Aserfallatsaaliuineq, Ineqarnermullu akiliutip annertussusaa

Naliliineq/Naliliinissamut siunnersuut

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup isiginiarpaa, inissiaatileqatigiiffiup pisussaaffini aserfallatsaaliuinissamut tunngatillugu nakkutigisimanngikkaa.

Tunngavilersuutaasoq una pillugu, illup 1952-imi napparneqarsimaneranut atulersimaneranullu tunngatillugu, inissiaatileqatigiiffik aserfallatsaaliuinissaminut isumaginnittuarnissaminullu qimarratiginnissinnaanngilaq ataavartumik tamanna akisussaaffigisassarimmagu.

Maannakkuugallartumullu nutarterinissamut illup ilanngunneqarsimanera ukioq 2012-ip aningaasartuuteqarfigisaanut peqqutissaasutut tunngaviginiassallugu naammanngilaq, illup akisussaassuseqartumik aserfallatsaaliorneqartarsimaneratut isiginiassallugu.

Attartortitsisoq suli pisussaaffeqarpoq attartortittagaq aserfallatsaaliugarissallugu akisussaassusilimmik.

Inissiaatileqatigiiffiup taamaattumik isumagisassarissavaa, imermik illup iluanut isaasoqartannginnissaa, uffarfeqarfiullu kiassarneqarnera aamma akornuteqassanngitsoq ukiuugaluartumiluunniit.

Taamaattorli Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup eqqortuusutut isigaa, illit akisussaaffeqarnerit illup iluata nakkutigineqarnissaa inigisap iluatungaani qalipanneqartarneranut tunngatillugu, iikkat, qaliailu qaqortunik qalipallugit, illullu iluata natigisai lak-ertiterlugit.

Inigisap akiisigut qaffanneqarnissaanut nalunaarummut tunngatillugu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup isiginiarpaa, eqqortumik siumut nalunaarfigineqareersimanerit pillugu, qaffaasoqarnissamut.

Taamaattumik tamakkiisuunngikkaluartumik taperserneqarputit illit maalaarutigisannut.

Qulaajaaneq

Suliami erserpoq, illu 1952-imeersuusoq.

Attartortitsisarnermut isumaqatigiissut naapertorlugu erserpoq illu B-XX, 39XX Najugaqarfimmiittoq attartulersimagit novemberiugaa ukioq 1999-imi. Attartortitsisarnermut isumaqatigiissut naapertorlugu akiliuteqartarnissat isumaqatigiissutaasimavoq 944 kr.-inik qaammammut akiliutaasassasoq.

XX-ip allagaqaatigisimasaagut erserpoq ullulerneqarsimasumi 24. november 1999-imi, illumut akiliutaasartussaq annertussuseqartoq katillugu 944 kr.-inik naafferaartumilli akilersuisutit depositum-imut qaammammut 236 kr.-inik annertussuseqartunik, taamaasillugu katillugit qaammammut akiliuteqartarlutit 1.180 kr.inik.

Allakkami ullulerneqarsimasumi 9. marts 2007-imi paasissutissiissuteqarfigineqarputit X Kommuneaniit: “illu inissiaq attartortittakkatut atorneqarunnaassasoq” tassannga tunngavilersuutigineqarluni inigineqarsinnaanngitsutut naliliiffigineqarsimammat. Ilanngullugu piumaffigineqarsimavutit utaqqisunut allattorsimaffimmut allatseqqullutit inissiamut allamut nuunnissat siunertaralugu.

Takussutissiami inigisap attartortinneqarneranut akiliutaasartumut tunngatillugu erserpoq, januar aallaqqaataani 2011-imiit akiliisassasutit 2.153 kr.-init qaammaammut.

Ilanngulluguttaaq paasissutissaatigineqartuni erserpoq, piffissap ingerlanerani eqqortumik nalunaarfigineqartarsimasutit pissusissaq naapertorlugu inigisamut akiliutit qaffaaffigineqarnissaanut tunngatillugu.

Maalaarutinni ullulerneqartumik 7. Juli 2011-imi ersersippat, ukioq 2007-imiilli naammagittaalliutigisarsimagit inigisap pitsaanngissusaa, ilatigut, imermik annertuumik isaasoqartartoq illumut, ukiumi minus 10 gradit angullugit uffarfeqarfimmit nillissuseqartartoq, soorlulusooq erngup milluaasua akornuteqartoq. Qalipaasoqarnikuusimanngilaq illumut iserteravilli.

