Sag om fraflytningsopgørelse 8

Lejer har d. 12. juni 2006 pr. e-mail indbragt en klage for Boligklagenævnet vedrørende størrelsen på udgifterne til normalistandsættelse, som skulle afholdes