2010-kunni

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfimmi

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ukiut qulikkaat aallartinnerani taamanikkut Siunnersuisoqatigiinnut Aalajangiisartunullu Aqutsisoqarfik ataaniissimapput:

 • Unammilleqatiginnermut aalajangiisartut
 • Atuisartunut pisisartunullu Siunnersuisoqatigiit
 • Atuisartunut pisisartunullu maalaaruteqartarfittut ataatsimiititaliat
 • Pinngortitap illersorneqarnera pillugu naammagittaalliuuteqartarfik
 • Ineqarneq pillugu Maalaaruteqartarfik
 • Isumaginninnermi Nammagittaalliuteqartarfik
 • Avatangiisit Innarlitsaaliorneqarnissaanik Ataatsimiitsitaliaq
 • Unammilleqatigiinnissamut Nakkutilliisoqarfik
 • Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisoqarfik
 • Nalunaarasuartaateqarnermi Ingerlatsivik

Taamanikkut pisortat pingasuupput aamma atorfillit 16-it.

Ataatsimiitsitani 403-it suliarineqarput, atuisartunit pisisartunillu 66-it saaffiginnissimapput, nakkutilliinermi suliaq 73-it aamma eqqartuussineq ataaseq.

2011-mi pisortat marluusimapput aamma atorfinitsitat 18-it.

Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersoq akuerineqarpoq, Avatangiisinik Innarlitsaaliuinermut Ataatsimiitsitaliaq Aqutsisoqarfimmut inissinneqartoq, tassaavoq naammagittaalliuutigisimasanut suliani siullerni kukkusoqarsimatillugu assuarliutiginissaannik pisussaaffilik.

Aqutsisoqarfik arfineq-pingasoriarluni nutserpoq.

2013-imi Aqutsisoqarfik DHL-imut arpattunut peqataavoq piffissaq 02:20:46.6 minutsit atorlugu arpallutik naammasillugu.

Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfiup 19. novembari 2013-mi VVS-imik (ruujorilerinermik) ingerlatsiveqarfiusut misissuiffigisimavai. VVS-itigut sillimmatissat akigititaasartut pillugit isumaqatigiittoqarsimasinnaaneranik malugisaqarsimanatik. Kisiannili 2014 tamaat assigiinngittut qulaajarneqarput, akerlianilli nunarput tamakkerlugu inuussutissarsiornermi atugassarititaasut pillugit tunngassuteqartuullutik.

Suliffeerunnermi ikiorsiissutit pillugit inatsisartut inatsisaat nr. 2, 15. maj 2014-imeersoq akuersissutigineqarpoq, Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqarfik Aqutsisoqarfimmiittoq,  naammagittaalliuutigisimasanut suliani siullerni kukkusoqarsimatillugu assuarliutiginnissinnaatitaalluni.

Aqutsisoqarfik kujataanut 2014-imi paasisitsiniaalluni angalavoq. Innuttaasut illoqarfiit 13-init aamma nunaqarfimmiut oqartussaqarfimmiut sisamat qanimut oqaloqatiginissaanut periarfissinneqarlutik: Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik, Ikiu, Sulisilluni Ajoqusernerit pillugit Sullissivimmiut aamma Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik.

Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 1, 15. maj 2014-imeersoq akuereqarmat, 2014-imi Siunnersuisoqatigiinnut Aalajangiisartunullu Aqutsisoqarfiup taaguutaa, Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfimmut allanngortinneqarpoq. Aqutsisoqarfiup ilisarnaataa maanna Kaassassuup oqaluttuaniit tigusaavoq “Pissaap Inua”. Aqutsisoqarfik Nuutoqqamiit nutserpoq illoqarfiup qeqqanut.

2014-imi Aqutsisoqarfik DHL-imut arpattunut peqataavoq piffissaq 02:08:14 minutsit atorlugu arpallutik naammasillugu.