Piumasaqaatigaat, misissuisoqassasoq qaammammut illumut akiliutigisartakkavit annertussusaanut, tassanngalu tunngatillugu eqqortuusinnaanersoq, illumut akiliutigisartakkat qaffanneqartoq 1000 kr. –imiit 2153 kr.-imut 2011-imi.

Inissiaatileqatigiiffiup ulloq 23. november 2011-imi paasissutissiissutigaa, inissiaq attartortinneqartoq tassaasoq ilaqutariinnut ataatsinut inissiaq, sananeqarsimasoq 1952-imi. Ukioq 1. december 2010-imi ilisimaneqalerpoq, inissiaq pisariaqartoq aserfallatsaaliorneqarnissaanut. Innersuunneqarputillumi aamma inigisamut allamut nuussinnaasutit illup pitsaannginnera tunngavigalugu, allatsissinnaasutillu utaqqisut allattorsimaffiannut kissaateqartunut nuunnissamut. Tamannalumi soqutigisarisimanngilat.

Ilanngulluguttaaq inissiaatileqatigiiffiup ilisimatitsissutigaa, inissiaatileqatigiiffik tigusaqarsimanngitsoq allakkatigut naammagittaalliummik inigisap ajorneranut tunngassutilimmik, allaffissornerli tigummassuk inissiamut januar 2009-imili. Oqarasuaatikkut saaffiginnissutigisartagarisimasatit tunngavigalugit august 2009-imiilli minnerusunik iluarsartuussisoqartarsimavoq. Illup pisoqalisimanera peqqutaalluni aammalu, illulioriaaseq qanganisaq naapertorlugu sananeqarsimanera tunngavigalugu, kiassaatilerneqarsimavoq ataatsimik uffarfimmi aammalu igalaalerlugu ataatsimik, ataasiinnarmik igalaartalimmik, tamannalu tunngavigalugu inimi tassani nillertarnera pilersimasinnaalluni. Ilanngulluguttaaq eqqarsaasersuutigineqarsinnaasoq naapertorlugu, illup silataagut qalia aserfallassimasinnaassaaq putoqartitilersimalluni. Illu ilanngunneqarsimasunut ilaavoq aningaasaliiffigineqarsimasunut ukioq 2012-imut nutarteriffigineqartussanut, maannakkumullu eqqarsaasersuutigineqarluni, illu qanoq pineqassanersoq, ingitserneqaannassanersoq imaluunniit allatut pisoqarluni.

Illumut akiliutaasartumut tunngatillugu inissiaatileqatigiiffiup ilannguppaa, illu annertussusaa naapertorlugu illumut akiliutaasartup annertussusaanut naleqqussarneqarsimasoq. Illumut akiliutaasartoq aalajangersagaavoq aningaasartuutissanut inissiaatileqatigiiffinnut tunngassuteqartoq tamannalumi akuerisaasimalluni kommunimiit.

Inatsisitigut tunngavilersuutit:

§ 84, imm. 1, nr. 2 Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-imi 12. maj 2005-ernisaq naapertorlugu inigisanik attartortittakkanik, Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup attartortut maalaarutaat makkununnga tunngasut ilaatigut aamma suliarisarpaat, aserfallatsaliuinernut aammalu iluarsartuussinernut tunngasut naapertorlugu § 45, aammalu ineqarnermut akiliutit angissusilerneqartarnerat, ineqarnermullu akiliutit iluarsiivigineqartarnerat, naapertorlugu § 28, imm. 2.

Peqqussummi tassannga § 45-imi allassimavoq, illuutit attartortitallu isumannaatsumik aserfallatsaaliorneqarnissaasa isumagineqarnissaa attartortitsisup pisussaaffigigaa. Avammut kuuffinnut, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit alaakkaasut, illup iluani atortut il.il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungullarnikkut pisoqalinikkullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Taamaattorli piffissami attartorfiusumi attartortup inissiami qilaat qalipallugit qaqorsarnissaat, iikkat qalipannissaat aamma/imaluunniit ungalitsersorneqarnissaat kiisalu natit lakkernissaat akisussaaffigaa taakkununngalu aningaasartuutit akilissallugit.

