Iluarsaassinermut aningaasartuutit (1)

AALIANGIUSSAQ

Inissiap attartortitakkap attartorsimasavit, xx nalinginnaasumik iluarsaanneranut akiliisussanngornerit pillugu naammagittaalliuutit Ineqarnermut Naammagittaalliortarfiup 24. november 2011 suliaraa imatullu aalajangiilluni

AALAJANGIINEQ

Ineqarnermut Naammagittaalliortarfik isumaqarpoq illit inigisap inatsisit malillugit nalinginnaasumik iluarsarnissaanut aningaasartuutit ilaat akileeqataassutissatit akilissagitit.

Paasissutissat suliamut tunngassuteqartut:

Attartornermut isumaqatigiissut 10.december 2009-meersoq

Misissuinermi nalunaarusiaq 31.august 2010-meersoq

Isertinnginnermi iluarsaassinermut neqeroorut 31.august 2010-meersoq

Inissiaatileqatigiiffiup pissarsiniarnera 2.september 2010-meersoq

Faktura 10.september 2010-meersoq

Nutsernermi nalunaarsuineq 22.september 2010-meersoq

Naammagittaalliut 13.marts 2011-meersoq

Paasissutissiineq:

Ukioq 2009 atorfimmut atatillugu inissiamut, xx nuupputit 15. december 2009. Qaammatit qulingiluat qaangiuttut inissiamut allamut nuupputit ulloq 15. august 2010 allamik suliffittaarninnut atatillugu.

Allapputit xx najugaqarninni inigisanni pujortartoqarneq ajortoq. Inigisanni sumilluunniit putoqanngilaq. Ini ajungingaarmat tamakkerlugu qalipaannissaa pisariaqanngilaq, taamaallaat inimi issiaartarfimmi iikkani assilissat inikui ataasiarlugit qalipanneqarput.

Taavalu oqaatigaat qulliit qilaami nivingasut elekrikerinit ikkussorneqarsimasut peerneqassanngitsut.

Naammagittaalliuutigaat nalinginnaasumik iluarsaassinermut taamarsuaq akiliinissat.

Inissiamik takusaanermit nalunaarusiami takuneqarsinnaavoq pineqartoq tassaasoq inatsisit malillugit iluarsaassineq nalinginnaasoq, tassani iikkat qilaallu qalipannissaat, torsuusap naqqata lakkernissaa, matut sikaaviillu qalipannissaat pineqarluni.

Ullormi 31. august 2010 nuuttoqannginnerani iluarsaanermut tunngatillugu neqeroorummi takuneqarsinnaavoq, iikkanik qalipaaneq akeqartoq 8.600 koruunit, natermik lakkerineq 1.500 koruunit. Tassunga tunngatillugu inissiamik takusaanermut atatillugu nalunaarusiaq innersuussutigineqarpoq.

Nutsernermut atatillugu naatsorsuinermi takuneqarsinnaavoq sallunaveeqqutitut

akiliutitit 11.703 koruuniusut. Inatsisit malillugit nalinginnaasumik iluarsaaneq akeqarpoq 10.100 koruuninik. Aningaasartuutinit taakkunannga Inissiaatileqatigiiffiup 9 % ilanngaatigaa, aningaasanngorlugit 909 koruunit. Taakku saniatigut akiitsoraatit 2.925 koruunit. Tamanna tunngavigalugu Inissiaatileqatigiiffiup naatsorsuinera malillugu illit Inissiaatileqatigiiffimmut akiligassaraatit 413 koruunit.

Inatsisitigut tunngavigisat:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi § 77 malillugu inissiamit anisoqarnerani inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqassaaq, tassanilu pineqarput qilaavinik qaqorsarlugit qalipaaneq, iigaanik qalipaaneq aamma/imaluunniit ungalitsersuineq kiisalu eqqiaaneq. Natii nutaamik lakkersimassapput, taamaattoq tak. Imm. 3

Imm. 3. Attartortup inissiamut iserternerani inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqarsimanngippat, attartortup inissiaq iserternermini pissuserisaatut itsillugu tunniutissavaa.

§ 78 malillugu nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutit attartortup inissiamik tigusineraniit qaammatit 100-t ingerlanerini tigujartuaassavai, tak. § 77. Piffissaliussatut aalajangiunneqartup naannginnerani inissiamit anisoqarnerani attartortup taamaallaat aningaasat piffissami tassani attartortitsinerup atorunnaarfigisaani attartortitsisumit akilerneqartussanngorsimanngitsut akilissavai.

