Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup aalajangiisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2015

Siulequt

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ukiumoortumik nalunaarut saqqummiuppaa Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq § 83, imm. 4 naapertorlugu.

Nalunaarutip ukioq naallugu nalunaarsuut najoqqutarivaa imaqarlunilu naatsumik nassuiaammik Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliassarisaanik, naatsorsuutinik maalaarutit pillugit suliarineqarsimasunik aammalu sulianik naammassineqarsimasunik.

Nalunaarut aamma nassaassaavoq Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup nittartagaani: www.aua.gl

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup allatseqarfia isumaqatiginninnikkut tunniussisinnaavoq imaluunniit nassiussilluni ukiumoortumik nalunaarutip assinganik pappialanngorlugu.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup allatseqarfia attavigineqarsinnaavoq uunga:

Najugaqarfik: Imaneq 29, 1. sal, postboks 689, 3900 Nuuk
Mail: maalaarut@nanoq.gl
 Oqarasuaat: 32 80 33
Fax nr.: 32 78 50

Nuuk, Februaari 2016

Naja Joelsen

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup

Siulittaasua

 

Paasissutissat naliginnaasut

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik pilersinneqarsimavoq Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq § 82, imm. 1 tunuliaqutaralugu.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik nunatsinni allaffissornikkut qullersaavoq maalaaruteqartarfittut inissianut attartortittakkanut tunngassuteqartunut.

Allaffissornikkut assingusuuvoq eqqartuussiveqarnerup suleriaasaanut, attuumassuteqarani aqunneqaranilu iliuusissatsigut oqaaseqaateqarnissakkulluunniit pisortaqarfinniit imaluuniit allatigut, qanoq suliassat ataasiakkat ingerlanneqassanersut aalajangiiffigineqassanersullu.

Aalajangiisartoqatigiit aalajangiisarput attartortut attartortitsisullu akunnerminni aaqqiagiinngissutaannut Namminersorlutik kommunillu attartortittakkatut ineqarfiutaannut tunngassuteqartunut, Illuut A/S inissiaatai minillugit (Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup 2014-mut ukiumoortumik nalunaarusiaa takujuk).

Aalajangiinerit atuuttussaatinneqartarput allanngortinneqarsinnaanatik inaarutaasumillu aalajangiinerusarlutik. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiussai taamaasillutik allaffissornikkut qullersaqarfinnut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat. Aalajangiussat taamaallaat ingerlatinneqarsinnaapput eqqartuussiveqarfinnut maleruagassat naliginnaasut naapertorlugit.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup siunertaa aamma unaavoq aalajangiussai ersarissumik pingaarutilimmillu sunniuteqartinneqassasut siunnersuinikkut- aammalu suleriaaseq tunngavigalugu innuttaasunut, inissiaatileqatigiiffinnut allanullu taamatut sammisalinnut soqutiginnittunut.

Tamannalu tunngavigalugu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik qulakkeerinneqataavoq tunngavilersorluakkanik eqqortunillu aalajangiisoqartarneranik, sumiluuniit illoqarfinni inissiat inissisimagaluarpata.

Maalaaruteqartarfiup atuutsinneqarnera erseqqinnerusumik naleqqussarneqarnikuuvoq attartortitsisarneq pillugu (attartornermut peqqussut) peqqussummi § 82-86-ip tungaanut, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq aamma Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup sulinera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 27, 26. november 2008-meersoq.

 

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup piginnaatitaaffii

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup piginnaatitaaffii erserput attartortitsisarneq pillugu peqqussutip § 84, imm. 1-ianni.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliassaq maalaarut suliarisinnaavaa sammisanut makkununnga attuumassuteqarpat:

 1.  Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik kalerriisoqarpat piumasaqaatit nalinginnaasut naammassinissaat.
 2. Aserfallatsaaliinernut iluarsartuussinernullu tunngassuteqartunut.
 3. Inigisap iserterfigineqarnerani isikkuanut tunngasut.
 4. Attartukkami ikkussugassanut pitsanngorsagassanullu tunngasut (aalajangiisinnaatitaaneq).
 5. Attartortup attartukkaminik atuinera (ineqarfiup maleruaqqusaanik unioqqutitsinerit).
 6. Attartuisinnaatitaanerup allamut tunniunnera (inigisanik paarlaanneq, attartukkamik attartuisitsineq attartornerullu nanginneqarnera).
 7. Inigisap qimannerani isikkuanut tunngasut (nalinginnaasumik iluarsartuineq)

