Suliamik saqqummiussineq

9 . oktober 2006-imi attartortoq attartortup inissiamut najugaanut attartortitsisup ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik siumoortumik nalunaaruteqarnera pillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaaruteqarpoq . Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik siumoortumik nalunaarut attartortup isumaa malillugu ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanut peqqutaasumut paasissutissanik naammattunik imaqanngilaq, aammalu tunngavilersuutigineqartut ikittunnguit eqqunngillat . Taamaattumik siumoortumik nalunaarut atorsinnaanngitsoq attartortoq isumaqarpoq .

Attartortoq pisortat inissiaataanni attartortittakkami najugaqartuusoq suliami takuneqarsinnaavoq . Inissiaq Namminersornerullutik Oqartussanik pigineqarpoq, aammalu najugaqarfik 159-imi inissisimalluni . Paasissutissiissutigineqartut malillugit najugaqarfimmi inissiat attartortittakkat 31 . marts 2006-imi 109-upput, inissiat katillugit 8 .422,70 kvadratmeterisut annertussuseqarlutik, kiisalu inissiat immikkut ittumik attartortittakkat 77 kvadratmeterisut annertussuseqarlutik . Inissiat attartortittakkat 18-it 1 . januar 2007-imi najugaqarfimmit peerneqarput, attartortunit piginneqatigiilluni inissiatut tiguneqarmata . Taamaattumik 1 . januar 2007-imi najugaqarfik 159-imi inissiat attartortittakkat 91-inngorput, inissiat katillugit 6 .723,80 kvadratmeterisut annertussuseqalerlutik, kiisalu inissiat immikkut ittumik attartortittakkat 77 kvadratmeterisut annertussuseqarlutik .

12 . oktober 2006-imi attartortup maalaarutaa tassungalu ilaliussat attartortitsisumut oqaaseqarfigisassanngorlugit saqqummiunneqarput . 30 . oktober 2006-imi siumoortumik ilimasaarummi inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr . 2-mi, 12 . maj 2005-imeersumi (attartortitsinermut peqqussummi) § 28, imm . 2-mi piumasaqaatit siumoortumik nalunaaruteqarnermi naammassineqartut attartortitsisup oqaatigaa, taannalu malillugu ilisimatitsissut pissutsinut marluusunut ukununnga tunngasunut paasissutissanik imaqartussaavoq: Qaffaatissat annertussusaat aamma qaffaanermut peqqutaasoq . Siumoortumik nalunaarut attartortup ineqarnermut akiliutaata qaammammut 704 koruuninik qaffannissaanut paasissutissanik imaqartoq attartortitsisup ilisimatitsissutigaa . Najugaqarfiup ukiumi pineqartumi ukiumilu tulliuttumi missingersuutai, qaffaanissamut pissutaasumik paasissutissiiffiusut siumoortumik ilisimatitsissummut ilanngunneqarput . Taamaattumik siumoortumik nalunaarut atortussaasoq attartortitsisoq isumaqarpoq .

Aalajangiineq

Attartortitsinermut peqqussummi § 84, imm . 1, nr . 1 naapertorlugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik suliami aalajangiinissamut piginnaatitaalluni isumaqarpoq .

Siumoortumik nalunaarut attartortitsisup nassiussimasaa, attartortullu 26 . september 2006-imi tigusimasaa atorsinnaasoq Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siulittaasua ataatsimiititaliamilu ilaasortaq ataaseq isumaqarput.

Siumoortumik nalunaarut attartortitsisup nassiussimasaa, attartortullu 26 . september 2006-imi tigusimasaa atorsinnaanngitsoq ataatsimiititaliami ilaasortat marluk isumaqarput .

Attartortitsisup siunissami siumoortumik nalunaaruteqartarnermini ineqarnermut akiliutip qaffaatissaanut tunngavilersuutinik atuaruminarnerusunik nassiussisalernissaa kissaatiginartoq, Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi ilaasortat isumaqatigiillutik oqaatigaat .

Aalajangiinerit nalinginnaasumik taasisut amerlanerussuteqarnerisigut pisarput . Taasisulli amerlaqatigiinnerini siulittaasup taasinera aalajangiisuusarpoq .