Erserpoq § 28, imm. 2-imi, ineqarnermut akiliutit ukiumoortumik attartortitsisup najugaqatigiiffimmi ingerlatsinermut missingersuusiai akuerisaalu tunngavigalugit ukiumut tulliuttumut annertussusilerneqartassasut. Imm. 1-imi piumasaqaatit naammassiniarlugit ineqarnermut akiliummik qaffaanissaq pisariaqassappat, tamanna attartortunut ataasiakkaanut qaammatinik pingasunik sioqqutsisumik nalunaaruteqareernikkut pisinnaavoq. Siumoortumik ilisimatitsissut qaffaanermut tunngaviusut qaffaatissallu qaammammut koruuninngorlugit annertussusissaat pillugit paasissutissanik imaqanngippat siumoortumik ilisimatitsissut atortussaatinneqarsinnaanngilaq. Ukiumut tulliuttumut missingersuutit siumoortumik ilisimatitsissummut ilanngunneqarsinnaapput, tassanilu qaffaanermut tunngaviusoq allaqqassaaq. Ineqarnermut akiliutinik appaanerit siumut ilisimatitseqqaarani pisinnaapput.

Naliliineq:

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup isiginiarpaa, inissiaatileqatigiiffiup pisussaaffini aserfallatsaaliuinissamut tunngatillugu nakkutigisimanngikkaa.

Inissiaatileqatigiiffiup pisussaaffinnut ilaavoq, imermik illup attartukkap iluanut isaasoqartannginnissaa, isumagisassaralugulu attartortitap naammaginartumik kiassarneqarnissaa uffarfittaani, aamma ukiuugaluarpat.

Tunngavilersuutaasoq una pillugu, illup 1952-imi napparneqarsimaneranut atulersimaneranullu tunngatillugu, inissiaatileqatigiiffik aserfallatsaaliuinissaminut isumaginnittuarnissaminullu qimarratiginnissinnaanngilaq ataavartumik tamanna akisussaaffigisassarimmagu.

Inissiaatileqatigiiffiup iluarsartortissimasai annikitsut illumi allannguinavianngillat naliliinermut massumunnga, akornutaasut iluarsineqarsimanngimmata.

Maannakkuugallartumullu nutarterinissamut illup ilanngunneqarsimanera ukioq 2012-ip aningaasartuuteqarfigisaanut peqqutissaasutut tunngaviginiassallugu naammanngilaq, illup akisussaassuseqartumik aserfallatsaaliorneqartarsimaneratut isiginiassallugu. Attartortitsisoq suli pisussaaffeqarpoq attartortittagaq aserfallatsaaliugarissallugu akisussaassusilimmik.

Inissiaatileqatigiiffik paasisaqarsimaguni aserfallatsaaliuinissamut amigaataasunik, attartortoq pisussaaffeqarpoq pisariaqartumik iliuuseqassalluni, akornutaasup piaartumik iluarsarneqarnissaanut tunngatillugu.

Ineqarnermut maalaaruteqartarfiup akuersaarpaa, piffissaq pisariaqartinneqartoq atorneqarsinnaasoq pisussaaffittut piareersaasiorfigissaallugu attartortitsisup tungaaniit, pitsanngorsaavigissallugulu amigaataasoq, paarsinerluisimanermik naliliisoqalersinnagu.

Suliap sivisuumik suliarineranut ingerlassimaneranullu tunngatillugu inissiaatileqatigiiffik isigineqartariaqarpoq ersarissumik piffissamik taassuminnga qaangiisimasutut iluarsartuussinissamut tunngatillugu.

Inissiaatileqatigiiffiup august 2009-imiilli ilisimaarilereersimavaa, illu akornuteqartoq aammalumi december 2010-imi naliliiffigisimallugu, illu pisariaqartinneqartumik aserfallaatsaaliorneqartariaqartoq.

Inissiaatileqatigiiffiup innersuuppaatit allamut inissiamut nuussinnaasutit, illilli nuunnissamut soqutigisaqarsimannginnerit, allannguisitsinavianngilaq taamatut naliliinermut.

Taamaattorli Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup eqqortuusutut isigaa, illit akisussaaffeqarnerit illup iluata nakkutigineqarnissaa inigisap iluatungaani qalipanneqartarneranut tunngatillugu, iikkat, qaliailu qaqortunik qalipallugit, illullu iluata natigisai lak-ertiterlugit.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup naggataagut isiginiarpaa, eqqortumik siumut nalunaarfigineqareersimanerit pillugu, qaffaasoqarnissamut illumut akiliutaasartumut.

Ineqarnermi Naammagittalliuteqartarfiullu isummerfiginngilaa, Inissiaatileqatigiiffiup pinngitsaalillutit allamik attartortussanngortikkaatit, sapinngisannut kiisalu akitigut, attartukkanni aserfallatsaaliinermi nalilersuineq toqqammavigalugu.

