Udbudsklagenævnet

Udbudsklagenævnets udgivelser

Anmeldelse af fusion – Markedet for salg af byggematerialer

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Kesko Corporations erhvervelse af enekontrol af Davidsen Koncernen A/S. Transaktionen er efter Parternes opfattelse omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før den er godkendt jf. § 19 i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence med senere ændringer. Kesko Corporations er et finsk børsnoteret konglomerat, der er aktiv inden for dagligvarehandel, bygge- og teknikhandel og samt bilhandel. Kesko Corporations har ca. 1.800 butikker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Letland, Litauen og Polen, og er også aktiv inden for internethandel. Kesko Corporations har ingen aktiviteter i Grønland. Yderligere information er tilgængelig på www.kesko.fi. Davidsen Koncernen A/S er en dansk handelsvirksomhed, der tilbyder en bred vifte af produkter inden for trælast og byggeri. Davidsen Koncernen A/S har butikker i Danmark og i Grønland (i Nuuk), samt er aktiv inden for internetsalg. Yderligere information er tilgængelig på www.davidsen.dk. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 9. november 2023, kl. 12.00. Bemærkninger sendes til: Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Imaneq 29, 1. Sal 3900 Nuuk, Grønland E-mail: aua@nanoq.gl Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Camilla Bruun Djarnis, cabr@nanoq.gl
Læs Mere →

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af Brim hf´s erhvervelse af 50 procent af aktiverne i Polar Seafood Denmark A/S (”projekt Nanoq”)

Læs Mere →

Anmeldelse af fusion

Læs Mere →

Konkurrencenævnets afgørelse af 07. juli 2022: Konkurrencebegrænsende koordinering af prissatser på markedet for udlejning af fartøjer

Læs Mere →

Konkurrencenævnets afgørelse af 17. november 2021: Konkurrenceforvridende støtte

Læs Mere →

Forbruger- og Konkurrencestyrelsens afgørelse af 1. november 2021: Per Aarsleff Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Permagreen Grønland A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Per Aarsleff Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Permagreen Grønland A/S
Læs Mere →
Scroll to Top