Nalinginnaasumik suleriaaseq imaappoq, Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup maalaarutit amerlanersaat suliarisinnaagai inissiaatileqatigiiffinninngaanniit aalajangiussaasimasut.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaaruteqarnissaq 150 kr.-mik akeqartinneqarpoq. Maalaaruteqartoq taamaallaat akiliuteqassaaq, suliap ingerlateqqinneqarnissaa suliarineqalerpat. Akiliut uterteqqinneqassaaq, paasinarsippat, attartortoq tamakkiisumik ilaannakortumilluuniit maalaarumminut taperserneqarsimappat.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartariup maalaarutit suliarinissaannut itigartitsisinnaavoq, maalaaruteqartup akiliutissaq akilersimanngippagu.

Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup naammagittaalliuutit amerlasuut itigartitsissutigisariaqartarsimavaat, pissutigalugu naammagittaalliuutit  qulaani taaneqartut naleqqiullugit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup sullissinissaminut piginnaatitaqarfianut ilaanngimmata.

Aammattaarlu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliakkiussat itigartitsissutigisinnaavai, maalaaruteqartarfimmut tulluutinngippata, assersuutigalugu uppernasaatinik takussutissanillu ilanngussisoqartussaammat, imaluunniit takuneqarsinnaappat maalaaruteqartoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit maalaarumminik ilalerneqarsinnaanngippat.

 

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aaqqissuuneqarnera (ilaasortaqarnikkut)

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik aaqqissuussaavoq siulittaasoqarluni nalinginnaasunillu pingasunik siunnersuinermut ilaasortaqarluni.

Siulittaasoq taassumalu tullersortaa toqqarneqartarput Naalakkersuisumiit innersuunneqarnikkut Naalakkersuisunut ilaasortaaniit, ineqarnernut tunngasuusunut akisussaassuseqarfeqartuusumiit. Toqqarneqartut tamarmik immikkut inissiaatileqatigiiffinnut tunngassuteqartunut ilisimasaqartuussapput imaluuniit inatsisilerituutut naamassisaqarsimassalluni kandidatitut soraarummeersimanermut uppernarsaateqassalluni.

Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit innersuunneqarnikkut Inissiaatileqatigiiffik A/S INI-miit.

Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit innersuunneqarnikkut KANUKOKA-miit maalaaruteqartarfiullu ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit innersuunneqarnikkut Attartortut Nuna tamakkerlugu kattuffianiit IPK imaluunniit SIK, IMAK aamma PPK.

Taakku pingasut nalinginnaasumik ilaasortaasut sinniisuilu inissiaateqarnernut tunngassuteqartunut ilisimasaqartuussapput.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aaqqissuussaanera taamaattumik kinguneqarpoq, attartortut attartortitsisullu soqutigisaqarfianniit sinniisoqartinneqarlutik.

2015-ip aallartinnerani aaliangiisartut imatut aaqqissuussaapput:

Siulittaasoq:

Naja Joelsen, eqqartuussissuserisoq
Suppleant: Lise Mørup Dalsgaard, eqqartuussissuserisoq

Maalaaruteqartarfimmut ilaasortat:

 1.  Beathe Hendriksen, SIK
  Sinniisoq: Jess G. Berthelsen, SIK
 2.  Bjarne Petersen, KANUKOKA
  Sinniisoq: Pétur Haukur Gudmundsson, KANUKOKA
 3.  Githa Brask Olsen, A/S Boligselskabet INI
  Sinniisoq: Nájanguaq Johansen, ISERIT A/S

