Udbud af servicekontrakter til personbefordring

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har på baggrund af henvendelserne undersøgt forholdene omkring udbud af servicekontrakterne med henblik på at afklare om der var indgået et konkurrencebegrænsende samarbejde mellem tilbudsgiverne.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har ikke fundet forhold, som er i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. § 6.

På baggrund af ovenstående har Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afsluttet undersøgelsen, og vil ikke foretage sig yderligere, jf. § 26, stk. 1.

 

Scroll til toppen