2015-imi Aqutsisoqarfiup Tuniniaasarnermut inatsik maleruaasitsinialerpaa, tuniniaanissamik nittarsaassisarneq annertusiartuinnaqisoq nakkutilliiffigineqarpoq, akerlianik Atuisartunut pisisartunullu siunnersuisartoqatigiiffik atorunnaarsinneqarpoq. Atuisoq Hotline pisisartunut siunnersuisoqarfinngorpoq.

Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut suliani aalajangiisimaneranut malittarisassanut malinninngitsunut suliffeqarfinni misissuisarneq eqqunneqarpoq tassaasoq Inuussutissarsiutilinnik allattorsimaffik.

AIS2016-mut Isumaqatigiinniarnermi  “Video atorlugu attaveqatigiinnerup atorneqarnerulernera”-nissaanut  isumaqatigiissuteqarlutik naalakkersuisunngortut isumaqatigiissutigaat, aamma ilaatigut 2016-imi siunnersuisoqatigiinnut aalajangiisartunullu aqutsisoqarfimmi sipaarutitut naassaarniartoqassalluni 107.000 kroninik.

AIS2016 pingajussaarneqarnerani aningaasaliissutit 2016-imi 620.000-inik amerlineqarput aamma 2017-imiik 1.2400.000 kroninik.

2015-imi Unammilleqatigiinermut aalajangiisartut Aqutsisoqarfiat kattunnermik nalunaarutiginninnermut immersugassanik saqqummiussivoq.

2015-imi Aqutsisoqarfik DHL-imut arpattunut peqataavoq piffissaq 02:00:14.3 minutsit atorlugu arpallutik naammasillugu.

Utoqqalinersiaqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 23. november 2015-meersoq, Inissiani attartortittakkani ineqarnermut tapiissutit pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 23 7. december 2015-imeersoq aamma Siusinaartumik pensionisiat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 40, 9. december 2015-imeersoq akuersissutigineqarput, Isumaginninnermilu Maalaaruteqartarfik Aqutsisoqarfimmiittoq maalaaruteqartarfinngorluni.

2016-imi sulisut nalereersaarneqarput pisortanut pingasunut aamma atorfilinnut 19-nut.  Telekkut sullissinermi ammanerulersinneqarnera, internetsikkut niuffaffimmut eqqukkaluaannarlugu, politikkikkut unitsinneqarpoq.

Ulloq maajip sisamaani 2016 eqqartuussivimmi Pinngortitap Illersorneqarnissaanut Ataatsimiitsitaliaq pingitsuutinneqarpoq, aamma unnerluutiginnittoq suliami aningaasartutit taamaasa akilissavai.

Aqutsisoqarfimmi TNI-mi ilinniartoq 2016-imi ilinniarnini naammassivaa Aqutsisoqarfimmi sungiusareerluni.

2016-imi Aqutsisoqarfik DHL-imut arpattunut peqataavoq piffissaq 02:24:43 minutsit atorlugu arpallutik naammasillugu.

AIS2017 aappassaaneerneqarnerani aningaasaliissutit 2017-2019-mut 1,5 millioninik ukiumut amerlineqarput. Atortitassat Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik naammagittaalliutinut suliani ingerlatsineranut sunniuteqarluartumik suliaqartalernissaq naammassiniarlugu atorniarneqarput. 2019-ni qaagiutsinnagu inatsisinut siunnersuummik naammassisoqarsimanissaa ilimagineqarluni, Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfimmi sunniuteqarluartumik suliami eqaannerusumik suliaqartoqartaqalernissaanut aqqutissiisumik.

Isumaginnittoqarfiup aqunneqarnera aaqqissuussaaneralu pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 47, 23. november 2017-imeersoq (Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfiup sulianik ingerlatsinerata naammassiuminarsagaanera) taamanili allanngortinneqareerpoq.

2017-imi atorfinitsitat pisortat pingasunut nallereersarneqarput aamma atorfillit 15-nit.

2017-ip aallartinnerani Aqutsisoqarfik Facebookimut ilannguppoq aamma linkedIn-mut Aqusisoqarfillu ulluinnarni attaveqarnerata avataatigut taakkutigut saqqummiunneqarluni.