Githa Brask Olsen april-ip naanerani maalaaruteqartarfimmi ilaasortaajunnaarpoq. Taamanimiit Najánguaq Johansen maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnerini peqataasarpoq.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik ileqquusumik ikinnerpaamik ukiumut pingasoriarluni ataatsimiittartussaavoq. 2015-mi maj-imi ataasiarluni ataatsimiittoqarpoq aammalu december-mi marloriarluni ataatsimiittoqarluni.
Suliassat ataasiakkaarlugit siulittaasumiit misissorneqartarput, ataatsimiititaliallu tamarmiusup aalajangiiffigisarlugit. Suliassat aalajangiiffigineqartarput taasinerni amerlanerussuteqarnikkut, tassannga siulittaasoq ilaasortaatitaasullu tamarmik taasinermik ataatsimik naleqartinneqartarlutik. Taasinerni naligiissoqartillugu siulittaasup taasinera aalajangiisuutinneqartarpoq.

 

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup 2015-mi sulinera

Siulittaasup nalunaarutaa

2015-mi Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfimmut maalaarutit amerleriarujussuarsimaneri pissutigalugit allatseqarfik naliliivoq maalaaruteqartarfik pillugu annertunerusumik KNR assigisaaluunniit aqqutigalugit paasisitsiniaanissaq pisariaqarsimanngitsoq. Taamaattorli pisuni annikinnerusuni Tasiilami Qaqortumilu IKIU-p paasisitsiniaaneranut atatillugu paasisitsiniaasoqarsimalluni.

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup Ineqarneq pillugu maalaaruteqartariup allaffissornikkut suliassat isumagisarai. Ukioq 2015 naallugu Aqutsisoqarfik Imaneq 29, 1. sal-mi najugaqarpoq.

Naammagittaalliuuteqartarfimmi sulisorineqartunit, 2015-mi ukuusunit inatsisilerituut 3-4½, isumaginninnermi siunnersorti ataaseq, allaffimmiullu ataaseq-marluk, amerlanerit naammagittaalliuutinik ataatsimiititalianut ingerlatitassanut piareersaanermi peqataasimapput. Sullissinermi sulisut amerlasuut peqataatinnerini anguniarneqarpoq, soraartoqartillugu ilisimasat annaannginnissaat.

Naammagittaalliuutit amerlasuut, ataatsimiitsitaliap allattoqarfianit tiguneqartartut ilaat suliarineqarsinnaaneq ajorput. Tamanna ilaatigut peqquteqarpoq akiliutinik akiliisimannginneq aammalu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik attartortitsisarnerup iluani susassaqarfiit aaliangersimasuinnaat suliaqarfigissallugit piginnaatitaaffeqarmat, ilaatigut suliakkiutit ilaasa maalaaruteqartarfimmi suliarinissai tulluanngimmata, uppernarsaatissanik takussutissaqartariaqarnera pissutigalugu.

Nuuk, Augusti 2016

Naja Joelsen

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi siulittaasoq

 

Naatsorsueqqissaarneq

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik 2015-mi maalaarutinik nuna tamakkerlugu attartortunit 79-inik tigusaqarsimavoq, 2014-mi 48-unik tigusaqarsimalluni.

Suliat 46-ut naammassineqarsimapput, taakkunannga arfinillit maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnerini suliarineqarsimallutik, sinneruttullu 40-ut akiliinngitsoorsimaneq pissutigalugu, suliassaqarfiup avataaniinneri pissutigalugit, amigartumik inatsisitigut killeqartitsineq pissutigalugu imaluunniit maalaaruteqartup maalaarutiminik tunuartitsiinnarsimanera pissutigalugu, imaluunniit maalaarutip neriunaateqannginnera pissutigalugu itigartitsissutigineqarsimallutik.

Pissutsit piviusut najoqqutaralugit suliaasimasut

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut 2015-mi sag-it 6 ataatsimiinnermini suliarivaat.

Suliat ataasiakkaarlugit inerneri matumani ilanngunneqarput. Aalajangiinerit ataasiakkaarlugit Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut nittartagaanni takuneqarsinnaapput.

Suliassaq nr. 1: 2014-099341

Suliap tunngasortaa tassaavoq iniup iluatigut aserfallannera/qalipannera amigaataammat, maalaartullu innaallagiamut kiassarnermullu akiulitaasa annertussusaat.