§ 79 malillugu attartortitsineq atorunnaarsinneqartussanngorsimappat imaluunniit inissiaq allamik pissuteqartumik qimanneqartussanngorsimappat attartortitsisup attartortullu piffissaq qimatsivissaq inissiamillu misissuisoqarnissaa allaganngorlugu isumaqatigiissutigissavaat.

Imm. 2 malillugu misissuinermi attartortitsisoq misissuisimanermut nalunaarusiussaaq, tassanilu amigaataasinnaasut paarinerlutallu attartortitsisup isumaa malillugu attartortup akisussaaffigisassai allassimassapput. Attartortoq taakkununnga isumaqataanngippat, tamanna attartortup isumai taallugit nalunaarusiami allanneqassapput. Nalunaarusiaq misissuinermut atatillugu illuatungeriinnit atsiorneqassaaq. Attartortoq taannaluunniit sinnerlugu takkuttoq misissuinermut nalunaarusiap assinganik tunineqassaaq. Tamatuma kingorna attartortup tamanna piumasarippagu, pissutissaqanngitsumik uninnganertaqanngitsumik suliassat attartortitsisup isumaa malillugu attartortumit akilerneqartussanut suliassat qanoq akeqanissaannik missingersuummik allakkatigut nalunaarutigineqassaaq.

§ 84 malillugu ineqarnermut naammagittaalliortarfiup attartortut naammagittaalliuutaat makkununnga tunngasut sularisarpai:

7) Inissiamit aninermi inissiap qanoq issusia (iluarsaassineq nalinginnaasoq )tak. § 77.

Naliliineq:

Ineqarnermut Naammagittaalliortarfik isumaqarpoq inigisavit inatsisit malillugit nalinginnaasumik iluarsaanneranut anmingaasartuutit ilai illit akileeqataassutissativit akilernissaat pisussaaffigigit.

Ineqarnermut Naammagittaalliortarfiup naliliinermi tassani pingaartippaa inissiamik takussaanermit nalunaarutsiaq. Tassani allassimavoq inatsisit malillugit iluarsaaneq kisimi pineqartoq.

Inissianik attartortitsisarneq pillugu peqqussummi § 77, imm. 1-mi allassimavoq inissiamit anisoqarnerani inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqassaaq, tassanilu pineqarput qilaavinik qaqorsarlugit qalipaaneq, iigaanik qalipaaneq aamma/imaluunniit ungalitsersuineq kiisalu eqqiaaneq. Natit nutaamik lakkersimassapput, taamaattorli tak. Imm. 3.

Illit nammineq naliliivutit inigisanni isersimaartarfiup ataasiartumik qalipannissaata, tassa iikkani assilissat inikui pinerullugit, saniatigut tamakkiisumik qalipaanissaaq pisariaqanngitsoq, tamatumali kingunerisinnaanngilaa suliamik naliliinerup allanngortinnissaa, pissutigalugu attartortup inissiap nalinginnaasumik iluarsaannerata akilernissaa pisussaaffigimmagu, allatut isumaqatigiittoqarsimatinnagu.

Aalajangiineq:

Inigisavit nalinginnaasumik iluarsaannerani aningaasartuutit ilai illit akileeqataassutissatit akilissavatit, tassanilu pineqarput qilaanik qaqorsarlugit qalipaaneq, iikkanik qalipaaneq, taavalu torsuusap naqqata lakkernera.

Naammagittaalliorsinnaanermut ilitsersuut:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi kingusinnerusukkut allannguuteqartinneqartumi § 86, imm. 7 malillugu naammagittaalliuummik itigartitsineq allaffissornikkut aqutsinermi pisortanut oqartussaasunut allanut suliassanngorteqqinneqarsinnaanngilaq. Attartortitsisup attartortullu akornanni saqitsaannerup eqqartuussisunut suliassanngortinnissaa kissaatigineqarpat, taava attartortitsisumik eqqartuussivimmut aggeqqusissut eqqartuussivimmut tunniunneqassaaq. Tamanna atuuppoq attartortitsisup inissiaatileqatigiiffiisa aqutsinikkut allaffeqarfiinit allakkatigut atassuteqarneq il. il. ingerlanneqarsimagaluarpalluunniit.

Ineqarnermut Naammagittaalliortarfiup aalajangiineri Namminersorlutik Oqartussanut kommuninullu inissianik attartortitsisuusunut pituttuisuupput, tak. § 86, imm. 6.

Nunatta Eqqartuussiviata ilitsersuinermut immikkoortortaqarfia oqarasuaatikkut saaffiginninnernut ammasarpoq sisamanngornerni nal. 14-miit 15-mut oqarasuaat 36 80 00.

Scroll to Top