Misissuinermit nalunaarusiamiittumut najoqqutissat malillugu

suliarivaa imalu aalajangiivoq.

AALAJANGIINEQ

lneqarnermut Maalaartarfik isumaqarpoq inigisimasaq adresse-mi XX, 39XX illoqarfiusoq pineqartumi nalinginnaasumik iluarsartinneqarnera nammineq akilissagaat.

Nutsernermi akiligassaq 22. oktober 2013 -meersoq 7446 kr-imik appartinneqarpoq, natermik qillarissaanermut akiligassap allagartaani naqqup annertussusaanut allattorneqarsimasoq najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiamiittumut najoqqutinngimmat.

Taamaattumik naammagittaalliuutinnut ilaannakortumik illerneqarput.

lnissianik attartortitsisarneq pillugu lnatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq kingusinnerusukkut allannguuteqartoq naapertorlugu aaliangiisoqarpoq.

Suliami allagaatit:

 1. Attartuinermut isumaqatigiissut 1. september 2011-meersoq
 2. Najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiaq ulloq august 2013-imeersoq
 3. Qalipatsinneq pillugu akiligassaq 27. august 2013-meersoq
 4. Matumik paaqqinnilluarsimannginnerup kinguneranik taarsiineq aammalu igaffimmik eqqiaaneq pillugu akiligassaq 27. august 2013-meersoq.
 5. Naatsorsuineq 22. oktober 2013-meersoq
 6. Attartortuniit lneqarnermut Maalaartarfimmut naammagittaalliut 20.november 2017-meersoq
 7. lnissiaatileqatigiiffiup naammagittaalliummut oqaaseqaataa 17. september 2018-meersoq
 8. lnissiaatileqatigiiffimmut natit qillarissarneqarsimaneranut saaffiginnissut november 2018-meersoq aammalu lnissiaatileqatigiiffimmit akissut 3. januar 2019-meersoq.

9.lnissiaatileqatigiiffiup akissutaa 3. januar 2019-meersoq pillugu tusarniaaneq

10.Naammagittaalliortuniit tusarniaanermi akissut 21. februar 2019-meersoq

11.lnissiaatileqatigiiffimmit lneqarnermut Maalaartarfimmut 1. juli 2019- meersoq.

Nassuiaat:

Attartuinermut isumaqatigiissummi erserpoq inissiaq XX, illoqarfimm XYi-miittoq 1. september 2011-imi tiguarsimagaat.

lnissiaq 64,5 m2-iuvoq, 4-nik ineerartalik.

lnissiaq attartorunnaarniarlugu nutsernissannut 1. september 2013-imiit ullulersimavaat, inissiarlu Najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiaq malillugu 12. august 2013-imi alakkarneqarsimavoq.

Najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiaq attartuisunut aammalu lnissiaatileqatigiiffimmit sinniisumiit atsiorneqarsimavoq.

Najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiaq malillugu kissarsuut eqqiarneqartussaasimavoq. lnini tamani iikkat qilaallu tamarmik ataasia qalipattussaasimapput aammalu torsuusaaqqani aammalu iggavimmi natit ataasia qaavatigut ataasiaq qillarissarneqartussaasimallutik, inimi aammalu ineeqqani initit marloriaq qillarissarneqartussaasimallutik.

Aammattaaq Najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiami erserpoq, iggavimmi igalaap saavani, kiassaammi aammalu matumi kukinut qalipaateqarsimasoq aammalu iikkani tussimik qalipaasoqarsimasoq. Aammalu saniatigut matumik ajoqusersimasumik taarsiisoqartussaasimalluni.

Qalipaasunit akiligassamut uppernarsaammi 27. august 2013-meersumi erserpoq natit qiusuit tamarmik salinneqarlutillu pingasoriaq qillarissarneqarsimasut. likkat qilaallu qalipanneqarsimasut aammalu linoleum-it qillarissarneqarsimasut.

Taakkununnga sulianut akiligassaq 21242 kr-imut anngussimavoq.