Suliami erserpoq attartartoqalersimammat 1998-mi.

Inimik attartortut Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartunut maalaarutigaat inip iluatigut qalipassimmannginnera, aammalu maalaarutigalugu inimi attartukkaminni akisuallaarujussuartumik innaallagiamik kiassarnermullu akiliisarnertik.

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut isumaqarput attartortut inertik iluatungaa namminneerlutik qalipatinnissaa akilissagaat.

Kiassarnermut innaallagissamullu akiliutaasa angissusaat, Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut piginnaaneqarfiginngilaat.

Suliassaq nr. 2: 2014-104098

Suliassap tunngavigaa ini naammattumik aserfallatsaalisaanngimmat aammalu igalaat matullu iluarsaattariaqarlutik.

Suliassaq malillugu ini attartugaalersimavoq 1997-mi. Attartortup siusinnerusukkut Inissiaatileqatigiiffimmut saaffiginnittarsimavoq kiassaat iluarsartinniarlugu, igalaat aammalu matut ussiitsut iluarsartinniarlugit.

Susoqanngimmat, Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartunut saaffiginnippoq maalaarutigalugu kiassaat ussiimmat, igalaat aammalu matut aamma ussiimmata. Ilanngullugu nalunaarutigaa, suliassat kinguarteqattaarneqartuartut. Inissiaatileqatigiiffimmiit paasissutissiissutigineqarpoq igalaat matullu suliarineqarsimanngimmata, ineqarnermut peqatigiiffik attartornermut ilaasortaaffigisani, aningaasanik tigoriaannarnik peqanngimmata aammalu ukiorpaalunni amigartooruteqartuaannarsimasut.

Inissiaatileqatigiiffimmiit ilanngullugu paasissutissiissutigineqarpoq, attartortup Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartunut maalaaruteqareernerata kingorna kiassaat atornikumik allamik taarserneqarsimammat, allamik soqanngimmat, aammalu ineqarfiup tamarmiusup kissarsuutaa uuliatortoq attartukkamut kiassaataasussap salinneqarsimammat aammalu dyset taarsertissimasut.

Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut isummerput Inissiaatileqatigiit attartortoq sinniisuattut aserfallattaalinissamik suliassartik eqquutsissimanngikkaat.

Inissiaatileqatigiit aammalu attartortup paasissutissartai naapertorlugit Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut isumaqarsimapput naammattumik uppernarsarneqartoq igalaat matullu nutarterneqarsimanngitsut.

Inissianik attartornemut peqqussut piffissalersuinngilaq aaqqitassat qanoq pilertortigisumik iluarsaavigineqassanersut, tamannalu pillugu aallaaviussammat, Inissiaatileqatigiit sukkanerpaamik iluarsisariaqartut sapinngisamik piaarnerpaamik naammassiniartariaqaraat.

Inissiaatileqatigiit naammalluartunik aningaasatigulluunniit periarfissaqanngippat matut igalaallu iluarsaavigissallugit, imaanngilaq attartortitsisup nutarterinissamik akisussaaffini pinngitsoortissagaa imaluunniit inissiaq allatigut nungullarlunilu pisoqalisooriartuaarnera nutartertuassanngikkaa.

Inissiaatileqatigiit – attartortoq sinnerlugu – piaarnerpaamik matunik igalaanillu iluarsaassisimassagaluarpoq, ussiitsuujunnaarnissaat angujumallugu.

Suliassaq nr. 3: 2014-101430

Suliassaq una inigisap qimanneratigut akiligassanngorsimasumut nutsernermut naatsorsuusiornermut tunngavoq. Suliassaq malillugu takuneqarsinnaavoq attartugaq juni 20xx-mi nuuffigineqarsimasoq oktoberillu naanissaannut ukioq taanna qimanneqarnissamik kalerrisaarutigineqarsimasoq.

