Siulequt

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-mi, 12. november 2001-imeersumi § 10, imm. 5 naapertorlugu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik suliaqarfini pillugit Inatsisartunut ukiumoortumik nalunaarusiortartussaavoq.

Nalunaarusiaq ukiumut ilivitsumoortuuvoq naammagittaalliuutillu tiguneqartut aalajangiinerillu pillugit kisitsisitigut paasissutissat saniatigut aamma aalajangiinernik siunissami tunngaviusussanik kikkunnut tunnganerinik takusinnaajunnaarsitanik imaqarluni. Nalunaarusiaq kommuninut, Kanukokamut, Inatsisartut Ombudsmandiannut, Rigsombudsmandimut Isumaginninnermilu Siunnersortinngorniat Ilinniarfiannut nassiunneqartarpoq.

Nalunaarusiaq naammagittaalliuuteqartarfiup internetikkut nittartagaani pisssarsiarineqarsinnaavoq www.nanoq.gl/DSA kiisalu Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut saaffiginninnikkut aamma pissarsiarineqarsinnaalluni.

XXXXX 2009

Naja Joelsen

Siulittaasoq

Naammagittaalliuuteqartarfiup inatsisitigut tunngavigisai.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup sulinera 1. januar 1980-imi aallartippoq.

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 11-mi, 12. november 2001-imeersumi § 8, imm. 1 aamma 2 naapertorlugit Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik tassaavoq isumaginninnermi malittarisassat naapertorlugit kommunip imaluunniit Naalakkersuisut aalajangigaat pillugit naammagittaalliuuteqartarfik.

Naammagittaalliuuteqartarfiup sulinera §§ 9 - 11-mi malittarisassaqartinneqarpoq Naammagittaalliuuteqartarfimmiipput siulittaasoq ilaasortallu allat sisamat. Naalakkersuisut siulittaasumik taassumalu sinniisussaanik, kiisalu ilaasortanik sisamanik taakkulu sinniisussaannik ukiunut marlunnut atuuttussanik toqqaassapput.

Siulittaasoq inatsisilerituutut soraarummeersimassaaq aamma/imaluunniit allatigut Kalaallit Nunaanni inatsisinik isumaginninnermut tunngasunik sukumiisumik paasisimasaqassalluni. Ilaasortat marluk isumaginninnermi inatsisinik ilisimasaqassapput, ilaasortallu marluk isumaginninnermi inuiaqatigiit ingerlaasiannik ilisimasaqassallutik. Naalakkersuisut Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut allattoqarfeqartitsissapput.

Naammagittaalliuuteqartarfiup katitigaanera

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik ukiumi nalunaarusiorfiusumi ima katitigaavoq:

Bendt Frederiksen, Upernavik

Nukákuluk Kreutzmann, Nuuk

Tukkumeq Qaavigaq, Nuuk

Stine Egede Nørbæk, Qaqortoq.

Naja Joelsen, Nuuk

Sinniisut Naalakkersuisunit toqqakkat maanna ukuusut:

Kaali Olsen, Nuuk

Frederikke Zeeb, Nuuk

Bertha Kreutzmann, Nuuk

Naja Joelsenip Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut siulittaasutut Ole Rud 15. juni 2007-imi taarserpaa. Tamatumunnga peqatigitillugu Stine Egede Nørbæk naammagittaalliuuteqartarfimmut ilaasortanngorpoq.

Naalakkersuisut Allattoqarfia Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut allattuuvoq. Naammagittaalliuuteqartarfik 2007-imi tallimariarluni ataatsimiippoq.

Allattoqarfiup tungaatigut immikkut taasassat

Naammagittaalliuuteqartarfiup allattoqarnera Naalakkersuisut Allattoqarfiata isumagisaraa. Allattoqarneq marlunngorlugu avinneqarsinnaavoq, tassa allatsit suliassaviinik sulinermut (naammagittaalliuutinik tigooraaneq, suliamut tunngasunik paasiniaaneq, naammagittaalliuuteqartarfiup ataatsimiinnissaanik piareersaaneq il.il.) aammalu naammagittaalliuutit inatsisinut tunngasortaasa suliarinerat.

