Konkurrencenævnet

Skema til K1

Anmeld her - Skema til K1

Skema til K2 og K3

Anmeld her - Skema til K2 og K3

Whistleblower

Whistleblower

Konkurrencestyrelsens udgivelser

Dom angående aftale om køb og distribution af øl og vand

Grønlands Landsrets dom af 30. marts 2006 (A 104/02) er anket af Konkurrencenævnet med endelig påstand om, at indstævnte, KNI A/S, tilpligtes at anerkende, at virksomhed udøvet af KNI Pilersuisoq A/S i henhold til den mellem KNI Pilersuisoq A/S og Nuuk Imeq A/S den 2. maj 1994 indgåede aftale om køb og distribution af øl og kulsyreholdige læskedrikke ikke er omfattet af§ 2, nr. 1, 2. pkt., i dagældende landstingslov nr. 28 af 30. oktober 1992 om konkurrence.
Læs Mere →

Dom: Konkurrencenævnet mod KNI A

Den 17. oktober 2008 blev der afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling i sagen Konkurrencenævnet mod KNI A/S
Læs Mere →

Dom: Konkurrencenævnet mod KNI B

Den 17. oktober 2008 blev der afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling i sagen Konkurrencenævnet mod KNI A/S
Læs Mere →

Konkurrencenævnets årsberetning 2006

Årsberetningerne fra Konkurrencenævnets gør status over deres aktiviteter i de forgangne år. Læs om forbrugerpolitiske sager, kampagner, projekter årsregnskaber og meget mere.
Læs Mere →

DOM: Konkurrencenævnet mod Air Greenland

Den 14. december 2006 blev der afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling i sagen Konkurrencenævnet mod Air Greenland A/S
Læs Mere →

Konkurrencenævnets årsberetning 2005

Årsberetningerne fra Konkurrencenævnets gør status over deres aktiviteter i de forgangne år. Læs om forbrugerpolitiske sager, kampagner, projekter årsregnskaber og meget mere.
Læs Mere →
Scroll to Top