Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger en tolk

For at sikre den faglige kvalitet af vores eksterne kommunikation søger vi nu en tolk til vores administration. Vi er en styrelse, som arbejder meget bredt, dog har vi en række af specialister og derfor også et meget specialiseret fagsprog.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgør flest sager på social-, bolig-, og forbrugerområdet. Sagerne på det sociale område handler blandt andet om handicap, støtte til børn, pension, offentlig hjælp og andre sociale ydelser. Sagerne på boligområdet handler blandt andet om ordensregler, vedligehold og flytteafregninger. Sagerne på forbrugerområdet handler blandt andet om reklamation, mangler og tjenesteydelser. Derudover er der sager fra konkurrence-, natur- og miljøområdet.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Forbrugerklagenævnet, Konkurrencenævnet, Det Sociale Ankenævn, Boligklagenævnet, Førtidspensionsklagenævnet, Naturklageudvalget, Miljøbeskyttelsesklageudvalget, Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb og Teleklagenævnet. Styrelsen står også for Atuisoq og Registrering af Socialøkonomisk Virksomhed. Endelig har Forbruger- og Konkurrencestyrelsen tilsynet med markedsføring og konkurrence.

Dine arbejdsopgaver er:

 • Korrekturlæsning af afgørelser.
 • Hasteoversættelser af klager og akter i handicap- og børnesager.
 • Gennemlæsning af pressemeddelelser og nyheder til vores hjemmeside og sociale medier.
 • Samarbejde med tolkekontoret i Centraladministrationen samt være tovholder på terminologiudvikling med Sprognævnet.

Vi forventer, at:

 • Du er systematisk og formår at prioritere opgaver.
 • Du kan tolke sagsakter, især fra grønlandsk til dansk.
 • Du trives i et miljø med blandede faggrupper.
 • Du er nysgerrig og opsøgende af natur.
 • Du er rutineret bruger af gængse IT-værktøjer, fx MS Outlook og Word.

Det er en fordel, hvis:

 • Du har en relevant uddannelse, gerne bachelor i oversættelse og tolkning fra Ilisimatusarfik.
 • Du har erfaring med oversættelser på områderne.
 • Du har arbejdet med TMS review.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Malik Nielsen på maqn@nanoq.gl
Se mere om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på www.aua.gl og om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 11. oktober 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Upload din ansøgning, inkl. relevante dokumenter, via linket.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat 1. november 2021 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Scroll to Top