igalaanik aammalu matunik aaqqissuilluni

Aalajangiineq

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, Inissiaatileqatigiiffik igalaanik aammalu matunik ammarsinnaanngorlugillu matusinnaanngornissaanut aaqqissuillunilu ussissaasariaqartoq.  Inissiaatileqatigiiffittaaq anartarfiup kuuffia salittariaqarpaa. Inissami inatsisini piumasaqaataasutut ikkuffeqanngippat Inissiaatileqatigiiffiup tamakku ikkussortariaqarpai. Taamaattumik naammagittaalliuutit ilalerneqarpoq.

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq naapertorlugu suliaq suliarineqarpoq.

Suliami allagaatit:

  • Ilanngussaq 1 : Attartuinissamut isumaqatigiissut 3 marts 2017-imeersoq
  • Ilanngussaq 2: Naammagittaalliut, ulloq 7. september 2017-imi tiguneqarsimasoq (peqataasutut sinniisuusumit)
  • Ilanngussaq 3: Inissiaatileqatigiiffiup 17 oktober 2018-imi nassuiaataa ilanngussatut ilanngussaq ilanngullugu
  • Ilanngussaq 4 : Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup naammagittaalliortumut tusarniaanera
  • Ilanngussaq 5: Naammagittaalliortut suli amigaataasunut nalunaarutaa
  • Ilanngussaq 6 : Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup Inissiaatileqatigiiffimmut tusarniaanera
  • Ilanngussaq 7: Inissiaatileqatigiiffimmit naammagittaalliortumit suli amigaataasunut nalunaarutaanut oqaaseqaataa

Nassuiaat:

Attartornissamut isumaqatigiissummi erserpoq, najugaq YX, Illoqarfimmi Y-mi ulloq 1 marts 2017-imi tiguarsimagit.

Ilisimatitsissutigineqarpoq Inissiaatileqatigiiffimmut igalaatit matutillu erngarlutillu suertut anartarfimmiillu tiperujuk pillugit aserfallatsaaliuisoqarnissaanik piumasaqarlutit saaffiginnissimavutit.

Ulloq 7 september 2017-imi peqataasutut sinniisuusoq aqqutigalugu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfimmut igalaat matullu erngarlutillu suertut pillugit aammalu anartarfimmi tiperujuk  eqqiaasoqaraluarpalluunniit peerukkumanngitsoq pillugit naammagittaalliorputit.

Inissiaatileqatigiiffik oqaaseqaatimini 17 oktober 2018-imeersumi allappoq:

”Boligselskabet har, som det ses af de medsendte underbilag, igangsat adskillige vedligeholdelsesarbejder i lejemålet. På nuværende tidspunkt er det igangsat en VVS gennemgang af lejemålet pga. lugtgener fra toilettet.        Denne opgave udføres af Nuuk vand og varme service…… Der vil arbejdes på at følge op på opgaverne ved et besøg hos lejeren sammen med en fra kommunens visitationsudvalg. Efter gennemgang af sagen kan boligselskab Y konstatere, at vi har reageret på lejerens direkte henvendelser og har overholdt vores vedligeholdelsespligt over for lejeren. Vi følger naturligvis op på sagen, og får foretaget en gennemgang af lejemålet.”   

Inissiaatileqatigiiffiup allagaanittaaq erserpoq:

” BILAG 3 Dokumentationer i form af faktura på vedligeholdelsesopgaver af bolig X i forlængelserne af lejerens henvendelse til boligselskabet Y:

BILAG 3-1 3/6/17 Rekvireret Elektrikere: for ingen varme ved gulvvarme

BILAG 3-2 3/28/17 Rekvireret YY:

Rens af afløbsrør pga. luftgene

BILAG 3-3 3/28/17 Rekvireret XYX:

Reparation af vindue og døre. Vindue i soveværelse meget utæt og gennemgang af skydedøre til værelse og badeværelse. Mellemdør svær at lukke, dør nr. 2 fra hoveddør.

BILAG 3-4 3/31/17 Rekvireret Elektrikere: Tilslutning af vaskemaskine baderum.

BILAG 3-5 5/9/17 Rekvireret YYX:

lugtgene fra badeværelse.

BILAG 3-6 9/8/17 Rekvireret XXY: Gennemgang af hvidevarer, beboer instrueret i korrekt brug

BILAG 3-7 9/8/17 Rekvireret XYX: tætning af hoveddør og vindue i værelse.