Akiligassamut uppernarsaammi paaqqinninnerlussimanermut tunngatillugu erserpoq, matu ineeqqami iggaviup eqqaaniittumi taarserneqartariaqarsimasoq aammalu kissarsuut eqqiarneqarsimasoq.

Naatsorsuineq 22. oktober 2013-meersoq malillugu 27.104,38 kr-it lnissiaatileqatigiiffimmut akiligassaraat. Akiligassamut ilanngunneqarsimapput ineqarnermut akiligassanut akiitut 15068 kr-iusoq aammalu nukingisaarinermut akiligassat 150 kr-iusoq.

Naammagittaalliummi allappaat eqqiaasimallutik aammalu peratarsinnaasut suut tamaasa aaqqissimallugit taamaakkaluartorlu akiligassitserujussimallutik. llisimatitsipput nammineerlutik qalipaasutut ilinniagaqarsimavoq taamaasillutillu nammineerlutik piumasaqaataasut malillugit inimi attartugannit nuunnginnermini iikkat allallu qalipareersimallugit. Taamaattorli natit silinissaat qillersarnissaallu attorsimanagit isumaqarsimapput lnissiaatileqatigiiffiup tamanna nammineerluni akisussaaffigissagaa.

lnissiaatileqatigiiffik mailimi 17. september 2018-meersumi ilisimatitsivoq, attartuisut siornatigut lnissiaatileqatigiiffillu attaveqaqatigiittareersimasut tassanilu ilisimatinneqarput Najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiami nalinginnaasumik iluarsaassineq pillugu aammalu paaqqinnilluarsimannginnermik pillugu attartuisuniik atsiorneqareersimanera.

lneqarnermut Maalaartarfik ineqarnermut akiligassat pillugit apeqqummut isummersinnaanngilaq aammalu matu taarserneqarnissaanut tunngatillugu pisariaqarsimavinneranut, attartuisullu paaqqinnilluarsimannginnernut pisinnaatitaaffeqanngilaq naliliinissaminut.

lneqarnermut Maalaartarfik taamaasilluni attartuisut inissiamiit nutsernermiik nalinginnaasumik iluarsaassineq pillugu kisiat naliliisinnaalluni.

Najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiami allassimasut malillugit ataqatigiittoqarsimannginnera pillugu, tassa natit marloriaq qillersarneqartussaasimanerannut aammalu akiligassamut uppernarsaammi allaqqasumut natit pingasoriaq qillersarneqarsimaneri pillugu lneqarnermut Maalaartarfiup lnissiaatileqatigiiffik 28. november 2018-imi piumaffigisimavaa natit qillarissarneqarnissaata akini assigiinngissutaat misissoqqullugu.

lnissiaatileqatigiiffik 3 januar 2019-imi lneqarnermut Maalaartarfimmut nalunarpoq, kukkusimaneq aallaavigalugu 7446 kr-inik utertooruteqassasut attartuisimasut.

lnissiaatileqatigiiffiup naatsorsuinera nutaaq attartuisunut nassiunneqarsimavoq tusarniaaffigineqarlutillu, attartuisullu ulloq 21. februar 2019-imi oqarasuaatikkut ilisimatitsipput naammagittaalliuutaanni attatiinnarniarlugu tunngavilersuutigalugulu akiligassaq annertuallaarujussuartoq aammalu akileraartarnermut allaffikkut akilersorneqarneri. Naammaginngilaat natinut pingasoriaq qillarissaasoqarsimaneranut akiligassitsissimanerit marloriaannaq qillarissartittussaaginnarsimagaluartut aammalu qalipaasutut ilinniarsimaneranut innersuuppaat.

lnatsisitigut tunngavigisat:

lnissianik attartortitsisarneq pillugu lnatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maaji 2005-imeersumi § 45 imm. 3. allassimavoq piffissami attartorfiusumi attartortup inissiami qilaat qalipallugit qaqorsarnissaat, iikkat qalipannissaat

aamma/imaluunniit ungalitsersorneqarnissaat kiisalu natiit lakkernissaat akisussaaffigigaat taakkununngalu aningaasartuutit akilissallugit.

