Sags nr. 2012-075595

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup ulloq 28. juni 2013-imi naammagittaalliutit suliarisimavaa tunngassuteqartoq Kommunep aalajangiussimasaa ullulerneqarsimasoq 15. oktober 2012-imeersoq taannalu tunngaveqarpoq itigartitsinermik pisortat ikiorsiineragut illerfiup assartorneqarnissaanik XXXXmiit XXXX-mut tamannalu tunngavigalugu imatut aalajangiilluni:

AALAJANGIINEQ

Kommunep aalajangiussaa attatsiinnarneqarpoq. Isumaqarporlu imatut, naammagittaalliutinnut taperserneqannginnavit.

Suliaq aalajangiiffigineqarpoq Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq kingusinnerusukkullu allanngortinneqartoq naapertorlugu.

Nassuiaateqarneq:

Suliami erserpoq, inooqatigisimasat, B, ulloq x. xxx 2012 napparsimavimmut ingerlanneqarsimasoq unnukkut napparsimavimmiit XXXX-miit, qaratsakkut aanaartoorneq peqqutigalugu, Nuummi suliarineqarsinnaasimanngimmat. Ullorli x. xxxx 2012-imi B toqukkut qimaguppoq.

Napparsimasunik Uninngak XXXX-miittoq qinnuteqaateqarpoq ulloq 15. oktober 2012-imi, illit ilaquttavillu tungaanniit, Kommune-mut aningaasatigut ikiorserneqarnissamik illerfiup zinkitallip assartorneqarnissaa siunertaralugu XXXX-miit XXXX-mmut, tamanna akeqarmat 28.000 koruuninik, illillu siusinaartumik soraarnerussutisiaqartuugavit taamatullu annikillisaaffigineqarnikuullutit siusinaartumik soraarnerussutisiaqarninnit.

Kommune ulloq taanna tuaviortumik aalajangiivoq, illerfiup assartorneqarnissaanik ikiorsiissuteqarnissamik itigartitsilluni. Aalajangiinermi peqqutigitinneqarpoq, inatsisitigut tunngavissaqanngimmat ikiorsiinissamik illerfimmik assartuinissamut tunngasumik Kalaallit Nunaata avataatigut tunngaveqartumik. Issuaavigineqarpoq § 23, imm. 2 Inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 31. maj 2010-imeersoq. Ilanngulluguttaaq issuaavigineqarput allassimasut § 15-imi Inatsisartut peqqussutaanni nr. 3, 17. maj 2007-imeersumiit soraarnerussutisianut, attuumassuteqartoq immikkut ittumik inummut aalajangersimasumut tapisiaqartitsinermut tunngasumut ilassummut soraarnerussutisiaqarnermut tunngasumi.

Naammagittaalliuteqarputit Inatsisartut Ombudsmandiannut, tassanngalu naammagittaalliutit Kommunep aalajangiineranik tunngaveqartoq ingerlateqqinneqarluni Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmut ulloq 27. december 2012-imi.

Inatsisitigut tunngavilersuutit

- 23.Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq Inatsisartut peqqussutaat nr. 7, 31. maj 2010-meersoq pisortanit ikiorsiissutit pillugit inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnera, Pineqartoq Kalaallit Nunaanni illoqarfigisami nunaqarfigisamiluunniit kingullermik najugaqarfigisami avataani toqusimappat, toqusullu pigisaasa imaluunniit qanigisaasut aningaasartuutit akilersinnaanngippatigit, kommunalbestyrelsi illerfiup angallanneranut ikiorsiissuteqarsinnaavoq, toqusimasullu § 4 imm.1-mi piumasaqaataasut naammassisimappagit

Naliliineq:

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup una tunngaviliuppaa, illerfimmik assartuinissamik ikiorsiisoqarsinnaanngitsoq, inuk pineqartoq Kalaallit Nunaanni toqusimanngippat. Tamannalu imatut tunngavilersorneqarluni, inatsisitigut tunngavissaqartinneqanngimmat illerfiup assartorneqarnissaanik ikiorsiinissamut napparsimavimmiit xxxx-miittumiit xxxx-mmut, Kalaallit Nunaannut.

Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfiup ilanngullugu tunngaviliuppaa, Kommunep innersuussaqarsinnaanngitsoq issuaaffigalugulu § 15-i Inatsisartut Peqqussutaanneersoq nr. 3, 7. maj 2007-imeersumut tunngassuteqartoq utoqqalinersiuteqarnernut, pissutigalugu illit imaluunniit inooqatit B-p toqunerata nalaani utoqqalinersiutinik pisartagaqannginnassi.

Aalajangiineq:

Kommunep aalajangiinera attatsiinnarneqarpoq.

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq

 

Inatsisit toqqammaviit:

 

Pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 15, 20. november 2006-imeersoq

- 23, imm. 2.Pineqartoq Kalaallit Nunaanni illoqarfigisami  nunaqarfigisamiluunniit kingullermik najugaqarfigisami avataani toqusimappat,  toqusullu pigisaasa imaluunniit qanigisaasut aningaasartuutit akilersinnaanngippatigit, kommunalbestyrelsi illerfiup angallanneranut ikiorsiissuteqarsinnaavoq, toqusimasullu § 4 imm.1-mi piumasaqaataasut naammassisimappagit