Ineqarnermut tapiissutit pillugit Kommune-p ulloq 4. november 2011 itigartitsilluni aalajangiinera naammagittaalliuutigisat Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasuata ulloq 13. april 2012 suliaraa imatullu aalajangiilluni

Aalajangiineq

Kommune-p aalajangiinera utertinneqarpoq. Tamanna isumaqarpoq ineqarnermut tapiissutit 2011-mut tunngasut pillugit kommuni nutaamik aalajangiissasoq.
Suliaq aalajangiiffigineqassaaq inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 31. maj 2001-imeersoq naapertorlugu. 

Nassuiaat:

Ulloq 29. november 2010 Kommune-p ukiumut 2011-mut tunngatillugu ineqarnermut tapiissutit pillugit itigartitsilluni aalajangiivoq. Kommunip tunngaviliuppaa inoqutigiit 2009-mi 223.279,00 koruuninik isertitaqarsimanerat. Isertitat ataatsimut katinneranni N-ip isertitai ilaapput, naak najugaqatigiunnaareeraluaraatit.

Aalajangiineq taanna illit 16. december 2010 naammagittaalliuutigaat. Tassunga tunngatillugu oqaatigaat aalajangersimasunik isertitaqartarnak, taamalu piffissat ilaanni pedelimut ikiortitut sulisarsimallutit, kisianni aatsaat atorfissaqartinneqaraangavit. Ukiumi 2010-mi aalajangersimasumik suliffeqarsimanngilatit.

Tamatuma kingorna Kommune ulloq 13. januar 2011 nutaamik aalajangiivoq,  taanna malillugu illit piffissami 1. februar 2011-miit 31. december  2011-p tungaanut qaammammut 1.439 koruunit ineqarnermut tapiissutisiatut tigusartagarisussaallugit. Tamatumunnga kommunip tunngaviliuppaa inoqutigiit 2011-mi isertitassaasa 55.963 koruuninik amerlassuseqarnissaat.

Ullormi 12. juli 2011 Kommune-p oqaatigaa, kommuni ulloq 13. januar 2011 ukiumut 2011-mut tunngatillugu ineqarnermut tapiissutisiassatit pillugit  nutaamik naatsorsuisimasoq, tassani ukiumi 2011-mi isertitassattut naatsorsuutigisatit kisiisa tunngavigalugit.

Tamatuma kingorna Kommune ulloq 4. november 2011 ukiumut 2001-mut tunngatillugu ineqarnermut tapiissutit pillugit nutaamik aalajangiivoq.

Tamatumani ukiumut 2011-mut tunngatillugu ineqarnermut tapiissutisinissamut itigartinneqarputit. Kommune taamatut aalajangiivoq ukiumi 2009-mi isertitatit akileraaruteqaataasussat 188.894 koruuninik amerlassuseqartut tunngavigalugit.

Naammagittaalliuummi 23. november 2011 ulloqartumi atuarneqarsinnaavoq 2010-mi isertitatit amerlassuseqartut 72.251 koruuninik, taavalu ukiumi 2011-mi naatsorsuutigisattut isertitassatit amerlassuseqassasut 10.000,00 koruunit missaannik. Naammagittaalliuummi qinnutigineqarpoq kommunip ukiuni kingullerni marlunni isertitatit pingaartikkumaarai, tassalu ukiuni 2010-mi aamma 2011-mi.

Ullormi 20. februar 2012 Kommune-p oqaatigaa  aalajangiinerup 4. november 2011-mi pisup aalajangiineq 13. januar 2011-mi pisoq taarseraa.

Aalajangiineq pivoq akileraarutit pillugit paasissutissat 2009-meersut tunngavigalugit. Kommunip oqaatigaa ineqarnermut tapiissutissat naatsorsornerini ukiut marluk kingumoortoqartoq. Tamakku saniatigut kommuni paasissutissanik amerlanerusunik nassitsivoq, taakkununnga ilaallutik akileraarnermut paasissutissat 2010-mut tunngasut. Taakkunani takuneqarsinnaavoq illit 2010-mi akileraaruteqaataasussatut isertitarisimagitit 62.251 koruunit.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 3-mi, 31 maj 2001-imeersumi § 5, imm. 1 malillugu manna atuuppoq, ineqarnermut tapiissutit tunniunneqassapput inoqutigiit tamarmiusut ukiumi akileraarfiusumi kingullermi ilisimaneqartumi isertitaat akileraaruteqaataasussat tamarmiusut tunngavigalugit.

Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu piffissap naatsorsuiffiusup kingorna inoqutigiit isertitaat annertuumik allannguuteqarsimappata imaluunniit nuunneq assigisaaluunniit pissutiglugu isertitanik paasissutissat pigineqanngippata, inoqutigiit ukiumoortumik isertitassaattut akileraaruteqaataasussatut naatsorsuutigineqartut tunngavigalugit ineqarnermut tapiissutit naatsorsorneqassapput.

Naliliineq:

  Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulittaasua isumaqarpoq ukiumut 2011-mut tunngatillugu Kommune ineqarnermut tapiissutit pillugit nutaamik aalajangiissasoq ukiumi ineqarnermut tapiissuteqarfiusumi inoqutigiit ataatsimut isertitaat akileraaruteqaataasussatut naatsorsuutigisat tunngavigalugit.

Aalajangiinermut tunngaviusoq tassa inoqutigiit ataatsimut 2010-mi isertitaasa annertuumik appariaateqarnerat, taamatullu ukiumi 2011-mi isertitassatut naatsorsuutigisat 2009-mut naleqqiullugit naatsorsuutigisatut ikittuaraassallutik.  

Aalajangiineq:

Kommunimut aalajangiinera utertinneqarpoq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

Inatsisit tunngaviusut:

Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 31. maj 2001-imeersoq.

§ 5. Ineqarnermut tapiissutit tunniunneqassapput inoqutigiit tamarmiusut ukiumi akileraarfiusumi kingullermi ilisimaneqartumi isertitaat akileraaruteqaataasussat tamarmiusut tunngavigalugit. 

Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu piffissap naatsorsuiffiusup kingorna inoqutigiit isertitaat annertuumik allannguuteqarsimappata imaluunniit nuunneq assigisaaluunniit pissutigalugu isertitanik paasissutissat pigineqanngippata, inoqutigiit ukiumoortumik isertitassaattut akileraaruteqaataasussatut naatsorsuutigineqartut tunngavigalugit ineqarnermut tapiissutit naatsorsorneqassapput.

Saqqummersitanut assigusut

Pitsanngornerulerteqataagit

Arlaannik isorisaqaruit imaluunniit aaqqitassaqarsorisaqaruit uani quppersagatsinni, pitsaanerpaamik aua.gl-imi misigisaqarluarnerussagavik uani uatsinnut allassinnaavutit