Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup aalajangiisartut ukiumoortumik nalunaarutaat 2016

Siulequt

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ukiumoortumik nalunaarut saqqummiuppaa Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maaji 2005-imeersoq § 83, imm. 4 naapertorlugu.

Nalunaarutip ukioq naallugu nalunaarsuut najoqqutarivaa imaqarlunilu naatsumik nassuiaammik Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliassarisaanik, naatsorsuutinik maalaarutit pillugit suliarineqarsimasunik aammalu sulianik naammassineqarsimasunik.

Nalunaarut aamma nassaassaavoq Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup quppersagaani: www.aua.gl

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup allatseqarfia isumaqatiginninnikkut tunniussisinnaavoq imaluunniit nassiussilluni ukiumoortumik nalunaarutip assinganik pappilianngorlugu.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup allatseqarfia attavigineqarsinnaavoq uunga:

Najugaqarfik: Imaneq 29, 1, postboks 689, 3900 Nuuk

Mail: maalaarut@nanoq.gl

Oqarasuaat: 32 80 33

Fax nr.: 32 78 50

Nuuk, Februaari 2017

Naja Joelsen

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup

Siulittaasua

 

Paasissutissat naliginnaasut

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik pilersinneqarsimavoq Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq § 82, imm. 1 tunuliaqutaralugu.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik nunatsinni allaffissornikkut qullersaavoq maalaaruteqartarfittut inissianut attartortittakkanut tunngassuteqartunut.

Allaffissornikkut assingusuuvoq eqqartuussiveqarnerup suleriaasaanut, attuumassuteqarani aqunneqaranilu iliuusissatsigut oqaaseqaateqarnissakkulluunniit pisortaqarfinniit imaluuniit allatigut, qanoq suliassat ataasiakkat ingerlanneqassanersut aalajangiiffigineqassanersullu.

Aalajangiisartoqatigiit aalajangiisarput attartortut attartortitsisullu akunnerminni aaqqiagiinngissutaannut Namminersorlutik kommunillu attartortittakkatut ineqarfiutaannut tunngassuteqartunut Illuut A/S inissiaatai minillugit (Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup 2014-mut ukiumoortumik nalunaarusiaa takujuk).

Aalajangiinerit atuuttussaatinneqartarput allanngortinneqarsinnaanatik inaarutaasumillu aalajangiinerusarlutik. Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiussai taamaasillutik allaffissornikkut qullersaqarfinnut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat. Aalajangiussat taamaallaat ingerlatinneqarsinnaapput eqqartuussiveqarfinnut maleruagassat naliginnaasut naapertorlugit.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup siunertaa aamma unaavoq aalajangiussai ersarissumik pingaarutilimmillu sunniuteqartinneqassasut siunnersuinikkut- aammalu suleriaaseq tunngavigalugu innuttaasunut, inissiaatileqatigiiffinnut allanullu taamatut sammisalinnut soqutiginnittunut.

Tamannalu tunngavigalugu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik qulakkeerinneqataavoq tunngavilersorluakkanik eqqortunillu aalajangiisoqartarneranik, sumiluuniit illoqarfinni inissiat inissisimagaluarpata.

Maalaaruteqartarfiup atuutsinneqarnera erseqqinnerusumik naleqqussarneqarnikuuvoq attartortitsisarneq pillugu (attartornermut peqqussut) peqqussummi § 82-86-ip tungaanut, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq aamma Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup sulinera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 27, 26. november 2008-meersoq.

 

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup pisinnaatitaaffii erserput attartortitsisarneq pillugu peqqussutip § 84, imm. 1-ianni.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliassaq maalaarut suliarisinnaavaa sammisanut makkununnga attuumassuteqarpat:

 1.  Ineqarnermut akiliutip qaffanneqarnissaanik kalerriisoqarpat piumasaqaatit nalinginnaasut naammassinissaat.
 2. Aserfallatsaaliinernut iluarsartuussinernullu tunngassuteqartunut.
 3. Inigisap iserterfigineqarnerani isikkuanut tunngasut.
 4. Attartukkami ikkussugassanut pitsanngorsagassanullu tunngasut (aalajangiisinnaatitaaneq).
 5. Attartortup attartukkaminik atuinera (ineqarfiup maleruaqqusaanik unioqqutitsinerit).
 6. Attartuisinnaatitaanerup allamut tunniunnera (inigisanik paarlaanneq, attartukkamik attartuisitsineq attartornerullu nanginneqarnera).
 7. Inigisap qimannerani isikkuanut tunngasut (nalinginnaasumik iluarsartuineq)

Nalinginnaasumik suleriaaseq imaappoq, Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup maalaarutit amerlanersaat suliarisinnaagai inissiaatileqatigiiffinninngaanniit aalajangiussaasimasut.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmut maalaaruteqarnissaq 150 kr.-imik akeqartinneqarpoq. Maalaaruteqartoq taamaallaat akiliuteqassaaq, suliap ingerlateqqinneqarnissaa suliarineqalerpat. Akiliut uterteqqinneqassaaq, paasinarsippat, attartortoq tamakkiisumik ilaannakortumilluuniit maalaarumminut taperserneqarsimappat.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartariup maalaarutit suliarinissaannut itigartitsisinnaavoq, maalaaruteqartup akiliutissaq akilersimanngippagu.

Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup naammagittaalliuutit amerlasuut itigartitsissutigisariaqartarsimavaat, pissutigalugu naammagittaalliuutit

qulaani taaneqartut naleqqiullugit Ineqarnermi Maalaaruteqartarfiup sullissinissaminut pisinnaatitaqarfianut ilaanngimmata.

Aammattaarlu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup suliakkiussat itigartitsissutigisinnaavai, maalaaruteqartarfimmut tulluutinngippata, assersuutigalugu uppernasaatinik takussutissanillu ilanngussisoqartussaammat, imaluunniit takuneqarsinnaappat maalaaruteqartoq tamakkiisumik ilaannakortumilluunniit maalaarumminik ilalerneqarsinnaanngippat.

 

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aaqqissuuneqarnera (ilaasortaqarnikkut)

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik aaqqissuussaavoq siulittaasoqarluni nalinginnaasunillu pingasunik siunnersuinermut ilaasortaqarluni.

Siulittaasoq taassumalu tullersortaa toqqarneqartarput Naalakkersuisumiit siunnersuusiorfigineqarnikkut Naalakkersuisunut ilaasortaaniit, ineqarnernut tunngasuusunut akisussaassuseqarfeqartuusumiit. Toqqarneqartut tamarmik immikkut inissiaatileqatigiiffinnut tunngassuteqartunut ilisimasaqartuussapput imaluuniit inatsisilerituutut naamassisaqarsimassalluni kandidatitut soraarummeersimanermut uppernarsaateqassalluni.

Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut Inissiaatileqatigiiffik A/S INI-miit.

Maalaaruteqartarfiup ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut KANUKOKA-miit maalaaruteqartarfiullu ilaasortaa ataaseq taassumalu sinniisussaa toqqarneqassaaq Naalakkersuisuniit siunnersuusiorfigineqarnikkut Attartortut Nuna tamakkerlugu kattuffianiit IPK imaluunniit SIK, IMAK aamma PPK.

Taakku pingasut nalinginnaasumik ilaasortaasut sinniisuilu inissiaateqarnernut tunngassuteqartunut ilisimasaqartuussapput.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aaqqissuussaanera taamaattumik kinguneqarpoq, attartortut attartortitsisullu soqutigisaqarfianniit sinniisoqartinneqarlutik.

2013-ip naalernerani ilaasortat sinniisullu ilaat tunuarput. Majimilu 2014-mi ilaasortat sinniisullu nutaanik taarserneqarput. Taassuma kingorna aaliangiisartut imatut aaqqissuussaapput:

Siulittaasoq:

Naja Joelsen, inatsisileritooq.

Suppleant: Lise Mørup Dalsgaard, advokat

Maalaaruteqartarfimmut ilaasortat:

 1. Beathe Hendriksen, SIK
  Sinniisoq: Jess G. Berthelsen, SIK
 2. Bjarne Petersen, KANUKOKA
  Sinniisoq: Pétur Haukur Gudmundsson, KANUKOKA
 3. Githa Brask Olsen, A/S Boligselskabet INI
  Sinniisoq: Nájanguaq Johansen, ISERIT A/S

Githa Brask Olsen april-ip naanerani maalaaruteqartarfimmi ilaasortaajunnaarpoq. Taamanimiit  Najánguaq Johansen maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnerini peqataasarpoq.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik ileqquusumik ikinnerpaamik ukiumut pingasoriarluni ataatsimiittartussaavoq. 2016-mi juni-mi oktober-imilu ataatsimiittoqarpoq.

Suliassat ataasiakkaarlugit siulittaasumiit misissorneqartarput, ataatsimiititaliallu tamarmiusup aalajangiiffigisarlugit. Suliassat aalajangiiffigineqartarput taasinerni amerlanerussuteqarnikkut, tassannga siulittaasoq ilaasortaatitaasullu tamarmik taasinermik ataatsimik naleqartinneqartarlutik. Taasinerni naligiissoqartillugu siulittaasup taasinera aalajangiisuutinneqartarpoq.

 

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup 2016-mi sulinera

Siulittaasup nalunaarutaa:

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfiup Ineqarneq pillugu maalaaruteqartariup allaffissornikkut suliassat isumagisarai. Ukioq 2016 naallugu Aqutsisoqarfik Imaneq 29, 1. sal-mi najugaqarpoq.