Peqqussummi tassani § 77-imi allaqqavoq, inissiamit anisoqarnerani inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqassaaq, tassanilu pineqarput qilaavinik qaqorsarlugit qalipaaneq, iigaanik qalipaaneq aamma/imaluunniit ungalitsersuineq kiisalu eqqiaaneq. Naqqit nutaamik lakkersimasutut isikkoqassapput, taamaattorli tak. imm. 3.

 • 78 naapertorlugu Attartortitsisup § 77 malillugu nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutit attartortup inissiamik tigusineraniit qaammatit 100-t ingerlanerini tigujartuaassavai. Piffissaliussatut aalajangiunneqartup naannginnerani inissiamit anisoqarnerani attartortup taamaallaat aningaasat piffissami tassani attartortitsinerup atorunnaarfigisaani attartortitsisumit akilerneqartussanngorsimanngitsut akilissavai.

Aalajangersakkat inatsisitigut tunngavigisani ataani tamakkerlugit ilanngunneqarsimapput.

Naliliineq:

lneqarnermut Maalaartarfik isumaqarpoq nalinginnaasumik iluarsartinneqarnera akilissagaat.

Peqqussummi tassani § 77-imi allaqqavoq, inissiamit anisoqarnerani inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqassaaq, tassanilu pineqarput qilaavinik qaqorsarlugit qalipaaneq, iigaanik qalipaaneq aamma/imaluunniit ungalitsersuineq kiisalu eqqiaaneq. Natii nutaamik lakkersimasutut isikkoqassapput.

lneqarnermut Maalaartarfiup pingaartippaa attartuinermut isumaqatigiissummi imaluunniit allani isumaqatigiissutaasimasuni ersarissumik nutsernermi nalinginnaasumik iluarsaassineq pillugu qanoq piumasaqaateqartoqarneranik allaqqasoqannginnera.

lneqarnermut Maalaartarfik isumaqarpoq natinik silisimanermut aammalu qillarissaasimanermut akiligassaq 7446 kr-inik annikillineqassasoq.

Taamaasillutit natinut suliarinnittoqarsimaneranut 9052 kr-inik akiligassalimmut 1606 kr-iniusunik akiliissasut taamaasillutillu lnissiaatileqatigiiffiup nikingassutaasoq 7446 kr-iusoq akilissagaa.

Tamatumunga tunngavilersuutigineqarpoq, Najukkap qimanneqarneranut atatillugu misissuinermit nalunaarusiaq malillugu natit marloriaannaq qillarissarneqartussaasimaneri taavalu akiligassamut uppernarsaammi allaqqasimanera pingasoriaq qillarissaasoqarsimasoq.

lnissiaatileqatigiiffik taamaasilluni piumaffigineqarpoq nutsernermi naatsorsuinermik nutaamik sanassasoq attartuisimasunullu nassiullugu tassanilu takuneqarsinnaassaaq nalinginnaasumik iluarsaassinermut akiligassat 7446 kr­-inik annikillineqarsimaneri.

lneqarnermut Maalaaruteqarfiup aalajangiinerata nassatarisaanik attartortitsisoq iliuuseqarnissamut pisussaaffilerneqarsimappat soorlu maani pisumi taava tamanna lneqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup sulinera pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 27, 26. november 2008- meersoq § 11 naapertorlugu, iluarsisassat lneqarneq pillugu Maalaaruteqartarfiup aalajangiinerata saqqummiunneqarnerata kingorna kingusinnerpaamik sapaatit akunnerisa marluk qaangiunnerini iluarsineqarsimassapput.

Suliap taama sivisutigisumik suliarineqarnera lneqarneq pillugu maalaaruteqartarfiup ajuusaarutigaa tamanna ilaatigut allaffissornermut tunngasunik ilaatigullu piffissami sivisuumi ataatsimiititaliamik toqqaasoqarnikuunnginnera tamatumunnga pissutaapput.