Nuuk Floorball Clubs Firmafloorbal-imi, 2017 apriilip aallaqqaataani Aqutsisoqarfik nuummi pissartanngutiviunnermi ajungaavoq.

Imaani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 8. juni 2017-imeersoq akuerineqarpoq, Pinngortitap Illersorneqarnissaanut Ataatsimiitsitaliaq, Aqutsisoqarfimmiittoq naammagittaalliuutigisimasanut suliani siullerni kukkusoqarsimatillugu assuarliutiginnissinnaatitaasunngorluni, naammagittaalliuteqartarfik.

Meeqqat tapersersorneqarnissaannut Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 26. juni 2017-imeersoq, akuerineqarpoq, Isumaginninermi Naammagittaalliuteqartarfik Aqutsisoqarfimmiittoq, naammagittaalliuteqartarfinngorluni.

2017-imi Aqutsisoqarfik DHL-imut arpattunut peqataavoq piffissaq 02:22:42 minutsit atorlugu arpallutik naammasillugu.

Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaata aamma nalunaarasuartaatitigut atassuteqarneq nalunaarasuartaatitigullu kiffartuussinerit pillugit Inatsisartut peqqussutaata allanngortinneqarnerinik Inatsisartut inatsisaat nr. 24, ulloq 17. november 2017-imeersoq (Suliassaqarfinni aalajangersimasuni unammilleqatigiinnermik aqutsineq, attaveqaqatigiissutit elektroniskiusut nunanillu tamalaanik suleqateqarneq) akuerineqarpoq, aamma Telekkut sullissineq avinneqarluni, telekkut sullissinermik niuffatiginninneq aamma kisermaassilluni ingerlatsinikkut.

2018-ip aallartinnerani aqutsisoqarfik marlunnik nutserisutut ilinniartoqarpoq aamma TNI-mi ilinniartut marluk.

Atuisoq Hotline filmiaqqanik ilinniutinik Hinnarik ilagalugu sanapput. Taakkulu saqqummiunneqarlutik 2018-ip aallartilaarnerani.

Ukioq 2018-imi Juuni qaammataa TNI-mi ilinniartoq naammassivoq ilinniarnermini, Aqutsisoqarfimmi ilinniarnermini atatillugu sungiusareerluni.

2018-imi Aqutsisoqarfik DHL-imut arpattunut peqataavoq piffissaq 02:37:02 minutsit atorlugu arpallutik naammasillugu.

Januarip aallaqqaataani 2019 Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfimmut, Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut aamma Radiomik Ingerlatsisut – nuunneqarput.

Unammilleqatigiinneq pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat nr. 8, 12. juni 2019-imeersoq akuerineqarpoq, tamatumalu ilaatigut malitsigaa, suliaqarfiit aalajangersimasut siunnerfigalugit unammilleqatigiinnermik aqutsinerup aningaasalersorsinnaaneranut pisinnaatitaaneq. .

2019 aallartinnerani Aqutsisoqarfik nutserisutut sungiusartoqarpoq aamma AU-ØR-mi ilinniartoq ataaseq.

Kisitsisinngorlugu paasissutissanngorlugu suliaagallartumi ilinniartumit, aqutsisoqarfimmi sulisut agguaqatigiisinngorlugu ukiui 35-juaapput. Suiaassutsikkut agguaqasigiissillugit amerlaqatigiipput, kisianni aqutsisut arnaannaapput.

2019 qiterunnerani controllereq AU-ØR-rernini naammassivaa aqutsisoqarnermi sungiusareernermi kingorna.

2019 qiterunnerani inatsisilerituutut ilinniartoq aqutsisoqarfimmi soraarummeerutissani allappaa, kandidatsitullu ilinniarnini naammassillugu.

2019-imi Aqutsisoqarfik DHL-imut arpattunut peqataavoq piffissaq 02:13:37 minutsit atorlugu arpallutik naammasillugu.