BILAG 3-8 12/14/17 Rekvireret YYY: Undersøgelse af kloakafløb og sugning af slam

BILAG 3-9 6/12/18 Rekvireret YYZ: Rensning af køkken afløb samt gulvafløb.”

Ulloq 6. februar 2019-imi Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup Inissiaatileqatigiiffiup allagaa aammalu ilanngussatut ilanngussaq ilanngullugu illinnut peqataasutut sinniisunnullu nassiuppaa  piumasaqaatigalugu ullut 14-nit qaangiutinnginnerani oqaaseqaateqarnissat.

Peqataasutut sinniisuvit ulloq 8 maj 2019-imi oqarasuaatikkut tusarniaaneq pillugu Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik saaffigaa.  Ilisimatitsivoq:

”Følgende er ikke udbedret:

Vindue i soveværelset blev forsøgt ordnet, som resulterede i at den ikke længere kan åbnes, men også stadig var utæt/træk kommer ind.

Lille vindue i køkkenet er også stadig utæt.

Der er stadig utætheder på hoveddøren samt døren til gangen.

Badeværelset er ikke blevet i orden. Efter 2 timer begynder der at lugte af kloak og lort, og lugten breder sig i hele lejligheden. Dette betyder, at når klager ikke har været hjemme i et par timer, så lugter hele lejligheden når hun kommer hjem.” (bilag 5)

Paasissutissat aallaavigalugit Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ulloq 15. maj 2019-imi Inissiaatileqatigiiffiup oqaaseqaatai (ilanngussaq 6) noqqaassutigai.

Inissiaatileqatigiiffik mail-ikkut ulloq 8. juli 2019-imi akivoq tassanilu attaveqatigiissimanermut takussutissat ilanngussimallugit (ilanngussaq 7). Erserporlu Inissiaatileqatigiiffiup innersuukkaa suliffeqarfiup Y-ip oktober 2018-imi tikka suminngaanneernera paasiniarlugulu kuuffiit eqqiarsimagai aammalu suliffeqarfik Z igalaanik matunillu misissuisimanera matulu silarleq suliarineqarsimasoq.

Attaveqaqatigiissimanermi erserpoq, Inissiaatileqatigiiffiup suleqataasoq aperisimagaa uppernarsaasimanersoq qulaani allaqqasut naammassineqarsimaneri, tassungalu akivoq :

”Det kan jeg ikke, for klagerne bunder i lejers egen forkerte brug af lejligheden, hun tilstopper vandlåsene konstant, og slukker radiatorer (derfor hun syntes der er koldt) og bliver ved med at tilslutte flere el apparater på en stik kontakt der gør at sikringerne i el tavlen slår fra og slukker strømmen. Hun holder fast i at tilslutte, en bord opvaskemaskine samt kaffe maskine og el kedel samt lamper og diverse apparater på en stik for der efter at tænde dem alle sammen.”

Inatsisitigut tunngavigisat:

Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi, § 84, imm. 1, nr. 2-mi takuneqarsinnaavoq, Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup  aserfallatsaaliuineq iluarsaassinerlu pillugit maalaarutit tiguneqartut suliarisassagai, takuuk § 45.

Peqqussummi tassani § 45-imi takuneqarsinnaavoq attartortitsisup pisussaaffigigaa, illuutigisami aamma attartortitami isumannaatsumik aserfallatsaaliuinissaq isumagissallugu.  Avammut kuuffinnut, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikkiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit alaakkaasut, illup iluani atortut il.il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungullarnikkut pisoqalinikkullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigisumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit attartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malillugit suliarineqartassallutik.

Naliliineq:

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik isumaqarpoq, Inissiaatileqatigiiffik aserfallatsaaliuinissamut pisussaaffimminik eqquutitsisimanngitsoq.

Inissiaatileqatigiiffiup allagaani ilanngussartalimmi erserpoq, Inissiaatileqatigiiffik ukiaq 2018-imi arlaleriarluni ajoqutinut aaqqiiniarsimasoq.  Tamannali naammassimanngilaq ersermat maj 2019-imi suli igalaat ussiisarmata aammalu matu erngerluni suermat.  Taamatuttaaq anartarfimmiit tipi ajoqutaasoq suli peerussimanngimmat.  Igalaaq aaqqitaasimagaluartoq ammarsinnaananilu matusinnaasimanngilaq.

