Sullissiviinut tunngasunik pulaarnissamillu saaffiginnissutit saaffiginnittarfinnut

saaffiginnikkut pisassapput. Innuttaasunut sullissiviit innuttaasunik nalinginnaasumik sullissiviusartut inuit

amerlassusissai il.il. eqqarsaatigalugit piumasaqaataasunut ilaapput, ima paasillugu inuit ininut

qatserisartoqarfinni oqartussaasunit akuerineqarsimasunut isersinnaatitaasut amerlanerpaaffissaasa 50%-ii

isersimasinnaanissaat akuerineqarsinnaavoq.

Saqqummersitanut assigusut

Pitsanngornerulerteqataagit

Arlaannik isorisaqaruit imaluunniit aaqqitassaqarsorisaqaruit uani quppersagatsinni, pitsaanerpaamik aua.gl-imi misigisaqarluarnerussagavik uani uatsinnut allassinnaavutit