Jurister til konkurrence- og udbudsområdet og Ankecenter

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger jurister til vores Ankecenter og Center for Konkurrence.

Vi arbejder for velfungerende markeder i Grønland og for at sikre de bedste vilkår for forbrugerne ved, at markedet er i effektiv konkurrence. Derudover arbejdes der hårdt for bl.a. mål om nedbringelse af sagsbehandlingstid på det sociale område i Grønland.

Du bliver oplært solidt, grundigt og med god mulighed for sparring med dine kolleger. Arbejdsopgaverne bliver tilrettelagt efter erfaringsgrundlag og baggrund. Derudover vil arbejdet også, i mindre omfang, omfatte andre opgaver som f.eks. afgivelse af høringssvar på relevante lovforslag.

Ankecentret

Som medarbejder i Ankecentret vil du primært skulle foretage sagsbehandling af sociale klagesager for Det Sociale Ankenævn. Det Sociale Ankenævn behandler klager over afgørelser truffet på det sociale område af kommunerne og Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen. Ankecenteret har to administrative klageinstanser på det sociale område, hvorfor en høj juridisk kvalitet i arbejdet med klagesagerne er påkrævet. Ankecenteret er derudover sekretariat for Boligklagenævnet og Miljø-og Naturklagenævnene, hvorfor der må påregnes arbejde i mindre omfang på disse områder.

Dine primære arbejdsopgaver i Ankecenteret vil være:

 • Sagsbehandling af klagesager i Det Sociale Ankenævn, Førtidspensionsklagenævnet og Boligklagenævnet
 • Rådgivning og sparring om det socialretlige regelsæt
 • Sekretariatsbetjening af Ankecenterets klagenævn

Derudover vil du som medarbejder i Ankecenteret komme til at arbejde med:

 • Ministerbetjening, herunder baggrundsnotater og oplæg
 • Afgivelse af høringssvar indenfor relevante områder

Center for Konkurrence

Som medarbejder i Center for Konkurrence kræver arbejdsopgaverne gode evner til sagsbehandling, og du vil komme til at arbejde med konkurrenceret og udbudsret. Du vil få god indsigt i markederne og de analytiske metoder, som vi anvender i arbejdet. Vi arbejder både for at hindre karteller og for at sikre, at dominerende markedsaktører ikke forvrider markedet.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Sagsbehandling af konkurrencesager, herunder håndtering af henvendelser
 • Undersøgelse af udbud
 • Koordinering af undersøgelser af virksomhederne
 • Rådgivning og sparring om konkurrence- og udbudsret.
 • Udarbejdelse af love og bekendtgørelser
 • Sekretariatsbetjening af nævn med 1-2 årlige møder for hvert nævn

Derudover vil du som medarbejder i Center for Konkurrence komme til at arbejde med:

 • Udarbejdelse af materiale til det politiske niveau, herunder baggrundsnotater og oplæg
 • Deltagelse i lovforberedende arbejde og udarbejdelse af bekendtgørelser
 • Deltagelse i nordisk samarbejde på konkurrenceområdet

Om dig

Uanset hvilke af vores centre der har din interesse, forventer vi, at du:

 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske sprog, kultur og samfund
 • Har gode sproglige kompetencer
 • Er god til at kommunikere fagligt materiale – også til ikke-specialister
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med dine kolleger
 • Har kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation
 • Er struktureret og kvalitetsbevidst
 • Har gode sagsbehandlingsevner
 • Har interesse for centrenes respektive fagområder, herunder især forvaltningsret, konkurrenceret og udbudsret
 • Har en juridisk uddannelse, gerne på kandidatniveau

Om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er en spændende arbejdsplads i rivende udvikling. Der er fokus på vores sagsgange og processer, og der er stor mulighed for at sætte sit eget præg på sine arbejdsopgaver. Hverdagen er præget af en god omgangstone og et åbent og uformelt miljø.
Ud over Center for Konkurrence og Ankecenteret består Forbruger- og Konkurrencestyrelsen af Center for Forbrugerrettigheder og Sekretariatet. Der samarbejdes på tværs af arbejdsområder og opgaver i styrelsen, og vi bruger hinandens viden og kompetencer i det daglige arbejde.

Løn og ansættelsesforhold

Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Til den rette kandidat med særlige kvalifikationer, kan der efter omstændighederne ydes special- eller chefkonsulenttillæg.

Bolig

Der kan til én af stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Rannvá Clementsen, +299 34 54 23, racl@nanoq.gl eller styrelseschef Freja Lisby Nielsen, +299 34 28 41, frln@nanoq.gl.

Se mere om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på www.aua.gl og om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 24. april 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Upload din ansøgning, inkl. relevante dokumenter, via linket.

Tiltrædelsestidspunkt

Stillingen ønskes besat 1. juni 2020 eller efter aftale.

Send ansøgning

Scroll til toppen