Tunngavilersuut

Attartortitsinermut peqqussummi § 28, imm . 2-p immikkoortuani siulleq naapertorlugu ineqarnermut akiliut najugaqarfinni ataasiakkaani ukiumut tulliuttumut ingerlatsinermut missingersuutit, attartortitsisup suliarisimasai akuerisimasaalu tunngavigalugit ukiumoortumik aalajangersarneqartussaapput .

Ineqarnermut akiliut najugaqarfimmi isertitat tamarmiusut najugaqarfimmi aningaasartuutinut tamarmiusunut naleqqiullugit amerlassuseqarnissaat tunngavigalugu aalajangerneqartarpoq, tassalu attartorneq oqimaaqatigiissinneqartarluni . Aallaqqaammut attartortitsisup najugaqarfimmi aningaasartuutissat pisariaqartinneqartut tamaasa naatsorsortarpai, tamatumalu kingorna attartortitsisup aningaasat naatsorsorneqartut amerlaqatai ineqarnermut akiliutitut akilersittarpai (najugaqarfiup isertitai tamarmiusut) . Attartortut tamarmik immikkut inissiami kvadratmeterit amerlassusai malillugit akiliisarput . Kisiannili attartukkat tamarmik allaffissornermut akiliisitsivigineqartarput, inissiap angissusaa apeqqutaatinnagu .

Attartortitsisup ingerlatsinermut missingersuutit najugaqarfimmi siulersuisunut saqqummiussimanngilai, najugaqarfimmi siulersuisoqanngimmat . Kisiannili attartortitsisup najugaqarfik 159-imi attartortut tamaasa najugaqarfimmi ataatsimiinnissamut nalinginnaasumut, Nuussuarmi meeqqerivimmi Annersuarmi 29 . september 2006-imi pisussamut aggersarsimavai . Ataatsimiinnissarli ingerlanneqarsimanngilaq, attartortitsisup sinniisaasa sisamaasut saniatigut attartortut marluinnaat takkussimammata, taakkulu takkuttut ikinnerat pissutigalugu ataatsimiinnerup ingerlanneqarnissaa kissaatiginngimmassuk . Attartortut marluk taakku 2007-imi ingerlatsinermut missingersuutinik tunineqaannarput . Ingerlatsinermut missingersuutit inissiap piginnittuanit 22 . september 2006-imi akuerineqarput .

Attartortoq maalaarummik matuminnga tunniussisoq 29 . september 2006-imi najugaqarfimmi ataatsimiititsinermut takkuttut akornanniissimanngilaq .

Attartortoq 26 . september 2006-imi ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaa pillugu siumoortumik nalunaarutitut allakkiamik tigusaqarpoq .

Ineqarnermut akiliut 1 . januar 2007-imi qaffanneqassasoq siumoortumik allakkiami allassimavoq, taamaattumillu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi ilaasortat isumaqatigiissut aalajangiipput, siumoortumik nalunaaruteqarnissap allakkatigut

qaammatinik pingasunik sioqqutsisumik pinissaanik attartortitsinermut peqqussummi piumasaqaat malinneqarsimasoq, tak . attartortitsinermut peqqussut § 28, imm . 2-p immikkoortuata tullia .

Ineqarnermut akiliut qaammammut 704 koruuninik qaffassasoq siumoortumik nalunaarummi paasissutissiissutigineqarpoq .

Tamanna pissutigalugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, siumoortumik nalunaaruteqarnermi attartortitsinermut peqqussummi siumoortumik nalunaarutip qaammammut qaffaatissat koruuninngorlugit ilisimatitsissutigineqarnissaannik piumasaqaat naammassineqarsimasoq, tak . attartortitsinermut peqqussummi § 28, imm . 2-p immikkoortuisa pingajuat .

Tamatuma saniatigut najugaqarfimmi 2007-imut missingersuutit kisitsisinngorlugit paasissutissartai siumoortumik nalunarummut ilaatinneqarput, tassanilu ukiumi pineqartumi ukiumilu tulliuttumi missingersuutit pingaarnersai takutinneqarput .