Attartortoq Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartunut allappaa akiligassat naatsorsuutigisimanngisamik takkussimasut nuannarinagit, inigisaq qimareerlugu atsaat takkussimasut. Erseqqissarpaa inigisap attartorneratigut malittareqquneqartut tamaasa malinniarsimallugit, aserfallatsaaliorsimavaa aamma nuunnialerami peqqissaarullugu eqqiarsimavaa. Paasissutissinneqarsimavoq akiligassat immikkut ittut qalipaanermut tunngasimasut, namminerlu nalilersimavaa, qalipaasut namminersortut piumamut piumasaqarsimasut.

Inigisap qimalerneratigut nalunaarusiaq malillugu attartortoq inigisaminiissimavoq qimannerani nalilerneqartussanngormat, aamma qimannerani nalunaarusiaq atsiorsimavaa.

Inissiaatileqatigiit aamma tikkuartorsimavaat, sulissatut aalajangersakkat taamaallaat suliarineqarsimammata qimalernerani takusaanermi malugisat najoqqutaralugit, immikkut ittumik regningiliisoqarsimanngilaq (eqqumiitsunik).

Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut paasivaat, attartortup akilertariaqaraa attartukkap naliginnarmik qimalerneratigut iluarsaatassat.

Tungavilersuinermi oqaatigineqarpoq, peqqussut malillugu tunngavissaqanngitsoq naliginnarmik iluarsaassinissap unitsinneqarnissaa, imaakkami inigisap natii lak-imik amertariaqarmata, iikkat qalipattariaqarmata, qilaavi qaqorsartariaqarmata inigisap qimalerneratigut aserfallassimanera qanorluuniit ippat.

Attartortup qaammatiniluuniit tallimaannarni inigisaq najorsimappagu imaanngilaq annikinnerusumik iluarsaanneqassasoq.

Inigisap angissusaa naapertorlugu qalipanneranut akiligassartaa naliginnarmiit annerunngitsoq isumaqarfigaa, taamaammat tamanna immikkut nalilersunngilaat.

Suliassaq nr. 4: 2014-105941

Suliassami uani inigisamut akiliutip akilernissaannut tunngavoq, inigisap oqummik suliaritinnerata nalaanni inigisamut akileeqqusisoqarsinnaanersoq, pequtit oqulersimasut suliaritinnissaat, aammalu oqunnerata nalaanni allamut nutsertariaqarnerup akiligassartai.

Suliassaq malillugu inigisaq attartorneqalersimavoq august 2012-mi, septemberimi 2014-mi paasineqarsimavoq inigisami oquttoqartoq, tamaalillunilu ilaqutariit utaqqisaa vakantertariaqarsimallutik sapaatini akunnialunni, inigisassamut allamut nuussinnaanissaata tungaanut.

Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut paasivaat, ilaqutariit piffissami pineqartumi inimut attartukkamut akiliuteqartariaqarlutik, inigisami oquup paasineqarneraniit inigisamut allamut nuunnissap tungaanut. Imatut inerneqalerpoq, ilaqutariit inigisassartik nutaaq utaqqinerani vakantertitaapput sapaatit akunnerini marlunni, taamaalineranilu Inissiaatileqatigiffimmut inigisamut akiuliuteqartariaqarlutik.

Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut piginnaaneqarsimanngillat paasissallugu pequtinut nutaanut pisinermi aningaarsartuutit kiap akilissaneraat, tamannami taarsiivigitinnermut tunngammat eqqartuussiviit suliassarimmassuk.

Taamaatuttaaq aamma Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut piginnaaneqarsimanngillat paasissallugu attartortut nutsernermini aningaasartuutaat kiap akilissaneraat.

Suliassaq nr. 5: 2014-105643

Suliassaq oquttoqarsimatillugu Illuutileqatigiit iluarsaassinissamik pisussaaffeqarneranut tunngavoq. Attartorneq april 2009-mi aallarnersimavoq. Inissiaq oqoqarnersoq misissorneqarpoq majimi 2011-mi. Inissiaatileqatigiiffiit misissuisimanermi nalunaarusiaq attartortumut tunniukkumasimanngilaa, attartortup nalunaarusiaq atsaat oktober 2014 pissarsiarisimavaa. Oqummik annertoorujussuarmik nassaartoqarsimavoq, nalunaarusiallu inerniliinerani takuneqarsinnaavoq inigisaq peqqissutsimut ulorianartuusoq.