Aqutsisoqarfiup Whistleblower-imut isersinnaanermut isaaffimmik saqqummiussivoq, saaffiginnittut kinaassutsiminnik isertuussillutik saaffiginnissinnaapput, niuffaffinni tuniniaanermut tungasunik soqutiginaatilimmik saaffiginnittut  kinaassutsiminnik isertuussillutik saaffiginnissinnaapput.

Ullumikkut Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik tassavoq:

 • Unammilleqatigiinnermut Aalajangiisartut
 • Siusinaartumik pensionisialinnut aalajangiisartut
 • Atuisartut Pisisartullu Maalaarutaannik Aalajangiisartut
 • Pinngortitap Innarlitsaaliorneqarnissaanut Ataatsiitsitaliaq
 • Ineqarneq pillugu Maalaaruteqarfik
 • Isumaginninnermi Naammagittaalliuteqartarfik
 • Avatangiisit & Pinngortitap Innarlitsaaliorneqarnissaanut Ataatsiitsitaliaq
 • Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik
 • Unammilleqatigiinnermi Aqutsisoqarfik
 • Atuisartoqarnermi nakkutilliisuteqarfik

2019.imi pisortat marluupput aamma sinneri atorfillit 16-nit.

Aalajangiisartunit 765-it suliarineqarsimapput,  194 atuisartunit saaffiginissutit.

Atuinermit saqqummiussat

 • All
 • Aalajangiinerit
 • Aaliagiineq
 • Akit/akitsuutit
 • Allaaserisaq
 • Angalanerit
 • Atorfiit
 • Atuineq
 • Atuisoq
 • Eqqartuussut
 • Ilitsersuut
 • Immikkoortortaq
 • Inatsisit
 • Ineqarneq
 • Inuussutissarsiornermut Paasissutissiineq
 • Isumaginnittoqarneq
 • Kiffartuussineq
 • Naammagittaalliuuteqarsinnaatitaaneq
 • Nalinginnaasumik iluarsaassineq
 • Nalunaajaat
 • Neqerooruteqartitsisarneq
 • Nittartagaq
 • Niuerfimmut tunngasumik aalajangiineq
 • Qinuteqaat
 • Saqqummiussat
 • Siusinaartumik pensionisiaqarnermut maalaaruteqarfik
 • Tusagassiuutinut nalunaarut
 • Ukiumoortumik nalunaarutit
 • Unammineq
 • Utertitsisinnaatitaaneq

Sulisunut pikkorissarneq

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik sulisunut pikkorissarneq peqqutigalugu 11.december ullup qeqqanut matussaaq. Ataasinngorneq 14-12-2020

Atuaruk →

IP-Transit-imut accessnet-imullu niuerfimmut tunngasumik aalajangiineq

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik IP-Transit-imut access-imullu attavimmut niuerfiit pillugit tuniniaavimmut aalajangiinera. Niuerfimmut

Atuaruk →

VoIP-ikkut attaveqaatinik ingerlatanik pisortat nalunaarasuartaatikkut niuernermi aalajangiineq

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik matumuuna aalajangiineq siullerpaaq saqqummiuppaa, Unammilleqatigiittarnermut Inatsisip 2017-imi

Atuaruk →

AP 95 – Kalaallit Nunaanni sanaartornermi suliassat atortussallu tunniunneqartarneri pillugit ataatsimoortumik piumasaqaatit (MALUGIUK Kalaallisoortaa kukkunersioqqissaagaanngimmat)

Atuaruk →

Nerisassanik nalunaaqutsiineq

Nerisassanik tuluttut island-iumiusulluunniit nalunaaqutsersimasunik tuniniaaneq akuerineqarpoq.  Inuussutissat inissinneqarfigisimasaasa eqqannguani niuertarfimmi

Atuaruk →

Timmisartut aallartarnerisa allannguutaat

Timmisartorlutit angalaniaruit angalanissarnullu pilersaarutitit allannguuteqarpata – taava pisinnaatitaaffitit aammalu angalatitsisup pisussaffii pillugit

Atuaruk →
Scroll to Top