineq najuunnissaa, tamanna suliassap aalajangiiffiginissaanut pingaaruteqarpat.

Naliliineq:

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup suliaq suliaraa pineqartoq X-ip inatsisitigut isumannaatsuunera eqqarsaatigalugu, nammineerluni sinniisussaminut pisussaassutsimik tunniussisinnaanngikkaluartoq. Aappaatigullu kommunip aalajangiinera suliassanngortinneqarsinnaanngilaq.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup suliaq kommunimut suliareqqitassanngorlugu utertippaa. Kommunip suliaq nutaamik suliareqqissavaa nutaamillu aalajangeeqqilluni.

Tamatumunga tunngavilersuutaavoq, aalajangiineq inatsisitigut amigaateqarnera taamaasillunilu aalajangiineq atuussinnaanani.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik isumaqarpoq, pineqartoq X kommunip suliamik sullissineranut atatillugu illuatungeriittut pisussaatitaaffini atorsinnaanissaanut periarfissinneqarsimanngitsoq.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup suliami paasissutissat aallaavigalugit nalilerpaa, pineqartoq X nammineq soqutigisani aallussinnaanngikkai aammalu nammineq soqutigisaminut sinniisussamut pisinnaatitsissummik atuuttumik tunniussisinnaannginnera.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiuttaaq nalilerpaa, kommuni suliami sullissinermini pineqartoq X-ip soqutigisani aallussinnaanngikkai eqqumaffiginiarsimanngikkaa. Taamaammallu pineqartoq X-i kommunip aalajangiineranut naammagittaalliuteqarsinnaannerminut paasissutissanik naammattunik tunineqarsimanngilaq.

Kommuni taamaasilluni pineqartoq X-imut nakkutilliisumik ivertitsisoqassanersoq eqqumaffiginiarsimasussaagaluarpaa.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup pingaartippaa, illit pineqartoq X-imut angajoqqaatut kommunimi suliamut sullissinermut tunngatillugu attuumassuteqarsimanerit aammalu taamaalillutit maanna kommunimut pineqartup X-up pisariaqartitaanik tapersersorteqarnissaanut aammalu ikiorneqarnissaanut tunngatillugu isumaqataajunnaarsimallutit.

Taamaasillutillu kommunip pineqartup X-iup Danmark-imi piffimmi YYZX-imiiginnarnissaanut aammalu taamaasilluni pilersaarutaasutut ilinniarneq naammassinissaanut naliliineranut isumaqataanak.

Inuk taanna aalajangiinermi pineqartoq kisimi aalajangiinermut naammagittaalliuteqarsinnasuunngilaq. Allalli soorlu angajoqqaatut akisussaatitaasuusoq imaluunniit illuatungeriinni pisinnaatitaaffeqartuusoq naammagittaalliorsinnaatitaapput.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup pingaartippaa, pineqartoq X-ip suliami pisinnaatitaaffini nammineq illuatungeriinni sinniisussamisut toqqarsimasaata saniatigut allamut tunniunneqarnissaanut, inatsisitigut tunngavissaqannginnera.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup ima paasisimavaa, pineqartoq X-ip pisinnaatitsissutip isumaa tamakkiisumik paasisinnaanngikka. Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup taamaasilluni ilisimanngilaa pineqartoq X-iup piumasarineraa illit angajoqqaatut soqutigisaanut sinniisuunissat.

Taamaattumik kommunip suliaq nutaamik suliarissavaa suliassallu suliarineqartarnerat pillugu inatsimmi suliamik sullissinermut aalajangiinermullu piumasaqaatit, soorlu peqataasinnaannginnermut, pisussaaffigalugu allattuisussaatitaanermut, peqataasumik isumaanik tusarniaanermut aamma tunngavigisanut malittarisassat, malillugit nutaamik aalajangiilluni.

Kommunillu nutaamik suliamik aallartitsinnginnermini qulakkeertariaqarpaa kina pineqartoq X-imut nakkutilliisuuneranik uppernarsaammik peqarnissaq. Taamattumik uppernarsaammik peqanngippat, taamaasilluni kommuni pisussaatitaavoq pineqartoq X-imut nakkutilliisumik ivertitsisoqarnissaanik.

Kommunip taamaasilluni suliaq nutaamik suliareqqissavaa nutaamillu aalajangeeqqilluni. Kommunip aalajangiinermini ilisimatitsissutigissavaa, pissutsit piviusut suut kommunip aalajangiinermut tunngavigisimanerai, aammalu inatsisitigut aalajangersakkat attuumassutillit aalajangiinermi tunngaviusut oqaatigissallugit.

Suliamik suliarinninneq aalajangiinerillu amigaateqarpallaarneri kiisalu pissutsit piviusut sorliit kommunip aalajangiinermini tunngavigisimanerai pillugit paasissutissiinerup annikippallaarnera matumunnga tunngavigineqarput. Kommunip aamma aalajangersakkat sorliit tunngavigalugit aalajangiisoqarsimanersoq oqaatigisimanngilaa.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliorfissaq aalajangiinerup kingorna sapaatit akunnerinut arfinilinnut killeqartoq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup kommunimut oqaatigissavaa, takuuk Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 12. novembari 2001-imeersumi kingusinnerusukkut allannguuteqartumi § 8, imm. 1.

Kommunip aalajangiinera nutaaq Nakkutilliisumit isumaqatigineqanngippat tamanna Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq aalajangiinermiit sapaatit akunneri arfinillit qaangiutsinnagit.

Aalajangiineq:

Kommunip aalajangiinera atorsinnaanngilaq aamma suliareqqitassanngorlugu utertinneqarpoq. Ima isumaqarpoq kommunip suliaq suliareqqissinnarlugu aalajangiissumik nutaamik aalajangiissasoq.

Kommuni tamatuma siornatigut pineqartoq X-imut nakkutilliisumik ivertitsisimasariaqarpoq.

Eqqartuussivimmut suliassanngortitsineq

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 12. novembari 2001-imeersoq kingusinnerusukkut allanngortinneqartoq § 8, imm. 4-imi allassimavoq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangigai allat suliamut peqataasumit Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut suliassanngortinneqarsinnaapput. Aalajangiineq aalajangeereernerup kingorna sapaatip akunnerisa sisamat qaangiutinnginnerini Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut tunniunneqassaaq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Frederik Flindt Hansen

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasua

Scroll to Top