2010erne

i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Del på print
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

I starten af årtiet stod den daværende Styrelse for Råd og Nævn for

 • Konkurrencenævnet
 • Grønlands Forbrugerråd
 • Forbrugerklageudvalget
 • Naturklageudvalget
 • Boligklagenævnet
 • Det Sociale Ankenævn
 • Miljøbeskyttelsesklageudvalget
 • Konkurrencetilsynet
 • Telestyrelsen
 • Radioforvaltningen

Der var dengang 3 chefer og 16 øvrige ansatte.

Der blev behandlet 403 nævnssager og 66 forbrugerhenvendelser.

I 2011 var der 2 chefer og 18 øvrige ansatte.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet blev vedtaget, hvor Miljøbeskyttelsesklageudvalget, placeret i styrelsen, er rekursinstans.

Styrelsen flytter adresse 8 gange.

I 2013 gennemfører styrelsen DHL-løbet med en tid på 02:20:14.6 minutter.

Den 19. november 2013 gennemfører Konkurrencetilsynet et kontrolbesøg hos aktører i VVS-branchen. Der blev ikke fundet beviser på kartelaftaler på markedet for reservedele på VVS-reservedele. Der blev dog afdækket en række forhold, som fortsat blev undersøgt igennem hele 2014, som gik på de generelle vilkår for det grønlandske erhvervsliv, og ikke de specifikke virksomheder, som fik besøg af Konkurrencetilsynet.

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse bliver vedtaget, hvor Det Sociale Ankenævn, som er placeret i styrelsen, er rekursinstans.

I 2014 tager styrelsen med på oplysningstur i Sydgrønland. Borgere i 13 byer og bygder i Sydgrønland fik mulighed for at komme i tæt dialog med fire myndigheder: Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, Ikiu, Center for Arbejdsskader og Arbejdstilsynet.

I 2014 bliver Styrelsen for Råd og Nævn omdøbt til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen da Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence træder i kraft. Styrelsens logo er nu Pissaap Inua fra Kaassassuk-myten. Styrelsen flytter fysisk adresse fra den gamle bydel til bymidten. 

I 2014 gennemfører styrelsen DHL-løbet med en tid på 02:08:14 minutter.

I 2015 begynder styrelsen at håndhæve markedsføringsloven, og der føres tilsyn med den stigende markedsføring, til gengæld nedlægges Forbrugerrådet. Atuisoq Hotline er nu forbrugernes rådgivningskanal.

Firmatjek indføres, som er en liste over erhvervsdrivende, som ikke efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser. 

Under forhandlingerne til FFL2016 blev tiltaget ”større anvendelse af videokommunikation” aftalt mellem koalitionsparterne, og blandt styrelsens råd og nævn skulle der findes 107.000 kroner fra 2016 som besparelse.

Ved 3. behandlingen af FFL2016 blev bevillingen forhøjet med 620.000 kroner i 2016 og 1.240.000 kroner fra 2017. Midlerne skulle anvendes til driften af en førtidspensionsklagenævn.

I 2015 offentliggør styrelsen anmeldelsesskemaer til fusion til Konkurrencenævnet.

I 2015 gennemfører styrelsen DHL-løbet med en tid på 02:00:14.3 minutter.

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger og Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, bliver vedtaget, hvor Det Sociale Ankenævn, som er placeret i styrelsen, er rekursinstans.

I 2016 blev antallet af ansatte justeret til 3 chefer og 19 øvrige ansatte. Liberaliseringen af telemarkedet stoppes politisk efter kun indledningsvist at have introduceret markedet for internet.

Den 4. maj 2016 frifindes Miljøbeskyttelsesklageudvalget i retssag, og sagsøger skal betale sagsomkostningerne.

I 2016 bliver en TNI-elev færdig med sin uddannelse efter endt praktikforløb i styrelsen.

I 2016 gennemfører styrelsen DHL-løbet med en tid på 02:24:43 minutter.

Ved 2. behandlingen af FFL2017 blev bevillingen forhøjet med 1,5 millioner kroner årligt for 2017-2019. Midlerne skulle anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiden i Det Sociale Ankenævn og skabe mere effektiv behandling af klagesagerne. Inden udgangen af 2019 forventedes der at være gennemført et lovforslag, der muliggjorde en mere effektiv sagsbehandling af klagesagerne ved Det Sociale Ankenævn.

Allerede i Inatsisartutlov nr. 47 af 23. november 2017 ændredes landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

I 2017 blev antallet af ansatte justeret til 3 chefer og 15 øvrige ansatte.

I starten af 2017 får styrelsen både en Facebook-side og en LinkedIn side, hvor den daglige kommunikation fra styrelsen offentliggøres ud over hjemmesiden. 