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siulittaasuata ataatsimiititaliamilu ilaasortap ataatsip oqaatigaat, siumoortumik nalunaarut minnerpaamik ineqarnermut akiliutip qaffanneranut pissutaasut pingaarnersiorlugit saqqummiunneqarnerannik imaqartariaqartoq attartortitsinermut peqqussummi § 28, imm . 2-mut oqaaseqaatini allassimasoq . Kiisalu oqaaseqaatini allassimavoq, attartortitsisup ukiumut tulliuttumut missingersuutinut kisitsisitigut paasissutissat, ukiumi pineqartumi ukiumilu tulliuttumi missingersuutit pingaarnersaannik saqqummiussiviusut ilanngunnerisigut paasissutissiisussaatitaanini naammassisinnaagaa . Missingersuutit kisitsisitigut paasissutissiiviusut 2006-imi kiisalu 2007-imi aningaasartuutissanik pingaarnernik imaqarput, taamaattumillu attartortitsinermut peqqussummi tunngavilersuinissamut piumasaqaat malinneqarsimalluni . Tamanna tunngavigalugu siumoortumik nalunaarummi attartortitsinermut peqqussut malinneqarpoq, taamaattumillu siumoortumik nalunaarut paasissutissanik allanik, ineqarnermut akiliutip qaffanneranut pissutaasunik takutitsiviunngitsunik imaqaraluarpalluunniit atuuttussaalluni .

Tamatumunnga tunngatillugu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup siulittaasuata ataatsimiititaliamilu ilaasortap ataatsip oqaatigaat, najugaqarfiup isertitaasa aningaasartuutaasalu allannguutaannut pissutaasoq pingaarneq tassaasoq, najugaqarfiup inissiaataasa ilaasa 1 . januar 2007-imi attartortunit piginneqatigiilluni inissiatut tiguneqarsimanerat, taamaattumillu inissiat taakku najugaqarfimmit peerneqarsimanerat . Najugaqarfimmi inissiat ikilinerat isertitat aningaasartuutit apparnerinut sanilliullutik annertunerusumik apparnerannik kinguneqarpoq, taamaattumillu tamatuma kingunerisaanik ineqarnermut akiliut 1 . januar 2007-imi qaffanneqarpoq . Attartortitsisup taamaattoqarnera siumoortumik nalunaaruteqarner mini erseqqissumik nassuiarsimasariaqaraluarpaa . Nassuiaateqannginnerali siumoortumik nalunaarutip atortussaajunnaarsinneqarsinnaaneranik kinguneqartussaanngilaq, siumoortumik nalunaarummi attartortitsinermut piumasaqaat matuma siuliani oqaatigineqartutut malinneqarsimammat, aammalu missingersuutit eqikkarnerini najugaqarfimmi isertitassat ataatsimoortut 1 . januar 2007-imi appartussaasut attartortup takusinnaammagit .

Ataatsimiititaliami ilaasortat marluk isumaat malillugu siumoortumik nalunaarut atorsinnaangilaq, najugaqarfimmi kvadratmeterit amerlassutsimikkut 1 . januar 2007imi 8 .422,70 kvadratmeteriniit 6 .723,80 kvadratmeterinut apparnissaannik, aammalu kvadratmeterit appaataat taakku ineqarnermut akiliutit qaffannerinut peqqutaasut pingaarnersarigaat pillugu paasissutissanik sukumiisunik imaqannginnami . Kiisalu najugaqarfimmi missingersuutini qupp . 2-mi allermi ineqarnermut akiliutip allanngorneranut attartortitsisoq kukkusumik tunngavilersuisimavoq .

Ataatsimiititaliami ilaasortat marluusut taakku oqaatigaat, siumoortumik nalunaarut eqqortumik pissaguni, ineqarnermut akiliutip 1 . januar 2007-imi najugaqarfimmi ingerlatsinermut aningaasartuutissat qaffanneqartut kvadratmeterinut ikinnerusunut agguarneqartariaqalernerat peqqutaasuni pingaarnersaasoq pillugu paasissutissanik imaqartariaqaraluartoq . Taamatuttaaq siumoortumik nalunaarut inissiat annertussusaasa 1 . januar 2007-imi 8 .422,70 kvadratmeteriniit 6 .723,80 kvadratmeterinut apparnerat pillugu paasissutissanik aalajangersimasunik imaqartariaqaraluarpoq .