Attartortoq Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartunut maalaarpoq, arlaleriarluni inissamik allamik piumasarsimagaluarpoq, ilaqutariiullutik peqqissutsikkut annertuumik ajornartorsiormata, tamannalu oqummit pinngortutut tunngatinneqarsinnaalluni.

Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut paasivaat, Inissiaatileqatigiiffiit aserfallattaalinermut pisussaaffitik unioqqutissimallugit. Attartorsisup pisussaaffigimmassuk attartukkap illersorneqarsinnaasumik aserfallatsaalissallugu. Inissiaatileqatigiit pisussaaffigisimavaat ini attartorneqartoq oqunnginnissaa. Inissiaatileqatigiit inissiaq attartorneqartoq pisussaaffigisimavaat Inatsisartut Peqqussutaat nr. 2 majip 12-uaneersoq 2005-imeersoq inissianik attartuisarneq pillugu (matumap kingorna attartornermut peqqussummik taaneqaannassaaq).

Inissiaatileqatigiiffiit attartortup ilaqutaalu ingerlaannartumik allamik taartaasussamik initaartittussaagaluarpaat, attartartortup inissiaataa aaqqinnissaata tungaanut, imatut paasillugu: Attartornermut Peqqussutip piumasaqaatai naapertorlugit inissiaq aaqqissorneqassasoq.

Suliassaq nr. 6: 2015-953

Suliassaq nutsernermi akiligassamut tunngatinneqarpoq inissiap qimanneranut tunngammat.

Inissiamik attartorneq oktober-mi 2013-mi aallarnerneqarpoq inissiarlu qimanneqarluni augustimi 2014-mi.

Attartortut Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartunut maalaarput inigisamik attartugartik qimanneratigut akiligassanngorsimasoq annertugalugu.

Attartortut inissiamik attartukkaminnut iserternermi suut amigaataanersut erseqqiffaarissumik Inissiaatileqatigiinnut nalunaarsimapput allakkatigut tunniussaqarlutik. Inissiaatileqatigiiffik amigaataasut allattorsimaffiat tigoreerlugu qisuariarsimanngillat.

Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut tamaalillutik paasivaat, Inissiaatileqatigiit akuerisimanngikkaat, inissiap qilaavi iserternermi akuerineqarsinnaasumik amersimammata.

Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut taamaalillutik paasivaat, inissianik attartortut inissiamik naliginnarmik iluarsartuussisoqassappat aningaasartuutit affaasa missingi taamaallaat akilertussaasimagaat, imatut paasillugu attartortut inissiamik qimatsinermi iluarsartugassanut taamaallaat aningaasartuutigineqartut affai akilertussaagaat – naliginnarmik iluarsaassinerummat.

Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut Inissiaatileqatigiinnut oqaatigaa, naammanngitsoq qalipaanermut akiligassaq tamakkiisumik allassimasumik nassitsiinnarsinnaasut, naak qalipaasut isumaqatigiissuteqarfigineqareersut suliaq tamaat nikisinneqarsinnaangitsumik akeqassasoq.

Fakturami erseqqissumik allaqqasussaammat suliat suut suliarineqaqqissaarneqarsimanersut inissiap iluani. Aammattaaq erseqqissumik nalunaarsugaassasoq, m²-imut akiusoq qanoq angissuseqarnersoq, aammalu m²-it qasserpiaat suliamut attuumanersut, aammalu m²-it qasserpiaat suliarineqarsimanersut, soorlu nateq eqqarsaatigalugu.

Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut inissiap paarinerlugaasimaneranut tunngasutigut aammalu inissiap akiliutaannut akiligassanngorsimasunut piginnaanilerneqarsimanngimmat suliarinngilai.

Tassani tunngavilersuutigineqarpoq suliassaqarfiit pineqartut §84 Inatsisartut Peqqussutaani nr. 2, maj-ip 12-ianeersup 2005-imi inissianik attartuinermi erseqqittumik allassimasoqanngimmat Ineqarnermut Maalaaruteqarnermi Aalajangiisartut maalaarutit sorliit suliarisinnaaneraat.

Scroll to Top