1. april 2017 vinder styrelsen mesterskabet i Nuuk Floorball Clubs Firmafloorball.

Den 8. maj 2017 kommer Margrethe Vestager på besøg hos konkurrencemyndigheden

Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet blev vedtaget, hvor Miljøbeskyttelsesklageudvalget, placeret i styrelsen, er rekursinstans.

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn bliver vedtaget, hvor Det Sociale Ankenævn, som er placeret i styrelsen, er rekursinstans.

I 2017 gennemfører styrelsen DHL-løbet med en tid på 02:22:42 minutter.

Inatsisartutlov nr. 24 af 17. november 2017 om ændring af inatsisartutlov om konkurrence og landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester (Sektorspecifik konkurrenceregulering af elektroniske kommunikationsnet og internationalt samarbejde) bliver vedtaget, og laver opdeling mellem konkurrenceudsat og monopol-virke på telemarkedet.

I starten af 2018 har styrelsen to tolke-praktikanter og to TNI-elever.

Atuisoq Hotline laver undervisnings-kortfilm sammen med Hinnarik. Disse blev offentliggjort i starten af 2018. 

I juni 2018 bliver en TNI-elev færdig med sin uddannelse efter praktikforløb i styrelsen.

I 2018 gennemfører styrelsen DHL-løbet med en tid på 02:37:02 minutter.

Den 1. januar 2019 blev Telestyrelsen og Radioforvaltningen ressortflyttet til Departementet for Infrastruktur.

Inatsisartutlov nr. 8 af 12. juni 2019 om ændring af Inatsisartutlov om konkurrence  bliver vedtaget, og med denne følger blandt andet ændring af hjemmel til finansiering af sektorspecifik konkurrenceregulering.

I starten af 2019 har styrelsen én tolkepraktikant og én AU-ØR elev.

I et opgave-udkast til statistik opgøres styrelsens ansatte til at have en gennemsnitsalder på 35 år. Halvdelen af de ansatte er jurister. Der er ligelig fordeling af kønnene, men ledelsen tegner kun kvinder.

I midten af 2019 bliver en controller færdig med sin AU-ØR uddannelse efter praktikforløb i styrelsen.

I midten af 2019 skriver en jurastuderende sin opgave i styrelsen, og bliver færdig med sin kandidat. 

I 2019 gennemfører styrelsen DHL-løbet med en tid på 02:13:37 minutter.

Styrelsen offentliggør Whistleblower-portalen, som anonymiserer henvendelser om markedsforhold af interesse for Konkurrencestyrelsen. 

I dag står Forbruger- og Konkurrencestyrelsen for

 • Konkurrencenævnet
 • Førtidspensionsklagenævnet
 • Forbrugerklageudvalget
 • Naturklageudvalget
 • Boligklagenævnet
 • Det Sociale Ankenævn
 • Miljøbeskyttelsesklageudvalget
 • Klagenævnet for Udbud
 • Konkurrencestyrelsen
 • Forbrugertilsyn

Der var i 2019 2 chefer og 16 øvrige ansatte.

Der blev behandlet 765 nævnssager og  194 forbrugerhenvendelser.

Forbrugerklagenævnet udgivelser

 • All
 • Afgørelse
 • Ansøgning
 • Årsberetning
 • Artikel
 • Atuisoq
 • Bolig
 • Domme
 • Erhvervsinfo
 • Firmatjek
 • Forbruger
 • Fortrydelsesret
 • Førtidspensionsklagenævnet
 • Fusion
 • Hjemmeside
 • Kendelser
 • Konkurrence
 • Ledige stillinger
 • Lovgivning
 • Markedsafgørelse
 • Natur & Miljø
 • Normalistandsættelse
 • Pressemeddelelse
 • Priser/Gebyrer
 • Radio & Tele
 • Redegørelse
 • Rejser
 • Reklamation
 • Social
 • Tjenesteydelser
 • Udbud
 • Udgivelse
 • Vejledning
 • Video

Anmeldelse af fusion

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Per Aarsleff Holding A/S’ (“Per Aarsleff”) erhvervelse af enekontrol

Læs Mere →

Personlig henvendelse til styrelsen

Der må være max 5 personer ved personlig henvendelse til styrelsen, samt der er påkrævet at man har mundbind på.

Læs Mere →

Wellness Clinic Nuuk

Læs Mere →

Forbruger og Konkurrencestyrelsen lukker kl.12:00

Forbruger og Konkurrencestyrelsen vil lukke kl.12:00 torsdag 18-03-21. Vi har normale åbningstider igen fredag d.19-03-21

Læs Mere →

Torrak! v/ Lars K. S. Olsen

Læs Mere →

Nuuk Vand & Varmeservice ApS

Læs Mere →
Scroll til toppen