Naalakkersuisut 13. november 2003-mi aalajangiipput Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik nammineerluni aqutassaminik aningaasaliiffigineqassasoq. 1,0 mio. kr.-inik aningaasaliinissaq Naalakkersuisut siunnersuutigaat. Tamanna 2004-mut Aningaasanut Inatsisissap akuersissutigineqarneranut atatillugu Inatsisartunit akuerineqarpoq 11. december 2003-milu atuutsinneqalerluni. Aningaasaliissutit 2004-mi 2005-imilu attatiinnarneqarput. Naalakkersuisut 2006-imi aalajangerput aningaasaliissutit 1,35 mio. kr.-inut qaffanneqassasut, aningaasaliissutit ilanerisigut inatsisilerituumik suli ataatsimik atorfinitsitsinissamut aningaasassaqalernissaq anguniarlugu. Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup ingerlanneqarneranut Naalakkersuisut ukiumut aningaasaliissuteqarfiusumut 2007-imut 1.834 mio. kr.-inik aningaasaliipput.

Inatsisit naapertorlugit isumaginninnermut tunngasuni aalajangiinerit tamarmik (ataasiakkaannguit eqqaassanngikkaanni) Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput. Tamatuma nassataraa isumaginninnermi aalajangikkat tamarluinnangajammik, tassalu suliassanik annertuumik sunniutillit, soorlu pinngitsaaliissummik meeqqanik angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnerit, pissutsit ilungersunannginnerusut soorlu ass. kommunip pensionisiat pillugit malittarisassat naapertorlugit inummut tapeqartitsinissamut, pilersornermut pisortanit ikiorsiinissamut, innarluutilinnut ikiuuteqarnissamut itigartitsineri pillugit innuttaasut naammagittaalliuuteqarsinnaanerat. Naammagittaalliuuteqartarfimmi allatsit/suliarinnittut Naalakkersuisut Allattoqarfianni AC fuldmægtigitut atorfinitsinneqartarput ukiorlu aningaasaliissuteqarfiusoq 2003 tikillugu Naalakkersuisut Allattoqarfianni sulisunut allanut ilaallutik atorfeqarsimallutik. Suliassat annertussusaat sulisussarsisinnaanerlu, kiisalu atorfimmi qanoq sivisutigisumik atasinnaaneq apeqqutaatillugit 1988-imiilli allatsit ataaseq-marluk atorfeqartinneqartarput. 2007-imi inatsisilerituut marluk allaffimmilu assistenti ataaseq naammagittaalliuuteqartarfimmi sulisorineqarput. Naalakkersuisut Allattoqarfianni Naammagittaalliuuteqartarfiup allattoqarnikkut inissisimanerata nalaani inatsisilerituunik sulianik ingerlatsisussanik sulisussarsiortarneq sulisunillu tigumminnissinnaaneq ajornakusoorsimavoq.

Atorfeqartut nalinginnaasumik ukioq ataaseq missiliorlugu atorfimminni atasarsimapput maannali sivikinnerusumik sulisarlutik. Sulisut taarseraannerujussuat ataatsimiinnermilu ataatsimi naammagittaalliuuteqartarfiup suliassanik 40- t missaanniittunik suliarinnissinnaanera pissutigalugu Naammagittaalliuuteqartarfik maanna ukiut marluk miss. nutaanngissusilinnik suliassarpassuaqalersimavoq.

