Erninermut atatillugu ullormusianik utertitsinissaq

Naartunermi erninermilu ullormusiassanik naatsorsuinermut tunngatillugu N oqaasiinnarmik aalajangiinera naammagittaalliuutigisat Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup siulitaasuata ulloq 8. april 2011 suliaraa imatullu aalajangiilluni

Aalajangiineq

N aalajangiinera utertinneqarpoq. Tamanna isumaqarpoq N suliaq pillugu nutaamik aalajangiissasoq.

Suliaq aalajangiiffigineqassaaq  meeqqanut akilersuutit il. il. kiisalu meeravissiartaanermi tapiissutit tunniunneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 31. oktober 1996-imeersoq naapertorlugu.

Nassuiaat:

Oqaatigineqarpoq illit 16. december 2008 ernininnut atatillugu ullormusianik qinnuteqarsimasutit.

N oqaasiinnarmik aalajangiivoq.

Takuneqarsinnaanngilaq N qanga taamatut aalajangiisimanersoq, taamalu aamma  aalajangiinermut tunngavigisaq, nammagittaalliornissamut eqqortumik ilitsersuineq , aammalu inatsisitigut tunngavigisamut atorneqartumut innersuussineq takuneqarsinnaanatik.

Allakkatigut 24. februar 2009 Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliorputit.

Oqaatigaat erninnginninni sapaatip akunnerini 13-ini ingerlaannartumik sulisimanissamik piumasaqaataasunit sapaatip akunneri marluk napparsimasimallutit, sapaatillu akunnerini taakkunani suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik tunineqarsimallutit.

Aammattaaq oqaatigaat N erninermut atatillugu ullormusiassavit naatsorsornerini sapaatip akunnerini marlunni suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutisiatit ilanngussimanngikkai.

Paasissutissat suliamut tunngassuteqartut nassiunnerinut atatillugu N oqaatigaa ullormusiassatit akuersissutigineqarsimasut meeqqanut akilersuutit il.il. kiisalu meeravissiartaarnermi tapiissutit tunniunneqartarneri pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 31. oktober 1996-imeersoq malillugu.

Kommunip oqaatigaa piffissaq napparsimallutit suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik pissarsivigisat  ernininnut atatillugu ullormusiassannik naatsorsuinermi ilaatinneqarsimannginera naammagittaalliuutigisimagit.

Tamatumunnga tunngatillugu N oqaatigaa namminneq erninissat sioqqullugu sapaatip akunnerinit 13-init sapaatip akunneri aqqanillit taamaallaat naatsorsuutigisimallugit, pissutigalugu sapaatip akunnerini taakkunani aqqanilinni akissarsiaqarlutit sulisimagavit.

Kommuni naliliivoq § 21, imm. 2-mi oqaaseqatigiit uku: “ Sulinngiffeqartoq sulinngiffeqarnissami aallartiffissaata siorna sap. ak. 13-it iluanni suliamut attuumassuteqartumik pikkorissarnernut tamakkununngaluunniit assingusunut peqataasarsimappat piffissaq peqanngiffiusoq taanna naatsorsuinermi ilaatinneqanngitsoorsinnaavoq, pisumi matumani imatut paasineqartussaasut, sapaatip akunneri marluk sulinngiffitit sapaatip akunnerini 13-ini sulininnit ilanngaatigineqassasut, tassami naartunermut erninermullu atatillugu sulinngiffeqarnermi aningaasanik pissarsinissamut tamanna piumasaammat, taamaalilluni sulinngiffeqarnermi aningaasat pissarsiassat  naatsorsorneqarlutik sapaatip akunneri sinneruttut aqqanillit aallaavigalugit.

N ulloq 6. april 2009 sulinngiffeqarninni aningaasanut pissarsiassannut tunngatillugu allakkatigut aalajangiivoq.

Aalajangiinermit takuneqarsinnaavoq ullormusiassatit akuersissutigineqartut 15. december 2008-miit 18. april 2009 ilanngullugu.

Ullormusiat siullermeertumik tunniunneqarput 23. december 2008 kingornalu ullut 14-kkaarlugit.

Ullormusiat naatsorsorneqarput akissarsiavit allagartaat tunngavigalugit ullut 14-kkaarlugit nal. akunnerit 62,38-it atorlugit.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Meeqqanut akilersuutit il. il. kiisalu meeravissiartaarnermi tapiissutit tunniunneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaanni nr. 12-imi, 31. oktober 1996-imeersumi § 21, imm. 2 malillugu sapaatip akunneranut nal. akunneri ullormusiaqarfiusussat sulisup sulineri akissarsiaqarfiusut, matumani akissarsiaqarluni ilinniarneq ilanngullugu, sulinngiffeqarnerup aallartinnissaa sioqqullugu sa. ak. 13-it kingulliit iluanni suliffigisimasai tunngavigalugit naatsorsorneqassapput, taamaattorli sapaatip akunneranut amerlanerpaamik na. ak. 40-t ullormusiaqaataasinnaallutik. Sulinngiffeqartoq sulinngiffeqarnissami aallartiffissaata siorna sap. ak. 13-it iluanni peqataasarsimappat piffissaq peqanngiffiusoq taanna naatsorsuinermi ilaatinneqanngitsoorsinnaavoq

Naliliineq:

N aalajangiinera utertinneqarpoq

Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup pingaartutut isigaa § 21, imm. 2 imatut paasineqassasoq illit sapaatip akunnerini marlunni suliffinniissimannginnitit isiginiartariaqanngitsut, pissutigalugu sap. ak. taakkunani sulisutut isigisariaqaravit.

Piffissami tassani suliffeqanngikkarllarnermi isertitatigut pissarsiat taamaalillutik naartunermut erninermullu atatillugu sulinngikkallarnermi ullormusiat naatsorsornerinut ilanngunneqaartussaapput.

N 15. december 2008 aallarnerfigalugu nutaamik aalajangiissaaq sulinnginngikkallarnermi aningaasatigut pissarsiat tamaasa nutaamik naatsorsuiffigalugit.

Nutaamik aalajangiineq Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq.

Aalajangiineq:

N aalajangiinera utertinneqarpoq.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Naja Joelsen

Siulittaasoq.

Inatsisit tunngaviusut: 

Naartunermi, erninermi meeravissiartaarnermilu sulinngiffeqartarneq il.il. ullormusiaqartarnerlu pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 12, 31. oktober 1996-imeersoq

§ 21, imm 2. Sapaatip akunneranut nal. akunneri ullormusiaqarfiusussat sulisup sulineri akissarsiaqarfíusut, matumani akissarsiaqarluni ilinniarneq ilanngullugu, sulinngiffeqarnerup aallartinnissaa sioqqullugu sap. ak. 13-it kingulliit iluanni suliffigisimasai tunngavigalugit naatsorsorneqassapput, taamaattorli sapaatip akunneranut amerlanerpaamik nal. ak. 40-t ullormusiaqaataasinnaallutik. Sulinngiffeqartoq sulinngiffeqarnissami aallartiffissaata siorna sap. ak. 13-it iluanni suliamut attuumassuteqartumik pikkorissarnernut tamakkununngaluunniit assingusunut peqataasarsimappat piffissaq peqanngiffmsoq taanna naatsorsuinermi ilaatinneqanngitsoorsinnaavoq

Scroll to Top