Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse

Forbruger- og Konkurrencestyrelsens arbejdsområde omfatter sekretariatsbetjening af Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse i henhold til inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet og inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet med senere ændringer.

 

Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelses udgivelser

Dom: Jens Johansen mod Miljøbeskyttelsesklageudvalget

Denne sag, der er anlagt ved Retten i Grønland den 10. september 2014 vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Miljøbeskyttelsesklageudvalget med rette stadfæstede Qeqqata Kommunias afslag på Jens Johansens dispensation til udledning af gråt spildevand fra ejendommen Qeeqi 14-6, Sisimiut var berettiget, samt hvorvidt Miljøbeskyttelsesklageudvalget har krænket EMRK art. 6, stk. 1 og som følge heraf skal betale erstatning til Jens Johansen.
Læs Mere →
Scroll to Top