Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen arbejder for velfungerende markeder, der bl.a. er kendetegnet ved en effektiv ressourceudnyttelse og et godt samspil mellem forbrugere og virksomheder.

Vision 

Effektive markeder og sikring af borgernes velfærd og rettigheder

Mission

Vi arbejder for velfungerende markeder
Vi sikrer borgernes retssikkerhed
Vi arbejder for høj forbrugervelfærd
Vi oplyser borgere og virksomheder

Værdier

Vi udfører sagsbehandling af høj faglig kvalitet
Vi leverer til tiden
Vi er reflekterende og forbedrer os løbende

 

Resultater

Vi gør en forskel for virksomheder, borgere og samfundet
Vi skaber synlige resultater
Vi er effektive og prioriterer ud fra vores mål

Samarbejde

Vi opsøger og værdsætter samarbejde med
andre
Vi deler viden og bruger hinandens kompetencer

Arbejdsglæde

Vi anerkender hinandens indsats og skaber gode muligheder for udvikling
Vi har indflydelse på eget arbejde og har balance mellem arbejdsliv og privatliv
Vi er engagerede, har godt humør og en god omgangstone

Organisation

Aviaq Fisker – Administrerende konsulent
Eva Brandt Petersen Olsen – Tolk
Kaali Kleemann – Tolk
Kristina Nordby – Styrelseschef
Lene Knüppel – Chefkonsulent/Ankechef
Liv Victoria Jepsen – Specialkonsulent
Malik Angutek Nielsen – Administrationschef
Maren Jensen – Kontorassistent
Martin Jensen – Specialkonsulent
Mike Villadsen – Jurist
Rasmus Peter Ring Jonasen – Chefkonsulent
Rune Lyberth Petersen – Fuldmægtig
Sejr Bovin – Studentermedhjælper

Ledige stillinger

Her kan du se vores ledige stillinger.

Cookies og privatpolitik

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen bruger cookies på www.aua.gl

Følg os på de sociale medier

Vi har Facebook og LinkedIn-sider

Forbrugerklagenævnet udgivelser

 • All
 • Aaliagiineq
 • Afgørelse
 • Ansøgning
 • Årsberetning
 • Artikel
 • Atuineq
 • Atuisoq
 • Bolig
 • Domme
 • Erhvervsinfo
 • Firmatjek
 • Forbruger
 • Forbrugerklagenævnet
 • Fortrydelsesret
 • Førtidspensionsklagenævnet
 • Fusion
 • Hjemmeside
 • Ineqarneq
 • Isumaginnittoqarneq
 • Kattunneq
 • Kendelser
 • Kiffartuussineq
 • Konkurrence
 • Ledige stillinger
 • Lovgivning
 • Markedsafgørelse
 • markedsundersøgelser
 • Miljø
 • Neqerooruteqartitsisarneq
 • Nittartagaq
 • Normalistandsættelse
 • Ordensregler
 • Pressemeddelelse
 • Priser/Gebyrer
 • Radio & Tele
 • Redegørelse
 • Rejser
 • Reklamation
 • Saqqummiussat
 • Social
 • Tjenesteydelser
 • Udbud
 • Udgivelse
 • Ukiumoortumik nalunaarutit
 • Unammineq
 • Vejledning
 • Video

Køreskolen E har ikke fulgt Forbrugerklagenævnets afgørelse

Læs Mere →

Belle Mani har ikke fulgt Forbrugerklagenævnets afgørelse

Læs Mere →

Boligklagenævnets årsberetning 2023

Læs Mere →

Anmeldelse af fusion – Bilkoncern og salg af entreprenørmaskiner

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Semler Gruppen A/S’ (“Semler Gruppen”) erhvervelse af enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner A/S (“H.P. Entreprenørmaskiner”). Transaktionen udgør efter Parternes vurdering en fusion omfattet af Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence med senere ændringer. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har godkendt den. Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure. Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 16, stk. 1, nr. 2, idet Semler Gruppen efter Transaktionens gennemførelse vil opnå enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner. Semler Gruppen er en dansk bilkoncern, som blandt andet består af virksomhederne Skandinavisk Motor Co A/S, Semler Mobility Retail A/S, Car Holding A/S og Semler Agro A/S. Semler Gruppen har desuden andel i kontrollen over leasingselskabet Volkswagen Semler Finans A/S. Semler Gruppens forretningsområder omfatter blandt andet import og salg af personbiler, lette erhvervskøretøjer og landbrugsmaskiner, salg af reservedele og tilbehør, salg af service- og reparationsydelser samt salg af øvrige mobilitetsydelser, herunder leasingydelser. Semler Gruppens aktiviteter i Grønland omfatter salg af fabriksnye biler. H.P. Entreprenørmaskiner sælger entreprenørmaskiner fra to lokationer i Danmark og én lokation i Grønland. H.P. Entreprenørmaskiner sælger entreprenørmaskiner af mærkerne Hitachi, Sandvik og Bell til entreprenørvirksomheder i Danmark, i Grønland og på Færøerne. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. marts 2024 kl. 12.00. Bemærkninger sendes til: Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Imaneq 29, 1. sal 3900 Nuuk, Grønland E-mail: aua@nanoq.gl og unammineq@nanoq.gl Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Camilla Bruun Djarnis på e-mail: cabr@nanoq.gl cc unammineq@nanoq.gl.
Læs Mere →
Scroll to Top