Aalajangiineq:

Inissiaatileqatigiiffiup attartortitani aserfallatsaaliorsimanngilaa akissussaassuseqartumik.

Illit nammineq akisussaaffigaat iikkat qaliailu qaqortunik qalipanneqarnissaat, illullu iluata natigisai lak-ertiterneqarnissai.

Eqqortumik siumut nalunaarfigineqareersimavutit qaffaasoqarnissamut illumut akiliutaasartumut.

Taamaattumik tamakkiisuunngikkaluartumik taperserneqarputit illit maalaarutigisannut.

Uuma suliap suliarineqarluni ingerlanneqarneranut uku peqataapput: Innuttaasoq B, Innuttaasoq C, Innuttaasoq D aammalu Innuttaasoq E.

Naliliinerup inerneranut aalajangiineq assigiissumik tamanik aalajangiunneqarpoq.

Maalaaruteqarnissamik ilitersuut:

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiinera allaffissornikkut aqutsinermi pisortanut oqartussaasunut allanut suliassanngorteqqinneqarsinnaanngilaq, naapertorlugu § 86, imm. 7 Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq ineqarneq pillugu, kingusinnerusukkulli allanngortinneqartumik. Kissaatigineqarpat attartortitsisut aammalu attartortut akunnerminni aaqqiagiinngissutaat ingerlateqqinneqassasoq nunatta eqqartuussivianut, sassaqqusissut attartortumut tunniunneqassaaq eqqartuussiveqarfimmut.

Tamannalu atuutsinneqarpoq naak attaveqatigiittarneq,il.il. pisimassagaluarpataluunniit attartortup allaffissornikkut suliffeqarfiutaatigut.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiussai pituttuisumik atuutsinneqarput namminersorlutik oqartussanut aammalu kommuninut attartortitsisartunut inissianik, naapertorlugu § 86, imm. 6.

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata ilitsersuisarfia ammasarpoq oqarasuaatikkut saaffiginnittunut sisamanngornikkut nal. 14-15 akornanni oqarasuaat 36 80 00.

På klagenævnets vegne

Innuttaasoq F

Formand for boligklagenævnet

Maalaaruteqartarfiup aalajangiisartui sinnerlugit

Siulittaasoq Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfimmut

Lovgrundlag (GL):

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq

§ 45. Namminersornerullutik Oqartussat kommuunillu inissiaataanni attartortittakkani illuutit attartortitallu isumannaatsumik aserfallatsaaliorneqarnissaasa isumagineqarnissaa attartortitsisup pisussaaffigaa.

Imm. 2. Avammut kuuffinnut, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit alaakkaasut, illup iluani atortut il.il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungullarnikkut pisoqalinikkullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Imm. 3. Piffissami attartorfiusumi attartortup inissiami qilaat qalipallugit qaqorsarnissaat, iikkat qalipannissaat aamma/imaluunniit ungalitsersorneqarnissaat kiisalu natit lakkernissaat akisussaaffigaa taakkununngalu aningaasartuutit akilissallugit.

§ 28. Imm. 2. Ineqarnermut akiliutit ukiumoortumik attartortitsisup najugaqatigiiffiummi ingerlatsinermut missingersuusiai akuerisaalu tunngavigalugit ukiumut tulliuttumut annertussusilerneqartassapput. Imm. 1-imi piumasaqaatit naammassiniarlugit ineqarnermut akiliummik qaffaanissaq pisariaqassappat, tamanna attartortunut ataasiakkaanut qaammatinik pingasunik sioqqutsisumik nalunaaruteqareernikkut pisinnaavoq. Siumoortumik ilisimatitsissut qaffaanermut tunngaviusut qaffaatissallu qaammammut koruuninngorlugit annertussusissaat pillugit paasissutissanik imaqanngippat siumoortumik ilisimatitsissut atortussaatinneqarsinnaanngilaq. Ukiumut tulliuttumut missingersuutit siumoortumik ilisimatitsissummut ilanngunneqarsinnaapput, tassanilu qaffaanermut tunngaviusoq allaqqassaaq. Ineqarnermut akiliutinik appaanerit siumut ilisimatitseqqaarani pisinnaapput.

§ 84. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup attartortut maalaarutaat makkununnga tunngasut suliarisarpai:
1) Ineqarnermut akiliutinik qaffaanissamik siumoortumik ilisimatitsisarnermi piumasarisat, tak. § 28, imm. 2.
2) Aserfallatsaaliuineq iluarsaassinerlu, tak. § 45.

Scroll to Top