Isumaginninnermi naammagittaalliuteqartarfik

Isumaginninnermi inatsisit malillugit aalajangiissutaasimasut, Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuuteqarsinnaapput.

Maalaaruteqarit

Sullissivimmi immersugassaq

Atuinermit saqqummiussat

Pisortanit ikiorsiissutit utertinnissaannut aalajangiineq

Kommune X ulloq 15. februaari 2022-mi pisortanit ikiorsiissutit utertinnissaannut aalajangiinera pillugu naammagittaalliuutit lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasuata suliaraa imalu aalajangiivoq: AALAJANGIINEQ  Kommunip aalajangiinera atuutsiinnarneqassaaq, allamilli tunngavilersuutilerlugu. Tamanna isumaqarpoq, kommunip aalajangiinera eqqortuusoq aammalu naammagittaalliuutit ilalerneqanngitsoq. Pisortanit ikiorsiissutit pillugit lnatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. novembari 2006-imeersoq kingusinnerusukkut allanngortinneqartumi § 19, imm. 1, imm. 2, nr. 4, aamma imm. 3, § 26, imm. 1 aamma § 27 naapertorlugit suliaq aalajangiiffigineqarpoq. Nassuiaat: lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik kommunimit suliami allagaatinik pissarsisimavoq. Matumani takuneqarsinnaavoq, piffissami 17. marsi 2021-miit 3. januaari 2022 tikillugu pisortanit ikiorsiissutisiaqarsimasutit. Ulloq 18. novembari 2021 sillimmasiissummik akileraarusereerlugu 58.000 koruuninik tunineqarputit. Sillimmasiissut sillimmasiisarfimmiit X­-imiit tunniunneqarpoq, tassani uummatinni taqarsuakkut ballonimik alliliiffigitissimanerit tunngavigalugu. Matuma kingorna kommuni piffissami 18. novembari 2021-miit 3. janu­aari 2022 tikillugu pisortanit ikiorsiissutigisiarisimasatit 5673,27 koruunit utertinnissai pillugit ulloq 15. februaari 2022-mi aalajangiivoq. Ulloq 1. marsi 2022 lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuuteqarputit. Tunngavilersuutit: lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasua isumaqar­poq, piffissami 18. novembari 2021-miit 3. januaari 2022 tikillugu pisor­tanit ikiorsiissutisiaqarnissannut pisinnaatitaanngitsutit. Tassunga tunngavigineqarpoq, ulloq 18. novembari 2021-mi 58.000 koruuninik tunineqarsimagavit, taakkualu pilersuinermut akiligassanullu aaliangersimasunut akiliutigisinnaallugit, ataaniilluni najugaqarneq. Tassunga atatillugu ersarissarneqassaaq, sillimmasiissut napparsimaneq peqqutaalluni tunniunneqartoq, aallaavimmisut pilersuinermut akiligassa­nullu aaliangersimasunut atorneqarnissaannut piumasarineqarneq ajor­mat. Piumasaqaataavorli, sillimmasiissut tunniunneqartup aningaasaqar­neranut aallanut immikkoortinneqarsimassasoq. Tamanna piumasaqaat ilinnut atuutsinneqarsimanngilaq, tassani sillimmasiissut 58.000 koruuni­nik naleqartoq akissarsillutit kontomut ikisiffigineqartumut ikineqarsi­mammat, tassanilu isertitat akiligassallu naatsorsuutinut allanneqartar­lutik. Taamaattumik piffissami 18. novembari 2021-miit 3. januaari 2022 tikil­lugu 5673,27 koruunit pisortanit ikiorsiissutisiarisimasatit utertissavatit. Eqqartuussivimmut suliassanngortitsineq: lsumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit lnatsisartut peqqussutaat nr. 11, 12. novembari 2001-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi § 8, imm. 4-mi allassimavoq, lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup aalajangigai, suliamut peqataasumit Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut suliassanngortinneqarsinnaapput. Aalajangiinermiit sapaatip akunneri sisamat qaangiutinnginnerini Kalaallit Nunaanni Eqqartuussivimmut tunniunneqassaaq. lnussiarnersumik inuulluaqqusillunga Kristina Nordby lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasua
Atuaruk →

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ukiumoortumik nalunaarutaa 2020

