Det Sociale Ankenævn

Det Sociale Ankenævn er klageinstans for afgørelser truffet i medfør af reglerne på det sociale område.

Klag her

Skema på Sullissivik

Det Sociale Ankenævns udgivelser

Scroll to Top