Miljøbeskyttelsesklageudvalget

Del på print
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik
Imaneq 29, 1. Sal
postboks 689
3900Nuuk
Tlf.:(+299) 32 80 33
Hverdage kl. 10:00-15:00
Email:
GLN: 5790001954024

Klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse består af 3 medlemmer. Naalakkersuisut udpeger en formand efter indstilling fra Inatsisartut, samt 2 medlemmer, hvoraf den ene indstilles af De grønlandske Kommuners Landsforening. Til hvert medlem udpeges en suppleant. Naturklageudvalget består af 3 medlemmer udpeget af Landsstyret. 1 menigt medlem udpeges efter indstilling fra KANUKOKA. Deres valgperiode følger Landstingets valgperiode. Der skal som minimum afholdes et årligt møde.

Benjamin Kielsen, formand (8. april 2019)

Frederik Olsen, indstillet af De grønlandske Kommuners Landsforening (8. april 2019)

Niels Hansen Damm (8. april 2019)

Jens-Kristian Berthelsen, suppleant for Benjamin Kielsen (8. april 2019)

Sakio Fleischer, suppleant for Frederik Olsen (8. april 2019)

Marie Louise Frederiksen, suppleant for Niels Hansen Damm (8. april 2019)

Som følge af valget til Inatsisartut i november 2014 afventer Forbruger- og Konkurrencestyrelsen at nyt Naturklageudvalg udpeges.

Valgperioden følger Inatsisartuts valgperiode

Du er altid velkommen til at kontakte Naturklageudvalgets sekretariat. Det kan gøres på følgende måder:

Naturklageudvalget
c/o Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
Postboks 689
3900  Nuuk

Tlf.: +299 32 80 33
Fax: +299 32 78 50
Mail: aua@nanoq.gl

Billede: Bureau for Inatsisartut

Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet

Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012 om ændring af Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.(Indsættelse af § 68 stk. 2 i den grønlandske lovtekst)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 8. august 2012 om import, salg, besiddelse og anvendelse af blyhagl

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 25. oktober 2019 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 10. august 2001 om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende stoffer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af forurening fra virksomheder m.v., som ikke er særligt miljøgodkendt

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie- og kemikalieaffald

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1993 om beskyttelse af ferskvandsressourcer og indvinding af ferskvand til drikkevand

Naturlovgivning

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 12. februar 2009 om Naturklageudvalget

Landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland

Landstingslov nr. 15 af 9. november 1988 om ændring af landstingslov om naturfredning i Grønland

Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 12. november 2010 om beskyttelse og fangst af sæler

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 12. april 2010 om fredning af et område ved Ivittuut og Kangilinnguit

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 12. februar 2009 om Naturklageudvalget

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 14. juli 2008 om fredning af Austmannadalen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2008 om fredning af Kitsissunnguit

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. september 2018 om fangst og beskyttelse af isbjørne

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 19. april 2005 om fredning af en del af øen Uunartoq, Nanortalik kommune

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 19. april 2005 om fredning af Qinnguadalen, Qinngeq Kujalleq, Tasersuaq, Kuussuaq, samt landområdet fra Kuussuaq til og med skovområdet Qasigeerneq

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om eksport og import af vilde dyr og planter mv. omfattet af konventionen af 3. marts 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washingtonkonventionen/CITES)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 13. september 2004 om beskyttelse af jærv

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 5. oktober 1999 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om Nationalparken i Nord- og Østgrønland

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 1. november 1998 om fredning af øen Akilia, Nuup Kommunia

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 30. oktober 1998 om jagt- og fiskeribetjentes opgaver og beføjelser

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. juni 1992 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 20. oktober 1989 om fredning af Arnangarnup Qoorua, Maniitsoq kommune, Vestgrønland

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. maj 1989 om naturreservatet i Melville Bugt

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 17. maj 1989 om fredning af ræve i Grønland

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. november 1983 om forbud mod indførsel af visse sælungeskind m.v.

Miljøbeskyttelsesklageudvalget's udgivelser

Dom: Jens Johansen mod Miljøbeskyttelsesklageudvalget

Denne sag, der er anlagt ved Retten i Grønland den 10. september 2014 vedrører
spørgsmålet om, hvorvidt Miljøbeskyttelsesklageudvalget med rette Læs Mere →

Scroll til toppen