Pisortanit ikiorsiissutit utertinnissaannut aalajangiineq

Kommune X ulloq 15. februaari 2022-mi pisortanit ikiorsiissutit utertinnissaannut aalajangiinera pillugu naammagittaalliuutit lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasuata suliaraa imalu aalajangiivoq:

AALAJANGIINEQ 

Kommunip aalajangiinera atuutsiinnarneqassaaq, allamilli tunngavilersuutilerlugu. Tamanna isumaqarpoq, kommunip aalajangiinera eqqortuusoq aammalu naammagittaalliuutit ilalerneqanngitsoq.

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit lnatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. novembari 2006-imeersoq kingusinnerusukkut allanngortinneqartumi § 19, imm. 1, imm. 2, nr. 4, aamma imm. 3, § 26, imm. 1 aamma § 27 naapertorlugit suliaq aalajangiiffigineqarpoq.

Nassuiaat:

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik kommunimit suliami allagaatinik pissarsisimavoq.

Matumani takuneqarsinnaavoq, piffissami 17. marsi 2021-miit 3. januaari 2022 tikillugu pisortanit ikiorsiissutisiaqarsimasutit.

Ulloq 18. novembari 2021 sillimmasiissummik akileraarusereerlugu 58.000 koruuninik tunineqarputit. Sillimmasiissut sillimmasiisarfimmiit X­-imiit tunniunneqarpoq, tassani uummatinni taqarsuakkut ballonimik alliliiffigitissimanerit tunngavigalugu.

Matuma kingorna kommuni piffissami 18. novembari 2021-miit 3. janu­aari 2022 tikillugu pisortanit ikiorsiissutigisiarisimasatit 5673,27 koruunit utertinnissai pillugit ulloq 15. februaari 2022-mi aalajangiivoq.

Ulloq 1. marsi 2022 lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuuteqarputit.

Tunngavilersuutit:

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasua isumaqar­poq, piffissami 18. novembari 2021-miit 3. januaari 2022 tikillugu pisor­tanit ikiorsiissutisiaqarnissannut pisinnaatitaanngitsutit.

Tassunga tunngavigineqarpoq, ulloq 18. novembari 2021-mi 58.000 koruuninik tunineqarsimagavit, taakkualu pilersuinermut akiligassanullu aaliangersimasunut akiliutigisinnaallugit, ataaniilluni najugaqarneq.

Tassunga atatillugu ersarissarneqassaaq, sillimmasiissut napparsimaneq peqqutaalluni tunniunneqartoq, aallaavimmisut pilersuinermut akiligassa­nullu aaliangersimasunut atorneqarnissaannut piumasarineqarneq ajor­mat. Piumasaqaataavorli, sillimmasiissut tunniunneqartup aningaasaqar­neranut aallanut immikkoortinneqarsimassasoq. Tamanna piumasaqaat ilinnut atuutsinneqarsimanngilaq, tassani sillimmasiissut 58.000 koruuni­nik naleqartoq akissarsillutit kontomut ikisiffigineqartumut ikineqarsi­mammat, tassanilu isertitat akiligassallu naatsorsuutinut allanneqartar­lutik.

Taamaattumik piffissami 18. novembari 2021-miit 3. januaari 2022 tikil­lugu 5673,27 koruunit pisortanit ikiorsiissutisiarisimasatit utertissavatit.

Eqqartuussivimmut suliassanngortitsineq:

lsumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit lnatsisartut peqqussutaat nr. 11, 12. novembari 2001-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi § 8, imm. 4-mi allassimavoq, lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangigai, suliamut peqataasumit Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut suliassanngortinneqarsinnaapput. Aalajangiinermiit sapaatip akunneri sisamat qaangiutinnginnerini Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut tunniunneqassaaq.

lnussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Kristina Nordby

lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasua

Scroll to Top