Naammagittaalliuuteqartarfimmi sulisorineqartunit, 2016-mi ukuusunit inatsisilerituut 3-5, allaffimmiullu ataaseq-marluk, amerlanerit naammagittaalliuutinik ataatsimiititalianut ingerlatitassanut piareersaanermi peqataasimapput. Sullissinermi sulisut amerlasuut peqataatinnerini anguniarneqarpoq, soraaroqartillugu ilisimasat annaannginnissaat.

Naammagittaalliuutit amerlasuut, ataatsimiitsitaliap allattoqarfianit tiguneqartartut ilaat suliarineqarsinnaaneq ajorput. Tamanna ilaatigut peqquteqarpoq akiliutinik akiliisimannginneq aammalu Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik attartortitsisarnerup iluani susassaqarfiit aaliangersimasuinnaat suliaqarfigissallugit piginnaatitaaffeqarmat, ilaatigut suliakkiutit ilaasa maalaaruteqartarfimmi suliarinissai tulluanngimmata, uppernarsaatissanik takussutissariaqartariaqarnera pissutigalugu.

Nuuk, Augusti 2017 

Naja Joelsen

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfimmi siulittaasoq

 

Naatsorsueqqissaarneq

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik 2016-mi maalaarutinik nuna tamakkerlugu attartortunit 55-nik tigusaqarsimavoq, 2015-mi 79-nik tigusaqarsimalluni.

Suliat 82-it naammassineqarsimapput, taakkunannga pingasut maalaaruteqartarfiup ataatsimiinnerini suliarineqarsimallutik, sinneruttullu 79-it akiliinngitsoorsimaneq pissutigalugu, suliassaqarfiup avataaniinneri pissutigalugit, amigartumik inatsisitigut killeqartitsineq pissutigalugu imaluunniit maalaaruteqartup maalaarutiminik tunuartitsiinnarsimanera pissutigalugu, imaluunniit maalaarutip kingusinnasaqannginnera pissutigalugu itigartitsissutigineqarsimallutik. 

 

Suliat agguataarnerat:

26 – Akitsuummik akiliinngitsoorneq pissutigalugu

3 – Suliamut attuumassuteqarunnaarsimaneq

3 – Maalaarummik unitsitsiinnarneq

2 – Isumaqatigiissuteqalerneq

32 – Piginnaasaqarfiginngisat

7 – Suliat taperserneqarnissaminnut ilimanaateqanngitsut imaluunniit suliarineqarnissaminnut naleqqutinngitsut

6 – Inisiiaatileqatigiiffiup naammagittaalliuuteqartup piumasai akuerai

Pissutsit piviusut najoqqutaralugit suliaasimasut:

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut 2016-mi sagit 3 ataatsimiinnermini suliarivaat.

Suliat ataasiakkaarlugit inerneri matumani ilanngunneqarput. Aalajangiinerit ataasiakkaarlugit Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut nittartagaanni takuneqarsinnaapput.

Suliassaq nr. 1 – 2015-12571

Attartortut inissiaq attartugassaq 2010 tiguaat aammalu 2013-mi nooqqillutik. Inigisap qimalernerani aningaasartuutigineqarsimasut malillugit attartortut asaasunut akiligassarilersimavaat 4.200 kr. Asaanermut akiligassaq attartortumit maalaarutigineqarpoq innersuullugulu inissiap qimalerneratigut asanneqareersimammat.

Nakkutilliinermi nalunaarusiami erseqqivissumik takuneqarsinnaanngilaq nutsernermi asaasoqarsimanersoq. Nalunaarusiaq attartortumit attartuisumillu atsiorneqarsimavoq.

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut paasivaat maalaaruteqartup asaanermut akiligassap affaa akilertariaqaraa. Tamatumunnga patsisigineqarpoq inigisap qimanneratigut asaasoqartassasoq, tamannalu piumasaqaataammat, soorlulusooq inigisap qimalerneratigut aamma naliginnarmik iluarsaassisoqartartoq.

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut aamma paasivaat asaanermut akiliutigineqarniartoq qaffasippallaartoq innersuullugulu asaanermi tiimit atukkat asaanermut atorneqarsimasut, kiisalu erseqqarivinnani inigisap qimalerneratigut qanoq atsigisumik asaasoqarsimanersoq.

Inatsimmi tunngavissatut innersuunneqarpoq §§77 aamma 79 Inatsisartut Peqqussutaanni nr. 2, majip 12-neersoq inissianik attartuisarneq pillugu.

Suliassaq nr. 2 – 2015-16698

Attartortup inissiaq tiguaa martsip aallaqqaataani 2012-mi. Arnaavoq aappaqarluni, kisianni attartortup isumaqatigiissutaani kisimiilluni. Attartup inigisani taamaatippa decemberip  aallaqqaataani 2013-mi tamannalu Inissiaatileqatigiiffimmiit uppernarsarneqarpoq. Aappaa inissiamiiginnarpoq, attartortutullu tigusinnaanagu. Inissiaq misissorneqanngilaq.