Akiliutigisimasaat utertinneqarnissaannut pisinnaatitaaffeqarput attartuinikut. Taamaattumik qinnuigineqarput kontonormu suna atorlugu aningaasat nuutsikkusunneraat lneqarnermut Maalaartarfimmut ilisimatitsissutigeqqullugu.

Aalajangiineq:

Nutsernermi akiligassaq 27. august 2013-meersoq 7446 kr-imik appartinneqarpoq. Tamatuma saniatigut lnissiaatileqatigiiffiup aalajangiinera atuutiinnartinneqarpoq.

Naammagittaalliuuteqarnissamut ilitsersuut:

lneqarnermut Maalaartarfiup aalajangiinera allaffissornikkut aqutsinermi pisortanut oqartussaasunut allanut suliassanngorteqqinneqarsinnaanngilaq, lnissianik attartortitsisarneq pillugu lnatsisartut peqqussutaanni nr. 2-mi, 12. maaji 2005-imeersumi kingusinnerusukkullu allanngortinneqartumi, § 86, imm. 7 naapertorlugu.

lneqarnermut Maalaartarfiup aalajangiinera eqqartuussivinnut ingerlateqqinneqarniarpat, sassaqqusissut

inimik atukkiisumut, tassa Namminersorlutik Oqartussat imaluunniit kommuni, Kalaallit Nunaanni Eqqartuussiveqarfimmut tunniunneqassapput.

lnussiarnersumik/Venlig hilsen

Naja Joelsen

lneqarnermut Maalaartarfimmi siulittaasoq

lnatsisitigut tunngavik

Assilinera A/S lnissiaatileqatigiiffik XY. Attartornermut isumaqatigiissut nr.XXXX innersuussutigineqarpoq

lnatsisit toqqammaviit:

lnissianik attartortitsisarneq pillugu lnatsisartut peqqussutaat nr. 2, 12. maj 2005-imeersoq

 • 45. Namminersornerullutik Oqartussat kommuunillu inissiaataanni at­tartortittakkani illuutit attartortitallu isumannaatsumik aserfal­latsaaliorneqarnissaasa isu

magineqarnissaa attartortitsisup pisussaaffigaa.

1mm. 2. Avammut kuuffinnut, kiassarnermut, innaallagissamut, gassimut imermullu teknikikkut atortulersuutit tamarmik pitsaasuutinneqassapput atorsinnaasuutinneqassallutillu. Taamatuttaaq innaallagissamut ikkuffiit, iikiussat, matserfiit, kiassaatit, ruujorit, sikaaviit alaakkaasut, illup iluani atortut il.il. aserfallatsaalissallugit attartortitsisup pisussaaffigai. Nungul­larnikkut pisoqalinikkullu ajorseriaatsit kingunerisaannik ima akulikitsigi­sumik isumagineqartassapput nutarterinerit iluarsaassinerillu illuutit at­tartorneqartullu pissusissaat eqqarsaatigalugit pisariaqartitsinerit malil­lugit suliarineqartassallutik. /mm. 3. Piffissami attartorfiusumi attartortup inissiami qilaat qalipallugit qaqorsarnissaat, iikkat qalipannissaat aamma/imaluunniit ungalitser­sorneqarnissaat kiisalu natit lakkernissaat akisussaaffigaa taakkununngalu aningaasartuutit akilissallugit.

 • 77. lnissiamit anisoqarnerani inissiaq nalinginnaasumik iluarsaanneqas­saaq, tassanilu pineqarput qilaavinik qaqorsarlugit qalipaaneq, iiganik qalipaaneq aamma/imaluunniit ungalitsersuineq kiisalu eqqiaaneq. Natii nutaamik lakkersimasutut isikkoqassapput, taamaattorli tak. imm. 3.