Tamanna naammagittaalliuuteqartarfiup naammaginngeqaa. Suliassat amerliartornerat pissutigalugu naammagittaalliuuteqartarfik sulisoqarnerusariaqartoq naammagittaalliuuteqartarfik naliliivoq. (Uani Naammagittaalliuuteqartarfiup maluginiarpaa naammagittaalliuuteqarfinnut allanut sanilliullugu aningaasaliissutit ikinnerusut, tassunga peqatigitillugu naak naammagittaalliuuteqartarfinnut allanut sanilliullugu suliassat amerlanerugaluartut).

Maannakkut naammagittaalliuuteqartarfiup suliassai il.il. inatsisilerituunit pingasunit allaffimmilu fuldmægtigimit ataatsimit suliarineqarsinnaasut naliliisoqarpoq, sulinerup qanoq aaqqissuunneqarnera apeqqutaatillugu. Tamatuma saniatigut naammagittaalliuuteqartarfik avataanit nutserititsisarpoq.

Naammagittaalliuuteqartarfiup 2007-imi sulinera

Naammagittaalliuuteqartarfik ukiumi nalunaarusiorfiusumi sulianik katillugit 430-nik tigusaqarpoq.

Oqaatigineqarsinnaavoq naammagittaalliuuteqartarfik suliassaqapiluuleriartortoq. 2005-ip naanerani suliat 352-it tiguneqarsimapput 2006-illu naanerani suliat 356-it tiguneqarsimallutik. Suliat qaammammut 30-t 40-llu akornanniittut naammagittaalliuuteqartarfimmut takkuttarput.

Kommunikkuutaartumik naammagittaalliuutit 2007-imi tiguneqartut

Nanortalik 39

Qaqortoq 25

Narssaq 7

Paamiut 11

Nuuk 50

Maniitsoq 22

Sisimiut 20

Ilulissat 9

Qeqertarsuaq 5

Uummannaq 27

7 Upernavik

20 Qaanaaq

15 Ammassalik

10 Ittoqqortoormiit

Tamatuma saniatigut Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfiup aalajangiineri pillugit naammagittaalliuuteqartoqarsimavoq. Taakku naatsorsuinermi matumani ilaatinneqanngillat.

Aalajangiiffigisat

2007-imi tallimariarluni ataatsimiittoqarpoq, taakkunannga ataatsimiinneq ataaseq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmi ulluni marlunni pilluni.

Ataatsimiinnerni taakkunani Naammagittaalliuuteqartarfiup suliat 200-t suliarisarpai. Tamatuma saniatigut suliat 31-t siulittaasumit aalajangiiffigineqarput – imaluunniit suliat katillugit 231-t.

Oqaatigineqassaaq 2007-imi naammagittaalliuutit naammassillutit suliarineqartut amerlassusaat naammagittaalliuutinut 2007-imi tiguneqartut amerlassusaannut naapertuutinngimmata. Tamatumunnga tunngaviuvoq suliat ukiup siuliani tiguneqartut tamarmiunngitsut naammassineqarsimammata taamaalillunilu suliat ukiup siulianut tunngasut 2007-imi suliarineqarsimallutik. Suliat ataatsimiinnerni suliarineqartut suliaqarfinnut makkununnga agguataarsimapput: Isumaginninnermi pensionisiat utoqqarnik paaqqinniffiit il.il. pillugit Inatsisartut peqqussutaat Suliat 39-t Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai Erninermi il.il. sulinngiffeqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat Suliat pingasut Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat 8 Suliat 45-t Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai Annertussusileriikkamik ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat Suliat marluk Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai Meeqqanik inuusuttunillu ikiorsiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat Suliat 19-it Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai Annertuumik innarluutillit ikiorserneqartarnerat pillugu Inatsisartut peqqussutaat Suliat 72-it Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai Meeqqanut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat Suliat arfineq marluk Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai Ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat Suliat arfinillit Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai Meeqqanut akilersuutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat Suliat qulingiluat Naammagittaalliuuteqartarfiup suliarai Immikkoortumi, paaqqinniffinni il.il. Suliaq ataasituaq Naammagittaalliuuteqartarfiup suliaraa.