Inooqataasoq 2015-mi Inissiaatileqatigiiffimmiit anisitaavoq.

Inissiaq april qaammat 2015-mi misissorneqarpoq. Nutsernermi akiligassanngorsimasoq angissuseqarpoq 120.870,89 kr. agguataarsimallunilu illumut akiligassamut, inigisap qimalerneratigut naliginnarmik iluarsartuunnera, inigisap paarinerlunneqarnera, asaasoqarsimannginnera aammalu innaallagissap atortuinik ikkussuisariaqarsimaneq. Akiligassaq naammagittaalliortumut nassiunneqarpoq.

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut paasivaat attartortup inissiap naliginnarmik iluarsartuunnera akilissagaa misissuinermi allattukkat najoqqutaralugit. Maalaaruteqartup asaanermi akiligassaasoq pingajorarterutaa missingersorlugu akilissagaa paasineqarpoq. Attartortoq illumut

akiliutaasumut December 2013 kingorna akiliisussaanngilaq, taamaalinerani nuukkami.

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut aalajangiinertik imatut tunngavilerpaat, Inissiaatileqatigiit decemberimi 2013-mi iniusoq qimanneqarmat inooqataasoq qisuariarfiginngitsooramikku, soorlu assersuutigalugu inissiamiit anisissinnaasimagaat.

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut aamma pingaartippaat Inissiaatileqatigiit maalaartarnermut tunngatillugu inissiap aserfallassimanera nammineq sillimaffigisussanngoraat attartornermut isumaqatigiissut atorunnaarmat, attartortoq inissiaq qimanniarlugu nalunaareermat tamannalu Inissiaatileqatigiinnit uppernarsarneqareermat.

Inatsisitigut tunngavigineqartoq tassaasimavoq Inissianik attartuisarneq pillugu Inatsisartut Peqqussutaat nr. 2, majip 12-aneersoq 2005, §§45 aamma 77.

Suliassaq nr. 3 – 2015-12567

Attartortup juni 2012-mi inissiaq tigullugu attartulerpaa. Inissiap iserternerani attartortup paasivaa inissiaq eqqiarneqarsimanngitsoq. 2013-mi attartortup Inissiaatileqatigiinnut nalunaarutigaa naqqit aserfallassimaqisut. Naqqit quppakunik ulikkaarput ammalu lak-erneqarsimanatik. Attartortup nalunaarutigaa Inissiaatileqatigiit arlaleriarlugit noqqaavigisarsimallugit naqqi suliareqqullugit, tamannalu kinguneqarsimanani.

Inissiaatileqatigiit mail-ianiit paasinarsivoq, mail-ermi taanna Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartunut 2016-mi tiguneqareerpoq, tassanilu takuneqarsinnaavoq Qaasuitsup Kommunia aamma Namminersorlutik Oqartussat akunnerminni 2010-mi isumaqatigiissimammata, kommunip illuutaannik naliginnaasumik iluarsaassisarnerit unitsinneqarmata. Piffisaq pineqartup kingorna inissianik qimanneqartunik naliginnaasumik iluarsaassisarneq unitsitaasimavoq, aningaasartuutit tamatumani atorneqartut ima annertutigisimammata allaat Inissiaatillit immikkoortortaqarfiinut sakkortuumik nammatalinnut akilersinnaajunnaarsimalluni.

Paasissutissat najoqqutaralugit takuneqarsinnaavoq kommunip attartortuisa neqeroorfigitittarsimasut periarfissarlu siulleq atorlugu nammineq amiisinnaasut amiutissaminnullu nassitsivigineqartarsinnaasut.

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut paasivaat Inissiaatileqatigiit pisussaasut natii aserfallassimasut isumagisassallugit. Aalajangiinermi tunngavigineqarpoq inissiaq 2010-miit naliginnarmik iluarsartuunneqartarsimanngimmat attartortullu iserternerani aamma iluarsartuussisoqarsimanani.

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut aalajangiinermi tunngavigaat Qaasuitsup Kommunia aamma Namminersorlutik Oqartussat akunnerminni isumaqatigiissutaat malillugu, inissiat qimanneqaraangamik naliginnarmik iluarsaassisarneq qangali unitsitaanikuummat.

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut innersuussutigaat isumaqatigiissut inatsisinik tunngavissaqanngimmat, Inissianik attartuisarnermi §47-imut akerliummat.

Ineqarnermut maalaaruteqarnermi aalajangiisartut Inatsisartut Peqqussutaat nr. 2, majip 12-aneersoq 2005, §47 innersuuppaat.

Scroll to Top