/mm. 2. Attartortup nammineerluni nuunnerminut atatillugu nalingin­naasumik iluarsaassinissani kissaatigippagu, iluarsaassineq assassorner­mik ilinniagaqarsimasutut illersorneqarsinnaasumik pitsaassuseqartillugu suliarineqassaaq. Attartornermik unitsitsinissaq imaluunnit atorun­naarsitsinissaq naapertorlugu inissiap qimanneqarnissaa, inissiap takunia­rneqarnissaa sioqqullugu suliaq naammassereersimassaaq, tak. § 79. /mm. 3. Attartortup inissiamut iserternerani inissiaq nalinginnaasumik ilu­arsaanneqarsimanngippat, attartortup inissiaq iserternermini pissuseri­saatut itsillugu tunniutissavaa.

1mm. 4. Attartortitsisup imm. 1-imi aamma 2-mi aalajangersakkat sanioq­qussinnaavai, attartornerup atorunnaarnerata nutaamillu aallartitsinerup kingorna inissiap iluarsaanneqarnissaa annertuunik ajornartorsiutitaqar­pat. Attartornerup atorunnaarnerani tamatumunnga taarsiullugu attart­ortoq inissiamik attartornerup nalaani nungullarnernut naleqquttumik an­nertussusilinnik akiliuteqassaaq. Akiliutissaq qaammammut ataatsimut inimut ataatsimut 50 kr.-inik annertussuseqarpoq. Attartortitsisup nalin­ginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutit attartortup inissiamik tigusineraniit qaammatit 100-t ingerlanerini tigujartuaassavai.

/mm. 5. Naalakkersuisut inissiamit aninermi nalinginnaasumik iluarsaas­sisarneq aamma attartortup tamatumunnga atatillugu anin­gaasartuutigisaanut ajunngitsorsiassaqartarneq pillugu maleruagassiorsin­naapput.

 • 78. Attartortitsisup § 77 malillugu nalinginnaasumik iluarsaassinermut aningaasartuutit attartortup inissiamik tigusineraniit qaammatit 100-t in­gerlanerini tigujartuaassavai. Piffissaliussatut aalajangiunneqartup naannginnerani inissiamit anisoqarnerani attartortup taamaallaat anin­gaasat piffissami tassani attartortitsinerup atorunnaarfigisaani attartor­titsisumit akilerneqartussanngorsimanngitsut akilissavai. § 79. Attartortitsineq atorunnaarsinneqartussanngorsimappat imaluunniit inissiaq allamik pissuteqartumik qimanneqartussanngorsimappat attartor­titsisup attartortullu piffissaq qimatsivissaq inissiamillu misissuisoqarnis­saa allaganngorlugu isumaqatigiissutigissavaat. Attartortoq immikkut ilisi­masalimmik ilaqarluni misissuinermut peqataanissamut pisinnaatitaavoq. Attartortitsisup sivikinnerpaamik ullunik arfineq-marlunnik siumut ilisima­titsinermigut attartortoq misissuinermut peqataaqqullugu noqqaaffigissa­vaa. /mm. 2. Misissuinermi attartortitsisoq misissuisimanermut nalunaarusius­saaq, tassanilu amigaataasinnaasut paarinerlutallu attartortitsisup isumaa malillugu attartortup akisussaaffigisassai allassimassapput. Attartortoq taakkununnga isumaqataanngippat, tamanna attartortup isumai taallugit nalunaarusiami allanneqassapput. Nalunaarusiaq misissuinermut atatil­lugu illuatungeriinnit atsiorneqassaaq. Attartortoq taannaluunniit sinner­lugu takkuttoq misissuinermut nalunaarusiap assinganik tunineqassaaq. Tamatuma kingorna attartortup tamanna piumasarippagu, pissu­tissaqanngitsumik uninnganertaqanngitsumik suliassat attartortitsisup isumaa malillugu attartortumit akilerneqartussanut suliassat qanoq akeqarnissaanik missingersuummik allakkatigut nalunaarfigineqassaaq.

/mm. 3. Attartortup inissiamik qimatsinissani kingusinnerpaamik ullunik arfineq-pingasunik sioqqullugu najugaq nalunaarutit nassiunneqartarfis­saat nalunaarutigissavaa.

Scroll to Top