Konkurrencenævnet

Skema til K1

Anmeld her - Skema til K1

Skema til K2 og K3

Anmeld her - Skema til K2 og K3

Whistleblower

Whistleblower

Konkurrencestyrelsens udgivelser

Anmeldelse af fusion – Bilkoncern og salg af entreprenørmaskiner

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Semler Gruppen A/S’ (“Semler Gruppen”) erhvervelse af enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner A/S (“H.P. Entreprenørmaskiner”). Transaktionen udgør efter Parternes vurdering en fusion omfattet af Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence med senere ændringer. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har godkendt den. Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure. Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 16, stk. 1, nr. 2, idet Semler Gruppen efter Transaktionens gennemførelse vil opnå enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner. Semler Gruppen er en dansk bilkoncern, som blandt andet består af virksomhederne Skandinavisk Motor Co A/S, Semler Mobility Retail A/S, Car Holding A/S og Semler Agro A/S. Semler Gruppen har desuden andel i kontrollen over leasingselskabet Volkswagen Semler Finans A/S. Semler Gruppens forretningsområder omfatter blandt andet import og salg af personbiler, lette erhvervskøretøjer og landbrugsmaskiner, salg af reservedele og tilbehør, salg af service- og reparationsydelser samt salg af øvrige mobilitetsydelser, herunder leasingydelser. Semler Gruppens aktiviteter i Grønland omfatter salg af fabriksnye biler. H.P. Entreprenørmaskiner sælger entreprenørmaskiner fra to lokationer i Danmark og én lokation i Grønland. H.P. Entreprenørmaskiner sælger entreprenørmaskiner af mærkerne Hitachi, Sandvik og Bell til entreprenørvirksomheder i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. marts 2024 kl. 12.00. Bemærkninger sendes til: Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Imaneq 29, 1. sal 3900 Nuuk, Grønland E-mail: aua@nanoq.gl og unammineq@nanoq.gl Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Camilla Bruun Djarnis på e-mail: cabr@nanoq.gl cc unammineq@nanoq.gl.
Læs Mere →

Markedsundersøgelse af dagligvarepriser i Grønland 2023

Læs Mere →

Anmeldelse af fusion – Markedet for salg af byggematerialer

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Kesko Corporations erhvervelse af enekontrol af Davidsen Koncernen A/S. Transaktionen er efter Parternes opfattelse omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før den er godkendt jf. § 19 i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence med senere ændringer. Kesko Corporations er et finsk børsnoteret konglomerat, der er aktiv inden for dagligvarehandel, bygge- og teknikhandel og samt bilhandel. Kesko Corporations har ca. 1.800 butikker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Letland, Litauen og Polen, og er også aktiv inden for internethandel. Kesko Corporations har ingen aktiviteter i Grønland. Yderligere information er tilgængelig på www.kesko.fi. Davidsen Koncernen A/S er en dansk handelsvirksomhed, der tilbyder en bred vifte af produkter inden for trælast og byggeri. Davidsen Koncernen A/S har butikker i Danmark og i Grønland (i Nuuk), samt er aktiv inden for internetsalg. Yderligere information er tilgængelig på www.davidsen.dk. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 9. november 2023, kl. 12.00. Bemærkninger sendes til: Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Imaneq 29, 1. Sal 3900 Nuuk, Grønland E-mail: aua@nanoq.gl Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Camilla Bruun Djarnis, cabr@nanoq.gl
Læs Mere →

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af Brim hf´s erhvervelse af 50 procent af aktiverne i Polar Seafood Denmark A/S (”projekt Nanoq”)

Læs Mere →

Anmeldelse af fusion

Læs Mere →

Konkurrencenævnets afgørelse af 07. juli 2022: Konkurrencebegrænsende koordinering af prissatser på markedet for udlejning af fartøjer

Læs Mere →
Scroll to Top