Atuaruk →

Aningaasartuutinut akiliinissamut pisortatigut ikiorsiissutinut itigartitsineq

Matumani ullumi lsumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pineqartoq X pillugu aalajangiinera ilanngunneqarpoq. Sinniisutut inissisimagavit, aalajangiinerup ingerlateqqinnissaa illit akisussaaffigaat. Uunga pineqartoq X Kommune YYY 3. marts 2020-mi siusinaartumik pensionisialimmut inummut tapiissutitigut illoqarfik XYX angalanermut aningaasartuutinut akiliutissanut aalajangiinera, 4. marts 2020-mi illoqarfik XYX-mut angalanissamut aningaasartuutinut akiliinissamut pisortatigut ikiorsiissutinut itigartitsinnera aammalu 12. marts 2020-mi siusinaartumik pensionisialimmut inummut tapiissutitigut illoqarfik XYX-mit illoqarfik ZXZ-mut angalanermut aningaarsartuutinut akiliutinut itigartitsissutaat pillugit naammagittaalliutit lsumaginninnikkut  Naammagittaalliuteqartarfiup ulloq 13. august 2020-mi suliaraa. lsumaginninnikkut Naammagittaalliuteqartarfik ima aalajangiivoq: Aalajangiineq Illoqarfik YXY-mut angalanermi aningaasartuutit akilerneqarnissaannut inummut tapiutinik Kommune XXY 3. marts 2020-imi aalajangiinermigut itigartitsissutaa atuutiinnartinneqarpoq, kisianni allamik tunngavilerlugu. Tamanna isumaqarpoq, kommunip aalajangiinerata inernera eqqortuusoq aammalu naammagittaalliutit ilalerneqanngitsoq. Kommunip 4. marts 2020-mi illoqarfik XYX-mut angalanissamut aningaasartuutinut akiliinissamut pisortatigut ikiorsiissutinut itingartitsinnera atuutiinnartinneqarpoq. Tamanna isumaqarpoq, kommunip aalajangiinera eqqortuusoq aammalu naammagittaalliutit ilalerneqanngitsoq. Illoqarfik XYX-mut angalanermi aningaasartuutit akilerneqarnissaannut siusinaartumik pensionisialimmut inummut tapiutinik Kommune XXY 12. marts 2020-imi aalajangiinermigut itigartitsissutaa atuutiinnartinneqarpoq, kisianni allamik tunngavilerlugu. Tamanna isumaqarpoq, kommunip aalajangiinera eqqortuusoq aammalu naammagittaalliutit ilalerneqanngitsoq. Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. december 2015-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartoq, Siusinaartumik pensionisiat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 30. juni 2016-imeersoq Nassuiaat: Qatanngutit YVX, ulloq 3. marts 2020 YYYY napparsimaneranut atatillugu illoqarfik ZXZ-miit illoarfik XYX-mut billetsimut aningaasartuutinut akiliinissamut siusinaartumik pensionisianut inummut tapiummik qinnuteqarpoq. YYYY Napparsimmi illoqarfik XYX-miittumi unissimavoq. Kommuni ulloq 3 marts 2020-imi allakkatsigut aalajangiivoq, tassani itigartitaavutit. Kommunip itigartitsininerminut tunngavilersuutigaa illoqarfik ZXZ-mi najugaqarnerit, siusinaartumik pensionisiaqartarneq annertunermiittoq pisartagarigit aammalu lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. december 2015- imeersumi aamma Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, 30. juuni 2016- imeersumi inummut tapimik tunniussinissaq inatsisitigut tunngavissaqanngltsoq. Kommuni Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 40, december 2015-imeersumi § 29 aamma Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnera pillugu lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 23. november 2017-imeersoq §10, Siusinaartumik pensionisiat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 15, juuni 2016-imeersoq aammalu Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaannut ilitsersuut issuarlugillu innersuuppaai. Kommunittaaq napparsimaveqarfiup Nakorsiartut ingiallorteqartarnerannut paasissutissanut innersuussivoq. Tamatumunga atatillugu, ilaqutaasup perululersimaneranut nakorsiarnissaanut ingiallortiginissaanut angalanissamut aningaasartuutaasunut qinnuteqaat napparsimaveqarfimmut inatsisinut aalajangersakkanullu atuuttunut aallussillutik akuerisaallunilu suliaassasoq. Napparsimasut pisariaqassappat ilaquttatik qaninnerit ingerlaqatigisinnaavaat napparsimaviup akiligaanik. Ulloq 4 marts kommunip allakkakkut aalajangiinermigut nalunaarfigeqqippaatit. Erserpoq qinnuteqaatit itigartitaasimasoq, angalanissamut aningaasartuutit Siusinaartumik pensionisiat pillugit lnatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. december 2015-imeersumi inatsisikkut tunngavissaqannginnera pissutigalugu aammalu misissuinerup takutikkaa siusinaartumik pensionisiaqartutit. Pisortanit ikiorsiissutit pillugit lnatsisartut peqqussutaanni nr. 15-imi, 20. novembari 2006-imeersumi kingusinnerusukkullu ...
Atuaruk →

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ukiumoortumik nalunaarutaa 2019

Atuaruk →

Oqaaseqaat Inatsisartut Ombudsmand-ianiik

Allakkat tiguagut Inatsisartut Ombudsmand-ianeersut suliamut isumaginninnermut tunngasoq 2015-imeersoq suliaq pillugu.
Atuaruk →

Aalajangiineq sunaava?

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik assigiinngiaakkaanik aalajangiisarpoq
Atuaruk →
Scroll to Top