Attartuisumiit paasissutissat aallaavigalugit Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfik isumaqarpoq igalaat matullu iluamik aserfallatsaaliorneqarlutik suliarineqarluarsimannginneri.

Taamatuttaaq anartarfimmiit tipi suli ajoqutaanera aallaavigalugu.

Inissiaatileqatigiiffiup aaqqissuiniarluni aserfallatsaaliuiniarsimagaluarnera, attartuisumut suli aaqqissuisoqarnissaanut aammalu  aserfallatsaaliuisoqarnissaanut pisussaatitaanngilaq.

Inissiaatileqatigiiffik taamaasilluni ullut 14-nit qaangiutsinnagit matunik igalaanillu aserfallatsaaliuissaaq matut igalaallu ammarlutillu matoqqissinnaalernissaannut aammalu suerunnaarlutillu erngertoqartarunnaarniassammat.

Inissiaatileqatigiiffiuttaaq anartarfimmi tipi ajoqutaasoq ullut 14-it qaangiutsinnagit ingerlaannarlu aaqqiiffigereersimassavaa.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup naatsorsuutigaa inissiaq inatsisitigut naammaginartumik kallerup inneranut ikkuffinnik peqarnissaa.  Tamanna pisimanngippat Inissiaatileqatigiiffiup ikkussussavai.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiuttaaq Inissiaatileqatigiiffik innersuukkusuppaa attartuisoq nutaamik kallerup inneranut ikkuffiit qanoq atorneqartussaaneri pillugit ilitsersuinissaanut.

Suliap taama sivisutigisumik suliarineqarnera Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ajuusaarutigaa tamanna ilaatigut  allaffissornermut tunngasunik ilaatigullu piffissami sivisuumi ataatsimiititaliamik toqqaasoqarnikuunnginnera tamatumunnga pissutaapput.

Aalajangiineq:

Inissiaatileqatigiiffik pisariaqartitsinerup annertussusia malillugu inissiamut illersorneqarsinnaasutut  aserfallatsaaliuisimanngilaq.

Inissiaatileqatigiiffik taamaasilluni inissiami matut igalaanullu aserfallatsaaliuinissaq aamma anartarfimmiit tipi ajoqutaasoq peerutsinnissaa suliarissavai.

Taamaattumik naammagittaalliuutit ilalerneqarpoq.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiineri attartuisumut pisussaatitaaleraangata arlaatigut qisuariaateqarnissaanut, soorlu maanna pisumi, § 11 Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup sulinera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 27, 26. november 2008-meersoq naapertorlugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiinerata saqqummiunneqarnerata kingorna kingusinnerpaamik sapaatit akunnerisa marluk qaangiunnerini iluarsineqarsimassapput.

Akiliutigisimasavit utertinneqarnissaannut pisinnaatitaaffeqarputit.  Taamaattumik qinnuigineqarpusi Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfimmut ilisimatitsissutigeqqullugu, kontomut sumut aningaasat ikineqarnissaat kissaatiginerlugu.

Naammagittaalliuuteqarnissamut ilitsersuut:

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiinera allaffissornikkut aqutsinermi pisortanut oqartussaasunut allanut suliassanngorteqqinneqarsinnaanngilaq, Inissianik attartortitsisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maj 2005-imeersumi kingusinnerusukkullu allanngortinneqartumi, § 86, imm. 7 naapertorlugu. Attartortitsisup attartortullu akornanni aaqqiagiinnginneq eqqartuussivimmut tunniukkusunneqassappat attartortitsisumut sassaqqusissut eqqartuussivimmut tunniunneqassaaq.   Tamanna pissaaq, allaqatigiinnerit il.il. attartortitsisup allaffeqarfittut aktiaatileqatigiiffianit isumagineqarsimagaluarpataluunniit.

Ineqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup aalajangiineri Namminersornerullutik Oqartussanut kommunenullu, inissianik attartortitsisuusunut pinngitsoorani malinneqassapput, § 86, imm. 6 naapertorlugu.

Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik sinnerlugu

Naja Joelsen

Ineqarnermut Naammagittaalliuuteqartarfimmi siulittaasoq

Ilanngussaq: Inatsisitigut tunngavik

Assilineqarnera uunga: Inissiaatileqatigiiffik XX. Attartornermut isumaqatigiissut nr. XXXX innersuussutigineqarpoq

Scroll to Top